Készült: 2020.10.21.07:04:47 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

247. ülésnap (2009.11.24.), 74. felszólalás
Felszólaló Herbály Imre (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 4:59


Felszólalások:  Előző  74  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HERBÁLY IMRE (MSZP), a napirendi pont előadója: Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A képviselőtársnőmmel benyújtott törvényjavaslatnak az az indoka, hogy a 2008 óta eltelt időben bekövetkezett változásokat, a változások megoldásával kapcsolatos munkát segítse az élelmiszerlánc-felügyelet vonatkozásában. Az előterjesztésből világosan kiderül, hogy többnyire rövid, inkább technikai jellegű módosításokat javasolunk, annak érdekében, hogy az élelmiszerlánc-felügyelet a munkáját zavartalanul, az ágazat és a fogyasztók érdekeinek megfelelően tudja végezni.

Nem kitérve minden részletre, szeretném jelezni, hogy előterjesztésünkben foglalkozunk az élelmiszert ionizáló energiával, a kezelés problémáival, szabályaival, az állatgyógyászati készítmények forgalomba hozásával kapcsolatos szabályokkal, foglalkozunk a felügyelet hatáskörében folytatandó iskolarendszerű és hatósági jellegű képzések, illetve vizsgáztatás szabályaival, valamint a továbbképzések és a hatósági szakemberek képzésével kapcsolatos ügyekkel. Az állat-egészségügyi, állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik üzemi méretű előállításával, azok gyakorlati kipróbálásának a szabályaival, s az országba történő behozatalának és kivitelének szabályaival kapcsolatos szabályokat is rögzíteni kívánjuk.

A továbbiakban az állatgyógyászati termékek és az engedélyezett mikrocsipek ügyében teszünk javaslatot az élelmiszertörvény 38. § (1) bekezdésének o) pontja helyébe. Ezenkívül az állatgyógyászati termékek laboratóriumon kívüli kipróbálásának, gyártásának, ideiglenes felhasználásának és a forgalomba hozatal engedélyezésének és megújításának a határnapjait is rögzíteni kívánjuk. Ez utóbbival kapcsolatban a döntést 210 napon belül kell meghozni. Rögzíteni kívánjuk továbbá az állat-egészségügyi, állatjárványügyi intézkedések keretében a védőkörzet és a megfigyelési körzet fogalmát.

A mindössze tizenhárom paragrafusból álló törvénytervezet a 12. §-ában olyan technikai jellegű kiegészítésekről, pontosításokról rendelkezik, amelyek az élelmiszertörvény egyes paragrafusait pontosítják, így például a 23. § (1) bekezdésében a "nyilvántartásba vétel" szövegrész helyébe a "bejelentés" szövegrész, a (2) bekezdésben a "nyilvántartott" szövegrész helyébe a "bejelentett" szövegrész behelyettesítését javasoljuk.

Azt kérem tisztelt képviselőtársaimtól, hogy az élelmiszer-biztonsági lánc zavartalan működése érdekében ezt a rövid, elsősorban technikai, pontosító jellegű törvénymódosító javaslatunkat vitassák meg és aztán fogadják el.

Köszönöm szépen.
Felszólalások:  Előző  74  Következő    Ülésnap adatai