Készült: 2020.04.03.13:52:37 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

313. ülésnap (2013.10.21.), 29. felszólalás
Felszólaló Kövér László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult
Videó/Felszólalás ideje 7:09


Felszólalások:  Előző  29  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Ház! Amennyiben a frakciók nem kívánnak élni a 3 perces időkeretben történő megszólalási lehetőséggel, akkor most határozathozatal következik. (Nincs jelentkező.)

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslatot 30 órás időkeretben tárgyalja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház az időkeretre vonatkozó javaslatot 280 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

A kormány a múlt héten benyújtotta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/12792. számú törvényjavaslatot, és ennek sürgős tárgyalását kérte.

Megkérdezem, hogy az előterjesztők részéről kívánja-e valaki a sürgős tárgyalásba vételi kérelmet megindokolni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, felhívom figyelmüket, hogy a sürgősségi indítvány elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

Kérdezem tehát a tisztelt Házat, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/12792. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház a törvényjavaslatot 253 igen szavazattal, 63 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

(14.00)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre, a vezérszónoki felszólalásra elnöki jogkörben terjesztettem elő a javaslatomat. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak.

Most a napirend módosítására irányuló javaslatokról döntünk.

A Jobbik képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a szovjet megszállást követő szocialista rendszerek által biztosított politikai nyugdíj-privilégiumok megszüntetéséről és a szocializmus áldozatainak társadalombiztosítási kompenzációjáról szóló T/893. számú törvényjavaslat általános vitájának folytatására és lezárására ezen az ülésen kerüljön sor. A frakció gépi szavazást kért. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.)

Az indítványt a Ház 44 igen szavazattal, 255 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elvetette.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese titkos szavazással történő megválasztására a napirend elfogadását követően azonnal, első napirendi pontként kerüljön sor, amelyet az indítvány eredményhirdetése és az eskütétel kövessen. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Ugyancsak a Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/12702. számú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a mai ülésnapon utolsó napirendi pontként kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, szintén kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló T/12789. számú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a holnapi napon a T/12684. számú előterjesztés részletes vitáját megelőzően kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e napirendi ajánlásomat az előbbiekben elfogadott módosításokkal. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége a napirendet elfogadta. (Mozgás. - Több képviselő elhagyni készül az üléstermet. - Zaj.)

Tisztelt Országgyűlés! Elfogadott napirendünknek megfelelően soron következik az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese titkos szavazással történő választása. Dr. Kállai Ernőnek, az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesének megbízatása 2013. szeptember 24-én megszűnt. Munkáját ezúton is szeretném megköszönni mindannyiunk nevében. (Folyamatos zaj. - Közbeszólás az MSZP soraiban: Üljetek le, ne mászkáljatok!) Köszönöm a nyugalmat.

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 7. §-a alapján a biztoshelyettes személyére az alapvető jogok biztosa tesz javaslatot. Dr. Székely László, az alapvető jogok biztosa azt javasolta, hogy az Országgyűlés az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesének dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébetet válassza meg.

Tisztelt Országgyűlés! A H/12767. számú jelölés és a jelölt életrajza a honlapon elérhető. Tájékoztatom önöket, hogy az országos nemzetiségi önkormányzatok a jelöltet egyhangúlag támogatták. Az alkotmányügyi, valamint az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság, továbbá a nemzeti összetartozás bizottsága a jelöltet meghallgatta, és megválasztását támogatta.

Felhívom figyelmüket, hogy az alapvető jogok biztosának megválasztásához az alaptörvény rendelkezése alapján az országgyűlési képviselők kétharmadának - azaz jelen pillanatban a 384 főből 256 képviselőnek - az igen szavazata szükséges.

Tisztelt Országgyűlés! A titkos szavazás a szokásos rendben történik, ennek menetét röviden ismertetem. A képviselők a Duna-parti folyosón vehetik át a szavazólapokat, a képviselők neve szerinti ábécésorrendben, hat csoportban. Tájékoztatom önöket, hogy a szektoroknál egy sárga színű szavazólapot, továbbá egy borítékot vehetnek át. Kérem, hogy az átvétel tényét az asztaloknál elhelyezett íveken aláírásukkal igazolni szíveskedjenek. Kérem, hogy a szavazás során vegyék igénybe a folyosó végén elhelyezett szavazófülkéket. Kérem önöket, hogy a szavazólapon az "igen" vagy a "nem" rovatban helyezzék el jelölésüket.

Tisztelt Országgyűlés! Most pedig felkérem Nyakó István jegyző urat, hogy röviden ismertesse a szavazás szabályait.
Felszólalások:  Előző  29  Következő    Ülésnap adatai