Készült: 2020.04.06.13:54:41 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

185. ülésnap (2016.11.10.), 70. felszólalás
Felszólaló Dr. Völner Pál (Fidesz)
Beosztás Igazságügyi Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 2:58


Felszólalások:  Előző  70  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VÖLNER PÁL, igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Kép­vi­selőtársaim! Köszönöm egyrészt a vitában való ak­tív közreműködést. Korózs Lajos képviselőtársam is, Szávay képviselő úrhoz hasonlóan a bírságolás kér­dé­sét is említette. Ha figyelmesen elolvassuk a tör­vény szövegét, akkor látszik, hogy van a civil szer­ve­ze­teknek bizonyos kötelezettsége, ha emögött nem lenne szankció, akkor a bíróság teljesen eszköztelen lenne, de maga a megfogalmazás úgy szól, hogy bír­sággal sújthatja, tehát mérlegelheti a bíróság. Azt is mérlegelheti, hogy milyen keretek között, annak a szervezetnek milyen a mérete, milyenek az anyagi lehetőségei. Azért vannak országos szervezetek is sok száz milliós költségvetéssel, annál egy 5 ezer forintos bírság nem hiszem, hogy jelentős visszatartó erővel bírna attól, hogy ilyen mulasztásokba essenek. Sze­rintem a bíróság ennek a feladatnak meg tud felelni, és a jogorvoslati lehetőség is nyitva áll, hiszen fel­lebbezni lehet az ilyen döntések ellen. Talán ez kellő garanciát nyújthat.

Be nem nyújtott módosítókról nem tudok véle­ményt alkotni természetesen, de a változás­beje­len­té­sek­nél az a fajta sorrendiség megvan. Tehát egy­szerre be lehet adni többet, ha azok időben eltérnek, különböző határozatokat jelentenek. Magának a mó­do­sításnak a bővítésére nincs lehetőség. Tehát egy be­adott módosítási kérelem, változásbejegyzési ké­re­lem nem egészíthető ki utólag nyilvánvalóan. Itt így kell értelmezni, tehát szerintem itt is értelmezési kér­dés merül fel, nem hiszem, hogy ebből komoly súrlódási felület lenne közöttünk.

Rubovszky képviselő úrnak, elnök úrnak volt olyan felvetése, hogy a törvény erejénél fogva beálló bejegyzés. Itt felhívnám a figyelmet arra, hogy ez a mintaalapszabályok esetében, a mintabejegyzéseknél fordulhat csak elő, a többi esetben nem. Tehát ilyen értelemben megvan az a törvényi garanciális elem, hogy egy leegyeztetett tartalmú alapszabály alapján történik meg csak a bejegyzés, illetve a változás.

Elhangzott még számtalan olyan kérdés, amire szerintem ‑ miután jelen módosítás keretei között kicsit túlterjeszkednénk a tárgyon ‑, a civil szer­ve­ze­tek támogatására nyilván az EMMI jobban illetékes, és föl is merül mindig a költségvetési vitáknál. Én ennyire nem látom borúsan a helyzetet. A bíróságok szervezeti felépítése, tudjuk, ez egy kétharmados törvény. Ha az ellenzéki pártok részéről látnánk ru­gal­masságot bizonyos törvényjavaslatok tár­gya­lá­sa­kor, nyilván fel lehet vetni több kérdést. De magam csak az ítélkezési helyek témájára emlékszem, ahol egy elfogadott szövegjavaslatunk volt, de szintén neve­síthetem, és a Jobbik is azok között a pártok kö­zött volt, akik egyéb kérdésekkel kívánták összekötni a módosítás átvezetését.

Így nagyon nehéz ezekben a kérdésekben előre­lépni. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kor­mánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  70  Következő    Ülésnap adatai