Készült: 2020.09.21.11:32:32 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

180. ülésnap (2000.12.06.), 20-22. felszólalás
Felszólaló Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 10:17


Felszólalások:  Előző  20 - 22  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HANKÓ FARAGÓ MIKLÓS, az SZDSZ képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen. Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! Hölgyeim és Uraim! Az előttünk fekvő törvényjavaslat nem más, mint egy nagy átverés, nem más, mint a kormánypártoknak egy cinkos propagandamanővere annak érdekében, hogy Torgyán József ne maradjon hazugságban. Ez a törvényjavaslat kizárólag erről szól (Taps az MSZP és az SZDSZ padsoraiban.), semmi másról.

Mindannyian emlékszünk arra, hogy a vagyonnyilatkozattal kapcsolatban kirobbant politikai botrány indulópontja az volt, hogy Torgyán József nem tudott számot adni arról, hogy a jelenlegi ingatlanával kapcsolatos építkezések anyagi forrásai honnan származnak, és sorra, nap nap után egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett a sajtóban, és így kínos, igen-igen kínos helyzetbe került. Ahelyett, hogy tisztára mosta volna a körülötte kirobbant botrányt és önmagát, ahelyett, hogy nyilvánosságra hozta volna a vagyonnyilatkozatát, önök belekezdtek abba a manőverbe, amelynek most egy törvényjavaslat az egyik eszköze.

Tették ezt annak ellenére, hogy a jelenleg hatályos törvény minden további nélkül alkalmas arra, hogy az országgyűlési képviselő a saját vagyonával elszámoljon, nyilvánosságra hozza azt, és ha bármilyen kétely merül fel a vagyonának eredetével kapcsolatban, arról valamilyen módon számot adjon.

Szeretném felhívni az önök figyelmét, ha esetleg elkerülte volna a figyelmüket, hogy az az úgynevezett titkos része a vagyonnyilatkozatnak, amelyre oly sokszor hivatkoznak, igazából semmi mást nem tartalmaz, mint a házastársra vonatkozó adatokat és a lakóhelyre vonatkozó adatokat mint többletadatot. Az összes többi adat a nyilvános részben is benne található, és a nyilvános rész is minden további nélkül - együtt a titkos résszel - nyilvánosságra hozható; bár történtek kísérletek az önök részéről, sőt azt kell hogy mondjam, ez a kísérlet a mai napig is tart, hogy megpróbálják elérni, hogy ez a vagyonnyilatkozat a közvélemény előtt úgy tűnjön fel, mint egy olyan vagyonnyilatkozat, amely kizárólag a páncélszekrény számára készül.

Nos, ez nem igaz. A törvény indoklásában is világosan benne van, hogy a vagyonnyilatkozatba betekinthetnek az országgyűlési képviselők, és betekinthetnek a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság tagjai. Máig nem értjük, hogy milyen törvényes indok alapján akadályozza mind a mai napig e bizottság elnöke az SZDSZ országgyűlési képviselői által indított összeférhetetlenségi eljárás folytatását Torgyán József képviselő úrral szemben.

Átverés ez a törvényjavaslat azért is, mert néhány héttel ezelőtt, amikor ez a botrány kirobbant, Szájer József, a Fidesz frakcióvezetője arra hivatkozott itt, az Országgyűlésben, hogy azért ilyen a törvényjavaslat - mellesleg nem ilyen, és egyébként nem úgy van, ahogy önök gondolják -, mert a kormánypárti többség annak idején az előző parlamenti ciklusban, a 72 százalékos többségével megakadályozta, hogy a Fidesz nagyszerű módosító javaslatai elfogadásra kerüljenek.

 

 

(9.10)

 

 

Szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy több mint száz módosító javaslat került benyújtásra annak idején ahhoz a törvényjavaslathoz, többek között fideszes javaslatok is, azok között azonban egyetlenegy olyan javaslat sincs, amely a Fidesz által a vagyonnyilatkozatra vonatkozó részhez került volna benyújtásra.

Itt egy rövid kitérővel szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy azért is tekintjük átverésnek ezt a törvényjavaslatot, mert ha komoly lenne az önök szándéka, akkor tudnák azt, hogy tíz éve, amióta az újonnan megalakult Magyar Országgyűlés az országgyűlési képviselők jogállására vonatkozóan törvényt alkotott, és azt több alkalommal is módosította, ez egyrészt soha nem kormány-előterjesztésre került a parlament elé, másrészt a javaslat benyújtását mindig megelőzte - bármelyik ciklusról is legyen szó, bármilyen vita is folyt a parlamentben - egy komoly, lényegi munkát tartalmazó hatpárti egyeztetés. Én magam 1990-től képviselem az SZDSZ-t ezekben a hatpárti egyeztetésekben, egyik előterjesztője voltam a korábbi törvényjavaslatnak, és bátran merem állítani, hogy az egyébként komoly viták ellenére sem fordult elő soha, ami ebben a ciklusban egyébként bevett szokássá vált, hogy nem vesszük figyelembe az ellenzéki képviselők javaslatait. Tessenek megnézni ennek a törvénynek bármely korábbi változatát! Minden egyes alkalommal előfordult nem egy, nem kettő, hanem jelentős számú olyan javaslat, amelyet ellenzéki képviselő, a mindenkori kormánypártokkal szemben álló ellenzéki képviselő igényére, előterjesztésére vettünk be a törvényjavaslatba.

Átverésnek gondoljuk ezt a törvényjavaslatot azért is, mert vagy szándékosan figyelmen kívül hagyják, vagy pedig nem ismerik a tisztelt kormánypárti előterjesztők, hogy az országgyűlési képviselők összeférhetetlenségére vonatkozó törvény milyen jellegű törvényjavaslat. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a törvény nem adójogszabály jellegű, nem büntető jellegű törvény, hanem egy közjogi jogintézmény; soha nem lesz alkalmas arra, hogy a képviselő minden egyes vagyonáról minden tekintetben egy pontos, olyan kimutatást tartalmazzon, amellyel kapcsolatban több kormánypárti képviselő részéről is elhangzott nyilatkozat, hogy ezek alapján majd egyértelműen nyomon lehet követni az országgyűlési képviselő vagyoni helyzetében bekövetkezett minden egyes változást.

Kérem szépen, ez a törvényjavaslat is és minden olyan törvény, amely erre, azaz az országgyűlési képviselő anyagi helyzetére, vagyonnyilatkozatára vonatkozik, soha nem lesz erre alkalmas, mert nem lehet olyan törvényt alkotni, amelyet ne lehetne kijátszani. Az ilyen jellegű törvények mindig kijátszhatók. Nem is az a céljuk, hogy fillérre pontosan elszámolást adjanak a képviselő anyagi helyzetéről, hanem az, hogy egy esetleges politikai felelősséget megalapozzanak a képviselővel kapcsolatban, azaz az országgyűlési képviselő tevékenysége során kimutatható legyen, hogy a vagyonában történt-e jelentős gyarapodás, avagy sem, és hogy az törvényesen, esetleg törvényellenesen történt-e.

Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy azért is gondoljuk ezt a javaslatot átverésnek - és ezt egyébként a 4. § (3) bekezdése oly egyértelműen és világosan bizonyítja, hogy ez napnál világosabb -, mert így szól: "A törvény hatálybalépését megelőzően benyújtott vagyonnyilatkozatokat a képviselő részére a hatálybalépést követő tíz napon belül vissza kell adni." Igaz ugyan, hogy ma reggel elhangzott az a bejelentés, miszerint ezt valamilyen módon szeretnék meg nem történtté tenni a tisztelt előterjesztők, mert - azt hiszem, talán feltételezhetem - ismerik annyira a Házszabályt, hogy az előterjesztő az általános vita lezárása előtt visszavonhatja a törvényjavaslatot átdolgozásra, majd amikor azt átdolgozta, akkor újra az Országgyűlés elé terjesztheti. Önöket semmi nem akadályozza meg abban, hogy megtegyék ezt a visszavonást, és újra elénk hozzák a törvényjavaslatot. Nyilvánvalóan azzal, hogy azt szeretnék elérni, hogy ehhez egy módosító javaslat mindenképpen elfogadásra kerüljön, azt is biztosítják, hogy ez a törvény szabályosan, a karácsonyi ünnepek előtt már ne legyen elfogadható, azaz teljesen egyértelmű: ez ezek után már csak (Dr. Salamon László: Térjünk el a Házszabálytól!) a következő évben kerülhet szabályosan elfogadásra, mert nyilvánvalóan... (Dr. Salamon László: Ti szavaztátok le a Házszabálytól való eltérést, mi azt kértük!)

 

ELNÖK: Képviselő úr!

DR. HANKÓ FARAGÓ MIKLÓS, az SZDSZ képviselőcsoportja részéről: Bocsánat, a Házszabálytól való eltérést ne tessék idekeverni, képviselő úr (Dr. Salamon László: Nem keverem!), mert ha szabályosan dolgozunk - én arról beszéltem -, ha szabályosan dolgozunk és betartjuk a Házszabályt, abban az esetben igaz az, amit mondtam. (Dr. Salamon László: Szabályosan? Ez a szabály!)

Átverésnek tekintjük ezt a törvényjavaslatot, és felhívjuk az önök figyelmét arra, hogy mi úgy gondoljuk, az országgyűlési képviselők közül a vagyonnyilatkozatot az, akivel kapcsolatban bármilyen probléma felmerült, hozza nyilvánosságra. Ez úton is felszólítom Torgyán József képviselő urat, hogy ezt tegye meg annak érdekében, hogy az Országgyűlés további lejáratását elkerülhessük, és az egyébként hihetetlenül mély pontra süllyedt országgyűlési tekintélyt valamilyen módon, ha még lehet, egy kicsit megpróbáljuk megóvni. Amennyiben Torgyán József úr ezt megteszi, abban az esetben megkezdődhet egy higgadt, nyugodt munka, és rövid időn belül megalkotható lehet az a változat, amely esetleg javíthat az egyébként nyilvánvalóan javítható törvényen, hiszen nincs olyan törvény, amelyen ne lehetne javítani.

Még egyszer szeretném tehát hangsúlyozni: ez a vagyonnyilatkozat nem alkalmas arra, hogy megfelelően kimutatást adjon a képviselő vagyonáról. Csak egyetlenegy példát hadd mondjak, nem szeretnék részletekbe menni a vezérszónoki beszédben, de ez a vagyonnyilatkozat nem teszi lehetővé például az ingatlan azonosítását, hiszen az ingatlanra vonatkozó cím vagy helyrajzi szám a vagyonnyilatkozatban nem szerepel, azaz ha valaki beírja, hogy Budapest, családi ház, és alaposan körülírja, akkor néhány tízezer házból lehet majd válogatni, vajon melyik az a képviselő úr által megjelölt ház. Azaz nem lehet azonosítani az ingatlant, ebből az is következik, hogy még annyira sem alkalmas a vagyoni helyzet kimutatására, mint a jelenleg hatályos törvény - de ez csak egy apróság, még oly sokat lehetne felsorolni ezek közül a szempontok közül.

Tehát ebben a formájában semmilyen körülmények között nem tudjuk támogatni a javaslatot, és még egyszer kérem, hogy akivel kapcsolatban bármilyen probléma felmerült, az hozza nyilvánosságra a vagyonnyilatkozatát.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  20 - 22  Következő    Ülésnap adatai