Készült: 2020.04.07.06:29:53 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

189. ülésnap, 21. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 56:37

Felszólalások:  <<  21  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a napirend előtti felszólalások végére értünk.

Most határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Kérem, foglalják el helyüket, és ellenőrizzék, hogy a kártyájukat megfelelően elhelyezték‑e a szavazógépben.

Soron következik a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló T/12719. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12719/6. számon, összegző jelentését pedig T/12719/7. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP képviselőcsoportja a 2. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk. A 2. számú módosító javaslat Bárándy Gergely indítványa.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 61 igen szavazattal, 126 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12719/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 124 igen szavazattal, 32 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett elfogadta.

Bejelentem, hogy az előterjesztő írásban kezdeményezte a zárószavazás elhalasztását.

Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kívánja‑e ismertetni kezdeményezése indokait. (Dr. Völner Pál nemet int.) Nem kívánja. Köszönöm szépen.

Tisztelt Országgyűlés! A házszabály 51. § (2) bekezdése alapján a zárószavazás elhalasztásáról az Országgyűlés vita nélkül határoz.

Kérdezem önöket, hogy az előterjesztő kezdeményezése alapján elhalasztják‑e a T/12719. számú törvényjavaslat zárószavazását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a zárószavazást 158 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elhalasztotta.

Soron következik a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló T/12698. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12698. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 191 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

(10.00)

Soron következik az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló T/12724. számú törvényjavaslat zárószavazása. Tájékoztatom Önöket, hogy az előterjesztő T/12724/2. számon kiigazítást nyújtott be, amely a hálózaton valamennyiük számára elérhető volt. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a benyújtott törvényjavaslat kiigazított szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12724. számú törvényjavaslatot a kiigazítással együtt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a kiigazított törvényjavaslatot 192 igen, 1 tartózkodó szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.

Soron következik a dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/12371. számú törvényjavaslathoz benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Arra figyelemmel, hogy az Országgyűlés a november 8-ai ülésnapján a zárószavazás elhalasztásáról már döntött, az előterjesztő T/12371/13. számon zárószavazást előkészítő módosító javaslatot nyújtott be.

A Törvényalkotási bizottság zárószavazás előtti módosító javaslatát T/12371/14. számon, zárószavazás előtti jelentését pedig T/12371/15. számon terjesztette elő.

Most a határozathozatalok következnek. A házszabály 55. § (1) bekezdése alapján a zárószavazás előtti módosító javaslatról az Országgyűlés egyetlen szavazással dönt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12371/14. számú zárószavazás előtti módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a zárószavazás előtti módosító javaslatot 160 igen, 33 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.

Miután az Országgyűlés elfogadta a zárószavazás előtti módosító javaslatot, a zárószavazás során a módosított egységes javaslatról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a módosított T/12371/11. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a mó­dosított egységes javaslatot 154 igen szavazattal, 34 nem ellenében, 4 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Soron következik az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/12741. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás.

A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12741/14., összegző jelentését pedig T/12741/15. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom Önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 8. és 9. számú, a Jobbik képviselőcsoportja pedig a 7. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 8. számú módosító javaslat Ikotity István indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 68 igen szavazattal, 125 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

A 9. számú módosító javaslat szintén Ikotity István indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 61 igen, 130 nem és 2 tartózkodó szavazattal nem tartotta fönn.

A 7. számú módosító javaslat Volner János frakcióvezető úr indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 61 igen, 130 nem és 3 tartózkodó szavazattal nem tartotta fönn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fönn, most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12741/14. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 132 igen, 34 nem szavazattal, 28 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12741/18. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 131 igen, 38 nem és 25 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról szóló T/12697. számú törvényjavaslat zárószavazása.

Frakciókérésre figyelemmel azonban előtte módosító javaslat fenntartásáról is döntenünk kell. Tájékoztatom Önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 2. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk.

A 2. számú módosító javaslat Szilágyi György képviselő úr javaslata. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Or­szág­gyűlés a módosító javaslatot 62 igen, 129 nem és 2 tartózkodó szavazattal nem tartotta fönn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fönn, továbbá az előterjesztéshez összegző módosító javaslat sem érkezett, a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12697. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 158 igen, 32 nem és 3 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Soron következik a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról szóló T/12475. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12475/7., összegző jelentését pedig T/12475/8. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12475/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 133 igen, 32 nem, 27 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12475/9. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 128 igen, 33 nem és 31 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Soron következik az oktatás szabályozására vo­natkozó egyes törvények módosításáról szóló T/12731. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12731/32. számon, összegző jelentését pedig T/12731/33. számon terjesztette elő.

(10.10)

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP képviselőcsoportja a 6., 7. és 22., a Jobbik képviselőcsoportja a 3., 4. és 23. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 6. számú módosító javaslat Hiller István és Kunhalmi Ágnes indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 39 igen szavazattal, 129 nem ellenében és 24 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 7. számú módosító javaslat is Hiller István és Kunhalmi Ágnes indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 44 igen szavazattal, 125 nem ellenében és 24 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 22. számú módosító javaslat Hiller István alelnök úr indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 65 igen szavazattal, 127 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 3. számú módosító javaslat Dúró Dóra indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 31 igen szavazattal, 128 nem ellenében és 34 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 4. számú módosító javaslat is Dúró Dóra képviselő asszony indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 24 igen szavazattal, 135 nem ellenében és 33 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 23. számú módosító javaslat Dúró Dóra és Farkas Gergely indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 28 igen szavazattal, 129 nem ellenében és 36 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12731/32. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 128 igen szavazattal, 36 nem ellenében és 29 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12731/36. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 129 igen szavazattal, 34 nem ellenében és 29 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló T/12729. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12729/6. számon, összegző jelentését pedig T/12729/7. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 2. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről szavazunk.

A 2. számú módosító javaslat Lukács László György indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 30 igen szavazattal, 128 nem ellenében és 34 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12729/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 156 igen szavazattal, 35 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12729/9. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 156 igen szavazattal, 36 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Honvédelmi Sportszövetségről szóló T/12696. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12696/6., összegző jelentését pedig T/12696/7. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12696/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 155 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 32 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12696/8. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 154 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 35 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló T/12367. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12367/5., összegző jelentését pedig T/12367/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12367/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 127 igen szavazattal, 36 nem ellenében és 30 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12367/7. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 129 igen szavazattal, 58 nem ellenében és 6 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő módosításáról szóló T/12590. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12590/11., összegző jelentését pedig T/12590/12. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 2., 5. és 6. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 2. számú módosító javaslat Sallai R. Benedek indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 63 igen szavazattal, 129 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

(10.20)

Az 5. számú módosító javaslat Sallai R. Benedek indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 64 igen szavazattal, 130 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 6. számú módosító javaslat is Sallai R. Benedek indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 66 igen szavazattal, 126 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12590/11. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 135 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 30 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12590/14. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 159 igen szavazattal, 31 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik a polgári perrendtartásról szóló T/11900. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/11900/21. számon, összegző jelentését pedig T/11900/22. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 6., 14. és 16. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 6. számú módosító javaslat Sallai R. Benedek és Hadházy Ákos indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 66 igen szavazattal, 127 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 14. számú módosító javaslat is Sallai R. Benedek és Hadházy Ákos indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 63 igen szavazattal, 130 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 16. számú módosító javaslat Hadházy Ákos indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 63 igen szavazattal, 128 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/11900/21. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 125 igen szavazattal, 36 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett elfogadta.

A zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/11900/24. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 130 igen szavazattal, 31 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló T/12591. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12591/5., összegző jelentését pedig T/12591/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12591/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 155 igen szavazattal, 31 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12591/7. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 154 igen szavazattal, 33 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes klímapolitikai és zöld gazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról szóló T/12721. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12721/9. számon, összegző jelentését pedig T/12721/10. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12721/9. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat ot 131 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 29 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12721/11. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 131 igen szavazattal, 36 nem ellenében, 28 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról szóló T/12734. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12734/7. számon, összegző jelentését pedig T/12734/8. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján a Fidesz képviselőcsoportja a T/12734/7. számú összegző módosító javaslat 1. pontjáról külön szavazást kezdeményezett. Először erről döntünk, és ezután határozunk az összegző módosító javaslat további pontjairól.

Az összegző módosító javaslat 1. pontjában a bizottság a törvényjavaslat új 3. §-sal történő kiegészítését javasolja. A Fidesz képviselőcsoportja kérésére külön döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e az összegző módosító javaslat 1. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 161 nem ellenében, 32 tartózkodás mellett nem fogadta el.

(10.30)

Most az összegző módosító javaslat további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12734/7. számú összegző módosító javaslatának további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat további pontjait 154 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 38 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosított szövegéről döntünk.

Kérdezem ezért a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12734. számú módosult törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 154 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 38 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztések tárgysorozatba vételéről döntünk. Emlékeztetem önöket, hogy tegnap ennek tárgyalását már lefolytatta az Országgyűlés.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik‑e a Tóth Bertalan MSZP-s frakcióvezető és képviselőtársai által a menekültválság kezelése érdekében szükséges intézkedésekről szóló H/12353. számon előterjesztett határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 66 igen szavazattal, 128 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysoro­zatba.

Kérdezem önöket, hogy tárgysorozatba veszik‑e a Z. Kárpát Dániel jobbikos képviselőtársunk és képviselőtársai által a gyermekneveléshez szükséges, valamint egyéb termékek áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról címmel T/12070. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 68 igen szavazattal, 125 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Soron következik a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról szóló T/12694. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12694/5., összegző jelentését pedig T/12694/6. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP képviselőcsoportja a 2. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk. A 2. számú módosító javaslat Demeter Márta és Harangozó Tamás képviselőtársaink indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen szavazattal, 130 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy ennek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kettőharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12694/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 156 igen szavazattal, 38 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a T/12694/8. számú egységes javaslat sarkalatossági rendelkezése meghatározza a minősített többséget igénylő rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kettőharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12694/8. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 155 igen szavazattal, 42 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12694/8. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 154 igen szavazattal, 39 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló T/12730. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12730/11., összegző jelentését pedig T/12730/12. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 3. és 4. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozták. Először ezekről határozunk.

A 3. számú módosító javaslat Sallai R. Benedek képviselő úr indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 63 igen szavazattal, 131 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fönn.

A 4. számú módosító javaslat is Sallai R. Benedek képviselő úr indítványa. Kérdezem a tisztelt Or­szág­gyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a mó­dosító javaslatot 64 igen szavazattal, 127 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fönn.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel az Országgyűlés mó­dosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek 3. pontjának elfogadásához minősített többség szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12730/11. számú összegző módosító javaslatának minősített többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait 188 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12730/11. számú összegző módosító javaslatának egyszerű többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 190 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a T/12730/14. számú egységes javaslat sarkalatossági rendelkezése meghatározza a minősített többséget igénylő rendelkezések körét.

Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

(10.40)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12730/14. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 191 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében és 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részeiről fogunk határozni. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12730/14. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 190 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló T/12714. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12714/15., összegző jelentését pedig T/12714/16. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 8., a Jobbik képviselőcsoportja pedig a 2. és a 3. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 8. számú módosító javaslat Szél Bernadett indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 62 igen szavazattal, 131 nem szavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 2. számú módosító javaslat Mirkóczki Ádám indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a mó­dosító javaslatot 60 igen szavazattal, 130 nem szavazat ellenében és 4 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 3. számú módosító javaslat szintén Mirkóczki Ádám indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a mó­dosító javaslatot 63 igen szavazattal, 129 nem szavazat ellenében és 3 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel az Országgyűlés mó­dosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy ennek 6. pontja elfogadásához mi­nősített többség szükséges. (Zaj.) Arra kérem kép­viselőtársaimat, hogy figyeljék, amit mondok! Tájékoztatom önöket, hogy az összegző módosító javaslat 6. és 8. pontjai összefüggnek, de az eltérő szavazati arányokra tekintettel ezekről külön döntünk.

Kérdezem ezért a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12714/15. számú összegző módosító javaslatának minősített többséget igénylő 6. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat 6. pontját 155 igen szavazattal, 43 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/12714/15. számú összegző módosító javaslatának egyszerű többséget igénylő 8. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat 8. pontját 155 igen szavazattal, 35 nem szavazat ellenében és 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat egyszerű több­séget igénylő további pontjairól határozunk. Kér­dezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Tör­vényalkotási bizottság T/12714/15. számú összegző módosító javaslatának egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat további pontjait 155 igen szavazattal, 35 nem szavazat ellenében és 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a T/12714/18. számú egységes ja­vas­lat sarkalatossági rendelkezése meghatározza a mi­nősített többséget igénylő rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja a T/12714/18. számú egységes javaslat minősített több­séget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egy­séges javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 155 igen szavazattal, 44 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/12714/18. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 155 igen szavazattal, 40 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Zaj, több képviselő feláll.)

Tisztelt Országgyűlés! Arra kérem képviselőtársaimat, maradjanak a helyükön, lehetőleg ülve! Várják meg, hogy felolvassam mindazt az információt, amelyre szükségük van annak érdekében, hogy törvényesen megtehessék és leadhassák szavazatuk majd kinn, a Duna-parti folyosón. (Dr. Tóth Bertalan felé fordulva:) Frakcióvezető úr, önt különösen arra kérem, hogy maradjon a helyén, és tartsa ott a frakcióját is!

Soron következik az Alkotmánybíróság négy tagjának, valamint elnökének titkos szavazással történő megválasztása. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem a jelölteket és családtagjaikat, az Alkotmánybíróság tagjait, az Országgyűlés valamennyi állandó meghívottját, vendégeinket, akik részt vesznek mai ülésünkön. (Taps a kormánypártok és a Jobbik padsoraiból. ‑ Az MSZP képviselői elhagyják a termet.)

Tisztelt Országgyűlés! Az Alkotmánybíróság tagjai megválasztását előkészítő bizottság az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti javaslata alapján az Országgyűlés elnöke S/12970. számú országgyűlési határozati javaslatában dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikót, dr. Horváth Attilát, dr. Schanda Balázst és dr. Szabó Marcelt 2016. december 1-jei hatállyal javasolja az Alkotmánybíróság tagjává megválasztani.

(10.50)

Tájékoztatom önöket, hogy az Országgyűlés elnöke S/12968. számon országgyűlési határozati javaslatot terjesztett elő, amelyben dr. Sulyok Tamás urat az Alkotmánybíróság elnökévé javasolja megválasztani a mai nappal.

Tisztelt Országgyűlés! Az Igazságügyi bizottság az Alkotmánybíróság tagjának jelölteket meghallgatta, megválasztásukat támogatta. Az erről szóló állásfoglalásokat, valamint a jelöltek életrajzát a honlapon megismerhették.

Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjait az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával 12 évre választja meg. Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság elnökét az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával választja meg. Az elnök megbízatása az alkotmánybírói hivatali ideje lejártáig tart. Az országgyűlési törvény alapján a szavazás mindkét esetben titkos.

Tisztelt Országgyűlés! A titkos szavazás menete a következő. A képviselő hölgyek és urak a Duna-parti folyosón vehetik át a szavazólapokat a képvi­selők neve szerinti ábécésorrendben négy csoportban. Tájékoztatom önöket, hogy a szektoroknál öt darab különböző színű szavazólapot, továbbá egy darab borítékot vehetnek át. Kérem, hogy az átvétel tényét az asztaloknál elhelyezett íveken aláírásukkal szíveskedjenek igazolni. Kérem, hogy a szavazás során vegyék igénybe a folyosó végén elhelyezett szavazófülkéket. Kérem önöket, hogy a szavazólapon az „igen”, „nem”, illetve „tartózkodom” rovatba helyezzék el a jelölésüket.

Most pedig felkérem Földi László jegyző urat, hogy röviden ismertesse a szavazás szabályait, képviselőtársaimat pedig továbbra is tisztelettel arra kérem, hogy a helyükön ülve hallgassák végig a jegyző úr felolvasását. Parancsoljon, jegyző úr, öné a szó.

Felszólalások:  <<  21  >>    Ülésnap adatai