Készült: 2020.02.17.19:58:58 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

238. ülésnap, 43. felszólalás
Felszólaló Kövér László (Fidesz)
Felszólalás oka beszámolóról történő határozathozatalra felkérés elfogadva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 9:17

Felszólalások:  <<  43  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most tehát a házszabálytól való eltérésről határozunk, amelynek eredményességéhez a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazatára van szükség. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház 161 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a házszabálytól való eltérést elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre az elnöki jogkörben előterjesztett javaslat alapján döntünk.

A Házbizottság mai ülésén egyetértett abban, hogy a házszabálytól való eltérésben azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a jogtipró ukrán oktatási törvény elítéléséről és az ellene való fellépésről szóló H/17379. számú előterjesztés tárgyalása során úgy térjen el a házszabálytól, hogy a holnapi ülésnapon már a zárószavazásra is sor kerülhessen. A házszabálytól való eltérésre tett javaslatot H/17379/1. számon a honlapon megismerhetik.

Ismételten határozathozatal következik tehát, az előbbi szabályok szerint. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 162 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a házszabálytól való eltéréshez hozzájárult.

Az elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására a mai napon 16 óra 7 percig van lehetőség.

Tisztelt Országgyűlés! A Házbizottság mai ülésén egyetértett abban, hogy házszabálytól való eltérésben azt kezdeményezi, hogy „A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása a korrupciós bűncselekmények elévülési idejének emelése érdekében” szóló T/17383. számú előterjesztés tárgyalása során úgy térjen el a házszabálytól, hogy a holnapi ülésnapon már a zárószavazásra is sor kerülhessen. A házszabálytól eltérésre tett javaslatot T/17383/1. számon a honlapon ismerhették meg.

Ismét határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 163 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett fogadta el a házszabálytól való eltérést.

Az elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására a mai napon 16 óra 8 percig van lehetőség. A törvényjavaslat összevont vitájára a mai ülésnapon utolsó napirendi pontként, az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a zárószavazásra a holnapi ülésnapon kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány kezdeményezte, hogy az Országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja meg a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló T/17312. számú előterjesztést. A kormány azt kezdeményezte, hogy a módosító javaslatok benyújtására a kivételes eljárást elrendelő döntés meghozatalát követő harmadik óráig legyen lehetőség, az összevont vitára a holnapi ülésnapon első napirendi pontként, az összegző módosító javaslatról történő határozathozatalra és a zárószavazásra a holnapi ülésnapon kerüljön sor.

Tisztelt Ház! A házszabályi rendelkezések 62. § (1) bekezdése alapján a kivételes eljárásban történő tárgyalásról az Országgyűlés vita nélkül határoz. Felhívom figyelmüket, hogy a kivételes eljárás elrendeléséhez a képviselők több mint felének, azaz száz képviselőnek az igen szavazatára van szükség.

Most a döntéshozatal következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/17312. számú előterjesztés kivételes eljárásban történő tárgyalását, az előterjesztői indítvány szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 120 igen szavazattal, 47 nem ellenében, tartózkodás nélkül a kivételes eljárásra vonatkozó javaslatot elfogadta.

(15.10)

Elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására ma 18 óra 10 percig van lehetőség. A törvényjavaslat összevont vitájára a holnapi ülésnapon 1. napirendi pontként, az összegző módosító javaslatról történő határozathozatalra és a zárószavazásra a holnapi ülésnapon kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az Országgyűlés ma kezdődő ülésének napirendi javaslata egészüljön ki a jogtipró ukrán oktatási törvény elítéléséről és az ellene való fellépésről szóló H/17379. számú határozati javaslat tárgyalásával és döntéshozatalával a határozati házszabályi rendelkezésektől eltérésben foglaltak szerint olyan módon, hogy a határozati javaslat összevont vitájára a szeptember 18-i, azaz hétfői ülésnapon közvetlenül a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzék kihirdetéséről szóló T/17300. számú törvényjavaslat általános vitája előtt kerüljön sor. Az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a zárószavazásra a szeptember 19-i, holnapi, keddi ülésnapunkon kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége a javaslatot elfogadta.

Ugyancsak a Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról szóló T/17267. számú törvényjavaslat általános vitájára ne kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a Ház ezt a javaslatot is elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja a továbbiakban azt javasolta, hogy az Országgyűlés keddi ülésnapján a határozathozatalokra legkorábban 12 órakor kerüljön sor. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége ezt a javaslatot is elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi ajánlást az előbbiekben elfogadott módosításokkal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Házbizottsági egyetértés hiányában most előterjesztések bizottsági megtárgyalásáról és döntéshozataláról határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri-e a kijelölt Gazdasági bizottságot a Gazdasági Versenyhivatal 2016. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló B/15967. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 120 igen szavazattal, 46 nem ellenében, tartózkodás nélkül a kijelölt bizottságot a határozathozatalra felkérte.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri-e a kijelölt Nemzeti összetartozás bizottságot a Bethlen Gábor Alap 2016. évi tevékenységéről és működéséről szóló B/17078. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a kijelölt bizottságot 120 igen szavazattal, 46 nem ellenében, tartózkodás nélkül felkérte.

Tisztelt Ház! Soron következik bizottsági tiszt­ségviselők megválasztása. Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, hogy ismertesse az elnöki jogkörben előterjesztett S/17397. számú személyi javaslat tartalmát.

Felszólalások:  <<  43  >>    Ülésnap adatai