Készült: 2021.05.17.14:13:16 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

170. ülésnap, 214. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:01

Felszólalások:  <<  214  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Közben a jegyzők tájékoztattak arról, hogy Láng Zsolt képviselő úr gépe is meghibásodott, így a jegyzők majd az ő szavazatait is pluszként minden esetben figyelembe fogják venni.

Most a határozathozatalok következnek. Bejelentem, hogy az ajánlás 3. pontját előterjesztője visszavonta, így erről nem szavazunk.

Az ajánlás 2., 5., 7., 9., 12., 13. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért ezekről nem szavazunk.

(18.00)

Az ajánlás 1., 4. és 8. pontjairól az LMP kért szavazást.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 10., 11., 14., 15. és 16. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 2. pontját támogatja. Ezek elfogadása kizárja az ajánlás 6. és a kiegészítő ajánlás 1. pontját. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 285 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 45 tartózkodás mellett elfogadta.

Frakciókérésre figyelemmel még további javaslatról is döntenünk kell.

Az ajánlás 1. pontjában Ertsey Katalin az 1. § (1) bekezdésében a törvény 1. § (1) bekezdésében a devizakölcsön fogalmát módosítja. A javaslat összefügg a 4. és 8. pontokkal, így ezekről együtt döntünk. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 67 igen szavazattal, 272 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Most soron következik dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló miniszterelnöki megbízott jelentése elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. Az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványát H/5976. számon, az egységes javaslatot pedig H/5976/7. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz beérkezett módosító javaslat az alkotmányügyi bizottság állásfoglalása szerint nem felel meg a Házszabály rendelkezéseinek, így záróvitára nem kerül sor.

A határozathozatal előtt megkérdezem, a kormány álláspontját ki kívánja ismertetni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/5976. számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az országgyűlési határozatot 279 igen szavazattal, 11 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Most soron következik a kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének megörökítéséről szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. Az előterjesztést H/5540. számon, az egységes javaslatot pedig H/5540/17. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz beérkezett módosító javaslat az alkotmányügyi bizottság állásfoglalása szerint nem felel meg a Házszabály rendelkezéseinek, így záróvitára nem kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést elfogadja-e a H/5540. számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az országgyűlési határozati javaslatot 323 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 1 tartózkodó szavazat mellett elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most bizottsági tagcserére tett javaslatról döntünk. Az Országgyűlés elnöke személyi javaslatot terjesztett elő H/6339. számon. Ebben azt kezdeményezi, hogy az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba dr. Budai Gyula fideszes képviselőtársunk helyett dr. Puskás Imre fideszes képviselőtársunkat válassza meg bizottsági taggá az Országgyűlés. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a személyi javaslatot 328 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta.

Az Országgyűlés és a magam nevében Puskás Imre képviselő úrnak bizottsági tagságához sok sikert és eredményt kívánok.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik az egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája. Kósa Lajos és Dancsó József képviselőtársaink önálló indítványát új változatban T/6187. számon ismerhették meg.

Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Dancsó József képviselőtársunknak, a napirendi pont előadójának, 25 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr! (Zaj, beszélgetés.) A többi képviselőtársamat pedig megkérem, hogy megfelelő csendben biztosítsák a felszólalás zavartalanságát. Köszönöm szépen.

Felszólalások:  <<  214  >>    Ülésnap adatai