Készült: 2021.06.12.22:11:46 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

59. ülésnap, 192. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 16:51

Felszólalások:  <<  192  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Az általános vitát lezárom. Tisztelt Országgyűlés! Mivel az előterjesztéshez nem érkezett módosító javaslat, részletes vitára nem kerül sor. Most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1809. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 359 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Kósa Lajos és Kovács Zoltán képviselők önálló indítványát T/1495. számon, az önkormányzati bizottság ajánlását pedig T/1495/8. számon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, így most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 3., 4., 5., 6., 8., 9., 11. és 12. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a frakciók szavazást kértek róluk. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztők az ajánlás 1., 2., 7., 10. és 13. pontjában szereplő indítványokat támogatják. Felhívom a figyelmüket, hogy a módosító javaslatok elfogadásához az alkotmány 44/C. §-a alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 255 igen szavazattal, 109 nem ellenében, tartózkodás nélkül a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A frakciók kéréseinek megfelelően a további javaslatokról is szavaznunk kell.

Az ajánlás 3. pontjában Szilágyi Péter az 1. §-ban az önkormányzati törvény 34. § (1) bekezdésében az alpolgármesteri megbízatás megszüntetéséhez szükséges minősített többséget határozza meg. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 60 igen szavazattal, 302 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 4. pontjában Apáti István az 1. §-ban a törvény 34. § (1) bekezdésének módosítását kezdeményezi azzal, hogy legfeljebb egy nem testületi tag alpolgármester megválasztására kerülhessen sor. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 62 igen szavazattal, 302 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 5., 8. és 11. pontjában Varga Zoltán és Pál Tibor a 2., 3. és 4. §-ok módosításával az kezdeményezik, hogy több aljegyző kinevezésére ne kerülhessen sor. Az ajánlás 6., 9. és 12. pontjaiban Apáti István azt javasolja, hogy legfeljebb három aljegyzőt lehessen kinevezni.

Először az 5., 8. és 11. pontokról döntünk. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 52 igen szavazattal, 297 nem ellenében, 13 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Most az ajánlás 6., 9. és 12. pontjait teszem fel szavazásra. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 60 igen szavazattal, 303 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Kósa Lajos és Kovács Zoltán képviselők önálló indítványát T/1496. számon, az önkormányzati bizottság ajánlását pedig T/1496/5. számon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, így most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 2. és 3. pontja nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a frakciók szavazást kértek róluk. Annak érdekében, hogy ezekről a javaslatokról szavazni lehessen, a Jobbik és az MSZP is kérte, hogy az Országgyűlés külön szavazzon az ajánlás 1. pontjában szereplő, előterjesztők által támogatott indítványról. Ez a három javaslat alternatív tartalmú.

Először az ajánlás 2. pontjában Varga Zoltán és Pál Tibor javaslatáról szavazunk, amely a 2. § elhagyását kezdeményezi. Az alaprendelkezés szerint a tiszteletdíjról szóló törvény 4/A. § (3) bekezdése hatályát veszti. Az MSZP kérésére szavazunk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 65 igen szavazattal, 255 nem ellenében, 44 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Most az ajánlás 3. pontjában Apáti István javaslata következik. Ebben a rendelkezés módosításával a tiszteletdíj legmagasabb mértékét határozza meg. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 47 igen szavazattal, 303 nem ellenében, 14 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

(17.50)

Most az ajánlás 1. pontját teszem fel szavazásra. Ebben az önkormányzati bizottság a hatályát vesztő rendelkezések körét bővíti. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP és a Jobbik kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 255 igen szavazattal, 65 nem ellenében, 43 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította. (Sic! - A bejelentés helyesbítése a 9710 hasáboldalon.)

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Soron következik az egyes törvényeknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/1674. sorszámon, az egységes javaslatot pedig T/1674/9. sorszámon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1674. sorszámú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 310 igen szavazattal, 53 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 302 igen szavazattal, 63 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/1673. sorszámon, az egységes javaslatot pedig T/1673/29. sorszámon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül.

Az alkotmányügyi bizottság T/1673/31. sorszámon elkészítette ajánlásait. Ebben összesen öt ajánláspont található. Kezdeményezem, hogy ezeket összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-5. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A záróvitát lezárom. Nyilván államtitkár úr sem kíván hozzászólni.

Most a módosító javaslatokról döntünk. Ezek mindegyikét az előterjesztő nyújtotta be. Arra figyelemmel, hogy az ajánlás 3. pontja az ügyészségi törvényt módosítja, a 4. pontjában pedig minősített többséget is igénylő rendelkezések hatálybalépésére vonatkozó szabályok is találhatók, amelyek elfogadásához ugyancsak minősített többség szükséges, a támogatott indítványokról két részletben döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a minősített többséget igénylő támogatott indítványokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 254 igen szavazattal, 111 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatokat elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő javaslatokról határozunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 256 igen szavazattal, 111 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy az egységes javaslat imént módosított szövege alapján a 64., 65. és 66. §-oknak, a 68. § (7) bekezdésének és az ezeket hatályba léptető rendelkezéseknek az elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1673. sorszámú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 255 igen szavazattal, 112 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1673. sorszámú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 256 igen szavazattal, 111 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 257 igen szavazattal, 109 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Jakab István, Font Sándor, Fidesz, és Sáringer-Kenyeres Tamás, KDNP, képviselők önálló indítványát T/1616. sorszámon, az egységes javaslatot pedig T/1616/6. sorszámon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Megkérdezem, a kormány álláspontját ki kívánja ismertetni. (Jelzésre:) Államtitkár úr!

Felszólalások:  <<  192  >>    Ülésnap adatai