Készült: 2020.10.02.01:33:55 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

74. ülésnap, 304. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka Az OGY nem veszi tárgysorozatba
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 7:16

Felszólalások:  <<  304  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy tárgysorozatába veszi-e a Tabajdi Csaba és Suchman Tamás képviselők által H/1222. számon előterjesztett országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 84 igen szavazattal, 200 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot nem vette tárgysorozatba. (Dr. Répássy Róbert: És hol van az MSZP?)

Tisztelt Országgyűlés! Előző ülésünkön több előterjesztés általános vitáját lezártuk. Most a részletes vitára bocsátások következnek. Indítványozom a Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a koszovói válság megoldását célzó NATO-fellépéshez tárgyában hozott 59/1998. (X.15.) számú országgyűlési határozat módosításáról szóló H/1089. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 289 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett a határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló T/1087. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 272 igen szavazattal, 22 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom a polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/1088. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 298 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló T/1090. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 308 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

(18.40)

Indítványozom a társadalombiztosítási járulék-folyószámlák rendezéséről szóló T/1050. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 210 igen szavazattal, 100 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom a Magyar Köztársaság 2000-2002. évi költségvetésének irányelveiről szóló H/1128. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 272 igen szavazattal, 36 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. évi törvény módosításáról szóló T/997. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 281 igen szavazattal, 30 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Gazdasági Versenyhivatal 1997. évi, valamint 1998. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámolók elfogadását kezdeményező országgyűlési határozati javaslatról történő határozathozatal. A gazdasági bizottság önálló indítványát új változatban, H/1205. számon kapták kézhez.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor. Most a határozati javaslat elfogadásáról kell döntenünk.

Megkérdezem, van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs.

Emlékeztetem önöket, hogy a tegnapi napon a kormány álláspontja elhangzott. Így most kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Gazdasági Versenyhivatal 1997. évi, valamint 1998. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadását kezdeményező országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 309 igen szavazattal, 1 nem és 1 tartózkodó szavazat mellett a határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik "Az elsivatagosodás elleni küzdelemről a súlyos aszállyal és/vagy elsivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára" ENSZ-egyezményhez való csatlakozásról szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája és határozathozatala.

Az előterjesztést H/1123. számon, a külügyi bizottság ajánlását pedig H/1123/1-2. számon kapták kézhez a képviselők.

Megadom a szót Pepó Pál környezetvédelmi miniszter úrnak, a napirendi pont előadójának.

Felszólalások:  <<  304  >>    Ülésnap adatai