Készült: 2020.02.18.14:36:05 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

149. ülésnap, 21. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 34:44

Felszólalások:  <<  21  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a napirend előtti felszólalásokat befejeztük.

Most határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy foglalják el helyüket, ellenőrizzék, hogy kártyájukat megfelelően elhelyezték‑e a szavazógépekben, hogy ez akadályt a későbbiek során ne jelentsen. (A padsorok között állva beszélgető Németh Zsolt és Révész Máriusz felé:) Megvárom, míg képviselőtársaim is középről elfoglalják helyüket. Köszönöm szépen.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Országos népszavazás elrendeléséről szóló H/10611. számú határozati javaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás.

(10.00)

Emlékeztetem Önöket, hogy tegnapi döntésünknek megfelelően a határozati javaslatot házszabálytól eltéréssel tárgyalja az Országgyűlés. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát H/10611/3., összegző jelentését pedig H/10611/4. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság H/10611/3. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 135 igen szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a H/10611. számú határozati javaslat összegző módosító javaslattal módosított szövegét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult határozati javaslatot 136 igen szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló, T/10312. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/10312. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 171 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i, 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló, H/10291. számú határozati javaslat zárószavazása.

Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a H/10291. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 139 igen szavazattal, 33 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról szóló, T/10297. számú törvényjavaslat zárószavazása. Frakciókérésre figyelemmel azonban előtte módosító javaslat fenntartásáról is döntenünk kell. Tájékoztatom Önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képvi­selőcsoportja a 3. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először tehát erről határozunk.

A 3. számú módosító javaslat Sallai R. Benedek képviselőtársunk indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 6 igen szavazattal, 138 nem ellenében, 29 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, valamint az előterjesztéshez összegző módosító javaslat sem érkezett, a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/10297. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 141 igen szavazattal, 26 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról szóló, T/9894. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/9894/13. számon, összegző jelentését pedig T/9894/14. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 4., 5. és 6., a Jobbik képviselőcsoportja pedig a 8. és 9. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 4. számú módosító javaslat Schiffer András indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a mó­do­sító javaslatot 29 igen szavazattal, 142 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

Az 5. számú módosító javaslat is Schiffer András indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a mó­dosító javaslatot 57 igen szavazattal, 115 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fönn.

A 6. számú módosító javaslat is Schiffer András indítványa. Ennek elfogadása kizárja a 8. számú módosító javaslatot, és magában foglalja a 9. számú módosító javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a mó­dosító javaslatot 36 igen szavazattal, 115 nem ellenében, 21 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

A 8. számú módosító javaslat Dúró Dóra indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 54 igen szavazattal, 116 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

A 9. számú módosító javaslat is Dúró Dóra indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 55 igen szavazattal, 114 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/9894/13. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 119 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/9894/17. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 115 igen szavazattal, 27 nem ellenében, 30 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/10311. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról szóló döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/10311/14. összegző jelentését pedig T/10311/15. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP képviselőcsoportja a 2., 3. és 6., a Jobbik képviselőcsoportja pedig a 10. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozták. Először ezekről határozunk.

A 2. számú módosító javaslat Harangozó Tamás és képviselőtársai indítványa. Ennek elfogadása kizárja a 10. számú módosító javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 32 igen szavazattal, 119 nem ellenében, 22 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

(10.10)

A 10. számú módosító javaslat Kulcsár Gergely indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 53 igen szavazattal, 116 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

A 3. számú módosító javaslat Harangozó Tamás és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 32 igen szavazattal, 116 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

A 6. számú módosító javaslat Harangozó Tamás és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 54 igen szavazattal, 117 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fönn, az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/10311/14. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 141 igen szavazattal, 30 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

A zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/10311/18. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 121 igen szavazattal, 30 nem ellenében, 22 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló T/10097. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/10097/7., összegző módosító jelentését pedig T/10097/8. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 2. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk. A 2. számú módosító javaslat Novák Előd indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 21 igen szavazattal, 116 nem ellenében, 36 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fönn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/10097/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 167 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

A zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/10097/10. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 167 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló T/10098. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/10098/8., összegző jelentését pedig T/10098/9. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/10098/8. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 27 nem ellenében, 30 tartózkodás mellett elfogadta.

A zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/10098/10. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 117 igen szavazattal, 27 nem ellenében, 30 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló T/10093. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/10093/7., összegző jelentését pedig T/10093/8. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/10093/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 117 igen szavazattal, 52 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

A zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/10093/9. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 116 igen szavazattal, 52 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról szóló T/9634. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/9634/8., összegző jelentését pedig T/9634/9. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 2., 3. és 4. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk. A 2. számú módosító javaslat Z. Kárpát Dániel indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 27 igen szavazattal, 143 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

A 3. számú módosító javaslat is Z. Kárpát Dániel indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 20 igen szavazattal, 149 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

A 4. számú módosító javaslat is Z. Kárpát Dániel indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a mó­dosító javaslatot 51 igen szavazattal, 116 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fönn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/9634/8. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 120 igen szavazattal, 30 nem ellenében, 23 tartózkodás mellett elfogadta.

A zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/9634/11. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 113 igen szavazattal, 40 nem ellenében, 21 tartózkodás mellett elfogadta.

(10.20)

Soron következik a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/9802. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/9802/10. számon, összegző jelentését pedig T/9802/11. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/9802/10. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 142 igen szavazattal, 23 nem ellenében és 9 tartózkodó szavazattal elfogadta.

A zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/9802/12. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 141 igen szavazattal, 26 nem ellenében és 7 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Soron következik a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról szóló T/10308. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/10308/6. számon, összegző jelentését pedig T/10308/7. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/10308/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 141 igen szavazattal, 28 nem ellenében és 3 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/10308/8. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 144 igen szavazattal, 28 nem ellenében és 3 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Soron következik a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/10091. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/10091/6. számon, összegző jelentését pedig T/10091/7. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 2. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk. A 2. számú módosító javaslat Staudt Gábor indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 27 igen szavazattal, 118 nem ellenében és 29 tartózkodó szavazattal nem tartotta fönn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fönn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/10091/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 30 nem ellenében és 29 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/10091/9. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 116 igen szavazattal, 28 nem ellenében és 30 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Soron következik az egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról szóló T/10316. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás.

A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/10316/8. számon, összegző jelentését pedig T/10316/9. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 4. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk. A 4. számú módosító javaslat Farkas Gergely indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 29 igen szavazattal, 142 nem ellenében és 3 tartózkodó szavazattal nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/10316/8. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 28 nem ellenében és 31 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisz­telt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/10316/11. szá­mú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 116 igen szavazattal, 30 nem ellenében és 29 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Soron következik a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosításáról szóló T/10094. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/10094/7. számon, összegző jelentését pedig T/10094/8. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a Törvényalkotási bizottság T/10094/7. számú összegző módosító javaslatát.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 114 igen szavazattal, 30 nem ellenében és 29 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja‑e a T/10094/9. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 113 igen szavazattal, 38 nem ellenében és 23 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztések tárgysorozatba vételéről döntünk. Emlékeztetem önöket, hogy tegnap ezek tárgyalását már lefolytatta az Országgyűlés.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik‑e a Schiffer András képviselő úr, frakcióvezető úr által az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekről címmel, H/9798. számon előterjesztett határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 170 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 2 tartózkodó szavazattal tárgysorozatba vette.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik‑e a Vona Gábor és képviselőtársai által a vizsgálóbizottságok létrehozhatóságának érdekében az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása címmel, T/10085. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 57 igen szavazattal, 114 nem ellenében és 3 tartózkodó szavazattal nem vette tárgysorozatba.

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy Szelényi Zsuzsanna független képviselő asszony az országgyűlési képviselők választásának demokratikusabbá tételéről címmel H/9973. számon előterjesztett határozati javaslat tárgysorozatba-vételi kérelmének tárgyalásán mint előterjesztő nem tudott részt venni, ezért az Országgyűlésről szóló törvény 39. § (2) bekezdése alapján az Országgyűlés az előterjesztést nem tárgyalta. Erre figyelemmel a határozati javaslat tárgysorozatba vételéről most nem határozunk.

(10.30)

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, hogy maradjanak a helyükön! (Rövid szünet. ‑ Dr. Áder János köztársasági elnök a díszpáholyba lép.) Tisztelt Képviselőtársaim! Álljunk föl, köszöntsük köztársasági elnökünket a házszabályi előírásoknak megfelelően! Isten éltesse, elnök úr! (A teremben lévők felállnak. ‑ Taps.) Köszönöm szépen. Foglaljanak helyet! (Megtörténik.)

A határozathozatalok végére értünk. 10 óra 32 perc van. A forgatókönyvnek megfelelően haladunk.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése. A kormány‑előterjesztés T/10502. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető.

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a díszpáholyban helyet foglaló Áder János köztársasági elnök úr fel kíván szólalni a mai vita során. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Halljuk, halljuk!)

Elsőként megadom a szót Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter úrnak, a napirendi pont előadójának, 30 perces időkeretben, aki felszólalását az emelvényen mondja el. Megvárjuk, amíg miniszter úr az emelvényre érkezik. (Dr. Seszták Miklós a szónoki emelvényre lép.) Köszönöm szépen, miniszter úr. Öné a szó, parancsoljon!

Felszólalások:  <<  21  >>    Ülésnap adatai