Készült: 2021.03.04.20:01:49 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

160. ülésnap (2020.11.02.), 211. felszólalás
Felszólaló Héjj Dávid Ádám (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 2:44


Felszólalások:  Előző  211  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HÉJJ DÁVID ÁDÁM, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2020. október 29-én tartott ülésén megtárgyalta az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában  UNIFIL  való magyar részvételről szóló 44/2006. október 10-ei országgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről szóló H/13107. számú határozati javaslatot. Az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta.Tisztelt Országgyűlés! Az ENSZ libanoni békefenntartó missziója, az UNIFIL, vagyis a United Nations Interim Force in Lebanon 1978 óta van jelen Libanonban. Az izraeli erők Dél-Libanonból történő kivonásának ellenőrzésére jött létre, és azóta is felügyeli a békemegállapodások betartását. Ez az ENSZ egyik leghosszabb ideje működő missziója. Magyarország 2006 óta vesz részt a misszió végrehajtásában, a 44/2006. országgyűlési határozat szerint legfeljebb tíz fő, a Magyar Honvédség állományába tartozó katona teljesíthet szolgálatot az UNIFIL kötelékében.

A magyar emberek biztonsága érdekében a kormány vallja, hogy a problémákat a konfliktusok keletkezési helyén kell megoldani, hogy azok ne érhessék el hazánkat. Hazánk, összhangban vállalt kötelezettségeivel, ennek szellemében veszi ki részét a nemzetközi válságkezelési feladatokból. E megfontolások mentén a kormány a libanoni misszióban történő részvétel növelését célozta meg. A libanoni kontingens további erősítése ENSZ-tagállami felelősségvállalásunk fontos lépése lenne, ugyanakkor elősegítené az érintett régiókban található országokkal fenntartott kétoldalú kapcsolataink fejlesztését is. Fontos azt is megjegyezni, hogy Libanon erején felül vállal szerepet a közel-keleti konfliktuszónákból menekülők befogadása és ellátása terén, így stabilitásának megőrzésében minden támogatás különös jelentőséggel bír.

A szerepvállalás növelésének kvázi jogtechnikai akadályát képezi egy 2009-es alkotmánymódosítás, amit a 2009. évi XXX. törvény vezetett be. A kormány hatáskörébe rendelte a külföldi katonai missziókban történő szerepvállalásunkkal kapcsolatos döntéseket. Ezt az elemet az Alaptörvény is átvette  47. cikk (1) bekezdés , viszont a régi, 1949-es alkotmány 2006 őszén hatályos szövege szerint az ENSZ-műveletekre az Országgyűlésnek volt jogköre. Ahhoz tehát, hogy a jogilag helyes módon megtehetőek legyenek a bővítés lépései, hatályon kívül kell helyezni a már említett 2006-os országgyűlési határozatot.

Tisztelt Ház! Az elhangzott indokokra tekintettel a benyújtott javaslat támogatandó. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  211  Következő    Ülésnap adatai