Készült: 2019.11.13.05:14:56 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

49. ülésnap (2018.12.11.), 78. felszólalás
Felszólaló Horváth László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:40


Felszólalások:  Előző  78  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HORVÁTH LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Arról tudom önöket tájékoztatni, hogy a Törvényalkotási bizottság 2018. december 6-án tartott ülésén megtárgyalta a filmalkotások készítésével és terjesztésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/3376. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 23 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.A hazai filmalkotások örvendetes nemzetközi sikerei okán kiemelt figyelem kíséri a magyar mozgóképszakmát. Magyarország filmiparban megszerzett kedvező pozíciójának megtartása érdekében időről időre érdemes és szükséges a vonatkozó szabályozást felülvizsgálni. A 2003 végén egyhangúlag elfogadott filmtörvény jelenlegi módosítása átfogóan teszi lehetővé a filmtörvény szakmai szempontú finomhangolását a filmszakma és a jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai alapján.

Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslat módosításai három törvényt érintenek: a mozgóképről szóló, a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt.

A mozgóképről szóló törvény módosítása egyrészt pontosítja, hogy mi minősül filmalkotásnak, másrészt pontosítja a nemzeti filmvagyon fogalmát, így a filmalkotásoknál egyértelmű lesz, hogy mely vagyoni felhasználási jogok tartoznak a nemzeti filmvagyon körébe. Az előterjesztés módosítja a filmforgatási célú közterület-használattal kapcsolatos eljárási díjakat is, egyrészt a többletköltségek, másrészt pedig az inflációkövetés miatt.

Tisztelt Ház! A javaslat a filmalkotások támogatása érdekében létrehozza a televíziós film mecenatúrát és a televíziós filmkollégiumot. A mecenatúra létrehozásával szükséges a mecenatúra és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap feladatainak egyértelmű elhatárolása és ezzel összefüggésben az alap támogatásaira vonatkozó szabályok pontosítása az új feladatkörnek megfelelően. Az előterjesztés tartalmazza a televíziós filmkollégium tagjainak delegálására, felmentésére és megbízásának megszűnésére vonatkozó szabályokat is.

Összegezve tehát, a jelen törvényjavaslatban foglalt módosítások két kiemelt célt szolgálnak: egyrészt azt, hogy a filmalkotások jogi háttere megfelelően igazodjon a mozgóképszakma igényeihez, a másik cél pedig az, hogy magas művészi értékű alkotások is szülessenek, születhessenek, ezzel is erősítve nemcsak a filmipart, hanem a magyar kultúra egészét is.

Azt gondolom, hogy ezek olyan célok, amelyek mindannyiunk számára támogathatóak, ezért kérem, támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  78  Következő    Ülésnap adatai