Készült: 2020.04.02.09:31:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

313. ülésnap (2013.10.21.), 32. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka önálló indítvány elfogadva
Videó/Felszólalás ideje 3:31


Felszólalások:  Előző  32  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Megkérem képviselőtársaimat, foglalják el helyüket. Folytatjuk munkánkat.

Soron következik az alapvető jogok biztosa a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesének személyére titkos szavazással leadott szavazási eredmény ismertetése és az ünnepélyes eskütétel.

Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem a díszpáholyban helyet foglaló dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet biztoshelyettes-jelöltet (Taps a kormánypártok, valamint az MSZP és az LMP soraiban.) és családtagjait. Tisztelettel köszöntöm Székely László országgyűlési biztos urat, valamint Szabó Marcel biztoshelyettes urat is. (Taps.) Köszöntöm Péterfalvi Attila urat, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét (Taps.), az országos nemzetiségi önkormányzatok jelen lévő vezető tisztségviselőit, az Országgyűlés valamennyi állandó meghívottját, kedves vendégeinket, akik a helyszínen kísérik figyelemmel az eskütétel ünnepélyes pillanatait.

Tisztelt Országgyűlés! A szavazatszámláló bizottság befejezte munkáját. A jegyzők megállapították, hogy a szavazási eljárás érvényes és eredményes volt. Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet biztoshelyettes-jelölt személyére az urnában megtalált szavazólapok száma alapján 299 képviselő adta le szavazatát. (A számítási hibát a jegyzők helyesbítették. A leadott szavazatok száma: 297.) Ezek megoszlása a következő: az érvénytelen szavazatok száma 23, az érvényes szavazatok száma 274; ebből az igen szavazatok száma 268, a nem szavazatok száma 6. (Taps.)

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az Országgyűlés dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébetet az alapvető jogok biztosa a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesének megválasztotta.

Most az ünnepélyes eskütétel és az esküokmányok aláírására kerül sor. Felkérem dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet asszonyt, fáradjon az ülésterem közepére, és megkérem Szűcs Lajos jegyző urat, hogy olvassa elő az esküszöveget. Az Országgyűlés tagjait pedig arra kérem, hogy szokásunknak megfelelően állva hallgassák meg az esküt. (A teremben lévők felállnak. - Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet a terem közepére lép. - Dr. Szűcs Lajos előolvassa az eskü szövegét.)
Felszólalások:  Előző  32  Következő    Ülésnap adatai