Készült: 2020.09.21.09:03:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

191. ülésnap, 356. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Országgyűlés az indítvány visszavonásához hozzájárult
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 7:11

Felszólalások:  <<  356  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Folytatjuk munkánkat. Megkezdjük a szavazást. Kérem valamennyi képviselőtársamat, hogy foglaljon helyet!

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítását kezdeményező törvény visszavonásáról történő határozathozatal.

Tisztelt Országgyűlés! Kérem a frakcióvezetőket, hívják fel a frakciótagok figyelmét, hogy mindenki foglalja el a helyét, és kezdjük a szavazást! (Közbeszólások a Fidesz padsoraiból: Nincsenek itt a frakcióvezetők, a házbizottságban vannak.) Akkor a frakcióvezető-helyetteseket kérem! Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, őrizzék meg a nyugalmukat! (Közbeszólások a Fidesz padsoraiból: Elfogult az elnök asszony! - Rövid szünet. - Számos képviselő érkezik a terembe.)

Tisztelt Országgyűlés! A köztársasági elnök úr az Országgyűlés által elfogadott és kihirdetésre megküldött törvényt az Országgyűlésnek megfontolásra visszaküldte. A Házszabály szerint az ezt követő eljárásra a záróvita és a zárószavazás szabályait kell alkalmazni. A törvényjavaslat előterjesztője azonban jelezte, hogy a Házszabály 103. § (1) bekezdése alapján a zárószavazás megkezdéséig vissza kívánja vonni a benyújtott indítványát.

A részletes vita lezárása után a visszavonáshoz az Országgyűlés hozzájárulása szükséges. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a T/2601. számú előterjesztés visszavonásához. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 247 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett az előterjesztés visszavonását elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Elmúlt ülésünkön több előterjesztés általános vitáját lezártuk. Most a részletes vitára bocsátások következnek. Indítványozom a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/3468. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 185 igen szavazattal, 91 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló T/3539. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 299 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/2935. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 300 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló T/3534. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 278 igen szavazattal, 28 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a munkavédelem országos programjáról szóló H/3658. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 309 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló H/3462. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 283 igen szavazattal, 22 nem ellenében, 12 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége képviselőcsoportja visszavonta a tárgysorozatba-vételről történő döntéshozatalt kezdeményező indítványát, így erre a határozathozatalra ezen az ülésünkön nem kerül sor.

 

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatal. Az előterjesztést T/3752. számon, a bizottságok ajánlását pedig T/3752/1-2. számokon kapták kézhez. Először megadom a szót Németh Zsolt politikai államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának. Államtitkár úr!

 

Felszólalások:  <<  356  >>    Ülésnap adatai