Készült: 2021.10.27.21:19:59 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
69 182 2019.06.03. 2:15  181-188

DR. SESZTÁK MIKLÓS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! A magyar kormány számára nem mindegy, mi történik a Kárpát-medencében, hisz egy felelős nemzeti kormány számára sarkalatos kérdés, hogy segíteni tudja az országhatárokon túl élő magyarok életét, megélhetését és szülőföldön maradását. A Pro Economica Alapítvány Erdélyben támogatási programot indított, mellyel a térség valaha volt legnagyobb, koncentrált mezőgazdasági fejlesztése jöhet létre. Minden esély megvan arra, hogy a következő két évben mintegy 300 millió eurónyi fejlesztés valósuljon meg a székelyföldi mezőgazdaságban. Ez a koncentrált mezőgazdasági fejlesztés megváltoztathatja a térség mezőgazdasági struktúráját.

Erdély mellett a Vajdaságban élő magyarságot is segíti az anyaország az ott meghirdetett gazdaságfejlesztési program második szakaszával. Az elmúlt hároméves gazdaságfejlesztő programszakasz csak a kezdet volt, hiszen miután bebizonyosodott annak sikeres volta, így tíz új pályázatot írt ki a magyar kormány a vajdasági gazdaságfejlesztő program második szakaszában. Egyebek mellett falusiház-vásárlásra, földvásárlásra, növénytermesztésre, állattenyésztésre és idegenforgalmi fejlesztésekre pályázhatnak a Vajdaságban élő magyarok. De Felvidéken is gazdaságfejlesztési program van folyamatban tízmilliárd forint értékben, 49 pályázat be is érkezett, így ez a program is sikeresnek minősíthető.

Tisztelt Államtitkár Úr! A Kereszténydemokrata Néppárt támogatja a kormány azon törekvését, hogy Erdélyben, Felvidéken és a Vajdaságban is támogatáshoz jussanak a magyar gazdák, kis- és közepes vállalkozások, és fejlődhessen az idegenforgalmi ágazat is, hisz mindannyiunk közös érdeke, hogy a támogatott ágazatokban dolgozók megélhetését megvédjük, és ezáltal megállítsuk a határon túl élő fiatalok elvándorlását.

A fentiek alapján kérdezem tisztelettel államtitkár urat: látszik-e az eredménye az elmúlt évek gazdaságfejlesztési programjainak? Milyen gazdáságélénkítő programot tervez a kormány a jövőben? Köszönöm válaszát. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
69 186 2019.06.03. 0:30  181-188

DR. SESZTÁK MIKLÓS (KDNP): Köszönöm a válaszát. Azt gondolom, hogy a válaszban minden benne volt. Magyarországnak most van lehetősége arra, hogy segítsen a határon túl, és olyan programok valósulnak meg, amelyek mind-mind azt támogatják, hogy akik ott élnek a határon túl, ott is maradjanak.

(14.40)

Azt gondolom, ez az a munka, amit tovább kell vinni, azt gondolom, hogy erre szövetkeztünk. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
98 2 2019.11.25. 4:55  1-4

DR. SESZTÁK MIKLÓS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! 2010-ben, illetve 2014-ben Magyarországon a nemzetpolitika rendszerszintűvé vált, az erre a célra fordított összeg folyamatosan nő, és a hagyományos nemzetpolitika mellett megjelent a szülőföldön való boldogulás elősegítése is.Magyarország Kormánya a határon túli magyarság támogatása érdekében a szomszéd országokkal való partneri viszony erősítésére, annak a kölcsönös előnyök alapján történő elmélyítésére, valamint a közösen támogatható és megvalósítható gazdaságfejlesztési programok meghatározására törekszik. A határon túli régiókban elindult gazdaságfejlesztés jó az ott élő magyarságnak, jó a többségi nemzethez tartozóknak, és jó Magyarországnak is, amelynek gazdasága így mennyiségi és földrajzi értelemben is bővülni tud. Minden egyes befektetett forint még egy forintnyi gazdasági növekedést eredményez az érintett területen, és közben az anyaország GDP-jében is növekedést biztosít.

Ebben a szellemben indultak el 2016-ban a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési programok a Kárpát-medencében, melyeknek fő célkitűzése a külhoni magyarság szülőföldön maradásának és helyben boldogulásának elősegítése, és legfontosabb feltétele a gazdasági fejlődés és munkahelyteremtés hosszú távú alapjainak megteremtése.

Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy néhány konkrét adatot ismertessek önöknek! A Vajdaságban 2016-ban és 2018-ban több kategóriában több mint tízezer pályázó részesült támogatásban, s ennek a támogatásnak a mértéke meghaladta a 35 milliárd forintot. Ezzel közel 70 milliárd forint értékű beruházást teremtettünk. Ezek a beruházások közel 1500 munkahelyet teremtettek, és a falusi házvásárlási pályázatok eredményeként 601 család számára nyílt lehetőség házvásárlásra.

Kárpátalján 2016-ban és 2018-ban mezőgazdaság, turizmus, vállalkozásfejlesztés, valamint földhivatali rendezés és földbérlet-támogatás kategóriákban a beérkezett pályázatok közül 23 907 pályázat kapott pozitív elbírálást, összesen 13,5 milliárd forint támogatással. Ebből a támogatásból összesen 18,2 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg Kárpátalján.

Erdélyben a 2017-2018-ban meghirdetett mezőgazdasági, földhivatali rendezési és vállalkozásfejlesztési, az integrációval egybekötött nagyberuházások támogatását célzó pályázati kategóriákban több mint ezer pályázatról született pozitív döntés, több mint 27 milliárd forint értékben.

A muravidéki gazdaságfejlesztési program keretében a 2017. évben 315 pályázó jutott több mint 928 millió forint támogatáshoz. A 2017., 2018. évben a horvátországi Drávaszögben mezőgazdasági és vállalkozásfejlesztési pályázati kategóriákban került meghirdetésre pályázati lehetőség, melyben több mint 300 pályázó nyert el támogatást 900 millió forint értékben.

A felvidéki gazdaságfejlesztési program 2017 őszén indult, melynek keretében 2017 és 2018 folyamán 1528 esetben született pozitív döntés összesen 5,4 milliárd forint értékben. Az ezen támogatással megvalósult fejlesztések összértéke 9,2 milliárd forint volt.

Tisztelt Képviselőtársaim! A fenti adatok bizonyítják, hogy a kormány az elmúlt években jelentős összegeket mozgósított a határon túli közösségek életkörülményeinek javítására, a szülőföldön való boldogulás elősegítésére. A kormány hosszú távú tervei között továbbra is kulcsfontosságú az újabb munkahelyteremtő és innovatív beruházások, fejlesztések támogatása a Kárpát-medencében.

A gazdaságfejlesztési programokon keresztül lehetővé válik, hogy az anyaország ereje a határon túl is érezhető legyen, illetve a határon túli nemzeti közösségeket is hatékonyan tudja támogatnai. A határon túl élő honfitársaink ügye nemzetstratégiai ügy, az értük vállalt felelősség nemcsak önként vállalt, hanem Alaptörvényben rögzített kötelesség is.

Kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a jövőben is támogassák a határon túli gazdaságfejlesztési programok elindítását és lebonyolítását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
137 22 2020.06.09. 5:06  21-26

DR. SESZTÁK MIKLÓS (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Urak! A Covid-járvány 2020-ban az elmúlt évek gazdaságpolitikájának köszönhetően egy ellenálló, kiegyensúlyozott szerkezetű gazdaságot ért márciusban, így az eddig meghozott gazdaságvédelmi intézkedések a magyar gazdaság újraindítását eredményesen segíthették. Nem volt ez így 2008-ban. A magyar gazdaságpolitika elsődleges célja az eddig elért gazdasági eredmények megvédése, valamint a gazdaság, a gazdasági növekedés lendületének elindítása, visszanyerése. Fontos cél, hogy a magyar gazdaság megfelelő startpozícióba tudjon kerülni a világgazdaság Covid utáni újraindulásakor. Magyarország Kormánya a határon túli magyarság támogatása érdekében a szomszéd országokkal való partneri viszony erősítésére, annak kölcsönös előnyök alapján történő elmélyítésére, valamint a közösen támogatható és megvalósítható gazdaságfejlesztési programok meghatározására törekszik. Kiemelten fontos, hogy a koronavírus-járvány okozta válsághelyzetben is folytatódjanak a Magyarország Kormánya által 2016-ban a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési programok a Kárpát-medencében. A Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési programok keretében 2016 óta több mint 230 milliárd forint értékű fejlesztés megvalósításához nyújtott támogatást, és ezzel 54 984 nyertes pályázat révén több ezer munkahelyet hozott létre a Vajdaságban, Kárpátalján, Erdélyben, a Felvidéken, a Muravidéken és a Drávaszögben. 2018 óta a programok megvalósításában fokozatosan növekvő arányban vesznek részt magyarországi vállalkozások is, melynek köszönhetően a programok megvalósítása nemcsak a határon túli magyarlakta területeken, hanem Magyarországon is hozzájárul a magyar vállalkozások versenyképességének növeléséhez és a munkahelyek megvédéséhez.

Tisztelt Képviselőtársaim! A gazdaságvédelmi akciótervvel összhangban a programok megvalósítása az idei évben is folytatódik, melyhez a kormány már döntött újabb források biztosításáról. A Felvidéken 2100, kis összegű pályázat elbírálása és kifizetése van folyamatban, Erdélyben közepes léptékű ipari innováció és technológiai fejlesztések, szállodafejlesztések indulhatnak, illetve folyamatban van a partiumi pályázati felhívások, valamint egy újabb székelyföldi pályázati kör előkészítése is. A Vajdaságban kezdő turisztikai vállalkozóknak biztosítunk segítséget, továbbá nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű földvásárlási pályázati támogatást is biztosítunk. Kárpátalján több mint ezer kis értékű turisztikai, vállalkozásfejlesztési és mezőgazdasági pályázat előkészítése van folyamatban. A Drávaszögben és a Muraközben több mint száz kis és közepes értékű pályázattal folytatjuk a programunkat.

Azon magyarországi mikro, kis- és középvállalkozások részére, amelyek versenyképességük megőrzése, illetőleg fejlesztése érdekében határon túli beruházást terveznek megvalósítani, kiemelten támogatva a munkahelyteremtést, a közép-európai gazdaságfejlesztési hálózat bevonásával egy új támogatási programot is elindítunk. A támogatás célja a koronavírus-járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások megsegítése, versenyképességük fenntartása és a munkahelyek megőrzése. A támogatásból megvalósuló fejlesztések célterülete megegyezik a határon túli gazdaságfejlesztési programok és az ezeket megalapozó gazdaságfejlesztési stratégiák célterületével.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kiemelt cél a programok folytatása, az újabb munkahelyteremtő és innovatív beruházások, fejlesztések támogatása a Kárpát-medencében úgy, hogy a támogatások egyrészt határon túli gazdaságfejlesztést, másrészt pedig hazai gazdaságvédelmi célokat is szolgáljanak.

(10.00)

Fontos cél továbbá az is, hogy a magyar beszállítók és befektetők a szomszédos országokban és a nemzetpolitikai szempontból fontos területeken a lehetőségeket minél hatékonyabban ki tudják használni a koronavírus-járvány okozta válsághelyzetből fakadó átrendeződésre.

Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy továbbra is támogassák a határon túli gazdaságfejlesztési programok elindítását, lebonyolítását. Köszönöm megtisztelő és megértő figyelmüket. (Taps a kormánypárti sorokból.)