Készült: 2020.01.23.06:01:29 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

241. ülésnap (2001.11.26.), 34. felszólalás
Felszólaló Balla Mihály (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:20


Felszólalások:  Előző  34  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BALLA MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Urak! Az előttünk fekvő országgyűlési határozati javaslatot, amely a NATO-szerepvállalásunkról szól, a Fidesz-Magyar Polgári Párt frakciója támogatja. Teszi ezt annál is inkább, hiszen a NATO-n belül a szolidaritással összefüggő kérdések, például a terrorizmus elleni fellépés és a washingtoni szerződés 5. cikkelye kapcsán egy olyan helyzet alakult ki, amelyben Magyarországnak hatékonyabb szerepvállalással kell a térségben jelen lennie, hiszen az Észak-atlanti Tanács az október 4-ei döntésében és ezek után a tagállamok beleegyezésüket adták abba, hogy kiváltják a szövetségeseket, azon NATO-hatáskörben található és kiválasztásra kerülő erőit és eszközeit, amelyekre a terrorizmus elleni küzdelem közvetlen támogatásához van szükség. Eközben az Egyesült Államok jelezte, hogy bizonyos csapatait kivonja a térségből, hogy a terrorizmus elleni hadműveletek céljából fel tudja őket használni; egyúttal kérte szövetségeseit, köztük Magyarországot is, hogy térképezzék fel, nézzék meg, milyen hozzájárulást tudnának nyújtani a Balkánról távozó amerikai erők pótlására.

Az európai tagországok egy része csapatokat küldött például a Task-force Fox nevű hadműveletbe Macedóniába, és tulajdonképpen amikor erről az országgyűlési határozati javaslatról beszélünk, akkor lehet azt mondani: nem történik más, mint hogy néhány, előtte már elfogadott országgyűlési határozati javaslatot összerakunk, és ez talán feleslegessé válik, viszont az országgyűlési határozati javaslatban azért megfogalmazódik más is. Megfogalmazódik az, hogy az adott térségen belül a szövetségesek mennyire tudják rugalmasan mozgatni azokat a jelen lévő erőket, amelyekre bizonyos műveleti feladatokhoz szükség lehet.

Magyarország 228 fővel van jelen az SFOR-ban, 342 fővel van jelen a KFOR-feladatokban, és mintegy 35 fővel vett részt Macedóniában a fegyvermegsemmisítési programban. Az a keretszám, amelyet most a kormány az Országgyűlés elé terjesztett, tulajdonképpen megegyezne azzal a maximált létszámmal, amelyben eddig is gondolkodhattunk - az más kérdés, hogy ebben a mértékben eddig nem volt szükség a feladatvállalásra, most viszont eljött annak az ideje, hogy ezt a keretszámot feltöltsük 850 főre, váltási időszakban legfeljebb mintegy ezer főre egészülne ki a balkáni térségben jelen lévő csapattest magyar részről.

Az időtartam természetesen attól függ, hogy a KFOR-, illetve az SFOR-erőknek a térségben mennyi időre kell feladatot vállalniuk. Úgy tűnik és úgy látszik a mai fejleményekből - és aki járt a térségben, az láthatta, hogy már a berendezkedés is erről szól -, hogy nem lehet középtávnál rövidebb időben gondolkodni, ami tehát azt jelenti, hogy legalább középtávú vagy hosszabb távú időszakra kell számolnunk.

Azzal kapcsolatban, hogy a térségen belül mely területeket, mely országokat, mely volt jugoszláv tagköztársaságokat érinti, el kell mondani azt, hogy a szerepvállalás eddig Bosznia-Hercegovinában és Koszovóban volt, illetve egy időszakig Macedóniában, és az eddig beterjesztett országgyűlési határozati javaslatok alapján alapvetően ezekre a területekre szólna ez az országgyűlési határozati javaslat. Ez fontos egyrészt abból a szempontból, hogy Magyarország NATO-tagként milyen feladatokat tud felvállalni, és azt hiszem, hogy a békefenntartás - mert kifejezetten csak békefenntartásról van szó ebben az esetben - a NATO-képességekhez csatlakozó magyar haderőnek egy nagyon fontos gyakorló, kiképző, tapasztalatszerző hely lehet, és különösen akkor, amikor Magyarország részben a közvetlen szomszédságában található a térségnek, másrészt pedig ebben a feladatvállalásban meg tudja találni azt a szerepét, amelyet szövetségesi feladataival, szövetségesi kötelezettségeivel felvállalt.

 

 

(15.40)

 

Fontos dolog az, amit a miniszter úr is elmondott, hogy a többi NATO-tagországhoz képest is Magyarország ezzel lehetőséget kaphat ahhoz, hogy nagyobb szerepet vállaljon, és közben a NATO-műveleteket - a rendfenntartó, a békefenntartó műveleteket - a térségben rugalmasabban, flexibilisebben tudja megoldani. Igaz, hogy még most nem tudjuk azt, hogy mikor és honnan kell esetleg kivonni a csapatokat, hova kell átrendezni, de maga ez a felhatalmazás, ez az országgyűlési határozati javaslat már megadja azokat a kereteket, amelyeken belül a kormány döntéseket fog tudni hozni.

Mindezeknek a figyelembevételével a Fidesz-Magyar Polgári Párt az országgyűlési határozati javaslat elfogadását javasolja.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet. (Taps a Fidesz és az MDF soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  34  Következő    Ülésnap adatai