Készült: 2020.02.25.14:22:22 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

292. ülésnap, 58. felszólalás
Felszólaló Balczó Zoltán (Jobbik)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 17:31

Felszólalások:  <<  58  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Tekintettel arra, hogy nem volt elfogadott módosító javaslat, ebben a helyzetben záróvitára nem kerül sor, zárószavazás előtti módosító indítványról sem beszélhetünk ebben az esetben. Tehát ilyen módon a benyújtott módosító javaslatra, a zárószavazás előttire, amire ön hivatkozik, nem nyílt lehetőség, hogy az Országgyűlés szavazhasson róla.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint zárószavazása. Kovács Zoltán, Bóka István, Fidesz, képviselők önálló indítványát új változatban T/11559. számon, a bizottsági ajánlást pedig T/11559/4. számon megkapták.

Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatal következik. Az előterjesztő a benyújtott módosító javaslatok egyikét sem támogatja. Ezek az indítványok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP-frakció külön szavazásukat kérte.

Most a módosító javaslatokról határozunk. Az ajánlás 1. pontjában Gúr Nándor és mások a törvényjavaslat 1. §-ának értelmező rendelkezései közül a közszolgálati gyakornok meghatározását módosítják. Az MSZP kérésére döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 72 igen szavazattal, 256 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

(11.40)

Az ajánlás 2. pontjában Gúr Nándor és mások a törvényjavaslat 2. §-ában 2015. január 1-jei hatálybalépést kezdeményeznek. Az MSZP kérésére döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 27 igen szavazattal, 260 nem ellenében, 42 tartózkodás mellett elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Emlékeztetem önöket, hogy a napirend szerint, elfogadott módosító javaslat hiányában most a zárószavazásra is sor kerülhet. A kormány támogató álláspontja az általános vita során már elhangzott.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/11559. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 263 igen szavazattal, 67 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

(Göndör István elfoglalja a jegyzői széket.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes közteher-viselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/11563. számon, a bizottsági ajánlásokat pedig T/11563/7. és 10. számokon megkapták. Az előterjesztői zárszó már elhangzott. Most a határozathozatal következik.

Az alapajánlás 1., 5., 6. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de ezekről az MSZP-frakció szavazást kért. Az előterjesztő jelezte, hogy az alapajánlás 2., 3., 4., valamint a kiegészítő ajánlás 1. pontját, amely a T/11563/8. számú módosító javaslatban és a kiegészítő ajánlás 1. pontjában található, támogatja. Ez utóbbiról a Fidesz-frakció külön szavazást kért. A támogatott sor további elemei kizárják az ajánlás 1., 5., 6. pontjait. Éppen ezért az MSZP-frakció ezek külön szavazását kérte.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában a számvevőszéki bizottság a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdése módosítását javasolja. A javaslatot az előterjesztő támogatja, de a Fidesz-frakció külön szavazását kérte. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 294 nem ellenében, 41 tartózkodás mellett elutasította.

Veres János és mások javaslatát teszem fel szavazásra, amely a normaszöveg jelentős hányadának elhagyására irányul, az ajánlás 1., 5., 6. pontjai szerint. Az MSZP kérésére döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 70 igen szavazattal, 258 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elutasította.

Most a gazdasági bizottság javaslatát teszem fel szavazásra, az ajánlás 2., 3. és 4. pontjai szerint. A javaslatokat a költségvetési bizottság és az előterjesztő támogatja, de az MSZP külön szavazását kérte. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 265 igen szavazattal, 69 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/11564. számon, a bizottsági ajánlást pedig T/11564/5. számon megkapták és megismerhették. Az előterjesztői zárszó már elhangzott. Most a határozathozatal következik.

Az ajánlás 2., 4. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP-frakció külön szavazását kérte.

Az előterjesztő bejelentése szerint az ajánlás 1., 3. pontját támogatja. Most erről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 261 igen szavazattal, 60 nem ellenében, 14 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az ajánlás 2. és a hozzá kapcsolódó 4. pontjáról határozunk, amelyeket Veres János és más képviselők terjesztettek elő. Az indítvány a törvényjavaslat 3. §-ában a törvény 76/A. §-a és a hozzá kapcsolódó melléklet módosítását javasolja. Az MSZP kérésére döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 26 igen szavazattal, 268 nem ellenében, 41 tartózkodás mellett elutasította.

Határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) országgyűlési határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint zárószavazása. Rubovszky György KDNP-s képviselő önálló indítványát H/11459. számon, a bizottsági ajánlást pedig H/11459/4. számon megkapták.

Az előterjesztői zárszó már elhangzott. Most a határozathozatal következik.

(11.50)

Az előterjesztő a benyújtott módosító javaslatot nem támogatja, szavazását a frakciók nem kérték.

Most a zárószavazásra kerül sor. Felhívom figyelmüket, hogy a határozati javaslat elfogadásához a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazatára van szükség. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/11459. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 259 igen, 74 nem, 2 tartózkodó szavazattal az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. A törvényjavaslatot T/11474. számon, a bizottsági ajánlásokat T/11474/5. és 7. számokon megismerhették. Az előterjesztői zárszó már elhangzott. Most a határozathozatal következik.

Az alapajánlás 2., 3., 4. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de a 2., 3. és 4. pontokról a Jobbik-frakció szavazást kezdeményezett.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő előzetesen bejelentette, hogy a kiegészítő ajánlás 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. pontját támogatja. Most az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés. Tisztelt Országgyűlés! A kiegészítő ajánlás 9. pontja az új sarkalatos záradékot tartalmazza, így ennek megfelelően két szavazással döntünk a támogatott módosító javaslatokról.

Először a minősített többséget igénylő indítványokat teszem fel szavazásra. Ez a 2., 4. és a 8. pont. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 260 igen, 13 nem, 64 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket, vagyis az 1., 3., 5., 6., 7., 9., 10. pontokban foglaltakat. Kérem, szavazzanak az egyszerű többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 259 igen, 14 nem, 64 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyekről a Házszabály értelmében még szavazni lehet.

Az ajánlás 1. pontjában Nyikos László a preambulum módosítását javasolja. A bizottságok nem támogatják. A javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 52 igen, 282 nem, 1 tartózkodó szavazattal elutasította.

Az ajánlás 2. pontjában Nyikos László a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdése módosításával az Európai Központi Bankra is kiterjeszti a rendelkezést. A Jobbik kérésére döntünk. A javaslat elfogadása minősített többséget igényel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 43 igen, 284 nem, 9 tartózkodó szavazattal elutasította.

Az ajánlás 3. és 4. pontjában Nyikos László a törvényjavaslat 15. § és 142. §-ának módosításával azt kezdeményezi, hogy az MNB könyvvizsgálója az Állami Számvevőszék legyen. A Jobbik kérésére döntünk. Kérem, szavazzanak az egyszerű többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 47 igen, 277 nem, 7 tartózkodó szavazattal elutasította.

Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem szavazott az Országgyűlés. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyen jelzés nem érkezett.

Tisztelt Országgyűlés! A zárószavazásra későbbi ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/11396. számon kapták kézhez. A törvényjavaslat elfogadásához az alaptörvény rendelkezései alapján az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/11396. számú törvényjavaslatot az előterjesztő által T/11396/1. számon benyújtott pontosítással együtt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 335 igen szavazattal, egyhangú szavazással a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv kihirdetésével összefüggésben címmel előterjesztett politikai nyilatkozattervezet határozathozatala. A politikai nyilatkozattervezetet P/11397. számon kapták kézhez a képviselők. A politikai nyilatkozat elfogadásához a Házszabály rendelkezései alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a P/11397. számú politikai nyilatkozattervezetet. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 261 igen, 33 nem, 42 tartózkodó szavazattal a politikai nyilatkozattervezetet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványát H/11532. számon, a bizottsági ajánlást pedig H/11532/7. számon megkapták. Az előterjesztői zárszó már elhangzott. Most a határozathozatal következik.

Tisztelt Országgyűlés! Átadom az ülés vezetését Latorcai János alelnök úrnak.

(Az elnöki széket dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Felszólalások:  <<  58  >>    Ülésnap adatai