Készült: 2021.06.21.11:18:35 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

224. ülésnap (2017.05.17.), 12. felszólalás
Felszólaló Bánki Erik (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:49


Felszólalások:  Előző  12  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÁNKI ERIK, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy egy idézettel kezdjem és Vince Lombardit idézzem, aki az amerikai futball-liga egyik legsikeresebb edzője volt. Ő azt mondta, hogy a szótár az egyetlen hely, ahol az eredmény megelőzi a munkát. Mi magunk sem tarthatnánk itt, nem állhatnánk úgy ezen a pulpituson, és nem támogathatnánk a kormányt a 2018-as évre benyújtott költségvetés tekintetében, ha 2010-ben, összefogva a magyar emberekkel, a magyar társadalom különböző csoportjaival, a magyar gazdaság szereplőivel, nem tudtuk volna kimenteni Magyarországot a válságból, nem tudtuk volna megmenteni a csőd helyzetétől, és nem tudtunk volna elérni egy olyan gazdaságpolitikai fordulatot, amelynek köszönhetően 2013-tól egy folyamatosan növekvő pályára állítottuk a magyar gazdaságot, és ma már minden gazdasági elemző és ellenfeleink is elismerik azt, hogy a magyar gazdaságpolitika, az a magyar út, amelyet kijelöltünk magunknak, igenis sikeres volt. Ennek köszönhetjük azt, hogy egy olyan költségvetést tudtunk benyújtani, amelynek fontos alappillérei közül talán az elsődleges a magyar munkahelyek megteremtése és megvédése, a magyar emberek támogatása.

A 2010-ben hivatalba lépő polgári kormány első lépése volt az, hogy munkát adjon az embereknek, egy olyan politikát indítson el, ahogy Kósa Lajos frakcióvezető úr is mondta, amelynek köszönhetően tíz év alatt egymillió új munkahelyet fogunk tudni teremteni. Akkor itt ebben a teremben és a külső ellenfeleink körében is meglehetősen nagy derültséget váltott ki ez a vállalás. Mára ott tartunk, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy időarányosan teljesítettük a vállalásunkat, hiszen több mint 700 ezer új munkahelyet hoztunk létre, 4 millió 350 ezer fölött van a magyar munkavállalók száma, amely 1990 óta egyetlenegy esetben sem fordulhatott elő. A munkanélküliségi ráta a 2010-es 11,4 százalékról mára 4,5 százalékra csökkent, ami gyakorlatilag ott tart, hogy szinte mindenki, aki dolgozni akar, munkát tud vállalni Magyarországon, sőt Magyarország bizonyos területein munkaerőhiánnyal kell szembenéznie a gazdaságnak, ezért a kormány, nagyon helyesen, a munkaerő-mobilitás érdekében számos intézkedést fogalmazott meg, többek között a következő évi költségvetésben is.

Azonban nem elég csak munkahelyet adni, a bérek folyamatos emelkedésére is törekedni kell. Magyarországon, ahogy azt miniszter úr az expozéjában is említette, 50 hónapja folyamatos reálbér-nö­ve­ke­dés van. A 2018-as költségvetés biztosítja azokat a feltételeket, amelyek a következő évben is ezt a béremelkedési pályát meg tudják tartani, és ennek köszönhetően az alacsony keresetűek körében is, de va­la­mennyi életpályaprogram folytatásában szinte va­la­mennyi munkavállaló részére jövőre is komoly bér­emelés várható. Úgy számolunk, hogy a gazdaságban a reálbér-növekedés a jövő évben is átlagosan meghaladhatja a 10 százalékos mértéket. De amire különösen büszkék vagyunk, az a legalacsonyabb keresetűek jövedelmi helyzetének a javítása, amely 2017-ben indult a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelésével. Ez a következő évben is folytatódik, hiszen a minimálbér további 8 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 12 százalékkal nő. Ezzel elérjük azt, hogy a szakmunkás-minimálbérek megduplázódnak 2010 óta, amire, azt gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék valamennyien.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap jövőre is biztosítja a Start-munkaprogram finanszírozását, összesen több mint 220 milliárd forint értékben. Az alap forrásai fedezik majd azokat a munkaerőpiaci programokat is, amelyek célja a közfoglalkoztatottak versenyszférába történő átlépésének a további támogatása, a munkaerőpiacon való elhelyezkedésük segítése. A foglalkoztatottak számának 2010 óta történő növekedésében kiemelkedő szerepet vállalt a piac, a gazdasági szereplők, akik a teljes munkahely­terem­tési program több mint 70 százalékát adják, azaz több mint félmillió embernek adtak munkát az elmúlt időszakban.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Fidesz mindig is kiemelt céljának tekintette a magyar családok támogatását. Kósa Lajos frakcióvezető úr beszélt róla, a magyar családok adókedvezmény-rendszere Európában is egyedülálló. Különösen a három és több gyermeket nevelő családok esetében olyan kedvezményrendszert vezettünk be az előző években, amely alapján a gyermekvállalás nem jelent azonosat a szegénység vállalásával, mint ahogy az korábban sajnos Magyarországon jellemző volt. Most a két gyermeket nevelő családokat helyeztük fókuszba, számukra 2018. január 1-jétől újabb 35 ezer forinttal nő az adókedvezmény mértéke, így a korábbi emelésekkel együtt összesen több mint 400 ezer forinttal nő a két gyermeket nevelő családok jövedelme éves szinten.

A költségvetés számaiból az is kiderül, hogy jövőre még több forrás, összesen több mint 225 milliárd forint áll majd rendelkezésre a családok otthonteremtési programjának finanszírozására, amelynek olyan pótlólagos gazdaságfejlesztési hatásai vannak, amelyek nagymértékben hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a jövő évben tervezett 4,3 százalékos gazdasági növekedés realitássá váljon az év végére.

(10.00)

És a nyugdíjasokról sem feledkeztünk meg, hiszen, ahogy vállaltuk, 2010 óta minden évben a minimális vállalásunk a nyugdíjak reálértékének megőrzése. Ahogy eddig, ezután is ezt megtettük. Eddig azt sikerült elérnünk, hogy 2010 és 2016 között több mint 10 százalékkal nőtt a nyugdíjak vásárlóértéke, ami azt jelenti, ahogy miniszter úr is fogalmazott az expozéjában, hogy visszaadtuk azt a 13. havi nyugdíjat a nyugdíjasok részére, amit a szocialisták 2009-ben elvettek tőlük.

(Gúr Nándort a jegyzői székben
Hiszékeny Dezső váltja fel.)

A családok támogatása és nyílt munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében az idei évtől a kisgyermekek napközbeni ellátásának rendszerét átalakítjuk. A jövő évi költségvetés több mint 190 milliárd forintot irányoz elő a települési önkormányzatok által fenntartott óvodák és több mint 35 milliárd forintot a bölcsődék támogatására. A minibölcsődék kialakításának programja keretében 1,5 milliárd forint fejlesztési forrást is biztosít a költségvetés annak érdekében, hogy minél több település tudja biztosítani a szülők mielőbbi visszatérését a munka világába.

Jövőre még több forrás jut a gyermekétkeztetés támogatására is. Az intézményi és a szünidei étkeztetés feladatainak ellátását közel 80 milliárd forint szolgálja majd. Az állam nemcsak a gyermekétkeztetést ellátó konyhák működéséhez, hanem azok fejlesztéséhez és bővítéséhez is hozzájárul majd. A fenti intézkedéseket is számításba véve a jövő évi költségvetés több mint 1900 milliárd forintot biztosít közvetlenül a családtámogatási rendszer finanszírozására, azt gondolom, erre méltán lehet büszke valamennyi parlamenti képviselő, aki ezt a jövő évi költségvetést támogatni fogja.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az ókori bölcsek azt mondják, nemcsak az szegény, akinek semmije sincs, hanem az is, aki túl sokat akar. Ha megnézzük a jövő évi költségvetés tervezetét, akkor, azt gondolom, olyan reális vállalásokat tartalmaz, amelyeket a folyamatos növekedési pályára állított magyar gazdaság teljesítménye képes fedezni, amelyek nem veszélyeztetik az államháztartás stabilitását és biztonságát, de közben minden magyar társadalmi réteg számára olyan előrelépési lehetőséget jelentenek, amely a saját életük, a saját boldogulásuk szempontjából érezhető minőségi változást hoz.

Azt gondolom, aki alaposan áttanulmányozta ezt a költségvetést, megnézte annak fejezeti előirányzatait, az láthatja, hogy valóban minden magyar ember számára egy újabb előrelépési lehetőséget biztosít a 2018-as költségvetés; nemcsak az előirányzatok növekedésével, nemcsak az adócsökkentési program és a különböző támogatási rendszerek növelése révén, hanem azzal is, hogy van egy kiszámítható biztonság a költségvetésbe építve. Hiszen ha megnézzük a tartalékok fejezeteit, akkor láthatjuk, hogy több mint 200 milliárd forint tartalékkal is kalkulál a jövő évi költségvetés azokra az esetleges, váratlan helyzetekre, amelyekre nem lehet felkészülni, és amelyek a korábbi években beigazolódtak, például a migránsválság kapcsán, amikor több tízmilliárddal, most már összességében 100 milliárd forint összeggel kellett rendkívüli intézkedés keretében ezeket a költségeket Magyarországnak vállalnia, a magyar emberek biztonsága érdekében.

Tehát minden területen megalapozott, kiszámítható és biztonságos a 2018-as költségvetés. Arra kérem önöket, hogy szavazatukkal támogassák ennek elfogadását és ezzel minden magyar állampolgár boldogulását. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  12  Következő    Ülésnap adatai