Készült: 2020.06.07.06:09:04 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

211. ülésnap (2009.05.18.), 10. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előtti felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:01


Felszólalások:  Előző  10  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HARRACH PÉTER (KDNP): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Azt a címet is adhattam volna a felszólalásomnak, hogy "Elefánt a porcelánboltban". Ne aggódjanak, ma nem az elefántról szeretnék beszélni, hanem a porcelánboltról, és ha kilépek ebből a hasonlatból, és itt lenne a miniszterelnök úr, megszólítanám, hogy a válságkezelés címén tett intézkedései nem érinthetik és nem veszélyeztethetik a jövőnket. Azt is mondhatnám, hogy vannak olyan utcák, ahova ki kellene tenni a "behajtani tilos" táblát, nemcsak a járművek, hanem a miniszterelnök úr fűnyírója részére is tiltanánk a behajtást.

Mondok három ilyen területet: a kutatás-fejlesztés, az oktatás, de leginkább, amiről most szeretnék szólni: a családok. A család intézménye korunkban törékennyé, sérülékennyé vált, pedig pótolhatatlan közösség, és ezt a közösséget sokféle veszély fenyegeti; veszélyezteti az eszmék oldaláról és a kormányzati intézkedések oldaláról.

Tudják, hogy van egy olyan genderideológiának nevezett eszmeiség, amely azt mondja, hogy a biológiai nem csupán elméleti konstrukció, a társadalmi nem a fontos, az pedig választható. Én azt mondom, hogy mi férfinak és nőnek születünk, és amikor egy férfi és egy nő találkozik, számukra ez a biológiai determináció az élményeknek, és nem csupán a biológiai (Zaj. - Az elnök csenget.), hanem a szellemi, lelki élményeknek a sokaságát jelenti, és amikor megjelenik a legemberibb elem ebben a kapcsolatban - a felelősség -, akkor az már nemcsak egymás iránt, hanem a közösen vállalt gyermekek iránt is megjelenik, és ezt már családnak nevezzük.

A család pedig éppen azért, mert a gyermek ott nő egészséges felnőtté, védelmet érdemel; és ha megnézzük az utóbbi időszak kormányzati intézkedéseit, akkor azt látjuk, hogy a jövőnket veszélyeztető intézkedésekről van szó: a család gyengítéséről. Akár az otthonteremtést említhetném; a fiatal, egymásra talált férfi és nő házassági szándékát akadályozza meg az otthonteremtés megnyirbálása. Vagy említhetném a gyed és a gyes csökkentését, azokat az intézkedéseket, amelyek ezt a két intézményt gyengítik, ami az otthon, gyermeke mellett maradó anyák helyzetét nehezíti, és nem segíti elő a munkaerőpiacra történő visszajutásukat sem. De szólhatnék az áfa növeléséről, ami a családok helyzetét szintén rontja, és az egyetlen - ma már egyetlen - családtámogatási elem, a családi pótlék megnyirbálását is mondhatnám.

Itt meg kell állnom egy pillanatra, mert egy jól működő rendszer leegyszerűsítéséről, tönkretételéről is szó volt, ami ezeket az intézkedéseket megelőzte. Annak idején a családi pótlékot nemhogy nem emeltük, de megdupláztuk és megháromszoroztuk azzal, hogy bevezettük a gyermekek utáni adókedvezményt. Gondoljanak csak bele! Kétgyermekes család esetén gyakorlatilag így két családi pótlék jutott, háromgyermekesnél meg három, hiszen gyermekenként a 10 ezer forint kétszerese volt a családi pótlék akkor 5 ezer forint körüli összegének. Ma pedig azt látjuk, hogy a családok támogatását is - és általában a helyzetüket - rontják, gyengítik.

Éppen ezért a KDNP benyújtott egy olyan határozati javaslatot, amely a családok csődvédelméről szól. E határozati javaslat megvalósulása biztosítaná azt, hogy a családok csőd esetén védelmet kapnak, és nemcsak a kormányzati szándék korlátozott mértékéig, hanem éppen a lakásvásárlás miatti helyzet és a törlesztések elmaradása miatti csőd elleni védelemben is.

Arra kérem minden képviselőtársamat, hogy támogassa ezt az indítványt. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  10  Következő    Ülésnap adatai