Készült: 2020.07.04.20:55:34 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

285. ülésnap (2006.02.06.), 298. felszólalás
Felszólaló Kosztolányi Dénes (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:40


Felszólalások:  Előző  298  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KOSZTOLÁNYI DÉNES (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A vita szakaszolása érdekesen alakult, hiszen ebben a vitaszakaszban sűrűsödnek össze a döntő tartalmú módosító javaslatok, ezért a 7., 11., 14., 16., 17., 18., 19., 24., 25., 26., 27. és 30. vitapontokhoz szeretnék hozzászólni.

(24.00)

Erdész Zoltán képviselő úr kezdi meg a módosító javaslatokat a 7. vitapontban, amely az 5. § (3) bekezdéséhez kapcsolódik, és törölni kívánja a törvény szövegéből a "határozni" kifejezést, és helyette javasolja, hogy egyedül a "jelölni" szót és fogalmat vezessük be az 5. § (3) bekezdésénél. Itt ugyanis arról van szó, hogy semmi szükség nincs külön digitális műsorterjesztés fogalmának a bevezetésére. Hiszen a technológiasemlegesség szabályozása esetén a technológiától független műsorterjesztésről van szó. A műsorterjesztés keletkezését és működési szabályait a hatályos törvények szabályozzák, úgymint az Rttv. - engedjék meg, hozzáértők ülnek itt a teremben, hogy rövidítsem a jogszabályokat -, és a hatályos Eht. is így rendelkezik.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ugyancsak elfogadhatatlan a 8. § (2) és (3) bekezdésében az, hogy a tervezet szerint a multiplex-szolgáltatás engedélyezése az NHH-nál lenne, de itt kifejtem, hogy az NHH a mindenki számára ismert Nemzeti Hírközlési Hatóságot takarja. Az a helyzet, hogy miután a multiplex-szolgáltató új szereplő, és fontos jogosítványokkal rendelkezik, ezért ennek a kérdéskörnek a kétharmados médiatörvénybe kell beletartoznia, ott szükséges rendezni ezeket a hatásköröket, és hasonlóképpen ezekhez, a multiplex-szolgáltatás fogalma sem idevaló, hanem szintén a médiatörvényben kellene körüljárni ezt a fogalmat, ha az előterjesztő elégtelennek tartja a jelenlegi szabályozást.

A 10. § (2) bekezdéséről szól a 14. pont, ahol arról van szó, hogy a médiatörvény értelmében a műsorszolgáltatókról vezetett nyilvántartásra az ORTT-nek van jogosítványa, más szervezet nem vezethet, nem készíthet senkiről sem tételes vagy átfogó nyilvántartást. A médiatörvény értelmében az ORTT felhatalmazása nem terjed ki arra, hogy az adatokat másolja, és bármilyen más hatóságnak átadja, holott a 10. § (2) bekezdése ezt szorgalmazná. A médiatörvényben foglaltakat ilyen módon tehát nem lehet megváltoztatni, és az ORTT számára a médiatörvényben nem szereplő új kötelezettségeket pedig nem lehet előírni. Tehát szóba sem jöhet semmilyen új jogszabályban az, hogy itt a nyilvántartásokat az ORTT megkerülésével bármilyen más cég használhatná vagy előállíthatná a hatóságoknak.

Tisztelt Képviselőtársaim! Hasonló fejtegetések húzódnak meg a 16., a 17. és a 18. pontok mögött, ahol például a 12. § teljes egészének az elhagyására lenne szükség, hiszen most mondtam, az előző pontnál, hogy a multiplex-szolgáltatóknak és a kapcsolódó multiplex-szolgáltatóknak ezekben a jogszabályokban magukra vonatkozóan semmilyen szabályozási lehetőségük nincs.

Szintén érdekes téma, és kérném szépen, hogy a 18. pontban is támogassák a 13. § (1), (2) és (3) bekezdéseihez tett módosító javaslatokat, hiszen itt nem kevesebbről van szó, mint a frekvenciahasználati jogosultság fogalmának a kérdésköréről.

Szeretnék még a hátralévő rövid percben szólni arról, hogy a módosítót beadó képviselőtársak gyakorlatilag a 19., 24., 25., 26. és 27. pontok teljes körű elhagyására tesznek javaslatot, mert ezek mind olyan előírásokat szorgalmaznak, vagy kívánnak életbe léptetni, amelyeknél természetesen - a médiatörvényhez - kétharmados többségre lenne szükség.

Engedjék meg, hogy a 30. pontról még egy szót szóljak, a rövid idő ellenére, nem bővebben kifejtve, de itt arról van szó, hogy azért van szükség a 26. § teljes egészének az elhagyására, mert az ORTT tagjai tevékenységi körükben nem utasíthatók, és csak a törvénynek vannak alárendelve. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Itt pedig meg kívánják ezt változtatni.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ez a törvény ennyi módosítás mellett ezer sebből vérzik, úgyhogy ennek az újragondolására biztosan szükség van. Köszönöm.
Felszólalások:  Előző  298  Következő    Ülésnap adatai