Készült: 2020.07.12.06:11:04 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

131. ülésnap (2011.11.08.), 98. felszólalás
Felszólaló Tóth Gábor (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:32


Felszólalások:  Előző  98  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A Belügyminisztérium november 5-én terjesztette be az Országgyűlés elé a polgárőrségről, a polgárőri tevékenység szabályairól szóló T/4865. számú törvényjavaslatot.

A polgárőrség tevékenységére vonatkozó, törvényi szintű szabályokat jelenleg a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény rögzíti. A legutóbbi országgyűlési képviselő-választásokat nem sokkal megelőzően azonban olyan új, polgárőrként bejegyzett szerveződések jelentek meg Magyarországon, amelyek ugyan a közbiztonság romlásának megakadályozását és megelőzését tűzték ki célul, ugyanakkor a működésük e célokkal ellentétes hatást váltott ki, hiszen a biztonság növelése helyett eszkalálták a társadalmi feszültségeket és azok következményeit. Mivel a polgárőrszervezetek az egyesülési jogról szóló törvény hatálya alatt tevékenykedve szabadon alakíthatók, az ezzel kapcsolatos visszaélések megelőzése a jelenlegi szabályozás mellett nem biztosított maradéktalanul, ezért a szabályozás új alapokra helyezésére van szükség.

(11.50)

Tisztelt Ház! Az új szabályozás nemcsak a polgárőrök tevékenységére, de a szervezeteikre, illetve azok működésére vonatkozó szabályokat is megállapítja, annak érdekében, hogy az új szabályrendszer képes legyen megakadályozni a polgárőri tevékenység leple alatt folytatott jogellenes tevékenységeket, illetve az egyesülési joggal történő egyéb visszaéléseket. Az önök előtt fekvő törvényjavaslat meghatározza, hogy milyen feltételek esetén mely társadalmi szervezet láthatja el az Országos Polgárőr Szövetség feladatait. A javaslat 30. § (5) bekezdése törvényi szinten a Fővárosi Bíróság által az Országos Polgárőr Szövetséget jelölte ki ezen feladat ellátására.

A törvényjavaslat elismeri a polgárőrség társadalmi-szervezeti jellegét, ennek megfelelően lényegi eleme a polgárőrség szervezeti rendszerének meghatározása, amely illeszkedik a közjogi intézményrendszerhez. A polgárőri tevékenység alapvetően az egyesülési jog alapján létrejött és működő egyesületekre, valamint azok szövetségeire épül, de a tevékenység rendészeti jellege következtében szükséges bizonyos feltételekhez kötni annak ellátását.

Nagyon fontos új eleme a javaslatnak: a törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy a polgárőr az együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján, a szakmai felkészítést követően közterületen közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési és bűnüldözési célból bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon elhelyezett képfelvevő eszközök működtetésében közreműködhet. E rendelkezés bevezetése főként olyan tipikusan kistelepülések közbiztonságának fokozását és bűnmegelőzési célú törekvéseit támogatja, ahol nincs állandó rendőri jelenlét, és a települési önkormányzat azért nem telepít ilyen eszközöket, mert közterület-felügyelőket forrás hiányában nem tud foglalkoztatni. A polgárőröknek az ilyen képfelvevő eszközök működtetésében való közreműködése kizárólag a képfelvevő eszközök kezelését jelenti.

A polgárőrök képfelvevő eszközök működtetésében való közreműködésének jogosultsága jelentősen eltér a közterület-felügyelőkétől. Hiszen egyrészről a polgárőrség nem telepíthet ilyen felvevő eszközöket, másrészről a kezelés során a polgárőr a képfelvételen szereplő személyre vagy járműre vonatkozóan tudomására jutott adatokat, információkat az eredeti céltól eltérően nem használhatja fel, illetve személy- és lakcím-, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásban tárolt adatok lekérdezésére és az észleltek alapján intézkedésre nem jogosult.

A törvényjavaslat garanciális elvárásként fogalmazza meg, hogy a polgárőr a közreműködés során észlelt szabálysértésről vagy bűncselekményről haladéktalanul köteles tájékoztatni a hatóságot. Emellett a polgárőr a képfelvevő eszközök kezelése során köteles betartani azokat az elhelyező által kialakított szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, amelyek az érintett személy személyes adatait, így különösen a magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomásától megóvják.

További garanciális szabályként mondja ki a törvény, hogy a rögzített képfelvételt a polgárőr köteles a rendőrségről szóló törvényben és a közterület-felügyeletről szóló törvényben foglaltak felhasználása céljából a büntető- vagy szabálysértési eljárásra jogosult szerv részére továbbítani. A továbbítás során meg kell jelölni a képfelvétel keletkezésének helyét, napját, pontos idejét, valamint a kezelő polgárőr nevét és annak azonosító számát.

Úgy gondolom tehát, hogy ez a javaslat megfelelő garanciális szabályokat fogalmaz meg és tartalmaz, és nagyban segíti a rendőrség bűnmegelőző munkáját.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, elnök úr. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  98  Következő    Ülésnap adatai