Készült: 2019.11.12.20:34:37 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

49. ülésnap (2018.12.11.), 42. felszólalás
Felszólaló Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:59


Felszólalások:  Előző  42  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A független nemzetállam eszméjét és megszületését ünnepeljük ma; azt az eszmét, amely generációkon át kitartóan maradt fenn a lengyel hazafiak között, akik az elnyomás és a lengyel nemzeti kultúra ápolásának évszázados üldözése ellenére is megőrizték azt, ami igazán lényeges. Azt látjuk, hogy apáról fiúra szállt az a rendkívül erős elkötelezettség, hogy mindent meg kell tenni, minden áldozatot meg kell hozni a független Lengyelországért, a független nemzetállamért. Azt látjuk, tisztelt képviselőtársaim, hogy ez egy bizony sok-sok áldozatot, sok-sok erőfeszítést igénylő kötelezettsége volt a lengyel hazafiaknak, hiszen Európában már évszázadokkal ezelőtt is velünk voltak, mondhatni, fel-felütötték a fejüket azok az ideológiák, amelyeknek útjában álltak a nemzetállamok, amelyek célja mindig is egy személytelen, mindenféle valódi közös eszme nélküli birodalom megteremtése volt, annak az identitás nélküli, erőszakos birodalomépítésnek, amit a lengyel nép több mint 120 éven át volt kénytelen elszenvedni. Nos, ennek a megállítása nagymértékben egy kivételes képességű lengyel hazafi állhatatosságának és az erős lengyel nemzet eszméjének volt köszönhető.

Tisztelt Képviselőtársaim! Lengyelország függetlenségének a visszanyerése és Józef Piłsudski neve elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Ezt a történelmi eseményt mindenkinek ismernie kell, mert olyan kivételes teljesítményről van szó, ami nemcsak a lengyeleknek, hanem számunkra, úgy hiszem, hogy a magyarok számára is példaértékű. Éppen ezért kötelességünk, hogy száz év múltán is megemlékezzünk erről, mi több, tegyük ismertté ennek a lengyel hősnek a nevét, mert igenis példát állít hazafiasságból az egész világ számára, nemcsak a függetlenségi harcával, hanem a stabil lengyel államműködés megteremtésével is.

Engedjék meg, tisztelt képviselőtársaim, hogy ennek a rövid és jobb szemléltetéséhez a kortárs sajtóból hozzak néhány rövid idézetet! A Nemzeti Újság 1926. május 14-ei cikke szerint Piłsudski, idézem: „A legnagyobb és legkiválóbb államférfiak egyike, kitűnő politikus, aki mindig hazafias elkötelezettségének megfelelően végezte tevékenységét.” Másutt azt olvashatjuk, hogy: „Piłsudski marsall neve fogalom minden lengyel előtt.” Vagy a Budapesti Hírlap szerint, idézem: „Ő személyesíti meg a háború utáni újraéledt szabad lengyel államot, amelynek életre hívásában övé volt az oroszlánrész.”

Tisztelt Képviselőtársaim! Európában egyetlen olyan ország van, amelynek történelme, amelynek sorsa ennyire közel áll hazánkéhoz, a magyar szabadságeszméhez. Talán ez is jelenti a barátságunk alapját, az a közös nevező, hogy mindennél fontosabbnak tartjuk azt, hogy független nemzetállamként más népekkel szövetkezve tegyünk magasabb célokért, dolgokért. Ez a régi időkre visszamenő barátság, úgy hiszem, hogy egy valódi sorsközösség a szabadságért, a demokráciáért, a függetlenségért vívott harcok hosszú sorával.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tehát nemcsak helyes, hanem nagyon is időszerű, hogy a barátság egyik legszebb megnyilvánulását, a lengyel szabadságküzdelem győzelmét a Magyar Országgyűlés is megünnepelje, valamint kinyilvánítsa, hogy a lengyel-magyar barátságról utódainknak, a fiatalabb generációnak is szólnunk kell. Ez a törvényjavaslat, tisztelt képviselőtársaim, nemcsak egy ünnepi aktus, hanem egy kötelezettségeket megfogalmazó jogszabály lehet, mert világossá teszi minden eljövendő magyar kormányzat számára, hogy van egy érték, amit generációkon átívelően kell megbecsülnünk, az olyan hősiesség, ami előtt a jövőben is tisztelettel adózunk majd.

Erre figyelemmel támogatja ezt a törvényjavaslatot a Fidesz képviselőcsoportja, és ezért kérjük a képviselőtársakat, hogy szavazatukkal ők is támogassák.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok, szórványos taps a Jobbik padsoraiból.)




Felszólalások:  Előző  42  Következő    Ülésnap adatai