Készült: 2020.08.11.21:58:34 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

218. ülésnap (2009.06.22.), 203. felszólalás
Felszólaló Dr. Herczog László
Beosztás szociális és munkaügyi miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 2:37


Felszólalások:  Előző  203  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HERCZOG LÁSZLÓ szociális és munkaügyi miniszter: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! A szociális partnerekkel szoros érdekegyeztetés alapján kidolgozott, az Országos Érdekegyeztető Tanácsról, továbbá az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló két törvényjavaslatot az Országgyűlés 2006. december 11-én fogadta el, majd ezeket a köztársasági elnök december 28-án előzetes normakontrollra küldte az Alkotmánybírósághoz. Az OÉT-törvény az OÉT jogköreit és összetételét, az ápb-törvény az autonóm ágazati szociális párbeszéd intézményrendszerét szabályozza.

A köztársasági elnök álláspontját osztotta az Alkotmánybíróság is, amely alkotmányellenesnek nyilvánított bizonyos passzusokat az elfogadott törvényekből arra hivatkozva, hogy az OÉT legitimitása nem biztosított, mivel a jogszabályok nem követelik meg, hogy az OÉT munkavállalói oldala a választópolgároknak vagy akár csak a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok alanyainak (Zaj. - Az elnök csenget.) túlnyomó többségét képviselje. Az Alkotmánybíróság elvi álláspontja szerint jogszabály az OÉT-et közhatalmi funkciókkal nem ruházhatja fel.

Az alkotmánybírósági határozatnak eleget téve a két törvényhez benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslatok így elsősorban az OÉT-nek a munka törvénykönyvében jogszabályalkotáshoz biztosított egyetértési jogát tompítják le konzultációs, véleményezési joggá. Emellett az időmúlásra tekintettel a hatálybalépéssel kapcsolatos szabályokat is érinteni kellett a zárószavazás előtti módosító javaslatoknak. A konzultációs jog meghatározása természetesen nem változtat a kormányzatnak azon az elkötelezettségén, hogy országos és ágazati szinten továbbra is minden fontos kérdésben konzultáljon, lehetőség szerint megegyezésre jusson a munkáltatók és munkavállalók képviselőivel.

(19.50)

A különböző érdekegyeztető fórumokon az eddigi gyakorlatot kívánjuk tovább folytatni a kormányzati döntések, jogszabálytervezetek minél szélesebb körű társadalmi megalapozottsága érdekében. Kérem, hogy szavazatukkal járuljanak hozzá, hogy az országos és ágazati érdekegyeztetés jogi keretei végre valóban megszülethessenek.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps.)
Felszólalások:  Előző  203  Következő    Ülésnap adatai