Készült: 2020.04.02.12:50:05 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

313. ülésnap (2013.10.21.), 115. felszólalás
Felszólaló Dr Lajtár István
Beosztás a legfőbb ügyész helyettese
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka kérdés megválaszolva
Videó/Felszólalás ideje 2:10


Felszólalások:  Előző  115  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. LAJTÁR ISTVÁN, a legfőbb ügyész helyettese: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A hatályos jogszabályi rendelkezések arra jogosítják fel az ügyészt, hogy kérhesse a bíróságtól a tisztességtelen kikötés érvénytelenségének megállapítását, amennyiben az általános szerződési feltételként fogyasztói szerződés részévé vált. Az általános szerződési feltétel akkor tekinthető tisztességtelennek, amennyiben a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség, a tisztesség követelményének megsértésével, egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel támasztójával a szerződést kötő fél hátrányára állapítja meg. Az ügyészség minden olyan esetben vizsgálatot folytat hivatalból, amikor a hatáskörébe tartozó konkrét törvénysértésről, mulasztásról vagy törvénysértő állapotra utaló adatról hivatalos minőségében tudomást szerez.

Szeretném külön is hangsúlyozni, hogy az elmúlt években az ügyész számos esetben indított pert még pénzügyi intézmények ellen is az általános szerződési feltételekben meghatározott kikötések tisztességtelen volta miatt. A polgári törvénykönyv 290. §-ának (5) bekezdése azonban egyértelműen kimondja, hogy a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók a fő szolgáltatást megállapító, illetve a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési kikötésekre. A hitel vagy pénzkölcsön összege tekintetében a devizaértékben kikötés, illetve a törlesztőrészlet forintban meghatározása ebbe a körbe tartozik, tehát ezek miatt nem élhet perindítási lehetőségével az ügyész.

Ami a pénzintézet és az egyes fogyasztók között létrejött egyedi hitelszerződéseket illeti, az ügyésznek nincs hatásköre arra, hogy a fogyasztók helyett, azok érdekében eljárva érvényesítsen egyedi szerződésekből eredő követeléseket. Hatáskör hiányában az ügyésznek vizsgálat lefolytatására, per indítására nincs jogszabályi lehetősége, tehát az ügyész nem tehetetlen, hanem csupán a jogszabályok nem adnak lehetőséget számára.

Köszönöm szépen.
Felszólalások:  Előző  115  Következő    Ülésnap adatai