Készült: 2020.03.31.12:33:43 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

313. ülésnap (2013.10.21.), 204. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Videó/Felszólalás ideje 24:22


Felszólalások:  Előző  204  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Megköszönöm államtitkár úr válaszát.

Tisztelt Országgyűlés! 17 óra 43 perc van, a kérdések tárgyalásának végére értünk, most határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Megkérem tisztelt képviselőtársaimat, szíveskedjenek ellenőrizni, hogy kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben.

Tisztelt Országgyűlés! Most részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról szóló T/12608. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 230 igen, 17 nem szavazattal, 26 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013. (VI.26.) országgyűlési határozat módosításáról szóló H/12380. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 276 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról szóló T/12614. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 251 igen, 7 nem szavazattal, 27 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló T/12615. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 245 igen, 42 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló T/12684. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 287 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról szóló T/12617. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 273 igen, 6 nem szavazattal, 18 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Kúria 2012. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadását kezdeményező határozati javaslat határozathozatala.

Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Darák Péter urat, a Kúria elnökét, aki a helyszínen kíséri figyelemmel munkánkat. (Taps. - Dr. Darák Péter felállva köszöni meg a tapsot.)

Az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványát H/12729. számon megkapták. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/12729. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 295 igen, 4 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2012. évi beszámolója elfogadását kezdeményező határozati javaslat határozathozatala.

Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem Handó Tünde asszonyt, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, aki a helyszínen kíséri figyelemmel az Országgyűlés döntését. (Taps. - Dr. Handó Tünde felállva köszöni meg a tapsot.)

Az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványát H/12728. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, most a határozathozatal következik.

(17.50)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/12728. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 246 igen szavazattal, 22 nem ellenében, 39 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet vonatkozásában a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról, valamint az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadását kezdeményező határozati javaslat módosító javaslatáról történő határozathozatal és lehetőség szerint a zárószavazás. Az európai ügyek bizottságának önálló indítványát H/12695. számon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalokra kerül sor.

Az ajánlás 1. és 2. pontjában szereplő indítványt az előterjesztő nem támogatja, nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást sem, de az MSZP-frakció kérte róla a szavazást.

Az ajánlás 1. és 2. pontjában Szanyi Tibor és Bárándy Gergely a határozati javaslat 1. és 2. pontjának módosítását javasolják azzal, hogy az Országgyűlés ne fogadja el a jelentést, és a bizottság készítsen új változatot. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 32 igen szavazattal, 276 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel a benyújtott módosító javaslatokat az Országgyűlés nem fogadta el, most sor kerülhet a zárószavazásra is. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/12695. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 280 igen szavazattal, 27 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a rezsicsökkentés védelméről az európai uniós bürokrácia nyomásgyakorlásával szemben címmel előterjesztett politikai nyilatkozattervezet módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás. Rogán Antal, Dióssi Csaba, Németh Szilárd István Fidesz- és Aradszki András KDNP-képviselők önálló indítványát P/12713. számon, a gazdasági bizottság ajánlását pedig P/12713/4. számon kapták kézhez.

Tisztelt Országgyűlés! (Nagy zaj. - Csenget.) Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 1., 2. és 3. pontjait az előterjesztő nem támogatja, és a bizottságok szükséges támogatását sem kapta meg, de a Jobbik-frakció kérte a szavazást. Felhívom figyelmüket, hogy a HHSz. 88. § (1) bekezdése alapján a politikai nyilatkozat és az ahhoz benyújtott módosító javaslatok elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Az 1. pontban Balczó Zoltán és más képviselők a politikai nyilatkozattervezet második bekezdését az Orbán-kormány intézkedéseire való hivatkozással egészítik ki. A Jobbik kérésére szavazunk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 32 igen szavazattal, 249 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

A 2. pontban Balczó Zoltán és más képviselők a negyedik bekezdésben időpont-módosítást javasolnak. A Jobbik kérésére szavaz az Országgyűlés. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 33 igen szavazattal, 246 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

A 3. pontban Balczó Zoltán és más képviselők lakossági kompenzációra vonatkozó kormányfeladattal egészítik ki az előterjesztést. A Jobbik kérésére szavaz az Országgyűlés. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 31 igen szavazattal, 249 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel a benyújtott módosító javaslatokat az Országgyűlés nem fogadta el, a Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján most sor kerülhet a zárószavazásra is.

Kérdezem Önöket, elfogadják-e a P/12713. számú politikai nyilatkozattervezetet. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 279 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a politikai nyilatkozattervezetet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/12619. számon, a külügyi bizottság ajánlását pedig T/12619/4. számon kapták kézhez.

Megkérdezem Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) A miniszter úr jelezte, nem kíván válaszolni.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következnek. Az ajánlás 2. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP kérte a szavazást. Annak érdekében, hogy erről dönteni lehessen, a frakció kérte, hogy az ajánlás 1. pontjában szereplő támogatott javaslatról az Országgyűlés külön határozzon.

Az ajánlás 2. pontjában Harangozó Gábor, az 1. pontjában pedig a külügyi bizottság a hatályba léptető rendelkezés módosítását kezdeményezik, alternatív tartalommal.

Először a 2. pontról döntünk, az MSZP kérése alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 74 igen szavazattal, 238 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Most az 1. pontban szereplő javaslatról határozunk. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérésére külön szavazunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 277 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 25 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/12095. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/12095/4. és 6. számon kapták kézhez.

Megkérdezem Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Miniszter úr jelzi, nem kíván válaszolni.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következnek. Ennek során nem döntünk az ajánlás 1. és 3. pontjáról, mert azt előterjesztője visszavonta. Az ajánlás 2. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az LMP kérte róla a szavazást. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő a kiegészítő ajánlás 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. pontjait támogatja.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 228 igen szavazattal, 23 nem ellenében, 63 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az LMP-frakció kérésére figyelemmel még egy javaslatról döntenünk kell. Az ajánlás 2. pontjában Schiffer András a törvényjavaslat 22. §-át új bekezdésekkel javasolja kiegészíteni, amelyekben felelősségi szabályt terjeszt elő.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 42 igen szavazattal, 242 nem ellenében, 28 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

(18.00)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/12616. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/12616/12. és 14. számon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 2-12. pontjai, valamint a kiegészítő ajánlás 1. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP az ajánlás 2., 3. és 7. pontjairól kérte a szavazást.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 1. és 13. pontjait támogatja. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 246 igen szavazattal, 36 nem ellenében, 34 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP-frakció kérésére figyelemmel még további javaslatokról is döntenünk kell.

Az ajánlás 2. pontjában Gúr Nándor az 1. § (1) bekezdésében a foglalkoztatási törvény 4. § (1) bekezdésében szolgáltatás-igénybevételi joghoz kapcsolódó módosítást, valamint miniszteri felhatalmazást javasol. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 73 igen szavazattal, 241 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 3. pontjában Gúr Nándor az 1. § (5) bekezdésében a törvény 8. § (2) bekezdés c) pontjában kormányfeladatot változtat meg. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 38 igen szavazattal, 270 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 7. pontjában Gúr Nándor az 1. § (10) bekezdésében a törvény 20. § (4) bekezdésének módosításával életkorhoz kapcsolódó különleges szabályt módosít. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 68 igen szavazattal, 237 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra a jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy a frakciók bizottsági tagcserékre nem tettek javaslatot, személyi döntésekre a mai napon nem kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Munkánk folytatása előtt kettő perc szünetet rendelek el. Köszönöm együttműködésüket. (Rövid szünet. - Számos képviselő távozik a teremből.)

(A jegyzői székben Nyakó Istvánt Osztolykán Ágnes váltja fel.)

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Megkérem képviselőtársaimat, szíveskedjenek helyüket elfoglalni.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. A törvényjavaslatot T/12608. számon megismerhették, a bizottsági ajánlást pedig T/12608/3. számon megkapták és megismerhették.

Tisztelt Országgyűlés! A bizottsági ajánlás összesen egy módosító javaslatot tartalmaz, amely két pontból áll, így a vita szerkezetéről nem kell határozni.

Megnyitom a részletes vitát. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben. (Nincs jelentkező.)

Mivel felszólaló jelentkezőt nem látok, a részletes vitát lezárom. A benyújtott módosító javaslatról várhatóan a következő ülésünkön döntünk.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A számvevőszéki és költségvetési bizottság önálló indítványát T/12514. számon megismerhették.

Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Nyikos László úrnak, a számvevőszéki és költségvetési bizottság előadójának, a napirendi pont előadójának, 20 perces időkeretben. Öné a szó, elnök úr.
Felszólalások:  Előző  204  Következő    Ülésnap adatai