Készült: 2019.10.17.01:20:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

165. ülésnap (2000.10.18.), 92. felszólalás
Felszólaló Balla Mihály (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:38


Felszólalások:  Előző  92  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BALLA MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A 2001-2002. évi költségvetéssel kapcsolatban a Fidesz legfontosabb céljait három pontban fogalmazhatjuk meg: elsősorban célunk, hogy a gazdasági növekedés eredményeit az emberek mindennapi életükben is érezhessék, ennek érdekében jelentősen emeljük a béreket, nyugdíjakat; ezzel együtt kiemelt célunk a családok életkörülményeinek javítása; harmadsorban a költségvetés a gazdaság további fejlesztésének szolgálatában áll. Új országépítő program indul, a Széchenyi-terv nemcsak az ország gazdasági, hanem szellemi teljesítőképességére is épül, és egyben jelentősen növeli a szellemi és gazdasági potenciált is. A Széchenyi-terv 290 milliárd forintjából lakások, utak épülnek, növekednek a tudományos kutatás fejlesztési forrásai.

A koppenhágai kritériumok alapján megállapítható, hogy Magyarország szilárd, makroökonómiai keretekkel rendelkezik, és a gazdasági környezet is egyre jobban kiszámítható, a feltételek egyre inkább átláthatóak. Több egybehangzó vélemény alapján mondható el mindez, például a Magyar-EU Bővítési Üzleti Tanács jelentése alapján, amelyet előző felvetéseivel kapcsolatban Bauer képviselőtársam figyelmébe is ajánlok.

Tisztelt Ház! Az európai uniós csatlakozási folyamatban ezek olyan feltételek, amelyek erősítik integrációs törekvéseinket, és a magyar társadalom és gazdaság érettségét bizonyítják abban a közösségi vívmányrendszerben, melyet az Európai Unió támaszt tagjaival és tagjelöltjeivel szemben.

A következő gondolatokban Baráth Etele úrnak is szeretnék néhány gondolatot címezni. Az Állami Számvevőszék véleménye szerint is az Európai Unióhoz történő csatlakozás költségvetési tervezetében is előrelépés történt, mivel először fordul elő, hogy valójában úgy jelenik meg az európai uniós csatlakozással, a forrásokkal és a felhasználással kapcsolatos előirányzatok tervezése, ahogyan már a korábbi években is kellett volna; így például az előcsatlakozási alapok - Phare, ISPA, SAPARD - külön is, szabályozottan jelennek meg.

Tehát a költségvetésből megállapíthatók a következők: a 2000-2002-es időszakban mintegy 1430 milliárd forint az integrációval kapcsolatos összeg. 2001-ben az előző évihez képest számottevően több költségvetési forrást igényel a jogharmonizációs feladatok ellátása. Maga a kétéves költségvetés is alapjául szolgál a tervezhetőségnek a makrogazdasági mutatók alapján, és ez az uniós tagországok számára is kiszámítható magatartást jelent, olyan kiemelt ágazatokban is, mint a környezetvédelem, vidékfejlesztés, infrastruktúra-fejlesztés, a kis- és közepes vállalkozások integrációs támogatása.

A jogharmonizáció, az intézményfejlesztés 260 milliárd körüli tétel, ide sorolandóak az áruk és a szolgáltatások szabad áramlása, a személyek szabad mozgása, a közös agrárpolitika működéséhez szükséges szabályozási hátterek, regionális politika, koordinációs feladatok.

A környezetvédelem területén jelentős intézményfejlesztési háttér jelenik meg, de fontos a költségvetésben is jelzett belügyi és igazságügyi együttműködés, a határellenőrzés, migrációs kérdés, melyek jogharmonizációs feladatairól folyamatosan hatpárti egyeztetések zajlanak a Külügyminisztériumban, melynek fejezeti részében közel 1 milliárd forint van közvetlenül az integrációs feladatokra.

Jelentős költségvetési tételt tesznek ki a gazdasági fejlesztés költségei, úgymint az agrárgazdaság vagy az előcsatlakozási alapokkal kapcsolatos költségek, illetve a vasút- és a regionális fejlesztés. Ezeknek a támogatása mintegy 650 milliárd forintnyi költséget fog kitenni, mely közvetlenül kapcsolódik az integrációs elvárásokhoz.

Ezek tények, és ezeknek a tényeknek az alapján, ebből a szempontból is, a Fidesz-Magyar Polgári Párt támogatja a költségvetést.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiból.)

 

 

(12.10)

 
Felszólalások:  Előző  92  Következő    Ülésnap adatai