Készült: 2020.09.22.07:47:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

116. ülésnap (2020.04.06.),  45-47. felszólalás
Felszólalás oka Az ülés napirendjének megállapítása
Felszólalás ideje 9:29


Felszólalások:   41-44   45-47   47-55      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, Tállai András államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A napirend előtti felszólalások végére értünk. Most felkérem Hiszékeny Dezső jegyző urat, hogy ismertesse a további, napirenden kívüli felszólalókat.

HISZÉKENY DEZSŐ jegyző: Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Kálló Gergely, Jobbik; Varga-Damm Andrea, Jobbik; Z. Kárpát Dániel, Jobbik; Gurmai Zita, MSZP; Varju László, DK; Simicskó István, KDNP.A holnapi napon napirend előtti felszólalásra jelentkeztek a következő képviselők: Tordai Bence, Párbeszéd; Csárdi Antal, LMP; Vadai Ágnes, DK; Korózs Lajos, MSZP; Lukács László György, Jobbik; Nacsa Lőrinc, KDNP; Bánki Erik, Fidesz.

A holnapi napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Varga-Damm Andrea, Jobbik; Z. Kárpát Dániel, Jobbik; Potocskáné Kőrösi Anita, Jobbik; Keresztes László Lóránt, LMP; Varga László, MSZP.

A szerdai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Varga-Damm Andrea, Jobbik; Z. Kárpát Dániel, Jobbik; Keresztes László Lóránt, LMP.

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy Boldog István, Fidesz, országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítvány érkezett 2020. április 2-án a KSB. 3590/2017/70. számon a legfőbb ügyésztől közvádas ügyben. Ugyancsak 2020. április 2-án Kálló Gergely, Jobbik, országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítvány is érkezett a KSB. 2493/2019/4. számon a legfőbb ügyésztől szintén közvádas ügyben.

Az indítványokat a házelnök úr megvizsgálásra kiadta a Mentelmi bizottságnak, és tájékoztatom önöket, hogy a Mentelmi bizottság mindkét képviselő ügyében H/10014. és H/10015. számokon benyújtotta határozati javaslatát. Így a napirendi javaslat szerint a mentelmi jog felfüggesztésének kérdéséről a mai ülésnapon döntünk.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre a házelnöki jogkörben előterjesztett javaslat alapján döntünk.

A szavazás előtt a szavazógépek működőképességének ellenőrzése céljából jelenlét-ellenőrzést tartunk. Kérem, nyomják meg szavazógépük valamelyik gombját, és ha valaki úgy érzékeli, hogy a gépe nem működik, kérem, jelezze azt! Most szavazzanak jelennel! (Szavazás.)

Jelen van 162 képviselő, távol van 37 képviselő.

Kérem, működik mindenkinek a gombja? (Nem érkezik jelzés.) Jelentkezőt nem látunk.

(14.50)

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatról döntünk. A Fidesz képviselőcsoportja azt kezdeményezte, hogy a mai ülésnapon a második olvasatos vitát követő határozathozatalokra a napirendi javaslatban eredetileg jelzett 15 óra 30 perc helyett 15 óra 50 perckor kerüljön sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadjae a napirendi ajánlás módosítására tett fenti indítványt. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen, látható többség.

Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatról döntünk. Kérdezem önöket, hogy elfogadjáke ezt az iménti módosítással együtt. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a módosított napirendi javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Házbizottsági egyetértés hiányában a B/8988/2. számú javaslatomban azt kezdeményezem, hogy az Országgyűlés kérje fel a kijelölt Igazságügyi bizottságot „A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Beszámolója a 2019. évi tevékenységéről” című, B/8988. számú előterjesztés határozathozatalára.

Kérdezem önöket, egyetérteneke javaslatommal. Gombnyomásos szavazás következik. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a kijelölt bizottságot 122 igen szavazattal, 39 nem ellenében, tartózkodás nélkül a határozathozatalra felkérte.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy mivel a frakciók bizottsági tagcserére nem tettek indítványt, ezért személyi javaslatokról nem döntünk.

Tisztelt Országgyűlés! Most a T/9677. számú törvényjavaslat második olvasatos vitájára kerül sor. Felkérem azokat a képviselőket, akik a vitában nem kívánnak részt venni, hogy valamennyiünk egészségének megőrzése érdekében a főigazgatói tájékoztató szerinti rendben hagyják el az üléstermet. És arra is kérem képviselőtársaimat, hogy az ülésteremben a vita során kizárólag a soron következő felszólaló és az azt követő két felszólalásra váró tartózkodjon. A vita a belső televíziós közvetítőrendszeren keresztül mindenki számára követhető, és a fentiek betartásához az ülésvezető elnök is segítséget nyújt.

Tisztelt Országgyűlés! Egyperces technikai szünetet tartunk. Kérem szépen, hogy aki nem vesz részt a vitában, fáradjon ki a folyosóra. (Rövid szünet.  Számos képviselő távozik az ülésteremből.  Az elnök csenget.)

Tisztelt Országgyűlés! Tehát soron következik az egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány-előterjesztés T/9677. sorszámon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető.

Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. 15 perces időkeretben adom meg a szót Vécsey László képviselő úrnak, a bizottság előadójának.
Felszólalások:   41-44   45-47   47-55      Ülésnap adatai