Készült: 2020.08.13.22:14:54 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

30. ülésnap, 186. felszólalás
Felszólaló Dr. Világosi Gábor (SZDSZ)
Felszólalás oka A záróvita megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 15:49

Felszólalások:  <<  186  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Most a határozathozatal következik. Felhívom a képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztés sürgős tárgyalásba vételéhez az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/1299. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 187 igen, 148 nem, 6 tartózkodás mellett nem vette sürgős tárgyalásba.

(17.30)

A kormány kezdeményezte a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló T/1300. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Ismét megkérdezem Kondorosi Ferenc államtitkár urat, kívánja-e valaki indokolni a sürgős tárgyalásba vételt. (Jelzésre:) Nem, köszönöm. Ismét felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztés sürgős tárgyalásba vételéhez az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Most kérdezem, hogy a tisztelt Országgyűlés sürgős tárgyalásba veszi-e a T/1300. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 189 igen szavazattal, 147 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett nem vette sürgős tárgyalásba.

A kormány kezdeményezte a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról szóló T/1301. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem, a kormány részéről kívánja-e valaki ezt indokolni. (Jelzésre:) Nem kívánja.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/1301. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 187 igen szavazattal, 151 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

A kormány kezdeményezte az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló T/1302. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem, a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni ezt. (Jelzésre:) Nem.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/1302. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 190 igen szavazattal, 151 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

A kormány kezdeményezte a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló T/1303. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Kérdezem, hogy kívánják-e ezt indokolni a kormány részéről. (Jelzésre:) Nem kívánják. Most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/1303. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 190 igen szavazattal, 151 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

A kormány kezdeményezte a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló T/1304. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem, kívánják-e ezt a kormány részéről indokolni. (Nincs ilyen jelzés.) Nem kívánják.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/1304. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 188 igen szavazattal, 150 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

A kormány kezdeményezte az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló T/1305. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Kérdezem, kívánják-e ezt a kormány részéről indokolni. (Jelzésre:) Nem kívánják.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/1305. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 188 igen szavazattal, 150 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

A kormány kezdeményezte az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló T/1306. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem, hogy a sürgős tárgyalásba vételt kívánják-e indokolni. (Jelzésre:) Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/1306. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 187 igen szavazattal, 150 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

A kormány kezdeményezte az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló T/1307. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Indokolási szándékot nem látok.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/1307. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 190 igen szavazattal, 150 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

A kormány kezdeményezte az egyes építésüggyel kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/1308. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Indokolni kívánják-e? (Dr. Lamperth Mónika jelzésére:) Jelzi a miniszter asszony, hogy nem.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést sürgős tárgyalásba veszi-e a T/1308. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 188 igen szavazattal, 151 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

A kormány kezdeményezte a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló T/1309. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Indokolási szándék nincs. Most tehát a határozathozatal következik. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztés sürgős tárgyalásba vételéhez az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/1309. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 191 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 156 tartózkodás mellett nem vette sürgős tárgyalásba.

(17.40)

Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztések részletes vitára bocsátásáról határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosításáról szóló T/1095. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 196 igen szavazattal, 150 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosításáról szóló T/1096. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 198 igen szavazattal, 150 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/1140. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 188 igen szavazattal, 159 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról szóló T/1139. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 345 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a 2006. augusztus 20-ai nemzeti ünnepen történt halálos tömegszerencsétlenség okait és felelőseit vizsgáló országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló H/888. számú országgyűlési határozati javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 344 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról szóló T/826. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 195 igen szavazattal, 151 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolóról szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. A kulturális bizottság önálló indítványát H/983. számon, az egységes javaslatot pedig H/983/5. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/983. számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 178 igen szavazattal, 164 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. A költségvetési bizottság önálló indítványát T/984. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/984. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 190 igen szavazattal, 156 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik az agrárgazdaság 2005. évi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A mezőgazdasági bizottság önálló indítványát H/1136. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/1136. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 191 igen szavazattal, 154 nem ellenében, tartózkodás nélkül az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Most soron következik a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/881. számon, az egységes javaslatot pedig T/881/27. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott javaslatokat - azok számára figyelemmel - összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom a látható többséget, így tehát az Országgyűlés az összevont tárgyalásra tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/881/33. számú ajánlás 1-7. pontjaira. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni ötperces időkeretben. Megadom a szót Tállai András képviselő úrnak, Fidesz.

Felszólalások:  <<  186  >>    Ülésnap adatai