Készült: 2020.03.30.13:21:37 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

246. ülésnap (2001.12.10.), 40. felszólalás
Felszólaló Dr. Bognár László (MIÉP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 9:58


Felszólalások:  Előző  40  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BOGNÁR LÁSZLÓ, a MIÉP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Kedves Államtitkár Úr! Végre van egy felmérésünk, amit valóban nyolcezres mintavétel alapján, az ifjúság körében megtett ez a kormány, és ez nagyon becsülendő dolog, nem vaktában és vélt igények alapján kell a különböző politikai programokat megvalósítani, tudjuk, hogy mire és milyen energiát kell fordítani. Nem kívánom, hogy az én szerepem itt most mindenre kiterjedjen, tulajdonképpen arról szólnék, ami veszélyek a magyar társadalom kapcsán ebben a jelentésben elhangzanak - és többek között azért, mert a társadalmi szervezetek bizottságának is a tagja vagyok, a társadalmi szervezetek harsonája szeretnék lenni az Országgyűlésben - és arról, amit ebben a jelentésben megírtak.

Nézzük sorban! Az első két fejezetben lesújtó és kedvezőtlen statisztikai adatokat látunk, vagyis a magyar társadalom fogy, beteg, és korfánk öregszik. Ki fog majd engem eltartani, amikor nyugdíjas leszek, mondjuk, húsz év múlva? - nehéz kérdés lesz. A 14 évesek, a fiatalkorúak 17,1 százaléknál, a 60 év felettiek viszont már 19,7 százaléknál tartanak - öregszünk. A férfiak várható életkora elmarad még a közép-kelet-európai országok átlagától is - megdöbbentő ez az adat. Tendencia, hogy évről évre több halmozottan sérült gyermek kerül az általános iskolába, ezt megerősíti a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének a jelentése is ebben a tanulmányban. Az iskolába lépők egészségi állapota folyamatosan romlik; sorköteles állományunkról, katonáinkról megdöbbentő az adat: 62,8 százalékuk károsodott, és ebből teljesen alkalmatlan 52,46 százalék. Megdöbbentő, tehát tennünk kell valamit!

Az is megdöbbentő adat, hogy középiskolásaink 80 százaléka - képviselőtársaim, 80 százaléka! - szkoliózisban, gerinchibában és egyéb tartáshibákban szenved, vagyis az iskolai testnevelésre igenis még többet kell költenünk és több időt kell szánnunk, ezért harcoltam én is a mindennapos testnevelési órákért. Sajnos, ez egyelőre kis javulás volt, de nem az igazi. A fiatalok között a nők 73 százaléka és a férfiak 61 százaléka a kötelező testnevelésórán kívül semmit nem mozog.

Itt vagyunk a sportnál, kénytelen vagyok rövid időt szánni arra, amit hiányolunk, mert kimaradt ebből a tanulmányból, ebből a jelentésből - ez pedig a doppingkérdés. Ötszáznál több sportoló halt meg eddig doppingolás miatt, de ugyanúgy a fitneszszalonokban, erősítőszalonokban egészséges, bikanyakú fiataljaink összevissza, orvosi vizsgálatok nélkül szedik a doppingszereket. Hadd ajánljam a kedves államtitkár úrnak is és a kormánynak is a figyelmébe, hogy 1989. november 16-án léptünk az Európai Unió doppingellenes konvenciójába, és ezt nem követte, csak 1999-ben a szankcionáló törvény megalkotása, de csak 2000. december 14-ig élt a Btk. 283/B. § hatálya. Ez szankcionálta a doppingszerek forgalmazóit, fogyasztóit és a többit.

Az Alkotmánybíróság egy indítvány alapján ezt a paragrafust alaki hiányosságra hivatkozva hatályon kívül helyezte, és azóta nincs semmi, ami szabályozza ezt a kérdést, de a jogalkotó nincs elzárva a megfelelő büntető jogszabályok megalkotásától - írja az Alkotmánybíróság. Erre a törvénykezési hiányra a mindennapi élet úgy válaszolt, hogy Magyarországon igen elterjedté vált a tiltott teljesítménynövelő szerek sportolók által, illetve fitneszklubokban, erősítőtermekben történő használata. Én mint sportoló láttam egy kiváló atlétát - aki 140 kilós volt - utolsó napjaiban 35 kilósan, a doppingtól elnyomorítva, utána pedig rövid időn belül meghalt.

Kérem ezért a tisztelt kormányt, hogy próbálja ezt a rendelkezést valahogy javítani jogszabályban, de addig is az idevonatkozó paragrafusok alapján az ügyészség kellő erővel és hatékonysággal járjon el az ilyen természetű ügyekben, hogy önérdek-érvényesítés céljából semmilyen, a versenyző egészségét, életét veszélyeztető csalás, súlyos testi sértés, sőt szándékos emberölés kísérlete se maradhasson büntetlenül.

Nézzük tovább, hogy a III. fejezetben az oktatásnál milyen veszélyekre figyelmeztetnek minket a civil szervezetek! A hallgatói önkormányzatok országos konferenciája továbbra is zártnak tekinti az orvosi, jogi és gazdasági területeket, tehát beltenyészetnek tartja. Ezt tapasztalja a Magyar Igazság és Élet Pártja is. Több mint furcsának tartjuk, hogy a Magyar Köztársaság kormánya és a Világbank - szebbik nevén a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank - között 1998. március 4-én megköttetett szerződés egy tanárra tizenhárom hallgatót irányoz elő az egyetemeken. Jelenleg nyolc hallgató jut egy tanárra. Nem lehet megengedni, hogy még tovább romoljon ez a helyzet, még több hallgató jusson egy tanárra, professzorra - nagyon veszélyesnek tartjuk.

Elodázhatatlan a hallgatói előirányzat reformja, erre a 144/1996. számú kormányrendelet igazából alkalmatlan, elégtelennek bizonyult. Valóban el kell gondolkozni azon is, hogy a második diplomát is ingyenesen kaphassák majd meg a diákjaink, annál is inkább, mivel a munkanélküliség nő, valószínűleg ez levezető hatású lehet.

A IV. fejezetben, a megélhetési viszonyoknál nézzük meg, hogy melyek a legveszélyesebbek a Magyar Igazság és Élet Pártja szerint! Felhívják a figyelmet a civil szervezetek, így a Nagycsaládosok Országos Egyesülete is, hogy a fiatalok egy része kizsákmányolt helyzetben van és dolgozik a munkahelyén - bérük, szabad idejük, személyes kapcsolataik alárendelődnek a munkahelyeken. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete felhívja a figyelmet arra, hogy a banki hitelképesség vizsgálati listáján a lakástámogatásból eleve kiesnek az ő nagycsaládos tagjai, mivel az egy főre jutó összeg nagyon kevésnek bizonyul.

A vallásosság igen érdekes kérdés. A fiatal nemzedék hívő aránya csupán fele a nyugat-európai szintnek, Magyarországon a vallásosság területén generációs feszültség érzékelhető. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a nemzetközi tendenciákra hivatkozva és azok hatására túlhangsúlyozottnak véli a jogokat, és alig esik szó a kötelességekről és a felelősségről. A Magyar Katolikus Egyház elmondja, hogy a család mint a társadalom alapsejtje agonizál, a városok fiatalsága van leginkább kitéve az érték nélküli világnak, romboló hatásnak - ezt megerősíti több más civil szervezet -, felhívja a figyelmet a reklámok veszélyességére az ifjúságnál és a gyermekeknél. A Magyarországi Református Egyház szerint is - amely véleményét adta ezen jelentésben - a gyermekvállalás, házasságkötés negatív helyzetén csupán szociális intézkedésekkel sajnos már nem lehet segíteni, mert alapvető életélmény és -érzés lett az önzés, tehát ezekben a kérdésekben is tenni kell valamit.

Utoljára a társadalmi szervezetek támogatásáról szólnék. Több szervezet, így a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Országos Gyermek- és Ifjúsági Parlament is azt kéri, hogy legyen működési támogatása a szervezeteknek, ne csak az Országgyűlés társadalmi szervezetek bizottsága adjon ilyet, hanem igenis a minisztériumok is próbáljanak meg támogatást adni a működéshez a civil szervezetek részére, valamint ne legyen annyira túlzottan bürokratikus ez a pályázati rendszer.

 

 

(16.30)

 

Az időm lejárt, megköszönöm a figyelmüket. A Magyar Igazság és Élet Pártja elfogadja ezen jelentést.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a MIÉP padsoraiból.)

 
Felszólalások:  Előző  40  Következő    Ülésnap adatai