Készült: 2020.02.28.12:18:05 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
4 4 2014.05.13. 5:07  1-4

DR. BUDAI GYULA vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt Képviselőtársam! Köszönöm szépen a hozzászólását ebben a kérdésben, de azt gondolom, hogy ezt a vitát már itt jó néhányszor lefolytattuk a parlamentben, és azt gondolom, hogy ebben a kérdésben már többször elmondtuk, hogy mik azok a nagyon fontos intézkedések, amelyeket a kormány megtett annak érdekében, hogy a 2013-ban megigényelt földalapú támogatások a gazdák részére kifizetésre kerüljenek.

Az a probléma, amit most ön elmondott, az 2013-ban is megvolt, és ennek érdekében számos olyan intézkedés született, amely alapján kifizetésre kerülnek az uniós földalapú támogatások a gazdák részére.

A jogszerű földhasználat fogalmát az MVH-nál a 2009-ben végzett európai uniós ellenőrzés tette szükségessé, az Unió bennünket erre kötelezett, hogy a jogszerű földhasználat tekintetében a kifizetéseket csak így foganatosíthatja az MVH.

Valóban, az egységes földalapú támogatások kifizetése egyértelműen a jogszerű földhasználók részére lehetséges, és valóban, ahogy ön is elmondta, közeledik a május 15-ei időpont, amely a támogatási kérelem beadásának határideje lehet. Ugyanakkor a földhasználati bejegyzést 2014. június 9-éig rendezni kell mindenki vonatkozásában.

A képviselő úr azt kifogásolta, hogy az elmúlt négy évben mi ebben a kérdésben nem tettünk semmit. Engedje meg, hogy néhány olyan nagyon fontos dolgot elmondjak önnek, amely ebben az időszakban született meg. Először is, könnyítést vezettünk be az osztatlan közös tulajdonban álló termőföldekre vonatkozóan, majd pedig a családi gazdaságok jogszerű földhasználata került bevezetésre sokkal megengedőbb szabályozás alapján. A közös tulajdonban álló földrészletek vonatkozásában az az ügyfél is jogszerű földhasználónak minősült, aki az adott földterület vonatkozásában a földhasználati nyilvántartásba nem került bejegyzésre, de a használati megosztásra vonatkozó megállapodás vagy a földhasználati rendre irányuló döntés hiányában a június 9-én fennálló földhasználati jogosultságot igazoló okirattal rendelkezett.

(14.10)

Ugyanakkor az osztatlan közös tulajdon vonatkozásában a megosztási vázrajz január 1-jétől nem volt kötelező, tehát ebben is egy sokkal egyszerűbb lehetőséget biztosított a kormányhatározat.

A családi gazdaságok vonatkozásában 2013-tól kezdődően akkor is jogszerű földhasználónak minősült az adott családi gazdálkodó, ha a terület, amelyre földhasználatot jelentett be, valamelyik más családi gazdálkodó vagy családi gazdaság tagjának a használatában volt, de amennyiben erre a területre nem nyújtott be használatot, így jogosult lett a földhasználat bejelentésére. 2014 februárjától pedig jogszerű földhasználónak minősült a 2013. évi támogatási kérelmet benyújtó földhasználó, aki a földhasználatát bármilyen okirattal tudta igazolni, sőt annyiban könnyítettük, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdásza által kiadott okirat is megfelelő volt arra, hogy a támogatáshoz hozzájusson.

Én úgy gondolom, hogy ezek mind-mind könnyítették a földhasználókat abban a kérdésben, hogy a támogatáshoz hozzájussanak, sőt a haszonbérlő, alhaszonbérlő is ilyen alapon már jogosult volt a támogatási kérelem felvételére. A legújabb adat alapján a mai napon az NVH 4300 ügyfélnek több mint egymilliárd forintot utalt át a földalapú támogatásból 2013-ra vonatkozóan, akik már a megkönnyített támogatási rendszer alapján nyújtottak be támogatási kérelmet.

Tehát én azt gondolom, hogy a képviselő úr nyitott kapukat dönget abban a kérdésben, hogy még egyszerűbbé, még kevésbé bürokratikussá tegyük a földhasználatnak a bejelentését. Valóban, azok a problémák, amelyek az elmúlt időszakban, akár az osztatlan közös, akár a közös tulajdon vonatkozásában felmerültek és nehézséget jelentettek a támogatási kérelmek kifizetése során, egyszerűsödtek, jóval kevésbé lettek bonyolultak, és azok a jogintézmények, amelyeket felsoroltam, mind-mind azt bizonyítják, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a gazdálkodók a lehető legkönnyebben és a legnagyobb mértékben hozzájussanak a támogatáshoz.

Köszönöm szépen, képviselő úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
5 4 2014.05.26. 5:09  1-4

DR. BUDAI GYULA vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az MSZP tegnapi európai uniós parlamenti választása után kicsit furcsán hangzott Harangozó képviselőtársam szájából a feltett kérdés, hogy a magyar kormány kinek szánja a termőföldet. (Dr. Schiffer András és dr. Szél Bernadett közbeszól.) Ha röviden szeretnék válaszolni, nagyon egyszerű választ tudnék adni a képviselőtársamnak: a magyar kormány a magyar gazdáknak szánja a termőföldet. (Dr. Szél Bernadett: Akkor miért nem azt csinálja?)

Az európai uniós moratórium lejártát követően fennállt az a veszély, hogy a spekulatív tőkebefektetők ugrásra készen állva fel fogják vásárolni azokat a területeket, amelyeket már korábban kinéztek maguknak. Ezért volt szükséges, és ezért alkotta meg a parlament az új földforgalmi törvényt, amely a képviselőtársam állításával ellentétben minden olyan kiskaput bezár, amely lehetőséget adna ezeknek a külföldi befektetőknek - akár európai uniós, akár Európai Unión kívüli befektetőknek -, hogy magyar termőföldet vásároljanak. Pontosan ezért léptettük hatályba május 1-jén ezt a jogszabályt, és ezért alkotta meg a parlament az új földforgalmi törvényt. Ezen törvény alapján a helyben lakó, élethivatásszerűen mezőgazdasági tevékenységet folytató magyar gazdák tudnak termőföldet vásárolni, vagyis a földművesek.

Ugyanakkor a képviselőtársamnak szeretném a figyelmébe ajánlani, hogy a földtörvénnyel egyidejűleg meg kívánjuk változtatni azt a földbirtokszerkezetet, amelyet a szocialisták alakítottak ki az előző időszakban, és ennek alapján a fele-fele arányban nagyüzemek és kisgazdaságok közötti földbirtokszerkezetet 80-20 százalék arányban a kisgazdaságok javára kívánjuk átalakítani.

(13.10)

Nem értem Harangozó képviselőtársamat, mert itt a parlamentben többször elhangzott részemről és mások részéről is, hogy a "Földet a gazdáknak" program keretében közel 221 ezer hektár földterület került megpályáztatásra, ennek a 80 százalékát természetes személyek, családi gazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozók nyerték meg. Azt gondolom, hogy azok a kérdésfeltevések, amelyek az MSZP részéről elhangzottak, eléggé furcsák, mert amíg Gőgös Zoltán képviselőtársam ült itt mögöttem, semmi másról nem szólt az MSZP hozzászólása, mint hogy a nagybirtok, a nagygazdaságok, a nagyüzemek védelmében fogalmazta meg a kívánságait és az észrevételeit. Abszolút nem aggódott eddig az MSZP a kis és közepes családi gazdaságokért, de ez zene füleimnek, hogy az MSZP is újra a valóban a mezőgazdaságból élethivatásszerűen élő gazdák sorsáért aggódik, és ezekért a gazdákért emelte föl a szavát. Remélem, ez nem egy álságos magatartás, hanem ebben a ciklusban végig valóban ezekért a földműves gazdákért fognak aggódni.

És hogy mennyire sikeres volt a "Földet a gazdáknak" program, mi sem bizonyítja jobban, hogy több mint 40 ezer hektár területet fiatal gazdák nyertek meg - minden harmadik nyertes pályázó fiatal gazdálkodó volt -, és a korábbi bérleti viszonyokkal ellentétben, amely arról szólt, hogy az állami földek területét összesen 600 bérlő bérelte, most több mint 6 ezer bérleti szerződés került megkötésre, tehát 6 ezer új tulajdonosa van ezeknek a földeknek.

Úgy gondolom, hogy az új földforgalmi törvény, továbbá a parlamentben az MSZP által meg nem szavazott, zsebszerződéseket korlátozó törvények minden olyan jogi keretet megteremtettek Magyarország számára, hogy azok a spekulatív tőkebefektetők, akik Magyarországon termőföldet kívánnak vásárolni, ne tudjanak vásárolni, és megkezdődött azoknak a jogellenesen megkötött szerződéseknek a felszámolása, amelyeket sajnos a szocialisták idejében és az ő asszisztálásukkal tudtak azok a külföldi befektetők megvalósítani, akiket most nekünk kell az országból jogi úton kiszorítani, és ezeket a földeket visszaszerezni a magyar államnak. Én úgy gondolom, hogy a szocialistáknak ezen kéne elgondolkodni, és inkább jobban jártak volna, ha az új földforgalmi törvényt, illetőleg a zsebszerződéseket korlátozó törvényt megszavazták volna a parlamentben.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
222 165 2017.05.15. 2:05  164-171

DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Újabb szocialista családi bizniszre derült fény, amelynek a szálai az Apró-Dobrev-Gyurcsány családhoz vezetnek.

Az ügy előzménye 2002-ben kezdődött, amikor 2002 és 2004 között Dobrev Klára volt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség egyik vezetője, és ő felelt közvetlenül az európai uniós források informatikai hátterének biztosításáért. Mit ad isten, ez alatt az idő alatt kiszervezték az informatikai rendszert, ezáltal kivonták az ellenőrzés lehetősége alól azokat az európai uniós forrásokat, amelyek 2004 és 2007 között érkeztek Magyarországra. Ennek a cégnek egyébként nyolc szerződése volt ebben az időszakban. Ezt a tevékenységét 2003 és 2009 között végezte. Ezt a szerződést nem más, mint Heil Péter írta alá, aki akkor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetője volt, és aki jelenleg egyébként az Altus Zrt. egyik vezető beosztottja. Ezen informatikai rendszeren keresztül közel 12 000 milliárd forint folyt keresztül, és ennek az ellenőrzése és irányítása e cég kezébe került.

Azt gondolom, hogy ez egy olyan körülmény, amelyet mindenképpen vizsgálni kell, amelyet a kormánynak mindenképpen vizsgálat alá kell vonnia tekintettel arra, hogy az Európai Unió jelentésében három nagyon fontos dolgot állapított meg a 2007 és 2014-es időszak elemzése során. Egyrészt nem volt közbeszerzés, másrészt jogtalan volt a kiszervezés, harmadsorban pedig nem tették közzé a kiszervezést.

Tisztelt Miniszter Úr! Egyrészt kérem a kormány határozott fellépését ebben az ügyben, és kérdezem öntől, hogy a Gyurcsány család családi biznisze mennyi kárt okozott Magyarországnak. (Dr. Lukács László György: Ez lett volna az ön feladata! ‑ Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
222 169 2017.05.15. 0:48  164-171

DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Hogy jobbikos képviselőtársamat megnyugtassam, szeretném önt tájékoztatni arról, hogy elszámoltatási kormánybiztosként 2010 és ’12 között vizsgáltam a Welt 2000 Kft.-t. (Dr. Lukács László György: Nagyon eredményesen, látom!) De mivel a 2007 és ’13 közötti időszak lezárása 2014 után következett be, a teljes dokumentációt az Európai Uniótól nem kaptuk meg, ezért a vizsgálatot nem tudtuk befejezni. Tehát amit ön felvetett, az butaság, és megkérem, hogy a közeljövőben nézzen utána.

Én miniszter úrnak egyrészt köszönöm a válaszát, másrészt pedig azt kérem, hogy a kormány tegye meg azokat a jogi lépéseket, akár polgári, akár büntetőjogi lépéseket, amelyekre most a tények teljes ismeretében lehetőség van. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
242 156 2017.10.02. 2:29  155-162

BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Köszönöm szépen a védelmet, elnök úr, de úgy gondolom, hogy még meg tudom magamat védeni néhány hőbörgő képviselőtársamtól a jobbikos padsorokban.

Minden idők legnagyobb korrupciós botrányában, a négyesmetró- beruházásban több száz milliárd forint tűnt el, és most már teljesen egyértelművé vált, akár a nyilvánosságra került adatok, akár az OLAF-jelentés alapján, hogy ezeknek a pénzeknek a jelentős része szocialista és szabad demokrata kormányok képviselőihez került. (Szilágyi György folyamatos közbeszólásai.) Ezek között vannak olyan képviselők, akik jelenleg is aktívan politizálnak, illetve szeretnének a balliberális oldal meghatározó alakjai lenni, akár Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, Medgyessy Péter, Demszky Gábor, Horváth Csaba, Gy. Németh Erzsébet vagy Hagyó Miklós. (Szilágyi György: Elszámoltatási biztos…)

Tehát, mint ahogy mondtam, közel 166 milliárd forint tűnt el a metróberuházásból, ez a metróberuházás mintegy egyharmada, és ezek a jelentések, amelyek ezt támasztják alá, egyértelműen a szocialista és szabad demokrata kormányok felelősségét határozzák meg. Tehát mindenképpen meg kell találni a pénzt, illetve el kell számoltatni azokat a személyeket, akik felelősek ebben, akik ellopták, illetve elcsalták a metróberuházásból származó összeget, ugyanis ne felejtsük el, hogy az Európai Unió közel 59 milliárd forint visszafizetésére kötelezte Magyarországot a beruházás kapcsán.

Ugyanakkor továbbra is egyértelmű, hogy az MSZP továbbra is falaz azoknak a személyeknek, akik érintettek ebben az ügyben. Nem véletlen, hogy sem a parlament gazdasági vizsgálóbizottsága, sem pedig a fővárosi vizsgálóbizottság előtt egyetlen szocialista politikus nem jelent meg, kivéve Medgyessy Pétert, de ő nem tagja a Szocialista Pártnak; sem Gyurcsány Ferenc, sem Hagyó Miklós, sem Demszky Gábor nem vállalta a felelősséget, hogy megjelenjen a bizottság előtt.

Kérdezem az államtitkár urat, hogy ebben az ügyben mi az álláspontja. Mikor derül ki végre az igazság, és mikor kapunk konkrét választ arra, hogy hová (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.) tűntek ezek a pénzek? Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban. - Szilágyi György: A volt elszámoltatási biztos kérdezi…)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
242 160 2017.10.02. 0:50  155-162

BUDAI GYULA (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Én azt gondolom, hogy az a vizsgálati jelentés, amelyet a fővárosi munkacsoport elkészített, valóban hamarosan a Fővárosi Közgyűlés elé kerül, és abból egyértelműen és világosan ki fog derülni, hogy kik károsították meg a magyar állampolgárokat; kiknek és milyen pártoknak a kasszájába vándoroltak a metróberuházás során ellopott, elcsalt pénzek.

Ugyanakkor az is teljesen egyértelmű, hogy a magyar választópolgárok, a magyar állampolgárok jogosan tartanak igényt arra, hogy megtudják, kiknek a neveit rejti a metródosszié, kik azok a személyek, akik valóban érintettek ebben az ügyben. Teljesen egyértelmű, hogy minden szál a szocialistákhoz és a szabad demokratákhoz vezet. Köszönöm szépen.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
245 18 2017.10.09. 5:15  17-20

BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Újabb epizódjához érkezett a magyar baloldali bűnügyi teleregény, amelynek a főszereplője nem más, mint Czeglédy Csaba, aki az MSZP és a DK pénztárnoka.

Mint önök is tudják, 2002-ben Czeglédy Csabát már jogerősen elítélték költségvetési csalás miatt, idén nyáron pedig egy újabb bűncselekmény miatt került előzetes letartóztatásba, ugyanis az általa irányított bűnszervezet több mint 3 milliárd forint áfát nem fizetett be a magyar költségvetés részére, és így jelentős kárt okozott. Ennek a bűnszervezetnek jelenleg 14 tagja ül előzetes letartóztatásban.

Tisztelt Ház! Arról a Czeglédy Csabáról beszélünk, aki ezer szállal kötődik az MSZP-hez és a DK-hoz; arról a Czeglédy Csabáról, aki jelenleg is az MSZP és a DK önkormányzati képviselője Szombathelyen, továbbra is kapja a juttatását; arról a Czeglédy Csabáról, aki jelenleg 2,4 millió forint juttatást kap a Human Operator Zrt.-től; arról a Czeglédy Csabáról, aki több száz diákot és gyereket csapott be azáltal, hogy az általuk elvégzett munkát a mai napig nem fizette ki. (Dúró Dóra: Elszámoltattátok?)

Engedjék meg, hogy itt jegyezzem meg, hogy a diákokat képviselő érdekszervezet a kormányhoz fordult, amelynek alapján a kormány október 5-én bejelentette, hogy vizsgálja annak lehetőségét, hogy miképpen lehet a károsult diákokat (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Kormányon vagytok! Téged meg öt évvel ezelőtt ezért fizettek!) kártalanítani.

Arról a Czeglédy Csabáról beszélünk, tisztelt Ház, aki egy 60 milliós luxus Audival járt, miközben a diákok a pénzüket nem kapták meg; illetve arról a Czeglédy Csabáról beszélünk, akinek egy titkos ausztriai széfjében több mint egy kiló aranyat foglaltak le.

Én azt gondolom, ez teljes mértékben azt igazolja, hogy az MSZP és a DK mellszélességgel kiállt Czeglédy Csaba mellett, az összefonódás teljesen egyértelmű ebben az ügyben, ezer szállal kötődik Czeglédy Csaba a baloldalhoz (Közbeszólások a Jobbik soraiból, többek között: Harmadjára mondod el!), nemcsak abban a formában, hogy Botka László és Gyurcsány Ferenc jogi képviseletét, illetve más MSZP-s képviselők képviseletét látja el, de ő vezette 2015-ben Veszprémben Kész Zoltán kampányát is.

Azt is szeretném elmondani önöknek, hogy a múlt héten újabb információ látott napvilágot ebben a teleregényben, ugyanis nyilvánosságra került az a szerződés, amely alapján a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó Altus Portfólió Kft. (Szilágyi György: Akit elszámoltattak elszámoltatási biztosok…) több mint 80 millió forint kölcsönt adott a Czeglédy irányítása alatt álló Human Operator Zrt.-nek, ezzel is hozzájárult ahhoz, hogy a bűnszervezet továbbra is működni tudjon. (Szilágyi György: Elszámoltatási biztos voltál?) Én azt gondolom, hogy ez teljesen egyértelműen igazolja az MSZP és a DK irányában azt az összefonódást, amely Czeglédy tevékenységéből adódott.

Illetőleg milyenek a véletlenek, tisztelt Ház, az Altus ugyanannál a banknál vezeti a bankszámláját, mint ahol Czeglédy Csabától lefoglalták a titkos széfben azt a közel egy kilogramm aranyat. Ebben az ügyben a rendőrség folytatja az eljárást annak tisztázása érdekében, hogy valóban Czeglédy Csaba tulajdonát képezi‑e a lefoglalt arany.

Én azt gondolom, hogy ez az ügy a szocialisták egyik legaljasabb cselekménye az elmúlt időszakban, és nem azért, mert falaznak Czeglédynek, illetve Czeglédy kezét egy percig nem engedik el, hanem azért, mert ebben az ügyben diákokat és gyerekeket károsítottak meg, illetve diákokat és gyerekeket használták fel pártcélokra.

Adódik a kérdés, tisztelt Ház, mi az oka annak, hogy ilyen mértékben falaznak a szocialisták és a DK Czeglédy Csabának, mi az oka annak, hogy Gyurcsány cége ilyen nagyságú, több mint 80 millió forintos kölcsönt biztosított (Szilágyi György: Az a baj, hogy nem számoltattátok el a Gyurcsányt!) Czeglédy Csaba cégének. Illetőleg teljesen egyértelmű ezekből a dolgokból, hogy valójában az a pénz, amelyet a nyomozó hatóság keres, ez a több mint 3 milliárd forint, amelyet Czeglédy Csaba bűnszervezete eltüntetett, az MSZP és a DK pártkasszájába vándorolt. Én azt gondolom, hogy a hatóságnak ezt mindenképpen ki kell deríteni.

 

 

 (11.50)

 

Úgy gondolom, hogy végre az MSZP-nek és a DK-nak Czeglédy ügyében színt kell vallani, miközben valóban egy újabb információ is napvilágot látott: az ügyészség vesztegetés miatt nyomozást rendelt el, tekintettel arra, hogy a Szeviép-károsultakat képviselő baloldali ügyvédet Czeglédy Csaba megzsarolta, és azt ajánlotta fel neki, hogy amennyiben Botkát nem támadja tovább, több tíz millió forintot fog kapni. Ez egy újabb fejlemény, amelyet mindenképpen tisztázni kell. Köszönöm szépen, és várom államtitkár úr megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
246 78 2017.10.16. 2:39  77-82

BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Mint ismeretes, Czeglédy Csaba, a szombathelyi MSZP, DK és Együtt önkormányzati képviselője, aki ügyvédként is az MSZP és a DK jogi képviseletében több képvi­selő és politikus képviseletét ellátta, költségvetési csalás gyanúja miatt előzetes letartóztatásban van.

A gyanú szerint a Czeglédy Csaba által irányított bűnszervezet, amely a Human Operator Zrt. munkaerő-közvetítése köré csoportosult, 2013-16 között több mint 3 milliárd forint kárt okozott a magyar költségvetésnek, ennek a bűnszervezetnek 17 tagja jelen pillanatban előzetes letartóztatásban van.

Mindezen tevékenység folytatásához Czeglédy Csaba a Gyurcsány Ferenchez köthető Altus Porfólió Zrt.-től 80 millió forint kölcsönt vett fel abból a célból, hogy a diákok elmaradt bérét kifizesse, de ezt nem tette meg. Az állam megkárosítása mellett a Czeglédy által irányított bűnszervezet idén májusban-júniusban fizetésképtelenné vált, ennek alapján közel ezer diák nem kapta meg a neki járó bérét, járandóságát, és ezt a Czeglédy Csaba által irányított Human Operator Zrt. a mai napig nem fizette ki, így jelentős kárt okozott ezen diákoknak.

A károsult diákok hiába várnak a pénzükre, Czeglédy Csaba csupán ígéretet tett erre, de nem fizette ki, miközben Czeglédy Csaba a mai napig 2,4 millió forint bért vett fel a Human Operator Zrt.-től, több mint egy kilogramm tömbaranyat foglaltak le tőle egy titkos osztrák széfben, és közel 60 millió forintos luxusautóval jár, a diákok pedig a mai napig is futnak a bérük után. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Szégyen!)

Tisztelt Államtitkár Úr! Adódik a kérdés, hogy a kormány tervezi‑e a közel ezer károsult diák kártalanítását annak érdekében, hogy minél hamarabb megkapják ezt az összeget, és ne kelljen a diákoknak azt a hosszú és bonyolult jogi eljárást kivárni, amelynek a végén esetlegesen a bíróság majd az elmaradt kárt a diákok javára megítéli. Kérem, államtitkár úr, tájékoztasson ezzel kapcsolatban, és várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
246 82 2017.10.16. 0:38  77-82

BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Én azt gondolom, hogy ez minden idők legaljasabb bűncselekménye, amit az MSZP és a DK együtt követett el. Ugyanis a Czeglédy Csaba által működtetett bűnszervezetnek sokkal fontosabb volt az állam megkárosítása és a kampánypénzek összegyűjtése, mint azoknak a károsult diákoknak a kifizetése, akik a mai napig futnak a pénzükért. (Dr. Szakács László: Budai, te olyan szépen beszélsz, gyere el velem a quaestorosokhoz, biztos meg tudod őket győzni!)

Én azt gondolom, hogy válaszában egyértelműen megválaszolta azt a kérdést, hogy igenis, a kormány teljesíteni fogja ezt a kérést. Köszönöm szépen. Elfogadom a válaszát. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
251 136 2017.10.30. 1:45  135-142

BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Alelnök Úr! Mint ismeretes, Gyurcsány Ferenc cége, az Altus Portfólió Kft. 2016 márciusában és augusztusában két alkalommal nagy értékű kölcsönt biztosított a Czeglédy Csaba által irányított Human Operator Zrt.-nek. Gyurcsány Ferenc állítása szerint ezek a kölcsönök, amelyek összege 78 és 90 millió forint volt, baráti kölcsönnek tekinthetők, és ebből kívánta Czeglédy Csaba azokat a diákokat kifizetni, akik a mai napig nem kapták meg a bérüket. Ezek a szerződések azonban olyan kikötéseket tartalmaznak, mint késedelmi kamat, személyi biztosíték, azonnali inkasszó, ami nem egy baráti kölcsönre jellemző, hanem üzletszerű hitelezési tevékenységet feltételez.

A pénzkölcsönök üzletszerű bonyolítása pénzügyi tevékenységnek minősül, és a pénzügyi tevékenységet ma Magyarországon törvényben előírt engedélyhez kötik. Szükséges tehát annak vizsgálata, hogy Gyurcsány Ferenc cégének, az Altus Portfólió Kft.-nek volt-e ilyen engedélye a hitelezésre, illetve pénzügyi kölcsön nyújtására. Amennyiben az Altus Portfólió Kft. nem rendelkezik ilyen engedéllyel, úgy felmerül a bűncselekmény gyanúja, vagyis jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntettét valósította meg.

Tisztelt Alelnök Úr! Mindezek alapján szeretnék választ kapni arra, hogy vizsgálhatja-e a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi felügyelete, hogy az Altus Portfólió Kft. és a Human Operator Zrt. között milyen pénzügyi tevékenység történt. Köszönöm megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
251 140 2017.10.30. 0:36  135-142

BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Alelnök Úr! Teljesen egyértelmű, hogy a Czeglédy-ügy az MSZP és a DK pártfinanszírozási botránya. Czeglédy Csabának nem volt más feladata, mint hogy pártpénzt gyűjtsön a kampányhoz az MSZP-nek és a DK-nak. Teljesen egyértelmű, hogy a Gyurcsány Ferenctől kapott kölcsönök nem a diákokhoz mentek, ugyanis a diákok a mai napig nem kerültek kifizetésre.

Azt gondolom, hogy ha ez beigazolódik, akkor a diákoknak és más munkavállalóknak okozott kárt az MSZP-nek és a DK-nak kell megfizetni. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
256 154 2017.11.13. 1:46  153-160

BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Mint ismeretes, a Czeglédy Csaba által működtetett bűnszervezet több milliárd forinttal károsította meg az államkasszát, több száz embert csapott be, akik a mai napig nem kapták meg a bérüket. Egy tavalyi törvénymódosítás következtében a felnőttmunkaerő-kölcsönzők és az iskolaszövetkezetek is bekerültek a fordított áfa körébe, ezáltal a Czeglédy által működtetett bűnszervezetek egyre nehezebben tudták tevékenységüket végezni.

Ezért lett szükség arra, hogy a bukott miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc és felesége, Dobrev Klára segítsen.

Mint ismeretes, az Altus Portfólió Zrt. több alkalommal több száz millió forintot adott kölcsön a Human Operator Zrt.-nek, így Gyurcsány cégén keresztül nemcsak baráti kölcsönt biztosított a Czeglédy által irányított Human Operator Zrt.-nek, hanem a pénzen keresztül részt vett a bűnszervezet működtetésében és pénzelésében. Az ok pedig nagyon egyszerű, tisztelt államtitkár úr: ebben az esetben is a négyesmetró-projektnél jól bevált módszert követték a baloldali politikusok. Vagyis a korrupciós pénzek itt is a pártfinanszírozást szolgálták.

Az ügy szálai egyre inkább az MSZP-hez és a DK-hoz vezetnek, és alaposan feltehető, hogy az eltűnt pénzek jelentős része e két párt kasszájába került. Kérdezem államtitkár urat, hogy a nyomozó hatóság vizsgálja-e, hová kerültek vagy hová tűntek az elcsalt milliárdok, és vizsgálják‑e a tiltott pártfinanszírozás kérdését. Köszönöm válaszát.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
256 158 2017.11.13. 0:51  153-160

BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Gyurcsány Ferenc kétszeresen hazudott az Altus és a Human Operator Zrt. kapcsolatáról. Hazudott, amikor azt mondta, hogy egyszer adott kölcsön a cég Czeglédy Csabának, és hazudott akkor, amikor azt mondta, hogy Czeglédy Csaba cége nem fizette vissza a kölcsönt. Gyurcsány Ferenc cége több alkalommal adott kölcsön több száz millió forintot, és ebből a kölcsönből egy alkalommal a Human Operator Zrt. kamatostul fizette vissza a kölcsönt Gyurcsány Ferenc cégének.

Ebben a kérdésben sajtóinformációk szerint hamarosan az ügyészség meg fogja hallgatni Dobrev Klárát. A tanúnak viszont igazmondási kötelezettsége van, így Gyurcsány Ferenc hazudozása lassan véget ér. Köszönöm szépen a válaszát. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
261 138 2017.11.27. 1:32  137-144

BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! Tisztelt Ház! Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága a héten tárgyalja az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF 4-es metróval kapcsolatos csalássorozatáról szóló jelentését. Az OLAF-jelentés alapján a négyesmetró-beruházás egyharmadát, 166 milliárd forintot elloptak, elcsaltak. Az OLAF által kifogásolt szerződések a 2002-2010 közötti időszakban keletkeztek.

Nem csak az OLAF foglalkozott a 4-es metró ügyével. Az Egyesült Királyság Jelentős Csalások Elleni Hivatala szerint az Alstom-vezetők 2,7 millió euró kenőpénzt juttattak a metróberuházás kapcsán magyarországi baloldali politikusoknak. Ebből a pénzből két részletben 600 ezer eurót, mindössze 180 millió forintot kapott Medgyessy Péter volt miniszterelnök feleségének a cége. A kormány az ügyben feljelentést tett, a metrószerelvények beszerzésével kapcsolatban a Központi Nyomozó Főügyészség folytat nyomozást, amely nyomozás határideje 2017. december 3., míg az alagutak és állomások kialakításával kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda folytat nyomozást.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! Melyek azok az eredmények, amelyekről a legfőbb ügyész úr tájékoztatást adhat számunkra? Milyen külföldi hatóságokkal működtek együtt a nyomozás során, és várható‑e a nyomozás határidejének meghosszabbítása? Várom megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
261 142 2017.11.27. 0:51  137-144

BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! A 4-es metró beruházása minden idők legnagyobb korrupciós botránya, amely egyértelműen a baloldalhoz köthető. A különböző bizottságok által lefolytatott vizsgálatok egyértelműen megállapítják, hogy a felelősség a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai-kormányokat és a Demszky Gábor által irányított MSZP-SZDSZ-es fővárosi vezetést terheli. Ez az ügy olyan mélyen és olyan mértékben átjárta a baloldalt, hogy a volt miniszterelnökök, illetve Demszky Gábor érintettsége egyértelmű. Ki kell derülni, hogy hová tűntek a milliárdok, tisztelt legfőbb ügyész úr.

A magyar közvélemény joggal tart igényt ezekre az információkra, arra, hogy melyek azok az információk, amelyek megoszthatók, és kik a felelősek Magyarország legnagyobb korrupciós botrányáért. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
262 18 2017.11.28. 4:25  17-20

BUDAI GYULA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! (Dr. Szakács László: Mi van még a Fidesz tarsolyában?)Az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF a 4-es metró építése során kiemelkedő súlyú szabálytalanságokat és hibákat állapított meg. A lefolytatott vizsgálat alapján a né­gyes­metró-beruházás egyharmadát, 167 milliárd forintot elloptak, elcsaltak. Az ügy szálai egyértelműen a magyar baloldalhoz vezetnek. Az OLAF által kifogásolt szerződések egytől egyig a 2002 és 2010 közötti időszakban keletkeztek.

Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága a héten tárgyalja az OLAF-jelentést a 4-es metróval kapcsolatban. A Fővárosi Közgyűlés metrókorrupciót vizsgáló munkacsoportja a múlt héten, pénteken küldte meg a jelentést a bizottságnak. Nemcsak az OLAF foglalkozott az üggyel, az Egyesült Királyság Jelentős Csalások Elleni Hivatala szerint az Alstom-vezetők 2,7 millió euró kenőpénzt utaltak a metróberuházás kapcsán különböző magyarországi baloldali politikusoknak. Ebből 600 ezer eurót, azaz 180 millió forintnak megfelelő összeget kapott Medgyessy Péter volt miniszterelnök feleségének cége. Az ügyben a kormány feljelentést tett, az alagutak és állomások kialakítása ügyében a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomoz, míg a metrószerelvények beszerezésével kapcsolatban a Központi Nyomozó Főügyészség folytat nyomozást.

A metrószerelvények beszerzése kapcsán a legnagyobb visszaélések állapíthatók meg, ez volt a legnagyobb tétel, összesen 68 milliárd forint. A metrószerelvények vonatkozásában a beruházó és a BKV Zrt. olyan előnytelen szerződést kötött, amely alapján egyértelműen felmerül a bűncselekmény alapos gyanúja. Az egyik legfontosabb kitétel ebben az ügyben, hogy a szerződés megkötését követően egy éven belül a vételár felét ki kellett fizetni a megrendelőnek, vagy hogy a szerződéses ár 10 százalékát meghatározó kötbérmaximum teljesen előnytelen a BKV Zrt. részére. (Folyamatos zaj.)

Az Alstom olyan műszaki paramétereket nem teljesített az eljárás során, amelyeket a többi ajánlattevő cég tudott volna teljesíteni, így teljesen egyértelmű, hogy az Alstomra lett kiírva a beruházás, ami egyértelműen bizonyítja, hogy a BKV Zrt. mindent megtett annak érdekében, hogy az Alstom nyerje el a beruházást más ajánlattevő cégek vonatkozásában.

Érdekes kérdést vet fel, hogy az Alstom miért gyártotta le a szerződésben meghatározott valamennyi szerelvényt ‑ M2-es vonal, M4-es vonal, összesen kétszer 22 darab szerelvény ‑, mielőtt a típusengedéllyel rendelkezett volna. Ugyanis a szerelvények legyártásának előfeltétele a típusengedély megadása. Ennek ellenére ez megtörtént. Ez is fölveti a bűncselekmény alapos gyanúját. A BKV Zrt. a Fővárosi Közgyűlés alapító határozata alapján 2010. október 20-án felmondta a megállapodást a szállító szerződésszegése, a típusengedélyek megszerzésének hiányossága miatt.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Az Alstom-ügy minden idők legnagyobb korrupciós botránya Magyarországon. A különböző bizottságok által lefolytatott vizsgálatok alapján egyértelmű, hogy a felelősség a Medgyessy-, Gyurcsány-, Bajnai-kormányokat és a Demszky Gábor által vezetett MSZP-SZDSZ-es városvezetést terheli. Ebben az ügyben a volt miniszterelnökök, illetve Demszky Gábor főpolgármester jóváhagyása nélkül semmi nem történhetett. Már csak az a tény, hogy a szocialista kormányfők, valamint a főváros bukott polgármestere, Demszky Gábor érintett az ügy kapcsán, jelzi, hogy ez az ügy teljes mértékben átjárta a baloldalt.

Tisztelt Államtitkár Úr! Ki kell hogy derüljön, hogy hová tűntek a milliárdok. A magyar közvélemény joggal tart igényt az információkra, joggal tart igényt arra, hogy ki a felelős az eltűnt milliárdokért, hogy ki a felelős Magyarország legnagyobb korrupciós botrányáért. Várom megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
264 30 2017.12.04. 4:58  29-32

BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Mintegy 60-70 milliárd forint európai uniós bírság fenyegeti hazánkat a 4-es metró körüli korrupciós botrány miatt. A négyesmetró-beruházás 452 milliárd forintba került, ebből az Európai Bizottság szerint 272 milliárd forint esetében lehet szó a szocialista-szabad demokrata kormányok korrupciós ügyéről.

A 272 milliárd forintból 166 milliárd forintot elloptak, elcsaltak. Ebből a pénzből 76 milliárd forint az Európai Unióból érkezett, a többit pedig a magyar adófizető polgárok állták. Az Európai Csalás Elleni Hivatal 2016-ban egy négy évig tartó vizsgálatot zárt le, amelynek eredményeképpen megállapította, hogy a négyes metró beruházásával kapcsolatos szerződések, amelyek szabálytalanságot és hibákat tártak föl, 2002-2010 között születtek.

De nem csak az OLAF vizsgálta a négyes metró beruházását. Az Egyesült Királyság Jelentős Csalások Elleni Hivatala szerint az Alstom-vezetők 2,7 millió euró kenőpénzt biztosítottak a metróberuházás kapcsán magyar baloldali politikusoknak, és mint tudjuk, ebből Medgyessy Péter feleségének cége 600 ezer eurót, azaz 180 millió forintot kapott. A többi pénz sorsa pedig kérdéses.

Mint tudjuk, a négyes metró beruházását az Országgyűlés Gazdasági bizottsága is vizsgálta, ugyanakkor a bizottság által meghívott személyek ‑ Gyur­csány Ferenc, Bajnai Gordon, Medgyessy Péter volt miniszterelnökök, Demszky Gábor volt főpolgármester, Hagyó Miklós, Horváth Csaba, illetőleg Gy. Németh Erzsébet, a Fővárosi Közgyűlés akkori MSZP-s frakciójának vezetője, jelenleg DK-s politikus nem jelentek meg a bizottság meghallgatásán. Egyedül Medgyessy Péter volt hajlandó eljönni, de ő nem is tudott mit tenni, mert jelentős korrupciós pénz áramlott a felesége cégéhez.

Szintén a Fővárosi Közgyűlés metrókorrupciós vizsgálóbizottsága vizsgálta a beruházást, amelynek alapján ő is idézte ezeket a baloldali politikusokat, de egy sem jelent meg a bizottság előtt. A munkacsoport a jelentését elkészítette, a Fővárosi Közgyűlés ezt elfogadta, majd ezt követően a múlt héten megküldték az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának.

Az ügyben büntetőeljárás is folyik két szálon. Egyrészt a Miniszterelnökség tett feljelentést az OLAF-jelentés alapján, illetőleg 2011 óta nemzetközi megkeresés alapján folyik büntetőeljárás. Ezenkívül egyébként Franciaországban, Nagy-Britanniában és más uniós országokban is nyomozást rendeltek el az Alstom korrupciós ügyei miatt.

Ez mind azt bizonyítja, tisztelt államtitkár úr, hogy az Alstom-ügy minden idők legnagyobb korrupciós ügye. A különböző bizottságok által lefolytatott vizsgálatok alapján egyértelmű, hogy a felelősség a Medgyessy-, Gyurcsány-, Bajnai-kormányokat, illetőleg a Demszky Gábor által irányított MSZP-SZDSZ-es városvezetést terheli. Az, hogy a volt szocialista kormányfők, valamint a főváros bukott polgármestere, Demszky Gábor is érintett az ügyben, jelzi, hogy ez az ügy, a négyesmetró-beruházás milyen mélyen szövi át a baloldalt.

A legfontosabb a metróberuházások kapcsán, hogy hova tűnt el a pénz. Melyik baloldali párt vagy pártok kasszájában landolt? Mit tudnak a korábbi MSZP-s, DK-s, SZDSZ-es politikusok ennek a pénznek a sorsáról? Hajlandóak‑e annak az érdekében beszélni, hogy az ellopott 166 milliárd forinton túl legalább a bírságot meg lehessen spórolni a magyar adófizetőknek? Egyébként nem véletlenül mondta korábban Gyurcsány Ferenc: jobb, ha nem beszél arról, hogy honnan érkezett pénz az MSZP-be.

Ha nincs félnivalójuk a baloldali politikusoknak, akkor tisztázzák magukat, tisztázzák a magyar közvélemény felé, biztosítsák azokat az információkat, amelyek alapján fel lehet tárni, hogy mi állt a né­gyes­metró-beruházás mögött.

Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! Joggal várják el a magyar állampolgárok, hogy ténylegesen azoknak kell megfizetni a baloldal legnagyobb korrupciós botránya miatt a büntetést, akik a bűnöket ekkor elkövették. Ezért nem értem Szakács képvi­selőtársamat, hogy milyen korrupciós ügyekről beszél, amikor az MSZP és a baloldal tele van korrupciós ügyekkel. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
265 104 2017.12.11. 1:54  103-110

DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Hiába zavarták el az emberek a szocialistákat 2010-ben, a korrupt baloldal még mindig itt van, és folytatja kártékony működését az országban. Az OLAF-jelentés szerint a 4-es metró minden idők legnagyobb korrupciós botránya, amelynek során a szocialisták a beruházás egyharmadát, 166 milliárd forintot elloptak, elcsaltak. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.) De itt van a legújabb baloldali politikus, Czeglédy Csaba és a hozzá köthető csalássorozat, amely alapján többmilliárdos kárt okozott a költségvetésnek, és több száz diákot becsapott.

Jó hír, hogy a karácsonyt és a szilvesztert Czeglédy Csaba rács mögött töltheti (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Igazi keresztényi gondolat!), ugyan­is a Csongrád Megyei Főügyészség indítványozta, hogy Czeglédy Csaba és két bűntársa előzetes letartóztatását további három hónappal hosszabbítsák meg. Czeglédy és társai az adóhatóság nyomozása szerint bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettét követték el, ebben az ügyben 14 ember helyeztek előzetes letartóztatásba, és a 14 ember által működtetett bűnszervezet behálózta az országot.

Tisztelt Államtitkár Úr! A Czeglédy által működtetett bűnszervezet valójában tényleg behálózta az egész országot, hiszen a Szegedi Törvényszékre tanúként idézték be Czeglédy Csabát a makói munkaerő-közvetítő céggel kapcsolatos büntetőügyben, ahol az alapító azt vallotta, hogy Czeglédy kérésére hozta létre a szövetkezetet.

Kérdezem az államtitkár urat, hogy valóban az egész országra kiterjedt‑e a baloldal által, illetve Czeglédy által működtetett bűnszervezet. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
265 108 2017.12.11. 1:08  103-110

BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Czeglédy Csaba ügyében az MSZP és a DK politikusai, amióta Czeglédy Csaba le van tartóztatva, koncepciós perről beszélnek ahelyett, hogy kiállnának a nyilvánosság elé, és elmondanák, hogy az a több mint 3 milliárd forint melyik párt kasszájába vándorolt. Czeglédy Csaba nem csak diákokat csapott be, és nem csak a diákok fizetésével adós, tekintettel arra, hogy a Czeglédy Csaba által irányított bűnszervezet felnőttmunka-közvetítést is folytatott, három műszakban dolgozó szakmunkások foglalkoztatását és közvetítését is ellátta. Ugyanúgy az ő fizetésükkel is teljes mértékben adós maradt, tehát nemcsak a diákok és a nyugdíjas munkavállalók, hanem a szakmunkások fizetését sem fizette ki Czeglédy Csaba.

Kérdezem az államtitkár urat, hogy rájuk is kiterjed‑e majd az a döntés, amelynek keretében az Országgyűlés határozatának megfelelően a kormány rendezi az újabb baloldali csalássorozat áldozatainak anyagi kártalanítását. Köszönöm a válaszát. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
268 108 2018.02.19. 1:44  107-114

BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Gyurcsány Ferenchez köthető Altus Portfólió Kft. több alkalommal nagy összegű kölcsönt biztosított a költségvetési csalással gyanúsított, Czeglédy Csaba által irányított Human Operator Zrt.-nek. Az eddig említett kölcsönök összértéke nagyjából 200 millió forint. Gyurcsány Ferenc volt szocialista miniszterelnök állítása szerint baráti kölcsönről volt szó, de a kölcsönszerződésben szereplő kikötések, mint például késedelmi kamat, banki inkasszó, személyi biztosíték alapján valószínűsíthető, hogy üzletszerű hitelezési tevékenység lehetett a kölcsönök mögött.Emiatt 2017 októberében a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi fogyasztóvédelmi központjához fordultam, majd ezt követően a Magyar Nemzeti Bank adatgyűjtést folytatott. Az adatgyűjtés eredményeképpen arról tájékoztatott a Nemzeti Bank idén januárban, hogy piacfelügyeleti eljárást indítottak. A jogszabályok szerint az ilyen eljárás az engedély nélküli tevékenység gyanúja esetén indítható meg. Ezek alapján alapos gyanú van arra, hogy az Altus Portfólió Kft. jogszabályi engedély nélkül folytatott pénzügyi tevékenységet. (Szilágyi György: Tessettek volna elszámoltatni őket!) Ennek alapján kérdezem alelnök urat, hogy mikor várható az eljárás befejezése, és az eljárás milyen jogi következményeket vonhat maga után (Dr. Lukács László György: Miért nem inkább az Origo vagy a Ripost szerkesztőségét kérdezi erről?), amennyiben beigazolódik annak a gyanúja, hogy az Altus Portfólió Kft. engedély nélküli pénzügyi tevékenységet folytatott. Köszönöm a válaszát. (Szilágyi György: Tessettek volna elszámoltatni!  Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
268 112 2018.02.19. 1:00  107-114

BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen egyértelmű, hogy ez az ügy nemcsak Czeglédy Csaba ügye, hanem Gyurcsány Ferenc és a baloldal korrupciós ügye. A legaljasabb az ügyben, hogy diákokat és nyugdíjasokat károsítottak meg. A kölcsön összegére nem volt szüksége Czeglédy Csabának és az általa vezetett Human Operator Zrt.-nek, mert az újabb gyanúsítás alapján már nem 3 milliárd, hanem 6,3 milliárd forint ellopásával gyanúsítja őt a nyomozó hatóság, és ezen túl egyébként Czeglédy Csaba titkos osztrák széfjében több mint egy kiló aranyat foglaltak le. Ebből ki tudta volna fizetni a diákokat mindenképpen. Úgy gondolom, és alapos gyanú van arra, hogy ez a pénz, a Czeglédy által ellopott pénz az MSZP és a DK pártkasszájába vándorolhatott. Czeglédy Csaba nem más, mint Gyurcsány Ferenc és a baloldal strómanja. És ez a stróman akar és fog most elindulni az országgyűlési választásokon, függetlenként, de ez a maffiabaloldal, képviselő úr. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.  Szilágyi György: Tessettek volna elszámoltatni!)