Készült: 2021.03.06.06:03:37 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

320. ülésnap (2013.11.04.), 309-313. felszólalás
Felszólaló Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Kulturális és sajtóbizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:12


Felszólalások:  Előző  309 - 313  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. GYIMESI ENDRE, a kulturális és sajtóbizottság előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Kedves Képviselőtársaim! A kulturális és sajtóbizottság november 4-ei, azaz mai ülésén tárgyalta a T/12791. számú törvényjavaslatot. A második világháborút követően a közgyűjteményekbe különböző módon nagyszámú műtárgy és műtárgyegyüttes került, amelynek egy részénél kétséges, hogy jogszerűen kerültek-e állami tulajdonba. Erről volt szó az expozéban. A közgyűjteményekben őrzött kulturális javak egy részénél a tulajdoni helyzet máig tisztázatlan. Több esetben az eredeti tulajdonosok megpróbálták visszaperelni az államtól jogos örökségüket, váltakozó sikerrel tették mindezt, sokszor évtizedekig folytak és folynak a perek.

Történelmi adósság tehát a vitatott ügyek rendezése, a jogállamiság, a tulajdon védelme és az alaptörvény szellemében. Ez a törvényjavaslat paradigmaváltást jelent (L. Simon László jobbikos képviselőkhöz szól.), amelynek gyökerei a római jog alapjaihoz nyúlnak vissza. Eddig az örökösöknek kellett bizonyítani, és ha tervezet elfogadásra kerül, ettől kezdve az államnak kell bizonyítani, hogy kétségek nélkül a közgyűjteményekben őrzött tárgy állami tulajdon. A javaslat egy új nem peres eljárást hoz létre. A kulturális javak kiadása jelenleg eredeti tulajdonosuk vagy azok részére történik, akik tulajdonosi minőségüket hagyatékadói végzéssel, öröklési bizonyítvánnyal igazolják. Az új eljárás célja, hogy azok, akik ezzel nem rendelkeznek, egy speciális, egyszerűsített, nem peres eljárás keretében igazolhassák, hogy örökösi minőségükkel kapcsolatban komoly kétség nem merül fel. Így a közjegyző végzésben elrendelheti a nem állami tulajdonú műtárgy kiadását, illetve visszaadását a tulajdonjogot kellő meggyőző erővel valószínűsítő személy számára.

Az Országgyűlés kulturális és sajtóbizottsága...

ELNÖK: (L. Simon Lászlóhoz.) Nagyra tartom a dialógust, de hallgassuk a bizottsági előadót, hadd kérjem meg képviselő urat. (L. Simon László: A dialógus két személy közötti beszélgetés.)

DR. GYIMESI ENDRE, a kulturális és sajtóbizottság előadója: ...az egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról szóló...

ELNÖK: Képviselő Úr! Én az ön beszédét hallom, valakihez szólt, másét nem. Ezért kértem meg, hogy legyen tisztelettel saját képviselőtársa, a bizottsági előadó iránt, és várjuk meg. Ön lesz a következő felszólaló, 15 perces időkeretben, ha szükséges, ismételt felszólalásra is lehetőséget kap. Elnézését kérem, folytassa, figyeljük önt.

DR. GYIMESI ENDRE, a kulturális és sajtóbizottság előadója: Húsz másodpercen belül befejezem. Tehát a citált törvényjavaslatot 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a bizottság általános vitára alkalmasnak találta.

Köszönöm a figyelmet. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  309 - 313  Következő    Ülésnap adatai