Készült: 2020.02.21.12:00:10 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

256. ülésnap, 102. felszólalás
Felszólaló Cseresnyés Péter (Fidesz)
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Beosztás Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:11

Felszólalások:  <<  102  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

CSERESNYÉS PÉTER nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Ez év áprilisában nem a kormány ‑ ragaszkodjunk a tényekhez ‑, hanem az Országgyűlés Gazdasági bizottsága, ahogy az akkor lefolytatott viták során több ízben is elhangzott, gazdaságpolitikai oldalról közelített meg egy munkajogi szabályozási kérdést. Uniós példák alapján kívánta a munkaidőre vonatkozó szabályokat úgy módosítani, hogy a szakszervezetek és a munkáltatók együtt a munkaidő szervezése terén nagyobb mozgástérre tegyenek szert, és hangsúlyozni kell, hogy ez mindenképpen megegyezéses alapon történhetett volna.

Az áprilisi javaslat a hosszú távra szóló munkaidő-beosztás lehetőségét kívánta bővíteni, ugyanakkor nem célozta a munkaórák számának megemelését, és fenntartotta azt a törvényi szabályt, hogy a munkavállaló részére a túlmunkáért bérpótlék jár. Ahogy képviselőtársaim is nyilván emlékeznek rá, ezek az információk a tavaszi ülésszak vitáin sorra elhangzottak, ezért vissza kell utasítanom a képviselő asszony nyilvánvalóan szándékos csúsztatáson alapuló vagy meg nem értésből eredő állításait.

Tisztelt Képviselő Asszony! Magyarország Kormánya elkötelezett a munkaalapú társadalom megteremtésében. A munka törvénykönyve ennek érdekében megfelelő módon tartalmazza a tisztes munka elveit, az egyéni és kollektív munkajogi garanciális szabályokat.

A munkaügyi hatóság szervezeti felépítésében a mű­ködés javítása érdekében történtek jelentős változások. A munkaügyi ellenőrző apparátus a területi ál­lam­igazgatási szervezet átalakítása következtében a kormányhivatalokba, illetve 2017-től a megyeszékhelyeken működő járási hivatalokba integráltan működik.

A 2010-2017 első félév közötti időszakban közel 150 ezer munkáltatónál volt munkaügyi ellenőrzés, ezek mintegy 1,1 millió munkavállaló foglalkoztatási körülményei vizsgálatára terjedtek ki. Csak az idei év első felében a munkaügyi hatóság közel 46 ezer munkavállaló foglalkoztatási körülményeit érintően tartott 10 186 ellenőrzést.

A létszám csökkenését ellensúlyozandó az ellenőrzési irányelvek célirányosabb meghatározásával, az ellenőrzési területek megfelelő kiválasztásával növekedett a szervezet hatékonysága, valamint egy újfajta intézkedés kiterjesztésével a munkavédelmi képviselőknek a cégeken belüli nagyobb létszámban való foglalkoztatási lehetősége.

Az ellenőrzési szervek kiemelt feladatként határozzák meg a bejelentés nélküli foglalkoztatás visszaszorítását, valamint a munkavállalók érdekeinek védelmét, amelyet a munkaügyi hatóság az ellenőrzések mellett preventív tájékoztató tevékenységével is támogat.

A munkabaleseti ráta 10 éves viszonylatban a 2010 előtti kormányzati időszakhoz képest csökkent. Bár a balesetek számát mutató statisztika hullámzást mutat, a 2017 első és harmadik negyedévére vonatkozó legfrissebb adatok szerint a halálos munkabalesetek száma nem nőtt a tavalyi, hasonló időszakhoz viszonyítva.

Természetesen meg kell jegyezni, hogy nem lehetünk ezzel elégedettek, mert minden elvesztett élet egyben nagy tragédia is. De sokat teszünk a megelőzésért, nagyarányú intézkedések és ellenőrzések eszközével számoljuk fel a veszélyes munkakörülményeket. Csak az azonnali intézkedések száma tesz ki majd’ 10 ezret egy évben.

A magas baleseti kockázatok miatt az építőipari ágazat ellenőrzése prioritást kap. Az országos munkavédelmi ellenőrzési irányelvben és hatósági ellenőrzési tervben ezt kiemelten kezeljük, és emellett idén országos célvizsgálatot is tartottunk az építőipar munkahelyi biztonságának növeléséért. A képviselő asszony által hivatkozott munkabalesetek során említett nagyszámú dolgozói figyelmetlenségek a munkabaleseti jegyzőkönyvben rögzített tényeken ‑ hang­súlyozom: tényeken ‑ alapulnak.

Tisztelt Képviselő Asszony! A bemutatottak alapján látható, hogy a kormány munkaerőpiaci politikája (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.) átfogó, tudatos, és hatékony eszközrendszerrel szolgálja a tisztes munkavégzést, ezért kérem a válaszom elfogadását. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Felszólalások:  <<  102  >>    Ülésnap adatai