Készült: 2020.04.08.09:01:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

125. ülésnap (2015.12.14.), 194. felszólalás
Felszólaló Dr. Vas Imre (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 2:00


Felszólalások:  Előző  194  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VAS IMRE, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Ezúton tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság 2015. december 10-én megtárgyalta a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény és a kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7409. számú törvényjavaslatot, és ahhoz a bizottság 23 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett összegző módosító javaslatot és összegző jelentést nyújtott be. Az összegző módosító javaslat csupán a TAB saját módosító javaslatát tartalmazza, miután az Igazságügyi bizottság indítványát pontosítja. Ez a pontosítás deklarálja az egyházak függetlenségét, önkormányzatiságukat garanciális jelleggel.

A módosító javaslat ‑ tekintettel az Alaptörvény VII. cikk (4) bekezdésére, amely szerint az állammal való együttműködésben részt vevő vallási közösségek bevett egyházként működnek ‑ szintén pontosítja, hogy a bevett egyházi minőséget megalapozó rendelkezés valamennyi jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség számára biztosítja az átfogó együttműködési megállapodás megkötésének lehetőségét, és így az Alaptörvényből következő egyházi minőség elnyerését is biztosítja.

Mindezekre tekintettel a TAB többségét adó képviselői azt javasolják, hogy az Országgyűlés fogadja el a törvényjavaslatot a TAB összegző módosító indítványaival együtt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Felszólalások:  Előző  194  Következő    Ülésnap adatai