Készült: 2020.07.10.18:09:03 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
47 226 2010.11.16. 4:47  119-335

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Az elmúlt húsz évben nagyon sokan részt vettünk mint országgyűlési képviselők és polgármesterek, akik próbáltuk a rendszert úgy üzemeltetni kistelepülésen, nagyvárosban, ahogy az energiánkból csak bírtuk. Nem egyformán fejlődtek a településeink, és ebben a politika szerepet játszott. Az elmúlt nyolc esztendő viszont egy teljesen más fordulatot hozott, hiszen óriási munka volt azért, hogy megőrizzük az óvodáinkat, iskoláinkat, megőrizzük a postahivatalainkat, a vasútvonalainkat.

Én azt szoktam mondani, hogy a kistelepüléseinken intelligens dózer kószál, hiszen nem azt mondta a miniszter, hogy zárjuk be az iskolánkat, hanem nem adott hozzá finanszírozást. A kistelepülések népességmegtartásában óriási jelentősége volt az iskola megmaradásának, hiszen a kistelepüléseink különben is fogynak, sajnos kevesebben születnek, mint amennyien elhaláloznak, és ezt bővítette egy elköltözés, mert - ezt megfigyeltük Zala megyében, ahol 258 település van, és abból 248 falu - ahol az iskola megszűnt, az még jobban indukált egy elköltözést.

Sok mindent mondtunk ebben a Házban az elmúlt négy évben, hogy segítsék a kistelepüléseket, segítsék a vidéket, hogy a vidék megtartása megmaradjon, de önök nem hallgatták meg ezeket a szavakat. Mondták, hogy társuljunk mindenkivel, fogjunk össze, és talán akkor jobban megy. A többcélú kistérségi társulásokat - ahogy Szekó képviselőtársam is jelezte, én is elnöke vagyok egy ilyen társulásnak - úgy ideologizálták meg, hogy majd ez a társulás megoldja a vidék, megoldja a falu gondját. Szeretném jelenteni, hogy nem oldotta meg a falu gondját, nem oldotta meg a falu problémáját. És ezt még megsokszorozták egy olyan negatív pályázatelosztási rendszerrel, hogy a gazdagabbakat támogatták az elmúlt 4-8 évben. Ha csak Zala megyéből indulnék ki, volt olyan kistelepülés, amely a meglévő iskolájára kapott 135 millió támogatást felújításra, és ugyanez a település nem sokra rá kapott 426 millió forintot. Szeretném jelezni, hogy Zala megyében épült egy iskola, olyan helyen, ahol csak szántóföld volt, egy komplett iskola felújításához 100 millió forint szükségeltetett. Na most volt olyan település, amely több mint 500 milliót kapott egy iskolafelújításra. Ezt csak azért meséltem el, hogy az óriási különbségek, amelyek a települések között voltak, még tovább növekedtek.

Én azt hiszem, hogy az önkormányzatok, ahol mi dolgozunk polgármesterként, képviselőként, azért működnek még, mert nagyon sok megszállott van.

(17.50)

Nagyon sok olyan településvezető, nagyon sok olyan intézményvezető van vidéken, faluhelyen, akik mindent megtesznek azért, hogy kis falvaik fennmaradjanak, életképesek maradjanak. Önök az elmúlt évek költségvetésében ebben a folyamatban nem nagyon segítettek. Én talán azt tudom mondani, ez az első olyan költségvetés, amire azt lehet majd mondani, hogy talán kiszámítható lesz. Hiszen az elmúlt években a polgármesterek, képviselők, megyei közgyűlési elnökök, nagyvárosok polgármesterei előre remegtek, hogy mit fog hozni egy költségvetés. Ma talán ezt a remegést nem látom, nem hallom vidéken, nem hallom falun. Tudják a városok és a községek polgárai, hogy nem jön el a Kánaán, mert nincs annyi pénz a költségvetésben. De mégis látnak egy kiszámíthatóságot, hogy van egy folyamat, amely most elindult, és talán odaér, hogy a falvaink, a kistelepüléseink megmaradjanak, meg tudjuk tartani iskoláinkat, óvodáinkat, háziorvosi, védőnői szolgálatainkat, mert a falu alfája és ómegája ezek az intézmények.

Bízom benne, hogy ez a 2011-es költségvetés egy induló pont lesz, és az induló pont után, talán majd 2012-től egy normális fejlődés tud elindulni vidéken és falun.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
47 254 2010.11.16. 1:12  119-335

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Megszólított Veres János képviselőtársam. Szeretném elmondani a panasz mikéntjét.

Tulajdonképpen arról van szó, hogy az önkormányzatok, a települések polgármesterei, képviselői, megyei közgyűlések elnökei tisztában vannak a helyzettel. Tudja, akkor van kiabálás, mikor azt mondják, hogy nem erről beszéltünk. A Fidesz-KDNP elmondta világosan, hogyan áll ez az ország, miből tudunk elindulni. És azért nincs kiabálás, mert mi nem ígértünk mást sem a választási programunkban, sem a magánéletben, sem polgármesterként, sem képviselőként. Nem ígértük azt, hogy kolbászból lesz a kerítés. Nem ígértük azt, hogy mindenkinek annyi pénze lesz, hogy itt lesz a Kánaán. Nem mondtuk azt, hogy bennünket fog irigyelni mindenki, Ausztria, Németország, Franciaország. Nem ezt ígértük, hanem azt mondtuk: ahogy átvesszük a kormányzást, elmondjuk önöknek, hogyan áll ez az ország, milyen állapotban van, és az emberek tudják, hogy önök milyen állapotban hagyták ezt az országot.

Önök is tudják, hogy milyen állapotban hagyták ezt az országot, és ezért nem zúgolódnak.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

(18.30)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
47 294 2010.11.16. 1:08  119-335

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Göndör képviselőtársam keltette fel az érdeklődésemet, mert nem először mondják a szocialisták azt, hogy amit befizettek emberek a magánnyugdíjpénztárba, azt mi elvesszük. (Közbeszólások az MSZP soraiból: Így van! - Göndör István: Amit a bérükből vontak le, képviselő úr!) Ugye, nem gondolják komolyan... (Közbeszólások az MSZP soraiból.) Ugye, nem gondolják komolyan, hogy magánszemélyek befizetéseit mi, fideszesek eltesszük (Közbeszólás az MSZP soraiból: De!), és a Fidesz vezérkara... (Göndör István: Hova lesz a pénz, képviselő úr?!) - és a Fidesz vezérkarára költjük? Ezt nem mondják komolyan, képviselőtársaim! (Gőgös Zoltán közbeszól.)

Emlékeznek rá, önök már többször tiltakoztak ebben az országban, amikor olyan történt, ami nem ízlett önöknek. (Dr. Varga László: Nem nekünk, a szegényeknek nem ízlik!) Emlékeznek rá, amikor 50 forint lett volna a benzin, önök kiküldték a taxisokat is, és mindenkit. (Közbeszólások az MSZP soraiból.) Most szintén meg akarták ezt csinálni, csak itt nyugdíjasok voltak, láttuk a felvételeket. Érdekes volt nézni, hogy a magánnyugdíj ellen 60-70-80 éves emberek tiltakoztak. És miért? Mert már csak ezeket tudták megszólítani, mert másokat már nem tudnak.

Már megint a rossz oldalra álltak egy törvényjavaslattal kapcsolatban. Ebből már megint rosszul fognak kijönni. (Közbeszólások az MSZP soraiból. - Dr. Varga László: Ez butaság! Ez butaság!) Az a kérésem, hogy vegyük le napirendről, mert semmit nem fognak ezzel elérni.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
57 281 2010.12.06. 1:43  242-378

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én egy kicsit más megvilágításban mondanám a dolgokat. Én egy olyan kistelepülésen vagyok polgármester már az ötödik ciklusban, amely hétszáz lakosú, és a választókerületemhez is 103 település tartozik, amelyek döntő többsége ötszáz lélekszám alatti. Nagyon sokan megkerestek bennünket ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban, és higgyék el, nagyon sok helyen nagyon sok probléma van. Nem nevezzük őket bűnözőknek, tisztességes embereknek nevezzük őket, akik ott dolgoznak az adott kis hivatalokban, viszont nagyon sok probléma van velük. Ha valakivel probléma van, a helyiek jelzik, hogy kéne valamit tennünk, de a törvény nem adta meg a lehetőséget, különösen egy kistelepülésen, amely forráshiánnyal küzd. Akinek pont annyi pénze van, hogy tudja üzemeltetni a kistelepülését, nem tud változtatni. S higgyék el nekem, hogy a kistelepüléseken élő polgármesterek és körjegyzők - mint Apáti képviselő úr is - tudják, hogy óriási feszültség, ha egy-egy embert elmozdítunk. Óriási feszültség, ha valakihez hozzá kell nyúlnunk. Ne féljenek attól, hogy a polgármesterek és a körjegyzők tömegével fogják elmozdítani a szolgákat. Nem fogják elmozdítani! Csak azokat fogják elmozdítani, akikről úgy gondolják, hogy nincs rájuk szükség, mert nem jól végzik a dolgukat, és váltani kéne. Ötvenszer átgondolják a kistelepüléseken, hogy kell-e változtatni egy-egy poszton, egy nagyon kis körjegyzőségen, egy nagyon kis polgármesteri hivatalban.

Köszönöm a figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
60 250 2010.12.14. 6:59  21-346

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselők! Sokat beszélgettünk arról, hogy ki mihez ért ebben a parlamentben, kinek mi a szakterülete. Én azt látom, hogy nagyon sokan beszélünk faluról, nagyon sokan beszélünk vidékről, de nagyon kevés olyan képviselő van, aki ma is falun lakik, falun lakott, és ott szeretné megoldani az ott élők problémáit. Én egy ilyen képviselő vagyok, egy Zala megyei kistelepülés, egy 800 lélekszámú település polgármestere vagyok, és azt látom, hogy az elmúlt időszakban annyiszor belenyúltak a falu rendszerébe, annyiszor drasztikusan beleavatkoztak, hogy még az a csoda, hogy olyan település van, hogy falu.

Előjött a szó a téeszvitáról, hogy annak idején a téeszt az első kormány megszüntette, amely, tudjuk, hogy nem így volt, hiszen a bent lévők, a bent élők szüntették meg. El szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy 1948 után, az ötvenes években erőszakkal megalakították a téeszeket, utána meg az élet úgy hozta, hogy megszűntek maguktól. Ezt azért mondtam el, mert mindig azt nézzük, hogy a falvaink lélekszáma folyamatosan fogy, és sok olyan történés történt a falu életében, ami arra mutat, hogy 1961-62-63-tól minden település lélekszáma, a falvainké különösen fogy.

A falvainkra az ötvenes-hatvanas-hetvenes, és még azt mondom, a nyolcvanas években is jellemző volt az, hogy önellátóak, önfenntartóak voltak. Amikor arról beszélgetünk, hogy ma hol tart a falu, ideértünk, mert az élet úgy megváltoztatta, és úgy megváltoztattuk a körülményeket, amely odajuttatta a falvaink polgárait, hogy ma a falvaink polgárai éheznek, nem tudják kifizetni a vizet, a villanyt, a gázt, az élet teljes határára sodródtak.

A '90-es rendszerváltozás hozott egy kis változást az önkormányzataink életébe, hiszen a hiányzó infrastruktúrákat tudtuk pótolni, bevezettük a vizet, a villanyt, a gázt. Bocsánat, a villanyról annyit talán, az ötvenes években a gáz és a telefon volt, ami nagyon fontos volt, szennyvizek épültek (sic!), viszont ez az önkormányzati rendszer, azt hiszem, most 2010-re azt lehet mondani, egy picit kiért, és ebben sok mindenkinek van felelőssége.

Azt látom, hogy az önkormányzati rendszer '90-től 2002-ig úgy működött, ahogy működött. 2002-2006 között sem voltak olyan problémák, mint amik a legutolsó ciklust jellemezték, hiszen 2006 és 2010 között nem egy önkormányzatnál, nem egy iskolánál, nem egy óvodánál gázt kötöttek ki, telefont kötöttek ki, és ez azért van, mert volt egy önkormányzati finanszírozás, amely önkormányzati finanszírozásba kőkeményen belenyúltak a legutolsó kormányok.

Nagyon sok helyen iskolák szűntek meg, mint ahogy az előttem lévő képviselő úr elmondta. Ez azért történt, mert az állam előírta, hogy mennyi legyen a pedagógus bére, mennyi legyen a víz, villany, gáz ára, és ehhez nem tette hozzá a finanszírozást. Lehet, hogy ez korábban is így volt, hogy nem tette mellé a finanszírozást, de nem volt ekkora különbség közöttük, sokkal kisebb volt az olló. Most akkora olló lett ebben, amelyet nem tudnak az önkormányzatok megoldani. Nagyon sok önkormányzat lett forráshiányos, és nem azért lettek forráshiányosak, mert így akarták, hanem azért, mert a finanszírozást ennyire lecsökkentették.

(15.00)

Nagyon sok polgármester kollégám van, aki a rendszer elejétől fogva benn van és polgármesterként, képviselőként viszi egy-egy önkormányzat működését. Ezek a polgármesterek nem felejtettek el dolgozni, ugyanúgy teszik a dolgukat, ugyanúgy dolgoznak reggeltől estig. Ha nem ők a hibásak azért, hogy az önkormányzati rendszer idáig kiért, akkor talán az az elmúlt négy-nyolc év a felelős, amely ide juttatta ezt az önkormányzati rendszert.

Mi például Zala megyében azt találtuk ki, mivel nem voltunk alkalmasak arra, hogy felmutassuk azokat az osztálylétszámokat, amelyeket az állam előírt, ezért létrehoztunk egy alapítványi iskolarendszert, azért, hogy a kistelepüléseken, mintegy tizenkét településen megmaradjon az iskola, három településen az óvoda.

Az iskola, én azt állítom, hogy a falvaink alfája és ómegája. Azokon a kistelepüléseken, ahol megszüntették az iskolát, ott a lélekszámfogyás drasztikus, oda nem akarnak építeni a fiatalok, onnan elköltöznek, mert nem tudják a gyerekeiket helyben járatni. Azt is megfigyelhetjük az elmúlt időszakban, hogy azokon a helyeken, ahol megszűnt az iskola, a gyerekek később, ha elvégzik a középiskolát, nem akarnak visszamenni abba a kis faluba. Tehát egy óriási lélekszámfogyást idéz elő egy-egy iskola megszüntetése.

Bízom benne, hogy az új költségvetés, ha nem is oldja meg mindezen problémákat, de annyiban segít, hogy az a finanszírozás, amire eddig az volt a jellemző, hogy folyamatosan csökkent, minden évben kevesebb jutott, most azt talán meg tudtuk állítani, hogy 2011-ben legalább annyi finanszírozást kapnak az önkormányzatok, mint 2010-ben. És tudom, hogy szívesebben adnánk többet, viszont nem tudunk többet adni, mert megkaptuk a költségvetési hiányt mintegy 7 százalékos deficittel, amelyre 3,8-at mondtak a szocialista képviselőtársaink (Dr. Varga László: Ez nem igaz!), és ezt az 500-600 milliárdos lyukat valahol meg kellett fogni.

Azt állítom, ha sikerül ezt a költségvetési folyamatot valahogy egy normális mederbe terelni, akkor talán 2012-től már az önkormányzatoknak is talán egy kicsivel több jut. Arra kérem a polgármestereket, képviselőket, hogy addig egy kis türelemmel legyenek, hiszen van egy örökölt dolog, egy örökölt költségvetés, amelytől nem tudunk elrugaszkodni, amit a szocialista-liberális kormány hagyott ránk. Szeretnénk, ha ezeket a folyamatokat, amelyek negatív értelemben vitték az önkormányzatainkat, településeinket, kis falvainkat, megállítjuk, és utána talán majd egy kis fejlődés elindulhat 2012-től.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
60 254 2010.12.14. 1:19  21-346

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Varga Képviselő Úr! Ha a számok nyelvénél maradunk, és ön is beismerte, hogy 500 milliárdot megfogtunk, azért, mert a bankszektor befizet 200 milliárdot és a többiek is, és nem az embereken fogtuk meg, és ennek árán 3,8 lesz a hiánycélunk, akkor mégiscsak volt itt egy 500 milliárdos lyuk, amit a szocialista kormány hagyott ránk. (Dr. Varga László: Annyi, nézzétek meg!) Akkor mégiscsak a szocialista kormány csinálta azt a hiányt! Mi úgy oldottuk meg, hogy azt mondtuk, hogy szakítunk az IMF-fel, nem azt mondtuk, hogy továbbra is az ő kezét fogjuk, és továbbra is felvesszük a hiteleket, hanem azt mondtuk, hogy eddig, akik nem viselték a közterheket, mert eddig az emberek viselték, mert önök az emberekre terhelték a közterheket, mi azt mondtuk, hogy viseljék azok is a közterheket, akik eddig a hasznot húzták.

Én azt mondom, a bankok, amelyek megkapták a támogatást, amikor válság volt, most, amikor nincs akkora válság, és a bankoknak 500 milliárd volt a nyeresége 2009-ben, segítsenek a költségvetésben mintegy 200 milliárddal, és akkor az önkormányzatokat meg lehet segíteni, meg lehet segíteni az embereket, és nem az embereken kell folytatnunk a megszorításokat, ahogy önök tették annak idején.

Köszönöm figyelmüket. (Szórványos taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
77 102 2011.03.23. 6:31  1-177

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Magyarország Alaptörvényéhez, a Nemzeti hitvallás részéhez szeretnék hozzászólni.

Két gondolat. "Vállaljuk, hogy örökségünket, a magyar kultúrát, egyedülálló nyelvünket, a Kárpát-medence alkotta és a természet adta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez." Én e kultúra részének gondolom magát a falut, ahol nagyon sokan élünk. Magyarországon 3175 település található, és abból 328 város. A 328 városban mintegy 6,5 millió ember él; 2849 település, falu található, ahol 3,5 millió ember él - ennek a 3,5 millió embernek az érdekében, 3,5 millió emberért szeretnék szólni.

A falu maga az emberiség történelmének legősibb lakóhelye. Óriási értékek, tapasztalat halmozódott fel falun, amit úgy érzem, tovább kell vinnünk és meg kell őriznünk. Szoktam volt mondani, hogy falun kívül is van élet, de az más. Szűkebb hazámban, Zala megyében 258 település található, abból 247 falu. A választókerületem az ország egyik legnagyobb választókerülete a településszámokat nézve, mintegy 103 településből áll, és ebből 100 a falu.

Úgy 15 évvel ezelőtt Budapestről felhívtak telefonon, és azt kérdezték tőlem, hogy hol található ez a falu, ahol én lakom. Úgy válaszoltam nekik, hogy ez a falu, ahol én élek, olyan érdekes, hogy itt nincsenek hajléktalanok. Nincs munkanélküliség, nincs bűnözés. Amikor az emberek meglátják egymást, akkor köszönnek egymásnak. Megállnak és nekiállnak beszélgetni. De még az is előfordul, hogy egy-egy ebéd készítése után egy háziasszony az aznap készített süteményét vagy tésztáját átviszi a szomszédba, és megkínálja a szomszédját. A szomszédasszony másnap meg visszaviszi az általa készített ételt. Én ilyen helyen lakom, ezt úgy hívják, hogy falu.

Az elmúlt időszakban ezt a falut nagyon sok támadás érte. Ha konkretizálni akarom az éveket, mintegy 8 év alatt nagyon sok óvoda, iskola, vasútvonal, postahivatal szűnt meg. Nem a kormány záratta be, ahogy mondták, mi, polgármesterek zártuk be ezeket az intézményeket. Igen, mi zártuk be, mert nem kaptunk hozzá finanszírozást. Azt szoktam mondani összefoglalóan, hogy intelligens dózer kószál településeinken.

Melyik az a falu, amely iránt imázst érzünk, amelyet szeretnénk megőrizni és megtartani? Az 1848 előttit vagy az 1848 utánit, amikor megtörtént a jobbágyfelszabadítás? Vagy a két világháború közöttit, vagy ha úgy vesszük, a második világháború után is több részre, több szakaszra osztható a falu élete. Emlékszem, a 60-as évek közepén a szüleim elküldtek tejért, és volt a faluban több helyütt is "tejadó automata". A ház elé kirakták a kis stokedlit, rátették a kannát, mellette volt egy mérőedény, és amikor odamentem, megmerítettem az edényemet, akkor mellé letettem a pénzt. Ez 1965-ben történt. Érdeklődöm, hogy ma meg lehetne-e ezt csinálni. Lehet, hogy meg lehetne csinálni, csak nem az lenne a gazdák szempontjából az eredménye, mint ami akkor volt.

Mint mondtam, óriási tudás és tapasztalat halmozódott fel ezekben a falvakban, amelyet jó lenne továbbvinnünk, hiszen édesanyákról lányokra, apákról fiúkra halmozódott az az óriási tudás, amelyet továbbadtak a szülők. Az édesanya megtanította a lányát főzni. Megtanította a leszedett gyümölcsöket elrakni konzervnek, kompótnak, lekvárnak, megtanította a savanyítás művészetét. Az apák továbbadták fiaikra a földművelés tudományát, a szántást, vetést, aratást. Továbbadták a növénytermesztés tudományát. Nem beszélve az állattenyésztésről, hiszen anno, annak idején szégyennek számított az az udvar, ahol kinőtt a fű. Szeretnénk visszahozni újra ezt az önellátást, önfenntartást falura.

Azért is fontos, hogy megtermeljük mindazokat a terményeket, és megtartsuk azokat az állatokat, ami az állattartásunkhoz szükségeltetik, mert ez volt mindig jellemző a falura. A világ lakossága naponta mintegy 250 ezer emberrel növekszik. Ha ez a trend így megy tovább, akkor 2050-re mintegy 9 milliárdan leszünk. Azt hiszem, óriási élelmiszerválság fog következni a világban, amely óriási kiugrási pont a falvaknak, a vidéknek. Bízom benne, hogy az alkotmányunk és a hozzárendelt törvényeink segítenek bennünket abban, hogy a falun, a vidéken élő ember megtalálja számítását, a falu újra önellátó, önfenntartó legyen, és ezt az óriási értéket vigyük magunkkal Európába. Ehhez kérem az önök segítségét, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
127 70 2011.11.02. 5:44  23-118

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A 2012-es költségvetés több dolgot kell hogy rendezzen, az államadósságot kellene csökkentenünk, egyben munkahelyeket kéne teremtenünk, új munkahelyeket kéne létrehoznunk, a foglalkoztatást kellene bővítenünk, az otthonteremtést kéne szorgalmaznia ennek a költségvetésnek. Aztán kellene hogy rendezze a devizahitelesek ügyét. Egyszerre annyi probléma szakadt ránk, annyi gonddal küzd most már az ország, küzdenek a megyéink, küzdenek a falvaink, hogy kapkodjuk a fejünket, hová nyúljunk, melyik dolgot segítsük elsősorban.

Én az összes közül egy nagy alrendszerhez kívánok hozzászólni, mégpedig az önkormányzati alrendszerhez, mert abban dolgozom, ötödik ciklusban vagyok polgármester egy kistelepülésen. A falvaink az elmúlt 8 évben óriási változáson mentek át. Ha csak két számot mondok, 2002-ben az egész önkormányzati rendszer adósságállománya 200 milliárd alatt volt, most pedig 1300 milliárd körül van. Többen kérdezik tőlünk, mi történt az elmúlt időszakban, hogy ez a szám ilyen óriásit változott. Hiszen nagyon sok településen ugyanazok a polgármesterek dolgoznak, nagyon sok településen ugyanazok a jegyzők, a háziorvosok, védőnők, iskolaigazgatók vannak - netalántán elfelejtettek-e dolgozni? Nem! Azt hiszem, hogy ezek az emberek nem felejtettek el dolgozni.

Ebből az ágazatból egy olyan óriási pénzkivonás, pénzszivattyú jött, ami ellehetetlenítette az önkormányzatok működését. Az önkormányzatok a mozgásuk határára értek, és úgy gondoltuk, hogy ez a költségvetés és a következő törvények, amiket el fogunk fogadni még ebben az esztendőben, egy tisztítást fognak véghez vinni. Mégpedig azt a tisztítást, hogy szétválasztjuk tisztességesen, mi az állami és mi az önkormányzati feladat. Ha csak egy kisiskolát veszek, az állam megmondta egy iskolánál, ha alapfokú oktatásról beszélhetek, mennyi legyen a bér, mennyi legyen a víz, villany, gáz ára, és ehhez mindösszesen mintegy 40 százalék támogatást biztosított. Úgy látjuk, hogy ez a rendszer azért jött ki, mert amit az állam mondott, hogy mit kell ellátnunk, ahhoz nem tette hozzá a forrásokat, és forrásokra szorultunk, csúnya nyelven úgy szoktuk mondani, hogy önhikis települések jöttek létre. És ismételten elmondom, hogy nem azért, mert az ott dolgozó képviselők, polgármesterek rosszul végezték a munkájukat, hanem azért, mert kivették a rendszerből a pénzt.

Ezek a kis önkormányzatok nagyon várják a változást, és szeretnének úgy kijönni ezekből a változásokból, hogy a kistelepülések megmaradjanak, az intézményrendszereik működjenek, és mindent tudjanak biztosítani a település polgárai számára, ami a XXI. században kell hogy biztosítva legyen. Anno, annak idején, amikor beléptünk az Unióba, azt mondták, hogy bízunk benne, hogy azonos lehetőségek lesznek egy kistelepülésen, egy nagyvárosban, ugyanaz megilleti a magyar állampolgárt egy kistelepülésen, mint Bécsben vagy Párizsban vagy bárhol máshol. Az örökség, amit kaptunk a szocialista-liberális kormánytól, viszont beállította a mozgásterünket, leszűkítette. Nem tehetjük meg tehát azt, hogy mindenkinek egyszerre annyi pénzt juttatunk, ami elég az ottani működéshez.

Én azt hiszem, a kistelepülések nagyon várják a foglalkoztatásbővítést, hiszen ha városról beszélünk és arról, hogy városon vannak a munkahelyek, a munkavállalók, a munkáltatók nem nagyon vállalják azt, hogy messzi kilométerekről bejáratják a falu polgárait. Ezért helyben kell munkahelyet teremtenünk nekik. A helyi munkahelyteremtésnek, azt hiszem, döntő állomása lesz a Start-munkaprogram, amely biztosít megfelelő létszámú embernek munkát, hiszen mintegy 600 ezer munkanélküliből körülbelül 200 ezer embert akarunk bemozdítani erre a Start-munkaprogramra, ami ha meghozza az eredményét, azt hiszem, hogy nagyon sok családnak, nagyon sok vidéken, falun élő embernek megfelelő pénzt, ellátást biztosít. A költségvetéshez csak ennyit szerettem volna mondani, mert az időm lejárt. Bízom benne, hogy a 2012-es költségvetés a falvaink és a vidék megelégedésére fog szolgálni.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
137 94 2011.11.18. 6:37  1-197

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Megmondom őszintén, nagyon örülök a vitának, mert ennyi embert aggódni a kis falukért még nem láttam. És különösen a budapestieknek örülök, hogy Budapesten meg különösen aggódnak azért, hogy mi lesz falun.

Nem mondom, hogy értek a faluhoz, mindösszesen annyit magamról, hogy 50 éve élek falun, és az ötödik ciklusban vagyok polgármester egy kistelepülésen. A választókerületem az ország legnagyobb választókerülete, 103 településből áll. A 103 településből 100 falu, úgyhogy egy picit, ahogy Zakó képviselő úr mondta, autentikus vagyok ebben a dologban.

Sokat hallok a polgármesterektől, a képviselőktől, és szoktam képviselőtársaimnak mondani, hogy gyakran találkozom emberekkel. Ez azt jelenti, hogy néha bemegyek egy-egy házba, és tudom, hogyan zajlik egy-egy család élete.

Azon is vita folyt, hogy átalakítsuk-e az önkormányzati rendszert, hozzányúljunk-e egyáltalán az egészhez. Egy kistelepülésen folyt a vita '90-ben - azért mondom, mert egyik képviselőtársamtól megkérdeztem, hogy hány éves volt '90-ben, és mondta, hogy még nagyon fiatal volt. '90-ben folyt egy vita egy képviselő-testületi ülésen, és már 5 órája vitatkoztak. Az egyik képviselő azt mondta, hogy: szavazzunk. A másik mondta, hogy: ne szavazzunk. És akkor jött egy felmentő ötlet, és a következőt mondták, hogy: szavazzunk arról, hogy szavazzunk-e.

Ezt azért meséltem el, mert az önkormányzatiságnak annyi ideje eltelt, hogy illik átalakítani, illik hozzáigazítani ahhoz, ami most zajlik, 2011-ben. És ahogy hallhattuk, az önkormányzatok adósságállománya 200 milliárd körül volt 2002-ben, most 1300 milliárd. Én azt állítom, hogy a polgármesterek, a képviselők a településért, amelyik rájuk van bízva, nem felejtettek el dolgozni. Ugyanúgy dolgoznak, ugyanúgy teszik a dolgukat, de a rendszer mégis valahogy kiért.

A kistelepülésekre visszatérve. Nagyon sokan aggódnak az iskoláinkért, nagyon sokan aggódnak az óvodáinkért, hogy mi lesz a közös hivataljainkkal. Érdeklődöm: az önkormányzat alakította az iskolát ott, ahol működik kistelepülésen? Tehát az önkormányzat hozta létre az iskolát? Az önkormányzat építette fel annak idején, az 1700-1800-as években? Én azt látom, hogy a kistelepülések költségvetésének alfája és ómegája az iskola költségvetése, és ehhez, ha most veszek egy 100 milliós költségvetésű iskolát, 40 millió forintot adott az állam.

(13.20)

Mi nem tudtuk működtetni az iskoláinkat, ezért kitaláltuk azt, hogy létrehozunk egy alapítványi iskolarendszert, ahol mi, magánszemélyek összeállunk és üzemeltetjük az iskoláinkat azért, mert a szocialista-liberális kormány olyan döntéseket hozott, amelyek révén nem maradhattak volna meg a kistelepüléseken az iskoláink. És ma odaértünk, hogy villanyokat kötnek ki, vizet kötnek ki, nem tudunk élelmiszert adni a gyermekeinknek. Óriási segítség az állam részéről a kistelepüléseken, ha átveszi az iskolarendszert és megtartja. Nagyon fontos!

S nagyon fontos az is, hogy húzzunk majd valamikor egy számot, hogy hol érdemes iskolát fenntartani, mert Zala megyében is van olyan iskola, amely 26 fős és nyolc osztály működik benne. Már az ott élők is mondják, hogy két-három fős osztályokban nem lehet igazán tanítani. Erre mondta a kormány, hogy minden olyan településen, ahol igénylik a szülők és szeretnék, hogy fennmaradjon az iskola, ott legalább az alsót megtartjuk.

Rátérve arra, ami nagyon nagy vesszőparipája mindenkinek, a 2 ezres számra, nagyon sok polgármester megkeresett Zala megyében, hogy az átalakítás hogy lesz, hogy tudjuk megcsinálni azt, hogy az intézményeink megmaradjanak. Én azt látom - és válaszolva Zakó képviselő úr kérdésére -, hogy meg tudjuk tartani Zala megyében is egy okos, értelmes átalakítással, szervezéssel. Én is elkezdtem a szervezést, és úgy látom, elkezdte a többi polgármester is.

Az sem működik, hogy ma van olyan közös intézmény, körjegyzőség, ahol egy 100 és egy 400 fős település állt össze, de se a 100, se a 400 fős településen nincs iskola, nincs óvoda, nincs háziorvosi, védőnői szolgálat, nem azért, mert megszűnt, hanem azért, mert soha nem is volt, de ők ketten üzemeltetnek egy körjegyzőséget. Nem hiszem, hogy hátrányt szenvednek akkor, ha csatlakoznak egy másik hivatalhoz. Ugyanúgy megmarad náluk a polgármester és a képviselő-testület, s ugyanúgy tudják üzemeltetni a kistelepüléseket.

Azért nincs egyszerű dolgunk, mert Budapestet 1,7 millióra vesszük, Nagykanizsát 50 ezerre, Zalaegerszeget 60 ezerre, az én településen ezer lélekszám alatti, és az én választókerületemben található az ország legkisebb települése, Iborfia 13 fővel. Olyan törvényt hozni, hogy mindenkinek jó legyen, mindenki meg legyen elégedve, nem egyszerű dolog.

A másik, ami nagyon fontos: kell egy kontroll az önkormányzatoknak, hogy mit tehetnek, mert Zala megyében, képviselőtársam tudja, van olyan kis önkormányzat, amely ezer lakosú és 2 milliárdos adósságállományt halmozott fel. Előfordult az elmúlt rendszerben, hogy ez a település a meglévő iskolájára kapott 135 milliós támogatást a szocialista kormánytól, felújították az iskolát, ami gyönyörű szép lett, és ez a 135 milliós iskola utána rá egy évre kapott egy 426 milliós támogatást, hogy újra újítsa fel az iskoláját. Ezért mondtam, hogy fontos a kontroll, fontos egy olyan rendszert létrehoznunk, amelyben odafigyelünk arra, hogy minden település vissza tudja fizetni azt a hitelt, amit felvesz, és úgy működjenek, hogy a településeink fennmaradjanak.

Azt hiszem, hogy ez a törvény nem fogja romba dönteni az általános iskoláinkat, a kistelepüléseinket, megmarad a falurendszerünk, és megmarad Zala megyében mindaz az érték, amire büszkék vagyunk.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
137 106 2011.11.18. 1:31  1-197

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Ivády képviselőtársamra reagálván, aki azt mondta, hogy az ellenzék azt mond, amit akar, és arról beszél, amiről akar, és közben meg óva intette Kósa Lajost, hogy miért beszélt Lamperth Mónikáról, hadd védjem meg Kósa Lajost. Azért beszélt Lamperth Mónikáról és arról a társaságról, ami az önkormányzatiság elmúlt 8 évét jellemezte, mert az egy folyamat, ahová értünk. Tehát nem most kezdődött el az önkormányzatiság, nem most értünk ebbe a helyzetbe, hanem most van egy tragédia, amiből ki akarunk jönni.

A másik kérdés. Egy olyan országot, egy olyan adósságállományt vettünk át, amelyből az fakad, hogy racionalizálni kellene az önkormányzatokat. Tehát szabadon nem mehet mindenki, mint az ágyúgolyó, valamilyen szabályt kell szabni a medernek, hogy merre folyjon benne a víz.

LMP-s képviselőtársamnak annyit mondanék, hogy nagyon meglátszik - amint az előttem szóló is mondta - a hozzászólásokon, hogy kik azok a képviselők, akik régóta üzemeltetnek, vezetnek képviselő-testületet, és azok, akik nem csinálnak ilyet. Természetesen megtartjuk a jogot nekik, hogy továbbra is mondják a magukét, de a szakmai vita akkor zajlik igazán jól, ha olyan emberek vitatkoznak egymással, akik láttak már önkormányzatokat, vezettek önkormányzatokat, és dolgoztak benne.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
137 142 2011.11.18. 0:56  1-197

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Vágó Gábornak mondanám: én felmenteném a Gábort, ő ugyanis a hat és fél órás vitába most csöppent bele. Ez az egyik felmentés. A másik az, hogy nem ismeri az önkormányzati rendszert, mert nem abban dolgozott az elmúlt húsz évben, és azért mond ilyen dolgokat, hogy az önkormányzatok felelősek azért, ahová értünk.

Szeretném megkérdezni, tudja-e, képviselő úr, hogy egy kistelepülés mennyi pénzt kap egy iskolaműködtetéshez, hány százalékot, egy körjegyzőség működtetéséhez hány százalékot kap, vagy egy óvoda működtetéséhez. Ha ezeket a számokat nem tudja, akkor miért mondja azt, hogy az önkormányzatok ideértek, mit csináltak a polgármesterek, és a polgármesterek Döbrögiek. Én visszautasítom a polgármesterek nevében ezt a kifejezést, ugyanis akiket megválasztanak polgármesternek, azok az életüket teszik rá, hogy azt a települést jól megcsinálják. Úgyhogy az a kérésem, hogy ilyen szavakat, ilyen vudukifejezéseket ne használjanak.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
166 164 2012.02.27. 2:05  163-166

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Az Országgyűlés a tavalyi év végén, december 19-én fogadta el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényt. Időszerű volt a munka elvégzése, és véleményem szerint olyan törvényt sikerült megalkotni, amely lehetővé teszi a polgármesteri hivatalokban folyó munka ésszerűsítését, megszünteti a párhuzamos feladatellátást, növeli a hatékonyságot. Az önkormányzati terület átalakítását más-más okok miatt kísérték figyelemmel a települések vezetői és az ott élő polgárok.

Gyakran lehetett hallani egy-egy híradásban, hogy a közös hivatalok megalakítása miatt sérülnek a polgárok jogai az önkormányzati ügyintézésben. A település lakói ezért elsősorban azt tartották-tartják szem előtt, hogy az egyes önkormányzati közszolgáltatásokhoz való hozzájutás ne legyen nehezebb, körülményesebb, ne kelljen az egyes ügyeik intézése miatt a mostaninál többet utazniuk.

Zala megyét, mivel jellemzően aprófalvas településszerkezetű megyéről beszélünk, nagymértékben érinteni fogja az átalakítás. Már az év elején megkezdődött a polgármesterek, jegyzők egyeztetése a jövőbeni közös önkormányzati hivatalok kialakításával kapcsolatban.

A tervezések kapcsán felmerülő kérdéseim a következők: a gyakorlatban hogyan fog működni a hivatali ügyintézés, ügyfélszolgálat a kistelepüléseken? A feladatellátás terén a közös hivatalok kialakítása után megmaradhatnak-e a jelenlegi, jól működő önkormányzati társulások?

Várom megtisztelő válaszát. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
193 132 2012.05.22. 2:18  17-155

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Lakossági fórumokon járva még a választás előtt, azt a kérdést szokták feltenni nekem a választópolgárok: kíváncsi vagyok, hogy a szocialisták a nyolc év után mikor szólalnak meg majd először. Én úgy látom, megszólalnak, és nagyon nagy a feledékenységük.

(14.00)

Babák Mihály polgármester úr célzott rá, hogy mit hagytak nekünk. Állandóan azt felejtik el a szocialisták, hogy egy olyan örökséget viszünk tovább, hogy ha ők maradnak, mi azt állítjuk, hogy ma egy görög helyzet lenne Magyarországon. Ha a szocialisták ugyanazt a gazdaságpolitikát folytatják, amit tettek 2002-2010-ig, ma már csődhelyzetben lenne az ország - és akkor megkérdezik tőlünk, hogy miért ezt csináltuk. Kaptak önök a választóktól elég időt arra, hogy bebizonyítsák, hogy tudják ezt az országot irányítani; nem tudták. Azért vannak ott most hatan, hat fővel, mert a választópolgárok ítéletet mondtak önök fölött. Az a hat fő azért van itt bent, mert ő most ráér a 48 emberből. Tessék az ítéletet elfogadni! Most mi megpróbáljuk ezt az országot úgy irányítani, hogy a felelősséget, a fizetést, a munkahelyeket szétterítjük.

Vágó képviselő úr mondja, hogy mit lehetne még tenni. Azt hiszem, ez a kormány mindent elkövet azért, hogy az embereknek munkát adjon, és most már ott tartunk, hogy nem szabad megkérdezni, hogy van-e annak a munkának értelme. Minden munkának van értelme. A lényeg az, hogy a világon majdnem mindenhol - különösen Európában - nagy a munkanélküliség: 25 százalék a spanyoloknál, a görögöknél 22 százalék. Magyarországon - igaz, hogy nem sokkal -, 3 millió 750 ezer ember helyett 3 millió 800 ezer dolgozik, tehát 50 ezerrel több, de valamit tettünk, annak ellenére, hogy az összes környező országban növekedett a munkanélküliség. Úgyhogy egy kis lépést tettünk, és bízom benne, hogy ezzel a sok kis lépéssel oda érünk el, hogy az ország elindul a fejlődés útján.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

(Dr. Szűcs Lajos elfoglalja jegyzői helyét.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
193 150 2012.05.22. 1:59  17-155

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Megfogadva az ön intelmét, hogy térjünk vissza az adótörvényekhez, viszont jelezve a jobbikos képviselőtársam hozzászólására, hogy mindenről beszélünk, csak az adótörvényről nem, Vágó képviselő úr a közmunkát említette. Szeretném egy picit megvédeni a kormányunkat, a többség által bevezetett új dolgokat, amelyeket elkezdtünk vidéken, elkezdtünk falun, és hadd beszéljek a falu, a vidék érdekében történt nagyon fontos változásokról, a közmunkáról, a Start-munkáról. A falu mindig is híres volt arról, hogy eltartotta önmagát, megnevelte azokat a zöldségeket, növényeket, gyümölcsöket, állatokat, ami az eltartásához szükségeltetett, és most Vágó Gábor úr azt mondta erről a közmunkáról, bizonyos jelzéssel, hogy az csak emelte a munkanélküliséget, csökkentette egyelőre a foglalkoztatást, az csökkentette vagy növelte.

Én azt szeretném elmondani, hogy nagyon jól működik a Start-munkaprogram. Ahol én polgármester vagyok, egy kis faluban, ott is dolgoznak mintegy tízen, és elkezdték a paprikát, paradicsomot ültetni, a krumplit elrakni. Vásárt indítottunk be, mert a kormány megengedte azt, hogy minden faluhelyen, ahol piacot akarnak nyitni, ott lehet piacot nyitni, és amit megtermeltünk, azt kivisszük a piacra és eladjuk. Most ezt hívjuk annak, hogy gazdaságélénkítés, a falut visszahozni újra a faluba. Ezt azért mesélem el az LMP-s képviselő úrnak, mert itt az előtte ülő hölgy megvádolt bennünket, hogy olyan körülmények között foglalkoztatjuk ezeket az embereket, hogy nem biztosítunk illemhelyet a föld szélén, nem biztosítjuk azokat a munkakörülményeket, amelyek szükségeltetnek számukra. Én ott élek falun, tudom, hogy mit biztosítunk az ilyen emberek számára, akik a falvainkban dolgoznak, és bízom benne, ez is hozzásegít ahhoz, hogy az ország kikecmeregjen abból a helyzetből, amelyben van.

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
225 94 2012.10.03. 0:53  3-113

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Elég szomorúan hallottam én is az LMP-s hozzászólást, hogy mindegy, hogy a gyermek házasságban születik vagy házasságon kívül. Én azt hiszem, hogy mi az alapdokumentumban, az alkotmányban rögzítettük azt, hogy a házasság egy férfi és egy nő kapcsolatából jön létre, és ezt tartjuk a társadalom alapsejtjének, a családot, és nagyon fontos, hogy családból szülessen a gyermek.

Csatlakozom a jobbikos képviselő úrhoz, amikor azt mondta, hogy elég érdekes, amikor azonos neműek gyermekeiről beszélgetünk. Én azt hiszem, hogy vissza kellene térnünk arra az értékrendre, ami a keresztény-konzervatív Európát jellemzi, és erre kérem az ellenzéki padsorokban ülő képviselőtársaimat is.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

(14.00)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
225 102 2012.10.03. 1:10  3-113

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Elhangzott tehát a gondolat, nem is foglalkoztam vele, hogy azonos jogok illessék meg azokat a gyermekeket, akik nem házasságból születtek, hátrányos helyzetűek, ez természetes, egyszerűen feltételezni nem tudom, hogy egy bölcsődében, egy óvodában, egy iskolában olyan szempont szerint rangsorolnák a gyerekeket, hogy honnan jöttek, ezt természetes, hogy nem szabad.

Én arról beszéltem, hogy nagyon fontos a család, amely a társadalomnak alapsejtje, amely egy férfi és egy nő házasságából jön létre, és az ezekből a családokból kijövő gyermekek nagyon fontosak. Ennyit mondtam, semmi mást. A vita közöttünk tulajdonképpen nem erről szól, a vita arról szól, hogy önök szeretnének ebbe mást is beemelni, és erről szól a vita, hogy önök az azonos neműek élettársi, házassági viszonyát feszegetik itt a családtörvény kapcsán, ami számunkra, ahogy mondtam, és a keresztény értékrend számára egy picit távol áll. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
225 108 2012.10.03. 0:48  3-113

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A képviselő asszonynak üzenem, hogy nem kívántam elvinni a témát más irányba, én csak arról beszéltem, hogy a pártjaink között, a Fidesz-KDNP, az LMP és a szocialisták között van egy felfogásbeli különbség a családról és a családba jövő gyermekekről - én csak erről beszéltem.

(14.20)

Nem akarom azt mondani, hogy teljesen más egy családban született gyerek, mint egy családon kívül született, csak azt mondom, mi azt szeretnénk erősíteni, arra próbálunk hatni, hogy a családból, egy férfi és egy nő házasságából szülessenek gyermekek, és a családot szeretnénk erősíteni. Mindösszesen erről volt szó, és nem szeretném sehová elvinni a témát, semmilyen más irányba.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
234 155 2012.11.06. 4:28  150-174

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Csatlakozom a kormány álláspontjához, támogatjuk Kósa Lajos önálló indítványát azért is, mert a kormány egyik fő célkitűzése a foglalkoztatás növelése. Ma Magyarországon 3,8 millió ember dolgozik, és olyan terveink vannak, hogy a foglalkoztatást felvisszük az uniós szintre, hiszen az Unióban a munkaképes lakosság 65 százaléka dolgozik. Magyarországon annyit tudtunk elérni az elmúlt két évben, hogy a foglalkoztatás mintegy 80 ezerrel növekedett. Ezt abban a gazdasági helyzetben mondhatjuk, amelyben Európa több országában csökkent a munkában lévők száma, sőt, sok olyan ország van, ahol a munkanélküliségi ráta óriási mértékben növekedett, Görögországot vagy Spanyolországot említhetném.

Kósa képviselő úr elmondta, hogy mintegy 800-1000 cég foglalkozik kölcsönbe vett munkaerővel, és ezek száma, hála istennek, 2010-ben mintegy 135 ezerrel nőtt. Ezt úgy érdemes vizsgálni, hogy utoljára ilyen nagy számban kölcsönbe vett munkaerő 2006-ban volt, és a válság kapcsán mintegy 80 ezerre lecsökkent ez a szám. Az elmúlt ciklusban szűkebb hazámban, Zala megyében többször értük azt meg, hogy több cég bezárt, és a bezárás kapcsán megkerestek bennünket a munkavállalók, hogy az elmaradt bérüket, fizetésüket szeretnék megkapni. Volt erre példa egy nagyvárosban is: Zalaegerszegen Gyimesi Endre polgármester úrral sokat küzdöttünk azért, hogy azok az emberek, akik tisztességgel dolgoztak ott, megkapják a bérüket. És hihetetlen volt, hogy nem találtunk egy-egy felelős embert, egy-egy felelős vezetőt. Nem volt arc a bezárás mögött, hiszen egy bank állt mögötte.

Aztán az egyik kis faluban is volt egy cégbezárás, és próbáltam magam is segíteni, hogy a munkavállalók megkapják a nekik jogosan járó bért. És hihetetlen volt, hogy a felszámoló mutogatott a cég vezetőjére, és azt mondta, hogy azért nem tudják a Bérgarancia Alapból lehívni a pénzt, mert nem kapnak bizonyos papírokat ahhoz, hogy a felszámolás el tudjon indulni. A cégvezető pedig azt mondta, hogy mindent átadott a felszámolónak. Közben családok, emberek, polgárok mentek tönkre abba, hogy annál a cégnél férj, feleség dolgozott, aki az összes jövedelmét attól a cégtől kapta.

Azt gondolom, hogy ez a javaslat, Kósa képviselő úr javaslata a csődeljárásról és felszámolásról segít majd abban, hogy azok a cégek, amelyek gondba kerülnek, és a gondok kapcsán kifizetésre nem nagyon lesz lehetőségük, ez a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy ezek a munkavállalók megkapják a fizetésüket, megkapják a nekik jogosan járó bért. Azt gondolom, a kormány eltökélt szándéka, hogy a foglalkoztatást bővítse. A foglalkoztatás bővítésének egyik fontos eleme a kölcsönvett munkaerő foglalkoztatása, a kölcsönvett munkaerő tisztességes ellátása, kifizetése. Ez a törvényjavaslat, azt hiszem, ezt a célt fogja szolgálni. Bízom benne, hogy a kormánypárti, illetve ellenzéki képviselők közül mindenki támogatása tudható a javaslat mögött.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
252 58 2013.02.12. 2:02  23-121

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Káli képviselőtársamhoz csatlakoznék, aki mondja, hogy a polgármesterek meggondolják, hogy induljanak-e a következő választásokon. Azt tudom mondani, hogy az elmúlt ciklusokban 5-10-20-30-40 millióval adták át az önkormányzatok az adósságot a másik polgármesternek, és a polgármesterek mégis úgy döntöttek, hogy indulnak.

A nyolc évre hivatkozik. Én 19. éve vagyok polgármester, és azt látom, hogy ilyen év még nem volt, mint az idei, ilyen még nem volt a magyar önkormányzatiság életében, hogy tisztába tettük az 5 ezer lélekszám alatti önkormányzatokat. Folyamatosan úgy fordítottunk évet, hogy nem tudtuk, mit hoz a jövő, mennyi önhikit tudunk lehívni, mennyit fogadnak el. Ez az első év, amikor azt mondta a magyar kormány, hogy tegyük tisztába az önkormányzati rendszert 5 ezer lélekszám alatt, és legalább nyugodtan aludjanak a polgármesterek, a képviselők, biztonságosan tudjanak tervezni - ilyen nem volt. És ezt kritizálni?

Az igazi korlát ott volt az elmúlt ciklusokban, amikor arról döntöttünk, hogy 10-20 vagy 50 millió hiányunk van; a hiányt tervezgettük, nem az önkormányzatiságot, hanem a hiányokat. Most egy tiszta, világos képet ad a kormány, tisztán, világosan leírja, hogy mi az önkormányzatok feladata, mi az államé, tisztán szétválasztotta, és ezen tiszta szétválasztás után nyugodtan lehet tervezni. Mi is terveztük a kistelepülések költségvetését, és el kell mondanom, hogy Zala megyében nem rossz a kép. A polgármesterek elmondják, hogy végre olyan tervezést tudtunk csinálni, amire nem volt példa a rendszerváltástól kezdve. Úgy gondolom, jó úton járunk. Természetesen vannak finomítások, tehát ahol nem működik jól a rendszer, ott lehet finomítani, de ezek csak finomhangolások.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
258 75 2013.03.05. 1:50  48-82

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A hátam mögött található volt párt képviselőjéhez... (Dr. Schiffer András: Nem volt, van!) ...volt párt képviselőjéhez hadd mondjak annyit, hogy érdekes területet érintett, hiszen szűkebb hazámban, Zala megyében nagyon sok tőzegláp található, és ki szeretném emelni államtitkár úrnak azon hozzászólását, amely arról szól, hogy a tőzegvagyonnal való gazdálkodás egy nagyon fontos terület Zala megyében, és sokan dolgozunk azon, hogy az a tevékenység, amely ott, Zala megyében embereknek munkát, megélhetést ad, az tovább is folytatódjék. Épp az államtitkár úr az előbb támasztotta alá, hogy ezek a tevékenységek fontosak, de mégis be kell tartanunk a törvényi előírásokat, és nem engednek új területeket nyitni Natura 2000-en, amiről én is azt gondolom, hogy nagyon helyes, hiszen fontos, hogy a természetet megvédjük.

Ettől függetlenül el szeretném mondani, hogy az ott gazdálkodó, ott vállalkozó cégek nagyon odafigyelnek a termelés minőségére, hiszen a kitermelt tőzegvagyont úgy emelik ki, hogy hagynak az alján mintegy 30-50 centit, hogy a következő nemzedéknek is legyen dolga, a következő nemzedéknek is hagyjanak vagyont, és olyan állapotokat hagyjanak, amely méltó arra, hogy a következő nemzedék ott továbbra is tud dolgozni.

Úgyhogy visszautasítanám Szél Bernadett azon állítását, hogy itt összeesküvés-elméletek vannak, én azt gondolom, hogy minden a nyilvánosság előtt zajlik, és Zala megyében is ezen területen olyan tevékenység folyik, amit tisztességgel fel lehet vállalnunk.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
278 12 2013.05.15. 4:09  3-61

VIGH LÁSZLÓ, az önkormányzati és területfejlesztési bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt ÁSZ-elnök Úr! Az önkormányzati bizottság megtárgyalta az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót, meghallgattuk az elnök urat; minket különösen az az alrendszer érdekelt, amely az önkormányzatisággal foglalkozik. Ez az alrendszer az egyik legnagyobb rendszer az egész rendszeren belül, és mi, polgármesterek, képviselők felhívtuk az ÁSZ elnökének figyelmét azokra a dolgokra, amelyek bennünket érdekelnek.

A tavalyi évben történt egy nagyon fontos dolog: az önkormányzatok adósságát az állam rendezte. 22-23 évi adósság halmozódott fel, és ez az adósság azért halmozódott fel, mert az állam előírta az önkormányzatok számára a kötelezően ellátandó feladatokat, és ehhez nem mindig rendelte hozzá az anyagi forrásokat. Emellett nagyon sok uniós forrás érkezett, hála istennek, az országba, és ehhez nem tudtunk önerőt biztosítani, ezért hitelt vett fel az önkormányzati rendszer, és ez jelentette a második eladósodási formát.

Arra is kitértünk az önkormányzati bizottságban, hogy az önkormányzatok 99,8 százaléka szerintünk nagyon jól gazdálkodik, tisztességesen bánik a közpénzekkel, odafigyel a közvagyonra. Amikor az ÁSZ ezzel kapcsolatban jelzi véleményeit, bizonyos jelzőket használ az önkormányzati szférával kapcsolatosan. Kértük az ÁSZ elnökét, kértük az Állami Számvevőszék dolgozóit és mindenkit, aki a jelentéssel és ezzel a témával foglalkozik, hogy óvatosan bánjunk ezekkel a jelzőkkel, hiszen egy-egy negatív történés egy-egy önkormányzatnál, egy-egy településen nem jellemző az egész rendszerre. Mi azt mondjuk, polgármesterek, képviselők, hogy ez a rendszer nagyon jól működik, az egyik legjobban működő rendszer az önkormányzati rendszer, kár lenne, ha egy-egy negatív történést ráhúznánk az egész önkormányzati rendszer működésére, hiszen közel 3200 önkormányzatról beszélünk, közel 3200 településről beszélünk, amikor megítéljük az önkormányzati rendszert.

Azt gondolom, hogy ebben az évben már elindul egy tisztulási folyamat, hiszen feladatfinanszírozás van, és az ÁSZ is rámutatott arra, hogy nem szabad, hogy ez az adósság újratermelődjön. Nagyon fontos az, hogy az önkormányzati rendszer hitel nélkül tudja majd biztosítani a kötelezően ellátandó feladatait. Mi bízunk abban, hogy az új rendszer ebben majd segít.

(10.00)

Én a magam és a bizottság részéről természetesen támogattuk a beszámolót, a többség támogatta, hiszen nagyon fontos számunkra, önkormányzati képviselők, polgármesterek számára, hogy az emberek az adóforintjaikat olyan helyre adják, ahol biztosak benne, hogy jól megtérül, biztosak abban, hogy a felhasznált közpénzekkel, közvagyonnal a polgármesterek, az önkormányzatok, a települések jól gazdálkodnak.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
278 102 2013.05.15. 5:09  95-133

VIGH LÁSZLÓ, az önkormányzati és területfejlesztési bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! A polgármesteri tisztségről és a közös önkormányzati hivatalok alakításáról szóló törvényjavaslatban, azt gondolom, olyan elemek vannak, ami finomhangolás azzal kapcsolatban, ami történt az elmúlt időszakban.

A polgármesteri tisztségre térek ki, amit Lipők képviselőtársam említett: nagyon nagy vita van az önkormányzati rendszeren belül, hogy mennyi pénzt adjunk egy 100 fős, egy 500 fős, egy ezerfős, egy 5 ezer fős település polgármesterének. Az én választókerületemben található az ország legkisebb települése, a 13 fős Iborfia. A választókerületem egy másik települése, amely a legnagyobb, Zalaegerszeg városa, amely 60 ezres. Amikor leállnak a polgármesterek, és elkezdenek beszélgetni, hogy kinek mennyi illetmény járna, azt gondolom, ez egy olyan vita, aminek nincs vége. A javaslat, amely most Lipők képviselőtársam részéről érkezett, egy engedmény, egy kis szabadság azon települések irányába, amelyek úgy látják, hogy a gazdálkodásukat könnyebben meg tudnák oldani, ha a polgármesteri illetmény nem lenne olyan magas.

A közös önkormányzati hivatalokkal kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy magam is részt vettem közös önkormányzati hivatal alakításában, és emlékszem az ellenzék szavaira, amikor azt mondták, hogy ezzel vége lesz a településeknek, a falvaknak, kiírhatjuk a falvakra, hogy vége, befejeződött, nincs tovább falu, és ne szavazzuk meg, mert így nem lehet tovább működni. El szeretném mondani, hogy eltelt egy kis időszak, lassan már fél esztendő, és jó tapasztalatokról tudunk beszámolni. Különösen mondhatom ezt Zala megyére, hiszen 258 településből áll Zala megye, 10 város, a többi falu, és a legtöbb falu 500 lélekszám alatti. Gyakori ezeken a településeken, hogy hét település összeállt, és nem éri el a 2 ezer főt, de van hétnél sokkal több település is, amely összeállt közös önkormányzati hivatalba.

A működésük természetesen néha akadályokba ütközik, ezeket az akadályokat, azt hiszem, a polgármesterek, a jegyzők, a benne dolgozó emberek látják. A mai törvényjavaslat, amely előttünk van, szintén finomhangolás, hiszen nem gondoltunk arra, hogy vannak olyan települések, amelyek ragaszkodnak ahhoz, hogy egy kisvároshoz csatlakozzanak. Van ennél lélekszámában kisebb város is Zala megyében, mint Pacsa, ez Zalakaros, amely nem éri el az 1500 főt. Pacsa városa 1700 fős, és hozzá akar csatlakozni Zalaigrice 133 fővel. Azt gondolom, a törvényalkotó okosan jár el, amikor látja, hogy a törvényben nem tudtunk mindent végiggondolni, nem tudtunk minden egyes speciális helyzetre törvényt alkotni. Úgy tudom, az országban összességében mintegy négy várost érint ez és négy városhoz csatlakozó kistelepülést.

Bízom benne, hogy ez a törvényjavaslat korrigálja azokat a dolgokat, amelyeket megalkottunk, és majd a következő választások után azok a települések, kistelepülések is zökkenőmentesen oda tudnak csatlakozni, ahova történelmileg, gazdaságilag, közlekedésileg és minden más szempontból fontosnak tartják, hogy ahhoz a kisvároshoz tartozzanak, és ez megoldja azokat a feszültségeket, problémákat, amelyek most, jelenleg ott abban a kistérségben jelentkeznek.

Azt látom - függetlenül attól, hogy nem tudtak csatlakozni - ezeken a településeken, hogy lecsengett a feszültség, lecsengett az a hangulat, ami a közös önkormányzati hivatal alakításából fakadt, lecsengtek azok a hangok, hogy aki nem tudott gesztor lenni, netalántán korábban egy körjegyzőség központja volt, és most csak egy település a közös hivatalon belül, és észrevette, hogy semmivel kevesebb jogosítványa nincsen, észrevette, hogy a saját pénzeivel ugyanúgy gazdálkodik, mint a többi település. Tehát a közös önkormányzati hivatal kialakítása - ki kell jelentenünk - sikeresen végbement, és bízom benne, hogy ez a törvényjavaslat segít a maradék településeknek is a csatlakozásban.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
278 104 2013.05.15. 0:22  95-133

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az önkormányzati és területfejlesztési bizottság az önálló indítványt, amelyet Láng Zsolt és Lipők Sándor jegyzett, természetesen támogatja, és bízunk benne, hogy a parlament is támogatja.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
287 283 2013.06.10. 2:08  276-316

VIGH LÁSZLÓ, az önkormányzati és területfejlesztési bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Az önkormányzati és területfejlesztési bizottság megtárgyalta a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. A javaslat lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzatok többletforráshoz jussanak, amely befolyt összeget kizárólag a lakosságot zavaró tünetek megoldására fordíthatnak. A települési önkormányzatok képviselő-testületei a világörökség területén működő, éjszaka 22 és 6 óra között nyitva tartó, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi és vendéglátó üzletek rendeletben felügyeleti díj fizetésére kötelezhetik a nyitva tartó üzleteket.

A javaslat alapján a világörökség területén működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi és vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához a jegyzőnek a rendőrség szakhatósági hozzájárulásának figyelembevételével kiadott engedélye szükséges. Az engedélyezési eljárásban a rendőrség szakhatóságként vesz részt, amely szakhatósági eljárás a vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásának közbiztonságára gyakorolt hatására, a személy- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos kérdésekre, továbbá a működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények megismétlődése veszélyének értékelésére irányul.

A bizottság megtárgyalta a törvényjavaslatot, azt jónak találta, és 16 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a tisztelt Háznak.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
315 44 2013.10.24. 1:47  1-243

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Gúr Nándor képviselő úr indított el bennem egy gondolatot. Már nem először halljuk tőlük, hogy a közfoglalkoztatást, a Start-munkaprogramot és azt, amit a kormány csinál a kistelepüléseken azért, hogy a foglalkoztatás nőjön, negatív értelemben próbálják behozni.

Azért tudok beszélni a Start-munkaprogramról, mert én Zala megyében polgármester vagyok, és nálam is dolgoznak Start-munkaprogramosok, s én úgy veszem észre, azok az emberek büszkék arra, hogy értékteremtő munkát végeznek. Zala megye több településén is dolgoznak Start-munkaprogramban, vannak, akik árkot pucolnak, vannak, akik fát vágnak, és vannak, akik növénytermesztéssel, állattenyésztéssel foglalkoznak.

Az a kérésem, hogy ne nézzük le ezeket az embereket, ne nézzük le ezt a munkavégzést. Ők fontosnak tartják azt, hogy segély helyett munkát kapnak. Fontosnak tartják azt, hogy reggel 8-ra bemennek dolgozni, és 17 óráig ott vannak egy munkahelyen.

Azt gondolom, a kormány jól tette, amikor úgy döntött, hogy 200 ezer embernek biztosít ilyen munkát. Ezt a munkát folytatni kell, mert ezeknek az embereknek nincs más esélyük, hogy elmenjenek valahova dolgozni, a városok távol találhatók tőlük, a szakképzettségük nem felel meg azoknak a munkahelyeknek, ahol felvennék őket. Nagyon fontos foglalkoztatást csinálunk a közmunkában, a Startban. Tehát az a kérésem, hogy ne sértsék meg azt a sok-sok embert, akik tisztességgel, becsülettel dolgoznak.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
315 48 2013.10.24. 1:36  1-243

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Gúr Nándor képviselőtársamnak válaszolva elmondom, lassan húsz éve leszek polgármester egy kistelepülésen, ezért össze tudom hasonlítani a szocialista kormányok alatt végzett közfoglalkoztatást meg azt, ami jelenleg zajlik. Annak idején, az önök két ciklusa alatt valóban volt közfoglalkoztatás, adtak pénzt foglalkoztatásra embereknek, de ehhez semmilyen dologi és más lehetőséget nem biztosítottak. Hogy lehet úgy kiküldeni közfoglalkoztatásba embereket, hogy nem adunk nekik kapát, kaszát, gépeket, sőt semmit sem? Önök ezt csinálták. Most van először az, hogy célokat tűzünk ki, hogy netalántán konyhakertet csinálunk egy iskolánál, a konyhakertben megtanulják a gyerekek, hogy kell elvetni a burgonyát, hogy kell elültetni a paprikát, majd leszedni és beszállítani a konyhára. Első alkalommal van az, hogy célokat tűztünk ki, melléje eszközöket adtunk a dolgozóinknak, az embereinknek, és ők értelmes, értékteremtő munkát végeznek. Nagyon jól működik Zala megyében, de az ország több megyéjében is ez a foglalkoztatás.

Tehát még egyszer az a kérésem, hogy gondolja át, amikor a közfoglalkoztatásról, a Startról és minden másról beszél, mert vagyunk a rendszerben olyanok, akik ezzel foglalkozunk nap mint nap, reggeltől estig, és azért mondjuk a tapasztalatokat, hogy önök is megértsék.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
315 72 2013.10.24. 1:48  1-243

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Józsa képviselő úr felszólított bennünket, hogy mit szeretnénk. Szeretnék neki válaszolni. A családokon szeretnénk segíteni. (Dr. Józsa István: Mi akadálya van?) Ez a rezsicsökkentés. A családokon szeretnénk segíteni.

És nagy tiszteletem Bokros Lajosé (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Túlzásokba esel!), de úgy emlékszem, hogy azon ciklus után, amikor a Bokros Lajos volt, nem ők következtek. Tehát ha valóban olyan jól dolgozott, valóban olyan jól tette a dolgát, akkor miért mondták a magyar polgárok, hogy elég volt ebből? Ha valóban olyan jól csinálta a dolgát, hogy kimentette az országot abból a kátyúból, akkor miért mondták azt, hogy elég volt önökből? Szerintem azért, mert valami hiba történt ott.

És amikor arról beszél ön, hogy nyereség nélkül nem működik egy cég, teljesen egyetértünk. Mi nem azt mondtuk, hogy nyereség nélkül működjön egy cég, hanem azt mondtuk, hogy lehet úgy is nonprofit, hogy nyereséget termel, azt visszaforgatja a beruházásaiba, de nem úgy, ahogy önök gondolják, hogy 11 milliárd nyereséget visznek ki az országból. Nem úgy. Mert kiviszik a nyereséget az országból azok a cégek, amelyek nem magyar cégek, elviszik a magyar emberek pénzét.

Tehát visszatérve a Józsa képviselő úr kérdésére, hogy mit szeretnénk csinálni, ismételten mondom: a rezsicsökkentés arról szól, hogy szeretnénk segíteni a magyar családoknak, szeretnénk, ha több maradna a zsebükben (Dr. Józsa István: Semmi akadálya!), és a rezsicsökkentés erről szól. Önökkel ellentétben, amikor 300 százalékra emelték a gáz árát, a villany árát, mi szeretnénk csökkenteni, szeretnénk segíteni a családoknak.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
315 80 2013.10.24. 0:47  1-243

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Göndör István képviselő úr megszólított, csak azért válaszolok neki. Azt mondja, hogy bebújunk a családok mögé. Ki mögé álljunk, ha nem a családok mögé? A bankok mögé? A multik mögé? Ki mögé álljunk, ha nem a családok mögé? Nem ez a legfontosabb sejtje a társadalomnak, a családok? Nem azokon kellene segíteni, kedves képviselőtársam?

Igen, beállunk a családok mögé, beállunk az önkormányzatok mögé, mert adósságrendezést csináltunk, az ötezer lélekszám alatti településeket teljesen megszabadítottuk az adósságtól, most jön a többi önkormányzat, a megyei önkormányzatokat rendeztük. Ki mögé álljunk, ha nem a családok mögé? Ez a különbség a szocialisták és miközöttünk.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
315 86 2013.10.24. 1:04  1-243

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Gúr képviselőtársam megszólított. Köszönöm a szót, elnök úr. Ki áll mögöttünk és ki támogat bennünket? 2010-ben a választások után azt kérdezték a választópolgárok, hogy mennyi időnek kell eltelnie, hogy a szocialisták azon nyolc év után, amit csináltak, megszólaljanak. Azt látom, hogy elfelejtettek mindent, amit csináltak a családok ellenében, az ország ellenében.

Azt gondolom, a Fidesz-KDNP-nek nem véletlenül van akkora támogatottsága most is, mint ami van, mert észreveszik az állampolgárok, hogy az ő érdekükben csinálunk dolgokat. És akármit csinálnak - mert látom, nagyon fáj önöknek ez a rezsicsökkentés -, végre fogjuk hajtani, végig fogjuk vinni, hogy a családokon segítsünk (Dr. Józsa István: Nincs akadálya!), végig fogjuk vinni, hogy a családokon segítsünk a multikkal és a bankokkal szemben. Úgy gondoljuk, hogy a rezsicsökkentés egy családpolitika, és ezt a családpolitikát a legszegényebbek érdekében fogjuk véghezvinni, hogy minden családon Magyarországon tudjunk segíteni.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)