Készült: 2020.08.14.19:42:53 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

44. ülésnap (1998.12.22.), 56. felszólalás
Felszólaló Dr. Gál Zoltán (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:30


Felszólalások:  Előző  56  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. GÁL ZOLTÁN (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Én nem ebben az alkotmányjogi vitában szeretnék részt venni - bár azt hiszem, Vastagh Pál képviselőtársam előbb elmondott egy mondata, amelyet az Alkotmánybíróság határozatából idézett, tulajdonképpen ezt a kérdést is eldönti -, hanem elsősorban Gyimesi képviselőtársamnak azokra a gondolataira szeretnék reagálni, amelyek ugyan nem magyarázzák meg ezt az alkotmányjogi vitát, de ennek az egész törvényjavaslatnak a politikai kezelésére bizonyos fajta jelzéseket adnak, és beleilleszkednek azokba a nyilatkozatokba, amelyek a kormánypárti képviselőtársaink részéről már e vonatkozásban korábban elhangzottak. Nevezetesen arra célzok, hogy aki ezt a törvényjavaslatot nem támogatja, az nem támogatja a szervezett bűnözés elleni eredményesebb harcot. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Úgy van! - Taps a Fidesz soraiból.)

Tisztelt Országgyűlés! A Szocialista Párt a módosító javaslatok kapcsán mutatott magatartásával már jelezte, hogy ezt a törvényjavaslatot nem tudja elfogadni (Közbeszólás a Fidesz soraiból.), nem tudja elfogadni politikai és szakmai okok miatt. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Al Capone! - Derültség a Fidesz soraiban. - Az elnök csenget.) A jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy a kormánypárti sorokból elhangzott egy olyan bekiabálás, hogy "Al Capone". Kérem a jegyzőkönyvbe beleírni! (Közbeszólás az MSZP soraiból: Bravó! - Szórványos taps az ellenzéki padsorokban.) Tisztelt Országgyűlés! A Szocialista Párt politikai és szakmai okok miatt ezt a törvényjavaslatot így, ebben a formájában nem tudja tehát elfogadni.

Nem tudjuk elfogadni azokat az elemeit, és ezek jórészt kétharmadosak, amelyek a rendőrségi törvényt módosítanák, és kivennék azokat a garanciális biztosítékokat, amelyek ma még a törvényben benne vannak, és amelyek ellenőrizhetetlenné tennék a rendőrség munkáját. Legjobb tudomásom szerint maga a rendőrség sem osztja ezt a véleményt, mert nem hiszem, hogy ügyészi kontroll nélkül végzett rendőri munka önmagában szakmai szempontból eredményes lehetne. És ez a politikai ok, ami miatt ugyancsak nem fogadjuk el ezt a törvényjavaslatot.

Úgy hiszem, a Magyar Országgyűlésnek képesnek kell lennie arra, hogy megtalálja az arányokat a bűnözés új formáival szemben, hogy milyen módon lehet a jogállamiság keretei között maradva eredményesebben felvenni a harcot. Mi ebben a törvényjavaslatban az e vonatkozásban tett módosító indítványokat nem tudjuk elfogadni.

Nem tudjuk elfogadni a bűnmegelőzési ellenőrzés jelenlegi formáját, mert a rendőrség egyszerűen képtelen lenne ebben a formában eredményes bűnellenőrzést végezni. Nem fogadták el azt a módosító javaslatunkat, amely leszűkítené a bűnmegelőzési ellenőrzést valóban a szervezett bűnözésben részt vevők körére, gondolván arra, hogy így a rendőrség eredményesebben tudná felvenni a harcot.

Nem tudjuk elfogadni azt, hogy a megelőzési szolgálatok civil köztisztviselőkre is dolgozzanak. Ez egy speciális intézménye a magyar rendőrségnek, a rendvédelmi szervek bűnmegelőzésére és bűnüldözésére jött létre, nem lehet feladata, hogy civil köztisztviselőkre is dolgozzon.

Mint ahogy nem tudjuk elfogadni azt, hogy a rendőrség korlátlanul adatokat gyűjthet és kezelhet minden fajta kontroll nélkül, azon a címen, hogy a szervezett bűnözés ellen harcolunk. Mert, tisztelt képviselőtársaim, tudniuk kell, hogy amikor majd az egészségügyi lapjukat a rendőrség kéri és azt mondja, hogy szervezett bűnözés címén kérem, és a törvényjavaslat szerint ezt az adatot szolgáltatni kellene, és aztán kiderül, hogy az illetőnek semmi köze nincs a szervezett bűnözéshez, a rendőrség azt mondja: pardon, tévedtem. De az önök adatai és más típusú adatai valahol már számítógépekben vannak!

Nem akarok senkit sem meggyanúsítani, de a dolognak mégiscsak ez a lényege, hogy meg kell találni azokat a módokat, ahol garanciák mellett lehet eredményesebben fellépni a bűnözés és ezen belül a szervezett bűnözés ellen. (Dr. Kosztolányi Dénes: III/III-as!)

Tehát a leghatározottabban visszautasítunk minden zsarolás jellegű megjegyzést arra vonatkozólag, hogy aki ezt a törvényjavaslatot nem támogatja, az a bűnözők pártján áll. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Így van! - Taps a Fidesz soraiban.) Nem erről van szó! Önök a jelen pillanatban nem tudnak mást a bűnözés ellen felmutatni, mint hogy a kormány hatalmát növelik. Tessék, kérem szépen, gondolkozni - abban partnerek leszünk! (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiból.)
Felszólalások:  Előző  56  Következő    Ülésnap adatai