Készült: 2022.06.28.13:48:21 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

51. ülésnap, 35. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:51

Felszólalások:  <<  35  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Most a határozathozatal következik. Felhívom a figyelmüket arra, hogy a Házszabály rendelkezése értelmében a Házszabálytól történő eltéréshez a jelenlévők négyötödének igen szavazata szükséges.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy a H/2414/1. számú javaslatnak megfelelően eltér-e a Házszabálytól. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm, képviselőtársaim.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 310 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Házszabálytól történő eltérést elfogadta. (Taps az MSZP soraiban.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A házbizottság múlt csütörtöki ülésén nem született megállapodás, így az ülés napirendjére, a tanácskozás időtartamára, továbbá a felszólalás időkeretére elnöki jogkörömben tettem javaslatot. Ezt a hét végi futárpostában valamennyien kézhez kapták. A benyújtott önálló indítványokról a javaslat függelékében tájékoztattam az Országgyűlést.

 

Bejelentem, hogy a napirendi ajánlás módosítására a Fidesz képviselőcsoportja indítványt nyújtott be. Ebben azt kezdeményezte, hogy a mai ülésünkön ne kerüljön sor a nemzetőrség létrehozásáról szóló 100/2001. (XII.21.) számú országgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről szóló országgyűlési határozati javaslat részletes vitájára.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Fidesz képviselőcsoportjának a napirend módosítására irányuló kérelmét. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendi ajánlás módosítására irányuló kérelmet nem fogadta el, tehát csak a kisebbség támogatja a módosítást.

 

Tisztelt Országgyűlés! Így most a napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a napirendi ajánlást. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége a napirendi ajánlást elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Képviselőtársaim! 14 óra 53 perc van. Áttérünk az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések tárgyalására.

Megköszönöm a mai együttműködésüket és munkájukat. Engedjék meg, hogy átadjam az elnöklést Harrach Péter alelnök úrnak. Kívánok önöknek további eredményes munkát! Viszontlátásra! Köszönöm. (Taps az MSZP soraiban.)

 

(Az elnöki széket Harrach Péter, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

 

Felszólalások:  <<  35  >>    Ülésnap adatai