Készült: 2021.03.06.05:47:19 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

325. ülésnap (2013.11.18.), 396. felszólalás
Felszólaló Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:36


Felszólalások:  Előző  396  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Miután az államtitkár úr részletesen kitért a törvényjavaslat, a salátatörvény szinte minden elemére, ezért lehetek talán rövid, csak slágvortokban szeretném megemlíteni a lényegesebb változásokat.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása kapcsán új elem a nemzeti emlékhelyek körének bővülése, erről beszélt is az államtitkár úr a Fiumei úti temető és a Pannonhalmi Bencés Főapátság nemzeti emlékhellyé nyilvánítása kapcsán.

Másik új elem a nemzeti érdekű nyilvános gyűjtemények és közérdekű kulturális értékek fogalmának bevezetése.

A harmadik a jogtalanul eltulajdonított vagy eltűnt kulturális javak köröztetésének elrendelése a kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan, védetté nyilvánított vagy védési eljárás alá vont, lopott, eltűnt kulturális tárgyakra vonatkozóan.

Az állami tulajdonban álló műemlékekre vonatkozó miniszteri jogkörök bővítése az, ami még megemlíthető itt, és a kulturális javak kiviteli szabályainak módosítása - ez inkább szűkítést jelent.

A koherens és egyértelmű szabályozást biztosító pontosítások között megemlíteném a védett kulturális javak körének pontosabb meghatározását, aztán a Magyarországról jogtalanul kivitt vagy ilyen módon behozott kulturális javak visszakövetelésével kapcsolatos hatósági intézkedések pontosítását, és vannak az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokkal kapcsolatos, azzal összefüggő módosítások is, gondolok itt a Nemzeti Örökség Intézetének nevesítésére.

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szintén részletesen szólt az államtitkár úr, erről nem kívánok szólni, viszont én magam is szeretnék egy kicsit foglalkozni a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításával.

A törvényjavaslat kitér a muzeális intézmények egyik nagyon fontos működési alapjára, az általuk kezelt gyűjtemények folyamatos felülvizsgálatára. A naprakész és pontos nyilvántartás vezetése érdekében szükség van magára a revízióra, azaz a selejtezésre, amit eddig a jogszabály nem tartalmazott.

A javaslat meghatározza a nyilvános könyvtárak alapkövetelményeit is. Ez azért fontos, mert eddig bármely állami és önkormányzati fenntartású könyvtár anélkül is bekerülhetett a nyilvános könyvtárak rendszerébe, hogy teljesített volna bizonyos alapkövetelményeket, vagy jogi szempontból is igazolták volna létüket. A könyvtárak színvonalának fenntartásához, a minőségi követelmények érvényesüléséhez elengedhetetlen, hogy a könyvtárak nyilvános könyvtári rendszerbe kerüléséhez a fenntartó nyilatkozzon, és a nyilatkozat benyújtásán kívül a jogszabály által meghatározott adatokat is szolgáltasson.

A minőségi követelmények megvalósulásához meg kell érteni azt a tényt, hogy a könyvtárak nemcsak egyszerű könyvkölcsönző helyek, hanem korszerű szolgáltató intézmények is.

(23.40)

Ezért fontos e kiegészítő törvény által a könyvtárak alapfeladatait pontosítani. Ugyanilyen minőségbeli követelmény jelentkezik a múzeumok esetében. Eddig csak az országos és megyei hatókörű múzeumok számára írta elő a szabályozás bizonyos mutatók mentén történő munkaterv kidolgozását, a törvényjavaslat nagyon helyesen kiterjeszti ezt a kötelezettséget minden múzeumra. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a múzeumok és a múzeumi intézmények a muzeális intézmények csúcsán állnak, ezért színvonaluk nem csökkenhet.

Úgy gondolom, hogy ez a salátatörvény jól egészíti ki és jól pontosítja azokat a szabályozásokat, amelyeket a közelmúltban a kulturális kormányzatunk megtett. Elfogadásra javaslom az Országgyűlés számára.

Köszönöm szépen a figyelmet.
Felszólalások:  Előző  396  Következő    Ülésnap adatai