Készült: 2020.07.04.08:24:31 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

214. ülésnap (2001.06.11.), 80. felszólalás
Felszólaló Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:03


Felszólalások:  Előző  80  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A budavári önkormányzat polgármestereként is nagy jelentőségűnek tartom ezt a törvényjavaslatot és ennek parlamenti vitáját, hiszen közismert tény, hogy a főváros I. kerületében és a budai Várban koncentrálódik Magyarország kulturális örökségének igen jelentős hányada, és ezen belül is jelentős a műemlékileg és régészetileg védett területek és épületek aránya, a kerület nagy része az UNESCO által védett világörökség része.

El kell mondanom, hogy néhány ellenzéki képviselőtársam aggodalmával ellentétesen egyetértek azzal a céllal, amit a törvényjavaslat kitűzött, miszerint a Magyarországon található nemzeti örökség egy eddigieknél hatékonyabb védelemben kell részesüljön egy olyan szerv felügyelete alatt, amely koncentráltan látja el az eddig szétdarabolt hatósági és engedélyezési feladatokat.

Jelentős előrelépésnek tekintendő az is, hogy a leendő törvény a vélhetően hozzá kapcsolódó kiegészítő jogszabályokkal, végrehajtási rendeletekkel együtt komplexen kívánja biztosítani a kulturális örökség tárgyi elemeinek védelmét.

E tevékenység részterületei az egyedi műtárgyaktól a régészeti területen és a műemléképületeken át egészen a történeti táj műemlékileg értelmezett fogalmáig terjednek.

Most, a vitának ebben a szakaszában egy ponthoz szeretnék hozzászólni, amelyet a törvényjavaslat az értelmezési rendelkezésekben határoz meg. Ezek közül alapvető a műemléki érték definiálása. Az ajánlás 19. pontjában képviselőtársammal együtt javaslom, hogy kerüljön pontosabban megfogalmazásra a törvényjavaslat 7. §-ának 7. pontja, foglalja magába a múltunk és nemzeti identitásunk szempontjából kiemelkedő jelentőségű történeti, művészeti, tudományos és műszaki emlékek meghatározását is, azok alkotórészeivel, tartozékaival és berendezési tárgyaival együtt.

Később, az ajánlás 91. pontjában majd van egy másik módosító indítványom is, amely ugyanerre a pontra reflektál, és ezzel egybehangzóan javasolja a 43. § esetében, hogy egyes berendezési tárgyaknak a helyszínen való megőrzésének fontossága külön kerüljön hangsúlyozásra a törvényben, ez azonban már itt, a vita e szakaszában elmondható, a műemléki érték fogalmában meghatározásra kerül. Tehát ha esetleg a második módosító indítvány nem is nyeri el a Ház támogatását, szeretném jelezni, hogy ennek a szabályozási tartalmával, ezen módosító javaslat támogatásával már nagyon jelentős előrelépést értünk el.

Nem kell különösebben indokolni, hogy milyen helyzetek adódhatnak, amikor egyes ilyen berendezési tárgyak megóvása külön figyelmet érdemel. Kerületünkben még számos olyan műemléképület van, amely az 1700-as években épült, és még található benne például az akkor, a ház építésével egy időben oda állított cserépkályha. Különös érdek fűződik ahhoz, hogy ezeket a cserépkályhákat például ne bontsák el arról a helyről, ahová annak idején kerültek, és ne valahol máshol kerüljenek felállításra, hanem adott esetben azon a helyszínen, abban az elhelyezésben kerüljön megóvásra, ahol ez eredetileg is állott. Kérem, hogy ezt a szempontot is mérlegeljük majd a vita során.

A vita további szakaszaiban majd a későbbi módosító indítványokról is beszélek.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és az MDF soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  80  Következő    Ülésnap adatai