Készült: 2020.09.19.18:48:53 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

176. ülésnap (2008.11.11.), 210. felszólalás
Felszólaló Dr. Karsai József (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 10:18


Felszólalások:  Előző  210  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KARSAI JÓZSEF (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Nagyon szépen köszönöm a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! Elsősorban és legelőször szeretném megköszönni a bizottság ülésén mind az ellenzéki, mind a kormánypárti képviselők azon hozzáállását, hogy egy ilyen különleges helyzetet véleményem szerint nagyon jól láttak. Volt néhány aggály ugyan azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezzel visszaélni vagy élni.

Azt hiszem, hogy ezzel nagyon jól élnünk kell, amikor egy olyan váratlan és szokatlan piaci zavar áll elő, ahol sajnos az uniós intervenciós gabonát gyakorlatilag megszüntették, pedig 60 eurós nyereséggel zárta az Unió minden költséget levonva, és valamikor a magyar költségvetés fizette ki ezt a teljes, 8 millió tonna intervenciós gabonát 101 eurós áron. Ez közel 200 eurós átlagáron kelt el, tehát tulajdonképpen olyan eset állt fönn, amit nagyon jól látott a pénzügyi és költségvetési bizottság is egyébként. Azt hiszem, nekünk is meg kell fontolnunk itt a parlamentben azt, hogy már 5 ezer évvel ezelőtt a fáraó is tudta, hogy mit kezdjen, amikor többlettermése van: nem elherdálni kell, nem odaadni azoknak az off-shore cégeken keresztül értékesítő cégeknek, akik 17 ezer forintért megveszik.

Kérem, most néztem meg a tőzsdei árát. Rajtunk kívül az Unió átlaga több mint 3600 forint, tehát 36 ezer forint tonnánként; nálunk ez 17 ezer. Azt hiszem, ez azért van, mert minden kereskedő arra vár, hogy lent vidéken az egyszerű parasztember tárolja, ő gázosítsa, ő tegyen meg vele minden kezelést, és mindig csak két hétre valót vásárol meg. Láttam olyan malmot, tudok olyan malomról, ahol egyhavi meg kéthavi készlet van gabonából, hisz minek tárolja, amikor szorítja a gazdálkodó parasztot arra, hogy minél közelebb áll a banki törlesztéshez vagy a jövő évi beművelésekhez, annál olcsóbban odaadja a gazdálkodó vagy gazdálkodó szervezet; mert ha a bank lejárttá teszi a hitelét, vissza kell fizessünk az Uniónak körülbelül 200 milliárd forint AVOP- és EMVA-támogatást; nem beszélve a többi vidékfejlesztési támogatásról. Akit egyszer a bank rátesz a feketelistára, az olyan körülmények közé kerül, hogy soha többet hitelt nem vehet föl, nem lízingelhet.

Nálunk van-e az a rendszer? Igenis van az a rendszer, amit helyesnek is tartok, hogy figyeljék a bankok, hogy ugyanarra a házra... - ne úgy legyen, mint Amerikában, hogy akár három banknál is fölvehette a házára a hitelt, mert nem jegyezték be a jelzálogjogot, és most itt isszuk a levét. Bocsánat, hogy a parlamentben mondom el, elnök úr, de ez az igazság, hogy egy amerikai ilyen típusú csődöt egész Európa, az egész világ visel.

Azt hiszem, hogy amikor válságról beszélünk, gazdasági válságról, recesszióról beszélünk, akkor a meglévő értékeinket meg kell védeni. Ez a hitel nem arra van, hogy majd a jövő évi bizonytalan termést finanszírozza. Ez nem mezeileltár-finanszírozás. Ez ennek az évnek a megtermelt termése, illetve raktárba helyezése.

Fölhívom a figyelmet - az itt lévő képviselőket, tudom, hogy érdekli, nem véletlenül vannak ki -, hogy amikor megyünk haza, képviselőtársaim, ott vannak a kukoricák. Álltam meg olyan helyen, ahol azt mondták, hogy le sem vágom a kukoricát, mert értelmetlen, értelmetlenné válik több százezer ember sorsa. Az én településemről több mint 600 csekket adnak föl városba haszonbérleti alapon, 200-300-400 ezer forintokat a városlakóknak. Ha ezek nem kapják meg a haszonbérletet, mert nincs eladva a búza, nem kapják meg a dinnyepénzt, nincs eladva a napraforgó, mert visszamondta a gyár, nincs eladva a kukorica - sőt talpon van -, mert remény sincs rá, mert nem tudja betenni, mert be kell vigye a raktárba, ahol oda kell hogy adja 1700 forintért, ezért nem tudja kifizetni a haszonbért, ezért Budapesten, Szegeden, Miskolcon, Pécsen nem tudják az idős nyugdíjasok a megemelkedett gáz-, villanyszámlát kifizetni. Ők is csődbe kerülnek.

Ez tehát olyan, mint amikor a dominón elbillentünk egyet, és kétmillió dominó dől össze. Ezt nekünk sokkal komolyabban kellene venni az elkövetkezendő időben, és nem csak egy-egy ilyen... Engem egy kicsit zavar, hogy ezt piaci zavarnak nevezzük, ez olyan, hogy a csodálatos munka és a Jóisten áldása volt rajtunk, hogy ilyen jó időt adott, hogy 16 millió tonnát termeltünk. Ennek örülnünk kéne!

A paraszt, ha kicsi a termés, azért sír. Ha sok a termés, akkor zokog, mert azt mondja, hogy miért nem termeltem. Tessék mondani - én parasztember vagyok -, mikor állhatok oda, hogy kitárcsázzam a gyönyörű termésemet, vagy ne permetezzem meg Fusarium ellen, vagy ne védjem meg a gyom ellen, mert ha sokat termelünk, ránk ül az átok, nem tudjuk eladni és még kevesebb a bevételünk, mintha kevés lenne?!

(16.00)

Jó az országnak az, hogy négy tonnát termeljünk a hét tonna helyett? Nem jó! Pedig ezek szerint jó, mert az az igazi, ha hatezer forintért veszik meg, és akkor nem kell semmit csinálni, bevetjük, otthagyjuk, egy kis gyom is van benne, nem baj, egy kis Fusarium is van, nem baj, úgyse jobb a nyugati gabona se! Kérem, már a malmok beleteszik az adalékanyagot, sajnos, és amikor a pék hozzáteszi az ő kis adalékát, mert ezt nem tudja, akkor az udvaron éri utol a lisztet, kiszalad, mert dupla adalék van benne. Miért kell nekünk a műanyagot megenni, mikor a magyar gabona most is a világon a legjobb? A németországi gabonát - nem akarok személyeskedni országra -, uniós más gabonát kézzel szét tudom nyomni, azt hiszem, hogy vizes, de nem, olyan puha a búza. Nálunk a takarmánybúza többet ér, csakhogy beleteszik a műanyagot, az adalékokat!

A mi gabonánk egy olyan érték! Egymilliárd ember éhezik vagy rosszul táplált a Földön. Kiirtják az őserdőt, több milliárdot költünk a Környezetvédelmi Minisztériumon keresztül, mert magas a szén-dioxid-szennyezés, szennyezzük a légkört, és közben hagyjuk, hogy az őserdőt kivágják az indiánok, ahelyett, hogy adnánk nekik az Uniótól gabonát, hogy egyetek, itt az egyik kezetekben a vodka, a másikban a búza, tessék parancsolni, egyetek, de ne vágjátok ki az őserdőt, mert az kell a Föld népességének! Hát ilyen nincs! Jövőre lehet, hogy fél termés lesz, és akkor megint kezdjük elölről.

Mi volt, amikor a hét sovány kalászt és a hét kövér kalászt álmodta a fáraó, hogy megeszi a hét sovány kalász a hét kövér kalászt? József megfejtette, hogy hét bő esztendő lesz, követi hét szűk esztendő, építsenek magtárakat. Intervenciós raktárat épített ötezer éve - ha jól számolom az éveket, Ábrahám idején, mert József Ábrahám fia volt - arra, hogy betárolja a gabonát! Akkor mi most, ötezer évvel később egy ilyen fejlett civilizációban azt mondjuk, hogy fulladjanak bele a gabonába?! Nem lehet elmennünk mellette! Nem lehet hagynunk azt, hogy ez így legyen ebben az országban! Csinálnunk kell magyar intervenciót! Ne nevezzük annak, mert az Unió még a nevet is megmondja, hogy mi legyen, nem lehet magyar intervenció a neve, csak esetleg magyar közraktár lehet a neve. De akkor csináljunk, könyörgök, egy magyar közraktárat, tegyük be, és mi nyerjük meg azt a 60 eurót, amit az Unió nyert, és ott van a költségvetésben, ott van az egész mezőgazdasági támogatásra a pluszpénzünk, mert elvitt tőlünk vagy 150 millió eurót, és egy fillért nem fektetett bele, mégis azt mondta, hogy nem lesz intervenció.

A költségvetési bizottságban egyhangú volt a szavazás, tartózkodás sem volt. Bízom benne, hogy jövő hétfőn tudunk róla szavazni, szerdán tud róla dönteni a kormány, és el tud indulni egy piaci húzóhatás. Képviselőtársaim, az a baj, hogy nem látunk kötést a tőzsdén, nem veszi senki. Ha a TIG elkezd 300 ezer tonna gabonát fölvásárolni, abban a pillanatban megugrik az ár, és legalább az önköltségét, a saját munkáját visszakapja a vidéki parasztember. Ez nem 200 ezer embert érint, a családjával együtt már 600 ezret, de a haszonbérlő földtulajdonoson keresztül másfél millió embert érint ebben az országban, és tulajdonképpen tízmillió embert érint, hisz a mai kukoricaár kevesebb, mint tíz évvel ezelőtt, '98-ban volt, mert akkor 1500 forint volt, és kaptunk 300 forintot az akkori minisztertől minden mázsa búzára, kukoricára.

Én azt hiszem, hogy ez egy olyan módosító indítvány, ami támogatható, de jelzem, nem végleges megoldás. Igenis lépni kell, ha kell, ennek a parlamentnek, ha kell, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak, de szerintem összefogva ellenzéknek, kormánypártnak, mert Magyarországon igenis, ha megvan 16 millió tonnára a raktárunk, még mindig jobb a raktárban lenni, mint egy bizonytalan következő évi aszályt vagy egyebet nézni.

Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hogy lehetőséget kaptam. Köszönöm. (Taps az MSZP és az MDF soraiban.)
Felszólalások:  Előző  210  Következő    Ülésnap adatai