Készült: 2021.03.05.13:48:59 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

236. ülésnap (2012.11.12.), 335. felszólalás
Felszólaló Bödecs Barna (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:08


Felszólalások:  Előző  335  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! A vita második szakaszában a 3., 4., 9., 13., 23. ajánlási pontokhoz szeretnék hozzászólni az alábbiak szerint.

A 3. ajánlási pontban javasoltuk a "műemlék" fogalom pontosítását oly módon, hogy: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabály védetté nyilvánít. Úgy gondoljuk, hogy ez a pontosítás és az eredeti szabályozás jobban megfelel a törvény céljának, de természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy miniszteri rendelet kérdése egy védendő érték műemlékké nyilvánítása, azonban úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi szövegezés, mondjuk úgy, túl nagy mozgásteret ad, hiszen e törvény alapján a szakminiszter tudja műemlékké nyilvánítani a védendő értékeket, nem gondoljuk, hogy más jogszabály erre alkalmas volna. Ezért javasoljuk e fogalmi meghatározás kibővítését.

A következő pont a 23., amihez szeretnék hozzászólni. Itt a felhatalmazásokhoz tettünk egy módosítási indítványt, amelyik a kultúráért felelős minisztert hatalmazza fel egyrészt a védetté nyilvánításra, másrészt a védettség megszüntetésére vonatkozó szabályok felállítására. Itt a védettség megszüntetésére vonatkozó szabályozásnál az az álláspontunk, hogy egyértelmű, hogy abban az esetben szüntethető meg a védettség, amennyiben a védetté nyilvánítást eredményező körülmények valamely oknál fogva - akár tudatos rombolás, akár haváriahelyzet nyomán - nem állnak fenn. Tehát úgy véljük, hogy a törvényi szintű meghatározása a védettség megszüntetése tárgyában elegendő felhatalmazást ad, és nem gondoljuk azt, hogy ennél részletesebb miniszteri szabályozásra volna szükség. Ez egy törvényi szintű kategória.

A következő ajánlási pont a 13., amelyikhez szeretnék hozzászólni. A 13. ajánlási pont határidőket módosít, itt a próbafeltárások időtartamát szeretnénk kibővíteni. Úgy véljük, hogy itt a törvényjavaslatban szereplő 30 nap, illetőleg a kapcsolódó gépi földmunkák 10 napos időtartama nagyon erőteljesen az építőipari érdekeket és a beruházói érdekeket nézi.

Úgy véljük, hogy egyes régészeti értékek feltárása, különösen, ha jelentős értékekről van szó, illetve jelentős mennyiségben feltárandó értékekről van szó, akkor eleve indokolja azt, hogy erre egy hosszabb törvényi időtartam álljon rendelkezésre, és ehhez képest gondoljuk úgy, hogy adott esetben ennél hosszabb feltárási idők is létrejöhetnek.

Egyébként az egész jogalkotásban, amit itt az utóbbi időben a Házban látunk mind a környezetvédelmi jogszabályok átalakításánál, környezetvédelmi engedélyezési határidők átalakításánál, mind a kiemelt beruházásokra vonatkozó szabályozások tekintetében, azt látjuk, hogy mind a környezetvédelem, mind a kulturális örökség védelme erősen háttérbe szorul, és ebben a nagyon-nagyon lerövidített és a tényleges, érdemi szakmai munkát leszűkítő javaslatban is ez érhető tetten, és ez veszélyezteti a jövőben feltárható kulturális örökségi értékeink, régészeti értékeink megtartását, ezért kérjük ennek a javaslatunknak az elfogadását.

A következő módosító indítványunk a régészeti örökség fogalmához kötődik. Itt egyetlenegy szófordulatot, az "1711 előtt keletkezett érzékelhető jelentős nyoma" megfogalmazásból a "jelentős" szó kivételét javasoljuk. Ennek egyszerűen az az oka, hogy ezzel a "jelentős" szófordulattal szubjektívvé tehető egy régészeti örökség megítélése, és adott esetben az eljáró régésszel szemben is felléphet akár a saját főnöke is, és adott esetben egy feltárt leletet jelentéktelennek minősíthet, és így a beruházásnak szabad utat engedhet. Ezért mindenképpen szeretnénk, ha itt egy objektív megfogalmazás lenne: ahol régészeti örökség van, az legyen régészeti örökség, ne legyen szubjektív megközelítés kérdése az, hogy ez jelentős-e, avagy jelentéktelen.

Tekintettel arra, hogy még a 9. ajánlási pontról hosszabban szeretnék önöknek szólni, ezért még egyszer fogok gombot nyomni.

Köszönöm. (Taps a Jobbik és az LMP soraiból.)
Felszólalások:  Előző  335  Következő    Ülésnap adatai