Készült: 2021.04.17.00:48:44 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

234. ülésnap (2001.10.19.), 183. felszólalás
Felszólaló Herényi Károly (MDF)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:36


Felszólalások:  Előző  183  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HERÉNYI KÁROLY (MDF): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Igen jelentős az előttünk fekvő törvényjavaslat, de ahogy az előbb Bauer Tamás képviselőtársam mondta, nyilván nem ez fogja a magyar gazdaság helyzetét megoldani. Bauer Tamás utalt arra, hogy 1995-ben az MDF vezérszónoka még másképp vélekedett a liberalizációról. Azt gondolom, ennek megvolt az oka, a magyar gazdaság akkori helyzete messze nem volt olyan, messze nem volt a magyar gazdaság olyan állapotban, mint most, amikor ez a mostani lépés már közgazdaságilag is jobban alátámasztható és megindokolható.

Hogy az infláció egyenes vonalú csökkenése most egy vízszintes irányt vett, azzal az egyszerű dologgal magyarázható, hogy a gazdaság folyamatai sokkal összetettebbek és bonyolultabbak annál, mint hogy egy első fokú egyismeretlenes egyenlet egyenesével kifejezhetőek legyenek. Nyilvánvaló, ahogy az infláció növekedésének az üteme is hullámhegyeket és -völgyeket mutat, ha diagramon ábrázoljuk, a csökkenés ugyanúgy ábrázolható. Mindenesetre a kormány nagyon nehéz helyzetben van, hiszen az egyik oldalról bírálják az infláció alultervezésével, a másik oldalról - ahogy független kisgazdapárti képviselőtársam mondta - bizony a forint erősödése a társadalom bizonyos rétegeit nehéz helyzetbe hozza.

 

 

(14.10)

 

Ez így is van, én ezt elismerem, de azt azért ne vitassuk, hogy ez a gazdaságpolitikai intézkedéssor, amelynek az eredménye ez a mostani folyamat vagy a mostani törvényjavaslat is, alapvetően az egész ország érdekeit szolgálja, és összességében ez egy nagyon pozitív dolog. Nem vitatom, hogy vannak olyan szegmensei a magyar társadalomnak és a magyar gazdaságnak, amelyek átmenetileg hátrányt szenvednek, de azt hiszem, hogy ők vannak kisebbségben. A kormány dolga az, hogy a nehéz helyzetbe kerülteken segítsen. Úgy gondolom, hogy ezt meg is fogja tenni.

Ez a törvényjavaslat, amelynek következtében a devizakorlátozást magunk mögött hagyjuk, nemcsak gazdasági értelemben, de politikai értelemben is lezár egy korszakot, hiszen a magyar történelemben kétszer fordult elő devizakorlátozás. Az egyik a harmincas években, a másik pedig 1947-48 után, 1950-ben, amikor tulajdonképpen a magyar forint csak másodrendű szerepet nyerhetett el a nemzetközi pénzpiacon, habár az akkori gazdaságpolitikusok, a politikai közgazdaságtan tanítói azt mondták, hogy így védik meg a magyar valutát vagy a magyar forintot, vagy fizetőeszközt, hogy a külföldi, a nyugati piacokon szokásos pénzeszközök romboló hatása ne tudja itt kifejteni a hatását.

Mindnyájan emlékszünk arra - hiszen egy korosztályhoz tartozunk nagyjából, akik itt vagyunk -, amikor 70 dollárból kellett utaznunk, és emlékszünk, amikor törvénysértő volt, ha valaki utazni akart, vagy valamihez hozzá akart jutni, akkor az akkori törvényeket sajnos meg kellett szegnie, mert egyébként nem tehette meg. Nos, ezeknek a rémes eseteknek vége, a büntető törvénykönyv vonatkozó tételei is érvényüket veszítik sok más korlátozó intézkedés mellett. Egy hosszú folyamat végére értünk, ahol a teljes konvertibilitás megteremtésével a gazdasági szereplőknek és a magánszemélyeknek kötetlenül lehet gazdálkodniuk a valutával és a devizával.

A Magyar Demokrata Fórum üdvözli a változásokat és a benyújtott törvényjavaslatot. A kormány júniusi ülésén döntött a devizakorlátozások teljes megszüntetéséről és a forint teljes konvertibilitásáról. Ennek a döntésnek tulajdonképpen a következménye a mostani tervezet. A tervezet a környezetet teljesen leírva tisztázza a forint fizetőeszközként való felhasználásának szerepkörét, de egyben lehetőséget ad szerződéses úton, hogy a jogügyleteket devizában végezhessék egymás között a szerződő felek.

Azonban az nyilvánvaló, hogy számos esetben - adófizetés, jegyzett tőke nyilvántartása, perrendtartási költség, áfa-visszaigénylés és egyebek - csak a forint kerülhet szóba mint fizetőeszköz. A kormány ugyan lehetőséget kap arra, hogy három hónapra felfüggessze a teljes konvertibilitást, de ezt csak akkor teheti meg, ha ezt kritikus események indokolják. A határt átlépő állampolgároknak viszont 2 millió forintot elérő és azt meghaladó összegű készpénzről nyilatkozniuk kell, ha ezt magukkal viszik. Ezt az intézkedést a pénzmosás megállítása követeli meg tőlünk. Azt gondolom, hogy ez így teljesen helyes, és teljesen rendjén való.

Természetesen nemcsak ez a törvény módosul, hanem van a büntető törvénykönyv és vannak más törvények, amelyek vagy módosulnak, vagy pedig hatályukat veszítik.

Összességében: a Magyar Demokrata Fórum teljes mértékben támogatja ezt a tervezetet. Úgy érezzük, hogy nemcsak egy szigorú, jogkövetkezményekkel járó megszorító intézkedéscsomagot hagyunk magunk mögött, hanem egy zsákutcába jutott és Magyarországra rákényszerített, megbukott társadalomelméletet is. Ezzel a lépéssel egyébként hozzájárulunk a teljes jogú európai uniós taggá válás folyamatához, és ezt a folyamatot ez a lépés erőteljesen segíteni és támogatni fogja. Ezen okok miatt a Magyar Demokrata Fórum ezt a törvénytervezetet tulajdonképpen változtatások nélkül a tisztelt Háznak elfogadásra javasolja.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

 
Felszólalások:  Előző  183  Következő    Ülésnap adatai