Készült: 2020.04.02.11:28:05 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

313. ülésnap (2013.10.21.), 209. felszólalás
Felszólaló Menczer Erzsébet (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:16


Felszólalások:  Előző  209  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A zárszámadási törvényjavaslat négy külön költségvetés végrehajtásáról számol be, ezek a következők: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság beszámolója, amely a teljes felügyelt hírközlési piacról származó bevételeket és a hatósági működés kiadásait tárja az Országgyűlés elé; az NMHH Médiatanácsának beszámolója, a működési költségvetésének végrehajtása a második rész; a harmadik rész a Médiatanács 2012. évi, médiapiacról származó, költségvetésen kívüli bevételeinek és kiadásainak alakulása; valamint negyedikként az állami közszolgálati hozzájárulás alapján működő Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mérlege.

Az egységes költségvetési törvényjavaslat a hírközlési és médiapiacon bekövetkezett 2010. augusztus 11-i változásokat képezi le. A kormányhivatalként gazdálkodó Nemzeti Hírközlési Hatóság jogutódja a konvergens, megalakulásakor autonóm, ma önálló szabályozó szervként működő NMHH, amely a hírközlési piacokról származó saját bevételből és a Médiatanács hivatali szervezetének kiadásait fedező alaptól utalt hozzájárulásból fedezi kiadásait.

A 2012. évi költségvetés tervezett bevételeinek összege 32,4 milliárd forint, a tényleges bevétel 39,2 milliárd forint, amely 21 százalékos túlteljesítést jelent. A takarékos gazdálkodás eredményeként a kiadások 20,8 milliárd forintban teljesültek, ez 53,1 százalékát jelenti a bevételeknek.

Jelentős megtakarítások mutatkoznak a személyi juttatások és járulékok esetében, ez 1,5 milliárd forint, valamint a dologi és fejlesztési kiadásnál egyaránt, 1,9 milliárd forint.

(18.20)

A pénzmaradványok jelentős részét a hatóság az MTVA működési célú támogatására, valamint informatikai nyilvántartások fejlesztésére tervezi fordítani. A hatóság a megtakarításaiból tartalékot képez, ennek felhasználására minden évben elnöki rendelkezés kerül kiadásra, amelyben a konkrét célok meghatározása szerepel.

A hatósági munkafolyamatok kialakítása során fő célkitűzésük a szervezet átvilágításával a létszám racionalizálása, a korábban kiszervezett feladatok saját erőforrás útján történő végrehajtása, a szervezeti struktúra, valamint a beszerzési folyamatok központosított új alapokra helyezése volt. Az NMHH alapvetően saját bevételeiből fedezi a kiadásait. Intézményi autonómiájának és a törvényi előírásoknak fontos eleme és egyik alapvetése, hogy a hatóság rendelkezzen a magas szakmai színvonalú munkavégzéshez szükséges szakembergárdával. A tartalékképzés során felhalmozódott, jutalmazásra fordítható összegek kifizetését szigorúbb, célfeladatokon alapuló teljesítményértékelés eredményéhez kötötték, biztosítva a szakmai autonómiájukat.

A benyújtott zárszámadási törvényjavaslat alapdokumentációjának számító intézményi éves elemi költségvetési beszámolókat a törvényi szabályozás hiányában, a gazdálkodás megnyugtató ellenőrzésének elvét szem előtt tartva a hatóság és a Médiatanács által felkért független könyvvizsgálók véleményezték, amely szerint a költségvetések teljesítéséről, valamint a 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelemi helyzetről a beszámoló megbízható és valós képet ad. Hasonló könyvvizsgálati jelentés és vélemény készült a Vagyonkezelő Alap költségvetésének és gazdálkodásának vizsgálatáról. Így megállapítható, hogy az érintett intézmények a számviteli és államháztartási előírások betartásával, transzparens módon hajtották végre a költségvetési törvényben és a médiatörvényben meghatározott feladataikat.

Kérem képviselőtársaimat, hogy a fentiekre tekintettel támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a Fidesz soraiban.)
Felszólalások:  Előző  209  Következő    Ülésnap adatai