Készült: 2020.08.11.00:32:31 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

218. ülésnap (2009.06.22.), 201. felszólalás
Felszólaló Dr. Katona Tamás
Beosztás pénzügyminisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 2:03


Felszólalások:  Előző  201  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KATONA TAMÁS pénzügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! Az együttesen tárgyalt két törvényjavaslat zárszavaként néhány fontos gondolatot szeretnék kiemelni. A törvényjavaslatok egy döntően maximumharmonizációs irányelv, a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásról szóló 2007/64. irányelv átültetését célozzák, az irányelv megalkotását pedig elsődlegesen az indokolta, hogy a jelenlegi, nemzeti kereteken alapuló pénzforgalmi szabályozásnak egy egységes keretet adjon, az Európai Unió valamennyi tagállamában azonos szerződési feltételekkel, tájékoztatási, fogyasztóvédelmi megkötésekkel és lebonyolítási szabályokkal lehessen pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtani, illetve igénybe venni. Ennek ugyanakkor pontosan az az ára, hogy az irányelvi szabályoktól eltérni csak ott lehetséges, ahol ezt maga az irányelv kifejezetten megengedi.

Emellett fontos szempont, hogy a pénzforgalom tekintetében meghatározó elem a stabilitás, valamint a bizalom. Így egyetértek a Dancsó József képviselő úr által az általános vitában elmondottakkal is, hogy ezen jól működő rendszerbe csak óvatosan szabad belenyúlni. A törvényjavaslat tárgyalásával párhuzamosan képviselő urakkal együtt pontosan ezért tartottuk mi is szükségesnek, hogy a már lassan két éve folyó egyeztetések az érdek-képviseleti szervekkel, mindenekelőtt a Magyar Bankszövetséggel és ezzel együtt a Magyar Nemzeti Bankkal és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével is tovább folytatódjanak annak érdekében, hogy az új szabályokra történő átállás a lehető legkisebb nehézséget okozza.

A megbeszélések eredményeként pedig nyugodtan mondhatom, hogy kompromisszumos módosító javaslatok születtek, amelyhez kapcsolódóan együttműködésüket külön is megköszönöm. Kérem ezért, hogy a kormány által támogatott módosító javaslatokkal együtt a törvényjavaslatot fogadják el.

Elnök asszony, köszönöm a lehetőséget. (Taps az MSZP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  201  Következő    Ülésnap adatai