Készült: 2020.08.07.23:25:35 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

108. ülésnap (2011.07.11.), 418. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Videó/Felszólalás ideje 8:02


Felszólalások:  Előző  418  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tájékoztatom a képviselő urat, hogy a szavazás az ön által megjelölt rendben történik.

Tisztelt Országgyűlés! Most a szavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a második ajánlás 32. pontjában szereplő indítványt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 260 igen szavazattal, 38 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot a minősített többség szabályai szerint elfogadta.

Most a minősített többséget igénylő támogatott módosító javaslatokat teszem fel szavazásra.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a második ajánlás 4-21. pontjait, valamint a 23. és 25. pontját, a 33. és a 34. pontjaiban szereplő indítványokat, valamint a harmadik ajánlás 1. és 2. pontját. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 254 igen szavazattal, 44 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatokat elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő támogatott módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket a második ajánlás 1., 2., 3. pontjai, valamint a 26-31. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 254 igen szavazattal, 44 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Az iménti határozathozatal során az Országgyűlés döntött a minősített többséget igénylő szabályokról. Ennek alapján a II-V. fejezetek, a 38. §, valamint a melléklet az alaptörvény rendelkezései szerint sarkalatosnak minősülnek. Ezekről tehát a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatával kell döntenünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 254 igen szavazattal, 43 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 254 igen szavazattal, 44 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta.

(0.40)

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztők indítványozták, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 252 igen szavazattal, 43 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés elnöke személyi javaslatot terjesztett elő H/3777. számon. Ebben azt kezdeményezi, hogy Balsai István helyére Salamon László urat az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság elnökévé, Salamon László helyére pedig Pősze Lajos urat bizottsági taggá 2011. szeptember 1-jétől válassza meg az Országgyűlés. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kérem a képviselőtársaimat, szíveskedjenek megvárni az eredmény kihirdetését.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, az Országgyűlés a személyi javaslatot 287 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta. (Szórványos taps a kormánypárti oldalon.)

Tisztelt Országgyűlés! A mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Most a napirend utáni felszólalás következik. A mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Balogh József képviselő úr.

Mielőtt megadnám a szót, kettő perc szünetet rendelek el. Köszönöm a munkájukat. (Rövid szünet. - Számos képviselő távozik.) Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk a munkánkat.

A mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Balogh József képviselő úr. Megadom a szót 5 perces időkeretben. Öné a szó, képviselő úr.
Felszólalások:  Előző  418  Következő    Ülésnap adatai