Készült: 2022.06.25.18:42:19 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

51. ülésnap, 225. felszólalás
Felszólaló Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:49

Felszólalások:  <<  225  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Az ügyrendi javaslatnak akkor vita nélkül eleget teszek, és akkor Csákabonyi képviselő úr korábban visszavont javaslatának a szavazása következik. Aki egyetért a javaslattal és támogatja, amit a bizottságok nem támogattak, kérem, szavazzon! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 155 igen, 185 nem szavazattal, 9 tartózkodással elutasította Csákabonyi képviselő úr javaslatát.

 

 

(19.00)

 

 

A 8. pontban Horváth Balázs a 6. §-ban a törvény 89/L. §-ának (3) bekezdését kívánja módosítani. A bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 157 igen, 194 nem szavazattal elutasította a javaslatot.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra a következő ülésen kerül sor.

Soron következik az egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása.

Az előterjesztést T/1386. számon, az egységes javaslatot T/1386/7. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz senki sem nyújtott be módosító javaslatot, záróvitára nem kerül sor. Arra figyelemmel, hogy az egységes javaslat 1. §-ának elfogadásához a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 337 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezését az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 345 igen szavazattal, 1 nem ellenében elfogadta a javaslatot.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az észak-atlanti szerződésből eredő nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése keretében a Törökország védelmének megerősítését szolgáló NATO-támogatáshoz történő magyar hozzájárulásról szóló országgyűlési határozati javaslathoz érkezett módosító javaslatokról történő határozathozatal, valamint a zárószavazás. Az előterjesztést H/2414. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig H/2414/3. számon kapták kézhez.

Most a benyújtott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés. Ahogyan az a délutáni vita lezárását megelőzően elhangzott, az előterjesztő a módosító indítványokat támogatja.

Felhívom figyelmüket, hogy a módosító javaslatok és az előterjesztés elfogadásához is a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e Keleti György és Németh Zsolt indítványait, amelyek a határozati javaslat preambulumának módosítására és 1. pontjának kiegészítésére irányulnak, az ajánlás 1. és 2. pontja szerint. A bizottságok támogatják a módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 328 igen szavazattal, 15 nem ellenében elfogadta a módosító javaslatokat.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az észak-atlanti szerződésből eredő nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése keretében a Törökország védelmének megerősítését szolgáló NATO-támogatáshoz történő magyar hozzájárulásról szóló országgyűlési határozati javaslatot az imént módosított szöveg szerint. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 335 igen szavazattal, 3 nem ellenében elfogadta a határozati javaslatot.

 

Tisztelt Országgyűlés! A személyi javaslatok megtárgyalása következik.

Az Országgyűlés elnöke a Házszabály 19. § (2) bekezdés g) pontjának megfelelően személyi javaslatot terjesztett elő a parlagfűmentes Magyarországért eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak személyére H/2426. számon. Ebben a bizottság elnökének Vojnik Máriát, alelnökének Selmeczi Gabriellát, tagjainak pedig Orosz Sándort, Józsa Istvánt, Horváth Zsoltot, Illés Zoltánt, Gusztos Pétert és Sisák Imrét javasolja megválasztani.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy egyetért-e a bizottság tisztségviselőire és tagjaira tett személyi javaslattal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 341 igen szavazattal egyetért a beterjesztett javaslattal.

Engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében a bizottságnak eredményes munkát kívánjak.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy bizottságok változására a frakciók nem terjesztettek elő személyi javaslatot.

 

Most a mentelmi ügyek következnek.

A mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság H/2389. számon határozati javaslatot nyújtott be Horváth Balázs, MDF-es képviselő, mentelmi ügyében. A bizottság indítványozza, hogy a Győri Városi Bíróság megkeresésével érintett ügyben az Országgyűlés Horváth Balázs országgyűlési képviselő mentelmi jogát ne függessze fel.

Megadom a szót Kerényi Jánosnak, a mentelmi bizottság előadójának, aki a bizottság javaslatát szóban is meg kívánja indokolni.

 

Felszólalások:  <<  225  >>    Ülésnap adatai