Készült: 2020.09.30.04:51:37 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

200. ülésnap, 312. felszólalás
Felszólaló Gyimóthy Géza (FKGP)
Felszólalás oka általános vita megkezdve
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:21

Felszólalások:  <<  312  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: A kormány támogatja az előterjesztést. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 262 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

 

Soron következik a cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/2935. számon, az egységes javaslatot pedig T/2935/88. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 271 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 17 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/3468. számon, az egységes javaslatot pedig T/3468/183. számon kapták kézhez. Megkérem a képviselőtársakat, foglaljanak helyet, és halkabban beszéljenek, mert nem értjük egymás szavát.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, csak zárószavazásra kerül sor. Az egységes javaslat 29. §-ának elfogadásához az alkotmány 50. §-ának (5) bekezdése szerint a jelen levő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Először az egységes javaslat minősített többséget igénylő részéről határozunk. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló egységes javaslat 29. §-át. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő részét 272 igen szavazattal, 30 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részéről határozunk. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak! (Az eredményjelző tábla nem működik.) Sajnos, a gép is megunta kicsit... Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 175 igen szavazattal, 133 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta.

 

 

(20.00)

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Selmeczi Gabriella, Fidesz, Hegedűs Mihály, Független Kisgazdapárt, Csáky András, MDF, képviselők önálló indítványát új változatban, T/3534. számon, az egységes javaslatot pedig T/3534/15. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 191 igen, 15 nem, 105 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Londonban 1974. november 1-jén kelt "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi jegyzőkönyv - "SOLAS 1974/1978." - kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatal. Az előterjesztést T/4044. számon, a külügyi bizottság ajánlását pedig T/4044/1. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Fónagy János közlekedési és vízügyi miniszter úrnak, a napirendi pont előadójának.

 

Felszólalások:  <<  312  >>    Ülésnap adatai