Készült: 2020.07.07.21:57:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

17. ülésnap (2018.07.03.), 178. felszólalás
Felszólaló Potápi Árpád János (Fidesz)
Beosztás Miniszterelnökség államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 9:16


Felszólalások:  Előző  178  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Szilágyi Képviselő Úr! Több mint nyolc esztendeje annak, hogy új alapokra helyzetük a magyar nemzetpolitikát. Ebben a munkában az egyik legfontosabb célkitűzésünk volt, hogy egységbe fogjuk a nemzetpolitikai forrásokat, és egységes támogatási rendszert működtessünk. A Bethlen Gábor Alap  mint elkülönített állami pénzalap  feladata volt az elmúlt időszakban, és a következő időszakban is ez lesz a feladata, hogy a magyar kormány nemzetpolitikai céljainak megvalósítását segítse.Az alap forrásait  mint ahogy az imént is elhangzott  évről évre sikerült növelnünk. A költségvetési törvényben rögzítettekhez képest is minden évben év közben is növeltük a pénzforrásokat. Úgy gondolom, hogy ez az előző évtizedek nemzetpolitikai gyakorlatában nem volt lehetséges, és ez így ’17-ben elérte már a 80 milliárd forintot. Ennyi állt rendelkezésre a külhoni magyar közösségek támogatására, segítésére, akár a Kárpát-medencéről beszélünk, akár pedig a diaszpóra magyarságáról beszélünk.

Ez azt jelenti, hogy az Alapból nyújtott támogatásoknak köszönhetően több mint ötezer külhoni magyar intézmény működése és programjai váltak fenntarthatóvá ’12-ben, újraindítottuk a nemzeti jelentőségű intézmények támogatását, 79 ilyen van most, nemzeti jelentőségű programok révén pedig további 176, nemzetpolitikai szempontból is kiemelkedő szerepet betöltő külhoni magyar intézmény folyamatos működését biztosítjuk.

Az alap forrásainak köszönhetően számos jelentős fejlesztést sikerült az elmúlt években megvalósítani. Csak néhányat szeretnék kiemelni. Erdélyben megépült a szamosújvári Szórványoktatási Központ, például Felvidéken megújultak az egyházi iskolák és templomok, a Vajdaságban megnyitotta kapuit az újvidéki Európa Kollégium, Kárpátalján pedig megújultak a magyar középiskolai oktatási bázist jelentő egyházi líceumok például. De se szeri, se száma megújult templomoknak, iskoláknak, oktatási és kulturális intézményeknek. Beszélhetünk akár a diaszpóráról is, ahol az elmúlt években sikerült új magyar közösségi házakat, magyarházakat, magyar templomokat építenünk, illetve avatnunk, szentelnünk.

A növekvő források révén az évek során számos pályázati programot is meg tudtunk valósítani. A „Magyar kultúráért és oktatásért” című nyílt pályázat keretében 2011 óta összesen több mint 4800 külhoni magyar szervezet működését és programjait támogattuk. 2015-ben indítottuk el a Kárpát-medencei testvértelepülési programot. Eddig összesen 521 magyarországi település 832 külhoni magyar partnertelepüléssel közösen szervezett rendezvényét támogattuk. 2016-ban pedig külön pályázati programban támogattuk a külhoni magyar ifjúsági közösségeket. Ezt többek között Szávay képviselő úr javaslatára indítottuk el, magunk is így gondoltuk, de örülünk a véleményünk azonosságának. Az elmúlt három évben összesen 376 szervezet működéséhez és programjaihoz járultunk, járulhattunk hozzá.

(16.30)

Az alapból finanszírozzuk a külhoni magyar diákok oktatási-nevelési támogatását is. Bár az előző ciklus elején, 2014-ben beszéltünk arról, hogy ezt az oktatási-nevelési támogatást át kellene alakítanunk, az előző ciklusban ez nem sikerült. 2010 óta azonban 38 milliárd forinttal támogattuk azokat a gyermekeket, illetve családjaikat, akik magyar oktatási intézményt választottak, és idejáratják a gyerekeiket. Évente mintegy 240 ezer külhoni magyar diák kapja meg ezt a támogatást.

Válaszolva a kárpátaljai magyarságot ért kihívásokra és támadásokra, illetve a magyar közösség ellehetetlenítésére, 2015-ben útjára indítottuk a kárpátaljai szociális programcsomagot, amelynek finanszírozása szintén az alapból történik meg. A kezdeményezés révén nagyságrendileg 30 ezer főt értünk el, több mint 10 ezer kárpátaljai család megélhetését segítettük a program által.

Támogatjuk Kárpátalján a pedagógusokat, a művészeti oktatásban dolgozókat, az egészségügyi dolgozókat, az egyházi nevelésben dolgozókat, a lelkészeket, papokat, valamint még a kárpátaljai médiában dolgozókat is.

2012 óta részben az alap forrásainak felhasználásával működtetjük a tematikus éveket, amelynek során minden évben egy-egy külhoni magyar réteget, intézményrendszert próbálunk megerősíteni. Az idei évben csatlakoztunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett családok évéhez, így a 2018-as évet a külhoni magyar családok évének hirdettük meg. Ennek az évnek a során 1 milliárd forinttal támogatjuk a külhoni magyar családokat és az őket támogató környezetet, társadalmi és egyházi szervezeteket, valamint azokat a családi vagy fiatal gazdálkodókat vagy gazdaságokat, vállalkozókat, akik családbarát tevékenységet folytatnak.

Elmondhatjuk, hogy az alapnak és az alapkezelő munkájának köszönhetően az elmúlt években rendszerszintűvé tettük a külhoni magyarság támogatását.

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény rendszeres felülvizsgálata nyomán jelen törvénymódosítás egyrészt jogtechnikai, másrészt szerkezeti módosításokat is tartalmaz, ahogy az előterjesztő Nacsa képviselő úr már említette. A jogalkalmazás során felmerülő igényekre válaszol ez a módosítás. A törvénymódosítást szükségessé teszi továbbá az is, hogy a kormányzati struktúraváltással összefüggésben az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja, valamint a statútumrendeletben meghatározott kivétellel a nemzetiségpolitika a miniszterelnök általános helyettesének feladat- és hatáskörébe került. Az e feladatokhoz kapcsolódó, illetve a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó támogatások kezelését a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. fogja ellátni.

Annak érdekében, hogy e feladatok ellátásának a törvényi alapja megteremtésre kerüljön, szükséges annak rögzítése, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alap kezelésén túlmenően a jogszabályban meghatározott központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat kezelői, illetve lebonyolító szervi feladatait el tudja látni. Ehhez is kapcsolódóan kerül szabályozásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez átkerülő feladatokkal kapcsolatos átadás-átvételi eljárás folyamata.

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosítása révén úgy gondoljuk, hogy a stratégiai elképzeléseink mentén kiszámíthatóan járulhatunk hozzá továbbra is a magyar nemzet gyarapodásához.

Köszönöm szépen a figyelmüket, és kérem képviselőtársaimat, hogy az általános, illetve a részletes vita lezárása után a törvénymódosítást szíveskedjenek támogatni. Köszönöm szépen az előterjesztőknek. (Szórványos taps a kormánypárti sorokból.)
Felszólalások:  Előző  178  Következő    Ülésnap adatai