Készült: 2020.03.28.11:02:56 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
10 109 2014.06.19. 2:04  106-113

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A demokratikus jogállam alapja az, hogy senki nem állhat a törvények fölött. Ezt az alkotmányos jogelvet követik a magyar hatóságok a mindennapi munkájuk során. A magyar rendőrség mindenkivel szemben föllép, aki megsérti a törvényt, függetlenül faji, etnikai vagy vallási hovatartozásától; és mindenki számára biztosítja az élet- és vagyonbiztonsághoz, valamint a védelemhez való jogot.

A büntetőeljárást minden esetben a törvényeknek megfelelően megindítják, lefolytatják, és végrehajtanak minden törvényes eljárási cselekményt, mindenkivel szemben a zéró tolerancia elve alapján lépnek fel. Eddig sem alkalmaztak és a jövőben sem alkalmaznak kettős mércét sem Ózdon, sem az ország más településén. A rendőrség a jogsértések megelőzése, megszakítása, felderítése és az elkövetők elfogása érdekében - függetlenül az elkövetők vagy a sértettek származásától - megteszi a szükséges intézkedéseket.

A konkrét esettel, a konkrét üggyel kapcsolatban tájékoztatom, hogy jelenleg is több büntetőeljárás van folyamatban, ezért nem felel meg a valóságnak a képviselő úr azon állítása, hogy a rendőrség nem lép fel a bűncselekmények elkövetőivel szemben.

Tájékoztatom továbbá arról is, hogy az előzetes letartóztatás elrendelésének kérdésében a döntés a bíróság jogkörébe tartozik. Annak elősegítése érdekében, hogy a sértett és a szomszédos családok között kialakult konfliktusok mielőbb rendeződjenek, és békesség legyen az ön által kérdezett helyen, a rendőrség felvette a kapcsolatot az ózdi roma nemzetiségi önkormányzat elnökével, Ózd város polgármesterével, valamint alpolgármesterével, ezenkívül pedig a sértett lakókörnyezetében állandó, 24 órás, helyszíni váltásos rendőri jelenlét elrendelésére történt intézkedés, amely jelenleg is tart, és mindaddig tart, amíg ez szükséges.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
10 113 2014.06.19. 1:10  106-113

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Képviselő Úr! Az egy másik párt, amely lakást bérel és politikai marketingeszközöket használ mások bajának bemutatása érdekében. De mindenképpen szeretném elmondani, hogy tisztában vagyunk a helyzettel, tisztában vagyunk azzal, hogy még többet kell tenni annak érdekében, hogy a biztonságot, a közbiztonságot valamennyi magyar településen, valamennyi magyar állampolgár számára - függetlenül faji, vallási, etnikai hovatartozásától - biztosítani tudjuk. A kormány, a Belügyminisztérium és a rendőrség elszánt annak érdekében, hogy ezt megtegye.

Én meg arra kérem, tisztelt képviselő úr, hogy azokat a törvényjavaslatokat, amelyeket ide, a Ház elé hozunk, amelyek azt célozzák, hogy ezt a rendet, a biztonságot mindenki számára kiterjedően tudjuk biztosítani, támogassák. Hiszen én meg arra emlékszem, hogy az előző ciklusban önök számon kérték a rendet, de a törvényjavaslatok nagy részét ezzel kapcsolatban nem támogatták.

Abban bízunk, hogy Ózdon is és az ország valamennyi településén tudjuk biztosítani a rendet, a biztonságot valamennyi magyar állampolgár számára.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
11 24 2014.06.23. 3:03  21-27

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Úgy látszik, hogy ön már megkezdte a kampányolást az önkormányzati választásokra, azonban ezt anélkül teszi, hogy a szükséges háttérismeretekkel tisztában lenne. A vagyonőrök foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében 2014 márciusában hatályba lépett a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény módosítása, ennek értelmében csak és kizárólag a közbeszerzési eljárások esetében bevezettük a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj intézményét. Tájékoztatom, hogy a piaci árképzést a továbbiakban sem kívánjuk befolyásolni.

A törvénymódosítás által biztosított felhatalmazó rendelkezések alapján lehetőség nyílt a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról szóló kormányrendelet tervezetének megalkotására. Ez a tervezet tartalmazza a vagyonvédelmi rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokat, amelyeket mind a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarával, mind pedig a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottsággal közösen, részletesen egyeztettük. Az eljárási rend kidolgozását követően nyílt lehetőség a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2014. évi mértékéről szóló BM-rendelet kidolgozásának megkezdésére.

Tisztelt Képviselő Úr! A törvény módosítása alapján a közbeszerzési eljárások során lehetőség nyílt arra, hogy a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj összegét el nem érő ajánlati összeg esetén az ajánlatkérő az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó közbeszerzési szabályokat alkalmazza, és annak keretében az ajánlattevőtől kért indokolást a gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősítse. Kiemelendő azonban, hogy a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíjat az aránytalanul alacsony ár vizsgálatakor csak figyelembe kell venni, annak be nem tartása azonban még nem vezet automatikusan az ajánlat érvénytelenné nyilvánításához. Ezáltal biztosított, hogy a szabályozás összeegyeztethető legyen az európai bírósági gyakorlattal is, amely szerint nem határozhatók meg olyan árszintek, amelyek automatikus kizárást jelentenek, hanem minden esetben az ajánlattevő és az ajánlatkérő párbeszéde alapján, a körülményeket mérlegelve kell dönteni az ajánlat megvalósíthatóságáról.

Tekintettel arra, hogy a törvény módosításával már egyértelmű döntés született a vagyonvédelmi rezsióradíj megállapításáról, megnyugtathatom, hogy az nem csak kampányfogás volt. A kormány dolgozik a végrehajtását szolgáló jogszabályok megállapításán, amelyek elfogadásukat követően a Magyar Közlönyben kihirdetésre kerülnek.

Kérem a tisztelt képviselő urat, hogy fogadja el a válaszomat. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

(14.00)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
11 76 2014.06.23. 2:04  73-80

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Legelőször is szeretném leszögezni azt a tényt, hogy az elmúlt ciklus elején a közfeladatot ellátó személyek büntetőjogi védelmét erősítettük, szigorítottuk a büntető törvénykönyvet, amely szigorúbb szabályok az új büntető törvénykönyvbe is beépítésre kerültek.

Szeretném elmondani, hogy azt a korábban hangoztatott álláspontunkat itt is megerősítem, hogy a demokratikus jogállam alapja, hogy senki nem állhat a törvények fölött, fajra, felekezetre, bőrszínre, származásra tekintet nélkül, és a törvények mindenkire, így a beteg, segítségre szoruló emberekre is minden esetben kötelezőek. Ezt szeretném leszögezni.

S azt is szeretném elmondani, hogy ezúton is köszönetet mondunk a mentőszolgálat tagjainak, a mentőknek, akik áldozatos munkájukkal azon dolgoznak, hogy a bajba jutott embereknek segítséget nyújtsanak. S azt is meg kell mondani, hogy ebben a három esetben is hívásra érkeztek a mentőszolgálat tagjai, a mentők a helyszínre azért, hogy segítséget nyújtsanak, és ezek az emberek abban a három esetben, amelyeket ön az azonnali kérdésében említett, segítségre szoruló, beteg emberek voltak. Majd az orvosszakértői vélemény fogja megállapítani, hogy a beszámítási képességük mennyiben állt fenn, mennyiben megalapozott az ő büntetőjogi felelősségre vonásuk. De szeretném elmondani, hogy itt nem bűnözőkről van szó, képviselő úr, hanem beteg emberekről, akik olyan magatartást tanúsítottak, ami nem elfogadható. Szeretném megerősíteni, hogy az eljárás ezekben az esetekben is, mind a három esetben megindult.

Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném elmondani, hogy a kormány elszánt a rend, a biztonság további erősítése érdekében. Arra kérem önt és az ön frakcióját, hogy támogassa azokat a törvényeket, amelyek ezeket a célokat szolgálják.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
11 80 2014.06.23. 1:08  73-80

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Még egyszer megerősítem, elfogadhatatlan a segítséget kérő emberektől is bármiféle jogsértés, és ez ellen a jogsértés ellen a hatóságok fellépnek. Ezekben az esetekben a kórházba szállítás után a rendőrség azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, és a jövőt illetően is, ha az szükséges, hasonlóan fogunk eljárni.

Még egyszer mondom, köszönet és elismerés a mentőszolgálat tagjainak, a mentőknek azért a tevékenységért, amit valamennyiünk érdekében végeznek, s az esetek döntő részében a jogot tisztelő, jogkövető emberek veszik igénybe a mentők segítségét. Az ilyen előforduló esetek sem elfogadhatók, a hatóságok föllépnek. Az orvosszakértői vizsgálatok eredményeképpen tudjuk megmondani, hogy a büntetőeljárás milyen irányt vesz, illetőleg mi fog történni ezt követően. Arra kérem önöket, hogy ha komolyan gondolják a rend iránti törekvéseiket, akkor támogassák a kormány szigorító intézkedéseit.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
11 132 2014.06.23. 1:39  127-136

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tasnádi László az elmúlt hét péntekén, 2014. június 20-án, a Belügyminisztériumban sajtótájékoztatót tartott pályafutásáról. (Dr. Schiffer András: Lemondott?) Erről a sajtótájékoztatóról a sajtó képviselői részletesen, minden részletre kiterjedően tájékoztatták Magyarország nyilvánosságát. Tasnádi László elmondta (Dúró Dóra: Hogy ez természetes dolog.), hogy terrorelhárítással és kémelhárítással foglalkozott (Dr. Staudt Gábor közbeszól. - Derültség a Jobbik soraiban.), elmondta a részletes szakmai életútját.

Tasnádi László az elmúlt négy évben, 2010-14 között a Belügyminisztérium kabinetfőnökeként a Nemzetbiztonsági bizottság ülésein gyakran tájékoztatta az országgyűlési képviselőket (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Szégyen! - Dr. Schiffer András: Nem szivárogtatott?), s akkor senkinek az ő tevékenységével kapcsolatban kifogása nem merült föl. (Dr. Staudt Gábor, dr. Schiffer András: Szégyen!)

Tisztelt Képviselő Úr! Tasnádi László beszámolt az életútjáról, elmondott mindent a nyilvánosságnak ezzel kapcsolatban, elmondta a tevékenységét, elmondta azt, hogy mivel foglalkozott az 1970-es évek közepétől kezdődően. (Dr. Schiffer András: Igen? - Dr. Staudt Gábor: Mint Horn Gyula.) Tisztelt Képviselő Úr! Ön ezt a bejelentést, ezt a sajtótájékoztatót, illetőleg az ott elhangzottakat politikai haszonszerzésre használja föl (Derültség a Jobbik és az LMP soraiban.), kérem, hogy ezt ne tegye.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
11 136 2014.06.23. 0:55  127-136

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Még egyszer szeretném leszögezni, Tasnádi László 2014. június 20-án a nyilvánosság elé állt, minden, a pályafutásával kapcsolatos részletről tájékoztatta a nyilvánosságot. (Dr. Schiffer András: Ki volt a kapcsolat?) Elmondta azokat a tényeket, amelyek a pályafutásával kapcsolatosak, elmondta a tevékenységét, a különböző beosztásait, elmondta azt, hogy ő ezekben az időszakokban milyen tevékenységet folytatott. (Dr. Staudt Gábor: Horn Gyula is elmondta.) Tisztelt Képviselő Úr! Arra kérem, hogy ezeket az információkat, amelyeknek ön is a birtokában van (Dr. Schiffer András: Minek vagyok a birtokában?), azoknak az információknak, tisztelt képviselő úr, amelyek a sajtótájékoztatón elhangzottak (Szilágyi György: Ott nem hangzott el semmi.), tehát ezek az információk a nyilvánosság számára hozzáférhetők, s ezeket Tasnádi László megosztotta a nyilvánossággal.

Köszönöm szépen. (Novák Előd: Még külügyminiszter is lehet belőle!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 12 2014.06.30. 5:00  9-12

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A tegnapi nap délelőttjén a budai Várban tett esküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának 116 végzős hallgatója. A hallgatók előtt Orbán Viktor miniszterelnök úr beszédet mondott, és a következőt mondta: "Önök ma esküt tettek az új Alaptörvényünkre, arra az Alaptörvényre, amellyel egyszer s mindenkorra lezártuk a kommunizmus utáni, túlságosan is hosszúra nyúlt átmeneti időszakot. Rögzítettük benne mindazokat az értékeket és elveket, amelyekben hiszünk, és amelyekre legjobb meggyőződésünk szerint alapozva elérhető és emberhez méltó jövőt tudunk biztosítani a magyarok számára. Alaptörvényünk emberi méltóságunk és nemzeti szabadságunk fundamentuma. Önök ezt a szabadságot hivatottak megóvni. Ebből a szabadságból születik az a rend, amelynek védelmére önök ma felesküdtek. Önök fiatalok, nem élték át, de szeretném, ha tudnák: erről a rendről álmodtunk 25 évvel ezelőtt. 25 évig dolgoztunk, 25 évig dolgoztak az önök szülei, amíg sikerült Magyarországot ide eljuttatnunk, ide felemelnünk. Kérem önöket, védjék hát meg mindazt, amiért szüleik megdolgoztak."

Tisztelt Képviselő Úr! A miniszterelnök úr elmondta, hogy 2010-ben mi azokat az elvárásokat vittük át a rendvédelmi reform során a gyakorlatba, amelyeket az emberek megfogalmaztak. Ezek a következők voltak. Egyrészt azt kérték az emberek, hogy a rendőri jelenlétet az ország legkisebb településén is növeljük, javítsuk. Ehhez volt szükség 3500 új rendőrre, a rendőrség technikai állománya színvonalának javítására.

Azt is kérték tőlünk az emberek, hogy még a látszatát is kerüljük el annak, hogy a rendőrség, a rendőrök nem az áldozatok, hanem az elkövetők oldalán állnak. A rendőrséget megtisztítottuk. A rendőrség ma ezektől a helyzetektől mentes, és erről a Nemzeti Védelmi Szolgálat gondoskodik. Gondolkodtunk és megvalósítottuk az önfenntartó büntetés-végrehajtási intézeteket. Ma a büntetés-végrehajtási intézetekben az elítéltek 75 százaléka dolgozik.

Azt is elvárták tőlünk, és megfogalmazták ezt az elvárást az emberek, hogy a rendvédelmi szervek között hibátlan legyen az együttműködés (Folyamatos zaj a Jobbik padsoraiban. - Az elnök csenget.) akár természeti, akár ipari katasztrófák során. Úgy gondolom, hogy az elmúlt években mind a dunai árvíz, mind a korábbi, akár a devecser-kolontári katasztrófa során ezt a hibátlan együttműködést a rendvédelmi szervek nap mint nap bizonyították, és ezúton is köszönetet mondok ezért.

Tisztelt Képviselő Úr! Önnek a miniszterelnök úrra vonatkozó kijelentéseit visszautasítom, azok teljes mértékben megalapozatlanok, és azt is szeretném elmondani, hogy ma már ott tartunk, és 2010-től kezdve, ahogy május 29-én megalakult a második Orbán-kormány, azt tapasztaltuk, hogy az emberek, az önkormányzatok azt kérik a Belügyminisztériumtól, azt kérik a rendőrség vezetőitől, hogy növeljük a rendőri létszámot. (Mirkóczki Ádám közbeszól.) Igényelték ezt. Ön is eljárt a belügyminiszter úrnál, úgy tudom, hogy több településen is növeljük a rendőri létszámot. Ha igaz lenne, amit ön mond, hogy félnek a rendőröktől, hogy a pavlovi reflex alapján félnek a rendőröktől (Mirkóczki Ádám: Így van!), akkor ön sem kérte volna és az önkormányzati vezetők sem kérték volna azt, hogy növeljük a rendőri jelenlétet.

Tisztelt Képviselő Úr! Nem igazak az ön szavai. Ön nem először hazudott ebben a Házban. (Moraj a Jobbik padsoraiban.) Sajnálatos, hogy ön és a Jobbik-frakció rendért kiált rendszeresen, de soha nem szavazza meg, soha nem támogatja azokat a törvényeket, amelyeket ennek a rendnek az elérése érdekében fogadott el a Ház. (Közbekiáltás a Jobbik padsoraiból: Salátatörvény!) Utalok itt a szabálysértési törvényre, képviselő úr, utalok a rendőrségi törvényre, az egyes rendészeti tárgyú törvényekre - önök ezeket nem szavazták meg. (Egy hang a Jobbik padsoraiból: Saláta!) Nem szavazták meg a költségvetési törvényeket sem, amelyek a rendőrség működéséhez szükséges forrásokat biztosították.

Tisztelt Képviselő Úr! Mi elszántak vagyunk annak érdekében, hogy a rendet továbbra is fönntartsuk. Még többet kell tenni, tudjuk azt, hogy még többet kell tenni ennek érdekében mind a személyi állománnyal kapcsolatos követelmények megfogalmazása, mind a technikai feltételek javítása érdekében, és bízom benne és hiszek abban, hogy a tegnap esküt tett 166 végzős tiszt - akik tegnap esküt tettek a budai Várban - tevékenysége hozzájárul ahhoz, hogy a rend fönnmaradjon és tovább erősödjön Magyarországon.

Kérem a tisztelt képviselő urat, hogy ha komolyan gondolja, hogy ön rendért kiált, akkor a jövőt illetően támogassa a kormánynak a rendet elősegítő törvényjavaslatait.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 178 2014.06.30. 1:28  175-178

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Magyarország Alaptörvénye rögzíti a gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való jogát. A gyermekek jogairól és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény pedig kimondja, idézem: "Az állam szerveinek minden, a gyermeket érintő döntésükben elsősorban a gyermek mindenekfelett álló érdekét kell figyelembe venniük." A hatóságok a mindennapi munkájuk során is ezek szerint járnak el.

A szabálysértési törvény szerint szabálysértést követ el az, aki gyermekkorú személy társaságában koldul. Ezekben az esetekben a jogsértőkkel szemben a rendőrség mellett ma már a közterület-felügyelők is jogosultak fellépni és azonnal megkezdeni az intézkedést. Amennyiben azonban az eljáró rendőr azt észleli, hogy a koldussal együtt levő gyermek valamilyen szer hatása alatt áll, mint ahogy az ön által említett esetben is előfordulhatott, azonnal kezdeményezi a büntetőeljárás megindítását, és megteszi a szükséges intézkedéseket a gyermek védelme érdekében. Az ilyen és hasonló szabálysértések visszaszorítása, valamint a hatékonyabb fellépés elősegítése érdekében Budapesten már ezer darab (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) közterületi térfigyelő kamera működik.

Amennyiben az állampolgárok azt tapasztalják, hogy a koldus gyermekkel együtt koldul, kérjük, azonnal értesítsék a rendőrséget, hogy az eljárás mielőbb megindulhasson, és a gyermek védelme érdekében a gyermek védelembe vétele minél hamarabb megtörténhessen.

Köszönöm szépen, képviselő úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
13 94-96 2014.07.04. 4:28  93-126

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! (Nagy zaj. - Az elnök csenget.) A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény 2014. július 6-ai hatálybalépését követően az Országgyűlés által módosított kormányzati szerkezethez igazodóan a feladatok átcsoportosítása... (Folyamatos zaj.)

ELNÖK: Képviselőtársaim! Bocsánat, államtitkár úr! Képviselőtársaim, tiszteljék meg az államtitkár urat - mint az expozét ismertető államtitkárt -, hogy meghallgatják, és tegyék lehetővé, hogy mindenki számára meghallgathatóvá váljon.

Köszönöm szépen.

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen, elnök úr. ...a központi közigazgatás területén kormányrendeleti szinten megtörtént. Azonban az átcsoportosítással érintett feladatok pontos meghatározása és a felelősségi körök elhatárolása egyes esetekben szükségessé teszi a törvényi szintű módosításokat is. Az önök előtt fekvő törvényjavaslat a belügyi ágazat tekintetében tesz javaslatot a legszükségesebb változtatásokra, amelyek a következők.

Az első: a kormányzati szerkezetátalakítás keretében megosztásra kerültek a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos kormányzati feladatok. A jövőben a belügyminiszter a büntetés-végrehajtásért való felelőssége keretében megszervezi és irányítja a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységet. Az igazságügyi miniszter pedig a belügyminiszter feladatkörébe tartozók kivételével ellátja a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos kormányzati feladatokat, és előkészíti a pártfogó felügyelői tevékenységre vonatkozó jogszabályokat. A szervezeti átalakítás keretében azon pártfogó felügyelői tevékenységi körök kerülnek a belügyminiszter irányítása alá, amelyek a szabadságvesztés büntetést töltő elítéltekhez, illetve azok szabadulása utáni társadalomba való visszailleszkedéséhez kapcsolódnak. A büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenység, illetve az ilyen tevékenységet végző pártfogó felügyelők a büntetés-végrehajtás szervezetébe integrálódnak a tevékenységük hatékonyabb ellátása érdekében. Ennek alapján a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységnek minősülnek a feltételes szabadságra bocsátással összefüggésben elrendelt pártfogó felügyelői vélemény elkészítésével, feltételes szabadság tartamára törvény alapján fennálló vagy elrendelt pártfogó felügyelettel, a szabadulást megelőző börtönpártfogolással, valamint a szabadulást követő utógondozási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok.

A szervezeti átalakítás szükségessé teszi a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló törvényerejű rendelet módosítását. Ennek oka egyrészt a büntetés-végrehajtási szervek és a pártfogó felügyelők új szervezeti keretek közötti együttműködése, másrészt pedig a kormány és az érintett miniszterek számára biztosított szabályozási felhatalmazás. Az új típusú feladatellátásra figyelemmel ugyanakkor módosítani szükséges a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló törvényt, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt is. Ennek oka, hogy a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységet folytató pártfogó felügyelők a jövőben is kormányzati szolgálati jogviszonyban állnak, viszont a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény jelenleg csak az igazságügyi szolgálatok pártfogó felügyeleti szolgálatánál működő pártfogó felügyeletekre tartalmaz rendelkezéseket.

A második rész: az anyakönyvi eljárásról szóló törvény számos egyedi ügyben, így például névváltoztatási ügyekben telepít döntési hatáskört miniszteri szintre. E hatáskörök címzettje az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter. A törvényi szinten történő hatáskör-telepítés azonban egyrészről a kormányt korlátozza a szerkezetátalakítási szabadságában, másrészt e hatáskörök jellege és jelentősége sem indokolja, hogy ezekben az ügyekben minisztériumi szinten történjen a döntéshozatal. Ezért a jelen javaslat a hatáskörök címzettjének meghatározását kormányrendeleti szintre utalná, és egyúttal átvezetné a módosítást az anyakönyvi eljáráshoz kapcsolódó törvényekben is.

(13.40)

A harmadik része: annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatás szervezésével foglalkozó szervezet esetleges átalakítása ne igényeljen későbbi törvénymódosítást, a közfoglalkoztatási törvény munkaügyi kirendeltségekhez és munkaügyi központokhoz feladatot telepítő szabálymódosítása is megtörténik azzal, hogy a törvény az eljáró szerveket általános megnevezéssel tartalmazza.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a javaslatot támogassa. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
13 126 2014.07.04. 2:28  93-126

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Először Harangozó Tamás képviselő úr hozzászólására reagálnék. Úgy gondolom, hogy a törvényjavaslat a házszabály szerint lett benyújtva a múlt héten. Ha akart volna, fel tudott volna készülni, és azt az indulatoktól fűtött hozzászólását, amiben a képviselőcsoportot sértegette, itt ismételten visszautasítom.

Azt sem tudom elfogadni, hogy fölháborítónak tartja, hogy péntek délután a parlamentben kell dolgozni. (Dr. Harangozó Tamás: Jövő héten tárgyaljunk újra!) Úgy gondolom, hogy a mezőgazdaságban, ahol ma aratnak, az őszi árpát és a búzát aratják, vagy az állattenyésztésben dolgozók, akik január 1-jétől december 31-éig az év minden napján dolgoznak, akkor úgy gondolom, hogy tőlünk, képviselőktől is elvárható, hogy ha úgy alakul, úgy hozza a helyzet, akkor péntek délután is álljanak rendelkezésre.

Staudt Gábor képviselő úrnak a következőt szeretném elmondani. Azt mondja, hogy a jelenlegi pártfogó felügyeleti rendszer nem kielégítő a működést illetően. Egyetértek, ezért változtatjuk meg, ezért terjesztettük be ezt a javaslatot. A börtönőrök illetményével kapcsolatban a hivatásos életpályamodell megoldást fog jelenteni. Mi is bízunk abban, hogy az ezen a területen dolgozóknak is tudjuk javítani a béreket.

Szél Bernadett képviselő asszony hozzászólását köszönöm. A közfoglalkoztatással kapcsolatban mondta el az álláspontját. Szeretném elmondani, hogy a közfoglalkoztatás rendszere az elmúlt évek gyakorlatában bevált, de hogy még eredményesebb, még sikeresebb legyen, azért terjesztettük elő a javaslatot. A szociális szövetkezetekkel kapcsolatos félelmeit indokolatlannak tartjuk.

Bárándy Gergely képviselő úr azon megállapítását, hogy a kormányzati struktúra kialakítása a kormánypártok lehetősége és felelőssége, ezzel teljesen egyetértek. Azt pedig korrektnek tartom, hogy csak azért nem adnak be módosítót, hogy az időt húzzák. Köszönöm szépen ezt az álláspontot.

Vágó Sebestyén képviselő úr hozzászólását köszönöm. Bízom abban, hogy az ennek a törvényjavaslatnak az elfogadása után működésbe lépő pártfogó felügyeleti rendszer eredményesebb lesz, mint a korábbi.

Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm a megszólaló képviselőknek a támogatást, bízom abban, hogy ez a törvényjavaslat is eléri a célját, és kérem, hogy szavazataikkal is támogassák.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
14 148 2014.09.15. 1:22  145-152

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Magyarország demokratikus jogállam, ahol a törvények mindenkire vonatkoznak. Senki nem állhat a törvények fölött, sem természetes személyek, sem gazdálkodó szervezetek, sem alapítványok. A megfélemlítéssel kapcsolatban ön néhány évet késett. 2006 őszén kellett volna a rendőrségi megfélemlítéssel kapcsolatban kérdést föltenni a magyar parlamentben, amikor békés ünneplő emberekre támadtak a rendőrök, amikor lovasrohamot vezényeltek, vezényeltettek önök a civil emberek ellen, és szemkilövetést végeztettek a rendőrséggel. (Felzúdulás, közbekiáltások és taps a kormánypárti padsorokból. - Közbekiáltások az MSZP soraiból.) Tisztelt Képviselő Úr! Akkor kellett volna ezt a kérdést föltenni.

Ami az ön által kérdezett ügyet illeti, a rendőrség törvényesen járt el, a hatályos jogszabályokat betartotta, semmiféle megfélemlítésről szó nem volt. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feljelentése alapján a Nemzeti Nyomozó Iroda indított eljárást. Ez az eljárás törvényes volt. Itt a napirend előtti hozzászólások kapcsán elhangzott, hogy ha önök demokraták és a jogállam tisztelői, akkor adják meg a hatóságoknak azt a lehetőséget, hogy az eljárást lefolytassák, és az eljárás eredményének ismeretében mondjanak véleményt.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
14 152 2014.09.15. 0:50  145-152

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ha visszagondolok az elmúlt évekre, akkor az a következtetés jut eszembe, hogy amit a szocialisták lassan mondanak, az csak rosszat jelent. (Derültség a kormánypártok soraiban.) Emlékeznek a klasszikusra: lassan mondom, hogy mindenki megértse.

Tehát, tisztelt képviselő úr, szeretném elmondani, szeretném leszögezni, hogy Magyarország demokratikus jogállam, a törvények mindenkire kötelezőek, senki nem állhat a törvények fölött, a rendőrség törvényesen járt el ebben az ügyben, mint ahogy minden ügyben törvényesen jár el a rendőrség, ezért arra kérem a tisztelt képviselő urat, hogy várja meg az eljárás eredményét, és annak ismeretében vonja le a következtetéseket, és annak ismeretében mondjon véleményt.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban. - Dr. Bárándy Gergely: Szégyenteljes válasz.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
14 230 2014.09.15. 4:27  229-244

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az Európai Rendőrakadémia, a CEPOL az uniós tagországok rendőrtisztjeinek képzésében részt vevő uniós ügynökség. Célja a bűnözés leküzdése, valamint az, hogy a közbiztonság, jog- és közrend fenntartása érdekében elősegítse a jobb európai együttműködést. Feladatai az évek során jelentősen bővültek, és az ügynökség egyre fontos szerepet játszik az Unió biztonságának fenntartásához szükséges ismeretek terjesztésében. A CEPOL nagyon fontos intézmény, az Európai Rendőrakadémia költözik Magyarországra, vagyis Budapest lesz az európai rendőrképzés legfontosabb központja. A rendőr-akadémia egyik legfontosabb feladata például, hogy ösztönözze a határon átnyúló bűnüldözési együttműködést. Ez a siker egy több mint egyéves kemény tárgyalás eredménye. Ez a magyar kormány és a magyar európai parlamenti képviselők közös sikere, de nagyon fontos elismerés Magyarország számára.

Annak, hogy a CEPOL Magyarországra költözhet, több előzménye is volt az elmúlt években, évtizedekben. Magyarország hagyományosan jelentős szerepet játszik a nemzetközi és európai rendészeti képzésben, hiszen eddig is aktívan vettünk részt a CEPOL tevékenységében, ahogy a Közép-európai Rendőrakadémiában is, valamint a nemzetközi rendészeti akadémiának is helyszínt biztosítunk. A Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központja révén folyamatosan kiemelt figyelmet fordítunk erre a területre.

Tisztelt Országgyűlés! A német munkanyelvű KERA 1992 óta működik Budapesten. A KERA célja a közös továbbképzésekkel elősegíteni, támogatni a gyakorlati nemzetközi rendészeti együttműködést a szervezett és a határon átnyúló bűnözés elleni tevékenységben. Tagországai: Ausztria, Magyarország mint alapítók, Csehország, Németország, Svájc, Szlovákia és Szlovénia.

Magyarország ad otthont az ILEA-nak is, ezt a köznyelv FBI-akadémiának ismeri. Az akadémiát az amerikai fél által kinevezett amerikai igazgató vezeti, aki az FBI kiemelt különleges ügynöke és egyúttal a budapesti amerikai nagykövetség jogi attasé szintű diplomatája. 2013 nyarán világossá vált, hogy a tagállamoknak haladéktalanul székhelyet kell találniuk a CEPOL számára. A Belügyminisztérium ekkor a kormány által jóváhagyott előterjesztését követően Magyarország is pályázatot nyújtott be. A tapasztalatoknak köszönhetően igen komoly súllyal esett latba a pályázat elbírálásánál az, hogy Magyarország a nemzetközi együttműködésben igen jelentős eredményeket tudhat magáénak.

2013. október 8-ai ülésükön a tagállami belügyminiszterek hat másik pályázattal szemben a magyar pályázatot támogatták. Ezt a döntést az Európai Parlament is jóváhagyta, és 2014 májusában elfogadásra került az a rendelet, amely a CEPOL székhelyeként Budapestet mondja ki. A CEPOL székhelyeként a biztonsági követelményeknek és a XXI. század igényeinek megfelelően felújított Ó utca 27. szám alatti épületet biztosítjuk. Az épület felújítása befejeződött, és szeptember 1-jével a CEPOL azt birtokba is vette, ezekben a hetekben a működés folyamatosságának biztosítása mellett zajlik az ügynökség eszközeinek és állományának Budapestre költözése.

Az uniós rendelet és a szokásos gyakorlat szerint is az uniós ügynökségek a székhelyük szerinti tagállammal úgynevezett székhelyegyezményt kötnek. Ez tartalmazza a működésük alapvető szabályait, kiváltságaikat, és rögzíti mentességeiket. Jelen törvényjavaslat a magyar kormány és a CEPOL között 2014. augusztus 18-án aláírt székhelyegyezmény megerősítéséhez kéri az Országgyűlés jóváhagyását.

(19.10)

Az ügynökség székhelyének megszerzése jelentős siker Magyarország számára, tekintettel arra, hogy az Unióhoz történő 2004. május 1-jei csatlakozásunkat követően ez az első uniós ügynökség, amely Magyarországot választotta székhelyül. Ezért kérem a tisztelt képviselőket, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
14 244 2014.09.15. 6:06  229-244

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Demeter Márta képviselő asszony hozzászólására szeretnék reagálni. Köszönöm a támogatását, köszönöm a törvényjavaslat támogatásával kapcsolatos nyilatkozatát. Bízom abban, hogy a szavazásnál is támogatják.

Ami a miniszterelnök úrra vonatkozó megállapításait illeti, azokat visszautasítom. Miniszterelnök úr és a magyar kormány mindig Magyarország érdekében jár el minden kérdésben. A hozzászólása végén megfogalmazott félelme teljesen megalapozatlan.

Ami pedig Mirkóczki Ádám képviselő urat illeti, szeretném elöljáróban, mielőtt a konkrét kérdésekre válaszolnék, elmondani, hogy itt is azt a jobbikos hozzáállást tapasztaltuk, mint valamennyi rendészeti tárgyú törvényjavaslat vonatkozásában: látszólag megpróbálnak kiállni a rend mellett, de amikor a támogatásról van szó, akkor nem támogatják az adott törvényjavaslatot. Itt is szóba hozták például a hivatásos állomány javadalmazását, de amikor a költségvetésben ennek a forrásait megteremtjük, soha nem támogatják a költségvetést, soha nem szavazzák meg. (Szilágyi György: Mert saláta.) A költségvetés nem saláta, képviselő úr. Az nem salátatörvény, ezt ön is tudja.

(19.40)

Szeretném elmondani, hogy amikor azt a kérdést teszi föl a képviselő úr, hogy itt vannak a mentességek a CEPOL munkatársait illetően, mit kapunk mi ezért - az intézményt. Úgy, ahogy kormánypárti képviselőtársaim, Vas Imre, Hörcsik Richárd elmondta, meg az előterjesztői expozéban és a javaslat indokolásában is szerepel, ezért az ügynökségért hat másik ország, összesen hét ország pályázott. Ezeket a feltételeket minden pályázó ország vállalta volna, nyilván azokkal a feltételekkel pályázott mindenki, hogy ezeket a feltételeket, ami mentességeket egyébként az EU 7. számú jegyzőkönyve tartalmazza, ezeket a pályázó országok vállalták.

Ami az épületet illeti, az épület felújítása és a berendezése 640 millió forintba került. Arra a kérdésre, hogy miért nem itt fizetnek adót, mert nem a magyar államtól kapják a fizetésüket, képviselő úr. A rezsiköltségeket kell fizetni, erre most konkrét számítások, tapasztalatok nincsenek, hiszen most indul a működés, de nyilván önnek módja lesz megkérdezni országgyűlési képviselőként a képviselői műfaj bármelyikében, és majd ott konkrétan tudunk válaszolni a tapasztalatok alapján, hogy milyen költségek merülnek föl, állunk rendelkezésre, úgy gondolom, hogy ennek semmi akadálya nincsen. De szeretném elmondani, hogy a CEPOL lényegesen kisebb intézmény, mint az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, amit Szilágyi képviselő úr fölhozott a hozzászólásában, ezek a költségek jelentősen kisebbek lesznek, tehát a rezsiköltségek fizetésével kapcsolatos információt meg fogjuk adni, amiket ki kell fizetni.

Összességében: többször megfogalmazták, vagy feltették a kérdést a jobbikos képviselő urak, hogy mennyibe kerül, mennyibe fáj - ilyen módon is fogalmaztak - ez az országnak. Tehát még egyszer mondom, a felújítás és a felszerelés, berendezés költségeit elmondtam, a többi költségekről pedig azoknak a fölmerülése után tudunk majd tájékoztatást adni. De szeretném elmondani, hogy azért azt tudni kell, hogy ez Magyarország, a Magyar Rendőrség tisztjeinek a képzésében, a legjobb gyakorlatok megismerésében, a legújabb tudományos ismeretek elsajátításában, átadásában, az együttműködés kiterjesztésében nagy jelentőségű lesz, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon javuljon a közbiztonság, amit a kormány minden eszközzel támogat.

Egyébként csak megjegyzem, hogy itt azt hiányolta hozzászólásában Mirkóczki képviselő úr, hogy bár a rendőrség létszámát növelnénk. Amikor én itt a parlamentben a rendőrségi létszámokról beszélek, akkor azonnal idegesek lesznek a jobbikos képviselőtársaim, mert el szoktam mondani, hogy mennyivel növeltük a rendőrség létszámát. Csak ismétlésképpen mondom, hogy 2010-től (Szilágyi György: 4300-zal nőtt.), ezt önök jobban tudják, de mégse támogatják. Tehát még egyszer mondom, egyszer megkérdezik, hogy mennyivel növeltük a létszámot, majd máshol meg sérelmezik, hogy miért mindig ugyanezeket a számokat mondjuk el. Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném elmondani, hogy a mi kormányunk elkötelezett a közrend, közbiztonság javítása érdekében, s az ehhez szükséges eszközöket biztosítja a rendvédelmi szervek számára.

Visszakanyarodva a törvényjavaslathoz: én abban bízom, hogy ez a támogatás, ami itt a parlamenti hozzászólások során elhangzott és megbizonyosodott, az a szavazás során is meg fog jelenni, és támogatják, mert, még egyszer mondom, ez jelentős siker - jelentős siker - Magyarország számára, a magyar európai parlamenti képviselők közös összefogásának is sikere meg eredménye ez az eredmény, hogy a CEPOL Budapestre költözik, és bízom abban, hogy ez a mindennapok biztonságához is a működés beindulása után hozzá fog járulni.

Erre tekintettel is tisztelettel kérem az Országgyűlést, hogy támogassa a törvényjavaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
16 62 2014.09.24. 1:55  59-65

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Először is hadd szögezzem le, hogy az írásban feltett kérdései mindegyikére válaszoltunk, és azt 2014. szeptember 17-én önnek is megküldtük. A megküldött válasz az Országgyűlés oldalán is megtekinthető, így nem felel meg a valóságnak, hogy a belügyminiszter úr mélyen hallgatott, és nem adott az ön kérdéseire semmilyen választ.

Tisztelt Képviselő Úr! Ismételten tájékoztatom, hogy a választási rendszert üzemeltető, illetve az azt ellátó szerverek elhelyezésére vonatkozó szabályozás szerint a választási irodák részére a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala biztosítja az informatikai rendszer működtetési környezetének infrastrukturális hátterét és annak elérhetőségét.

Tisztelt Képviselő Úr! Hangsúlyozom, hogy a választási szerverek egy, a magyar állam tulajdonában lévő épületben - tehát még egyszer mondom, a magyar állam tulajdonában lévő épületben -, a KEKKH magas biztonságú géptermében kerültek elhelyezésre, amely nem a Csata utcában található. Megnyugtatom, hogy a szerverek tárolása során az információbiztonsággal kapcsolatos szigorú szabályok maradéktalanul betartásra kerültek.

Tisztelt Képviselő Úr! Az ön interpellációjában feltett információ nem felel meg a valóságnak - minden kérdésére kimerítő és pontos választ adtam. Elmondtam, hogy a szerverek a magyar állam tulajdonában lévő épületben, a törvényben előírt biztonsági feltételek minden szempontjának teljes mértékben való betartása mellett vannak elhelyezve, így e tekintetben is biztosított az október 12-ei választások maradéktalan tisztasága és biztonsága.

Erre tekintettel kérem önt, hogy fogadja el a válaszomat. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
18 62 2014.10.13. 2:14  59-64

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az egységes segélyhívó rendszer legfontosabb célja, hogy az Európában mindenhol segélykérésre szolgáló 112-es telefonszám felhívásával azonnal elérhessük a segélynyújtó szervezeteket. Ennek következtében a bajbajutottakhoz a lehető leggyorsabban érkezik majd a segítség. A 112-es hívószám igénybevételével a rendőrség, a tűzoltóság és a mentők bármilyen telefonról és bárhonnan ingyenesen hívhatók. A fejlesztés során nemcsak a magyar állampolgárokra gondoltunk, hanem a turistákra is, hogy ők is biztonságban érezhessék magukat. Ezért a rendszerben nemcsak magyarul fogadják munkatársaink a hívásokat, hanem angol, német, francia nyelven és természetesen valamennyi szomszédos ország nyelvén is.

A biztonságot növeli, hogy két központot építettünk ki, úgy, ahogy ön mondta, Miskolcon és Szombathelyen. A szombathelyi központban 296-an dolgoznak, Miskolcon pedig 323-an. Ez biztosíték arra, hogy valóban másodperceken belül minden hívást fogadni tudjanak. A központok kialakítása során több tényezőre is figyelemmel kellett lennünk. Többek között arra, hogy az objektum a rendőrség vagyonkezelésébe tartozzon, hogy szükség esetén a központok százszázalékosan el tudják látni egymás feladatait, valamint hogy az operátorok képzése során az oktatási helyszínek minél közelebb helyezkedjenek el, továbbá Miskolc esetén jelentős számú új munkahelyet is biztosítottunk.

Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Országgyűlés! Bízom benne, hogy a rendszer segítségével a rendőrség és a katasztrófavédelem sokszorosára tudja növelni intézkedései hatékonyságát, szakszerűségét, és lényegesen gyorsabban meg tudja majd kezdeni a szükséges intézkedéseket, így a bajbajutottak mihamarabb segítséghez jutnak.

Tisztelt Képviselő Úr! A 112-es segélyhívó rendszer bevezetésével az emberek nagyobb biztonságban érezhetik magukat hazánkban. Kérem tisztelt képviselő urat, hogy válaszomat fogadja el. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
18 162 2014.10.13. 1:30  157-166

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Köszönöm szépen, hogy tájékoztatott a jogaimról és a lehetőségeimről az ön által föltett azonnali kérdés megválaszolása kapcsán, de szeretném elmondani, hogy ebben az ön által kérdezett esetben egyáltalán nem volt szó civilek megfélemlítéséről, ez az önök műfaja, 2002 és 2010 között, ugye, ismerjük, különösen 2006-ban, még ha tudom, hogy önnek nagyon rossz ezt hallani. (Dr. Bárándy Gergely: Nem ezt kérdeztem, ez a baj vele.) De hát talán-talán majd tanulnak belőle. Tehát 2006-ban önök félemlítették meg a civil társadalmat, önök próbálták a békés ünneplőket agyonveretni és egyéb olyan intézkedésekre utasítani a rendőrséget, amihez nem volt joguk.

Az ön által kérdezett esetben szeretném elmondani és leszögezni itt is, hogy a rendőrség törvényesen járt el, a foganatosított eljárásokkal kapcsolatban tudomásom szerint semmiféle jogorvoslati lehetőséget nem nyújtottak be. Az eljárás törvényes volt, a rendőrség a törvényeknek megfelelően járt el. A jogszabályok alapján egyébként, ezt is elmondtam a korábbi alkalommal is, Magyarország demokratikus jogállam, ahol a törvények mindenkire kötelezőek. Senki nem állhat a törvények fölött, ebben az esetben sem.

Szeretném fölhívni a figyelmét, hogy ön ne támadja a rendőrséget. Annak idején, 2002 és 2010 között elég sokat ártottak a rendőrségnek, most, kérem, ezt ne tegye. Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
18 166 2014.10.13. 0:59  157-166

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Akkor önt nem éri meglepetés, ha már előre föltette a kérdéseket, és elmondta a válaszokat is a kérdésre. (Dr. Bárándy Gergely: Amit nem szeretnék, ugye?) Nagyon udvarias volt. (Lázár János: Jó ügyvéd.) Akkor legalább nem lepődött meg azon, hogy mit válaszoltam. De valóban, komolyra fordítva a szót, a valós helyzetnek megfelelő választ adtam meg a legjobb tudásom szerint. (Dr. Bárándy Gergely: Elég kevés ez a tudás.)

Tisztelt Képviselő Úr! Arra törekszem, hogy az ön kérdésére, azonnali kérdésére a valóságnak megfelelő választ adjam meg. Ez megtörtént, még egyszer mondom. (Dr. Bárándy Gergely: A pénzzel mi történt?) Semmiféle jogsértés nem történt. Ön hivatkozott az országos rendőrfőkapitány úr válaszára, ezt a választ megkapta.

A rendőrség törvényesen járt el, és még egyszer mondom, szeretném kihangsúlyozni, a rendőri intézkedésekkel szemben tudomásom szerint semmiféle jogorvoslati kérelmet nem nyújtottak be. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
18 248 2014.10.13. 1:25  247-252

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Magyarország az úgynevezett ideiglenesen munkát vállaló turisták programja alapján 2012. november 1-je óta olyan megállapodásokat köthet harmadik országokkal, amelyek keretében az adott ország 18 és 35 év közötti állampolgárai évi 100-100 fős létszámkerettel egy évet meg nem haladóan tartózkodhatnak a másik fél területén, és a megállapodásban meghatározott feltételek teljesülése esetén ideiglenesen munkát is vállalhatnak.

Tisztelt Országgyűlés! Magyarország és Tajvan között egy ilyen megállapodás létrehozása gazdasági, kulturális, turisztikai és oktatási szempontból is kedvező hatást gyakorol a magyar-tajvani kapcsolatokra, továbbá elősegíti az emberi és ifjúsági kapcsolatok további fejlesztését.

A tárgyalások eredményeként a budapesti Tajpej Kereskedelmi Iroda és a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda vezetője 2013. szeptember 10-én aláírta Budapesten a megállapodást, amelynek kihirdetéséhez szükséges ennek a törvényjavaslatnak az elfogadása. Ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm a figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
18 252 2014.10.13. 0:18  247-252

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Köszönöm képviselő úr támogató nyilatkozatát az előterjesztéssel kapcsolatban.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a szavazáskor is támogassák a javaslatot. Köszönöm szépen a figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
20 42 2014.10.20. 3:52  39-45

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Mi az első Orbán-kormány alatt, 2002. január 1-jétől bevezettük a hivatásosokra is vonatkozó életpályát, ennek keretében lakhatási támogatást biztosítottunk, elősegítettük a lakáshoz jutást, megfelelő illetményt, előmenetelt biztosítottunk, létrehoztuk a központi tiszti állományt. Önök ezt kormányra kerülésük után egy tollvonással eltörölték.

Ráadásul a hivatásos tűzoltóknak sem fizették ki a 2004. május 1-jétől 2007. december 31-éig terjedő időszakra szolgáló túlmunkadíjat. Ez az a túlmunkadíj, ami egyébként az uniós tagság után jogszerűen járt a tűzoltóknak, és a szocialista kormányok nem voltak hajlandók kifizetni. Mi ezt is kifizettük, ez 7 milliárd forintba került. Ha akkor önök kifizették volna határidőben, akkor 2 milliárd forinttal megúszhatta volna a költségvetés. Tehát 5 milliárd forint közpénzzel kellett többet fizetnünk az önök hanyagsága miatt, tisztelt képviselő úr.

A 2010 előtti szocialista kormányzás összeomlása a közbiztonságot és a hivatásos szolgálat egészét is maga alá temette. Az önök kormányzása alatt több tízezer hivatásos élete legaktívabb szakaszában, a 40-es évei elején hagyta el a személyi állományt az önök rossz politikája következtében. Ráadásul a 2010-es kormányváltás után tízmilliárdos nagyságrendű hiánnyal vettük át a rendőrséget.

A kormányprogramban négy évvel ezelőtt azt ígértük, hogy helyreállítjuk a rendőrség iránti bizalmat, visszaállítjuk a rendőri munka megbecsülését. Ennek érdekében a tiszthelyettesek és zászlósok pótlékát az elmúlt ciklusban két alkalommal, 2012. január 1-jétől 12 ezer forinttal, 2014. január 1-jétől pedig havi 10 ezer forinttal emeltük, tisztelt képviselő úr. 3500 fővel növeltük a rendőrség létszámát, új rendőrőrsöket hoztunk létre, új rendőrkapitányságokat avattunk, adtunk át, építettünk, legutóbb Balatonalmádiban, ezt megelőzően Hajdúnánáson. Jelenleg is három építése folyik.

Most, ígéretünkhöz híven életpályamodell kidolgozásán dolgozunk. Olyan életpályát szeretnénk a hivatásos állomány számára biztosítani, amely vonzó, kiszámítható, és amely a hivatásos pályára irányítja és ott is tartja a hivatásos állományúakat. Az új program célkitűzéseinek és irányainak meghatározása rendkívül széles körű társadalmi és szakmai egyeztetési folyamatot igényel, amelyet a Belügyminisztérium lefolytatott.

(15.20)

Ennek során az érdekvédelmi szervezetekkel, a szakmai kamarákkal, a rendvédelmi és közigazgatási szervezetekkel történt egyeztetés keretében kerül sor az új közszolgálati életpályamodell bevezetésével összefüggő elvárások felmérésére azért, hogy ez a lehető legnagyobb mértékben tükrözze a rendvédelmi és közigazgatási alkalmazottak legszélesebb körét; ők egy kérdőív keretében is kifejthették a véleményüket. Tisztelt képviselő úr, ennek a kérdőívnek a kiértékelése megtörtént. (Dr. Harangozó Tamás: Mi az eredménye?) Megkezdődtek és jelenleg is zajlanak a szakpolitikai és szakértői egyeztetések.

Az életpályamodell bevezetéséhez szükséges költségvetési források megteremtése érdekében a hatásvizsgálatok jelenleg is folynak. A pontos forrásigényről a kormányzati intézkedések meghozatalát és a véglegesnek tekinthető koncepció megalkotását követően tájékoztatást fogunk adni. Alapvető célkitűzésünk, hogy ezt követően az új életpályát érintő egyes jogszabályi rendelkezések mielőbb hatályba lépjenek.

Tisztelt Képviselő Úr! Ha önnek valóban fontos a közszolgálati életpályán belül a rendvédelmi, rendészeti életpálya, akkor kérem, fogadja el a válaszomat. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
20 76 2014.10.20. 2:26  73-79

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. (Révész Máriusz közbekiált. ? Az elnök csenget.) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Legelőször is szeretném tájékoztatni önt és a nyilvánosságot, a tisztelt Országgyűlést, hogy az ügyben büntetőeljárás van folyamatban, ezért annak részleteiről most nem tudok tájékoztatást adni. Az a körülmény, hogy egy adott terület megközelíthető-e vagy sem, nem tartozik rendőrségi hatáskörbe. Határozottan leszögezem, hogy a rendőrség és a katasztrófavédelmi hatóság az ügyben a jogszabályok által ráruházott feladatainak maradéktalanul eleget tett, ezért egyik szervet sem terheli felelősség.

A konkrét ügyben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége három alkalommal adott ki hatósági felhívást és közlést, miután megállapítást nyert, hogy a Népligetben működő sportközpont-létesítmény tűzoltógépjárművel nem megközelíthető. A hatóság mindhárom hatósági felhívásban és kötelezésben úgy rendelkezett, hogy a végzés kézhezvételét követően haladéktalanul kerüljön sor a Népliget szilárd útburkolatú útjain telepített betonterelő elemek, valamint műkő virágedények áthelyezésére, ezáltal a sportközpont-létesítményhez a tűzoltóság vonulása és működése érdekében olyan út legyen biztosítva, amely alkalmas a tűzoltógépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatást kért a katasztrófavédelmi hatóság által megtett intézkedésekről, amely kérésnek a hatóság az eljárások megismertetésével és az iratok megküldésével eleget is tett.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A hatóság az ügyészség részére adott tájékoztatást követően az érintettek előzetes értesítése mellett tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tartott, amelynek során megállapítást nyert, hogy a Vajda Péter utca irányából a sportközpont megközelíthető tűzoltógépjárművel, tehát az út átjárható volt. Az ellenőrzés tapasztalatairól az ügyészség is tájékoztatást kapott.

Tisztelt Képviselő Úr! Az elmondott tények alapján megállapítható, hogy a rendőrség és a katasztrófavédelmi hatóság egyaránt a jogszabályok által ráruházott feladatainak maradéktalanul eleget tett. Kérem önt, hogy fogadja el a válaszomat. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
21 244 2014.10.27. 1:14  243-254

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! (Zaj. ? Az elnök csenget.) Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló kétoldalú megállapodás aláírására 2014. január 29-én Budapesten került sor. Az egyezmény célja, hogy védelmet biztosítson a két ország közötti együttműködés során keletkezett vagy kicserélt minősített adatok számára. Ennek keretében szabályozza a felek közötti biztonsági együttműködést, kijelöli a hatáskörrel rendelkező hatóságokat, és rendelkezik az egyes nemzeti minősítési szintek egymásnak történő megfeleltethetőségéről. Tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit, valamint azokat a biztonsági alapelveket, amelyeket a feleknek maradéktalanul követniük kell.

A fenti megállapodás kihirdetéséhez szükséges jelen törvényjavaslat elfogadása, ezért kérem, hogy azt támogatni szíveskedjenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
21 254 2014.10.27. 0:51  243-254

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Demeter Márta képviselő asszony hozzászólásával kapcsolatban a következőt szeretném elmondani.

Tisztelt Képviselőtársam! A jelen egyezmény, amelyet most tárgyal a parlament a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről, ez önmagában cáfolja azokat a kitételeket, amelyeket ön a hozzászólásában elmondott. A magyar-lengyel kapcsolatok kitűnő állapotát bizonyítja, hogy ilyen szerződés megkötésére sor került.

Ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjék. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
21 256 2014.10.27. 2:21  255-264

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Magyarország schengeni csatlakozása óta a magyar-osztrák államhatár szabadon átjárható. Az átlépéskor határellenőrzésre fő szabály szerint nem kerül sor, a schengeni határ-ellenőrzési kódex azonban lehetőséget biztosít arra, hogy a tagállamok a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély esetén átmeneti jelleggel, kivételesen visszaállíthatják a határellenőrzést. Erről az uniós tagállamok önállóan dönthetnek és határozathatják meg az intézkedés feltételeit.

Magyarországon a határellenőrzés ideiglenes vissza­állítása feltételeinek szabályairól szóló 333/ 2007. kormányrendelet értelmében az ellenőrzés ideiglenes visszaállításának elrendelése a kormány hatáskörébe tartozik. A Magyarország és Ausztria között 2014. június 19-én aláírt, közös államhatáron levő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló megállapodás értelmében a két ország kölcsönösen segíti egymást abban az esetben, ha valamelyikük elrendeli az ellenőrzés ideiglenes visszaállítását.

Tisztelt Országgyűlés! A visszaállítást elrendelőnek haladéktalanul értesíteni kell a másik felet azzal, hogy tájékoztatást ad a megállapodásban meghatározott, Magyarország schengeni csatlakozása előtt határátkelőhelyként vagy határátlépési pontként üzemelő átlépési pontok nyitvatartási idejéről és használati köréről. A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása esetén a felek kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátják a Hegyeshalom-Miklós­halma/ Nickelsdorf I., volt autópálya-határát­kelő­helyen meg­maradt épületeket, a magyar területen levő buszterminált, valamint az osztrák területen levő teherforgalmi terminált. A többi helyszínen a visszaállításra saját államterületen kerül sor.

A fenti megállapodás kihirdetésének feltétele a jelen törvényjavaslat elfogadása, ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
21 264 2014.10.27. 1:07  255-264

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az általános vitában elhangzott képviselői hozzászólásokra szeretnék reagálni. Kiss László hozzászólásával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az egyezmény létrejöttének a ténye is cáfolja azokat az állításokat, amelyeket ő a hozzászólásában elmondott. A magyar-osztrák kapcsolatok kitűnőek, ezért kötötte a két ország ezt a megállapodást, amely a két ország érdekeinek megfelel, így megfelel Magyarország érdekeinek is. Ezért úgy gondolom, hogy világosan szól a megállapodás arról, hogy ez egy lehetőség arra, hogy a két ország kölcsönösen segíti egymást abban az esetben, ha valamelyik elrendeli az ellenőrzés ideiglenes visszaállítását.

Bana Tibor képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban szeretném megköszönni a támogató hozzáállást.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjék.

Köszönöm szépen.

(18.40)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
21 266 2014.10.27. 3:20  265-276

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Magyarország az Európa Tanács Korrupció Elleni Államok Csoportja, a GRECO tagjaként elkötelezett abban, hogy a korrupció megelőzésével, illetve felszámolásával kapcsolatos intézkedéseket az e téren elérhető hosszú távú hatások és eredmények érdekében megtegye.

A korrupció elleni harc jegyében a jogalkotásra is komoly feladat hárul, hiszen ez teremti meg az alapokat a korrupciós bűncselekmények üldözéséhez, amely hatékonyabbá teszi a bűnüldöző hatóságok munkáját.

A tisztelt Ház előtt fekvő törvényjavaslat célja az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének kiegészítő jegyzőkönyve kötelező hatályának elismerése és a kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetése. Az Európa Tanács 173. számú, Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményét Magyarország 1999. április 26-án írta alá, majd 2000. november 22-én ratifikálta. Az egyezményt hazánkban a 2002. évi XLIX. törvény hirdette ki, az egyezmény rendelkezései 2002. július 1-jétől alkalmazandók.

Az egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvét az Európa Tanács 2003. május 15-én fogadta el. Ez a hazai és a külföldi választottbírák aktív és passzív vesztegetésére vonatkozóan állapít meg szabályokat. A korábbi magyar szabályozás azonban nem tette lehetővé a hazai választottbírák vesztegetésének büntetését, mivel a választottbírák nem minősültek hivatalos személynek. A kötelező hatály elismerése azonban mindaddig nem történhetett meg, amíg a hazai jogszabályi környezet nem biztosította az ehhez szükséges hátteret. Azzal, hogy az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló törvény beiktatta a korábbi Btk. hivatalos személy fogalmába a válasz­tottbírát, a kiegészítő jegyzőkönyv kötelező hatálya elismerésének és kihirdetésének már nincs akadálya.

A kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetése mellett a törvényjavaslat második részében a Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményhez korábban fűzött fenntartás visszavonása szerepel.

Tisztelt Országgyűlés! Az egyezmény 8. cikkével kapcsolatos fenntartást Magyarország azért tette, mert a Btk. korábban nem rendelte büntetni a külföldi magánszektorban elkövetett passzív vesztegetést. Ezt a problémát megszüntettük, tekintettel arra, hogy 2012. január 1-jei hatállyal két új bekezdéssel egészült ki a korábbi Btk. nemzetközi vesztegetéssel foglalkozó rendelkezése. Erre tekintettel a külföldi magánszektorban elkövetett passzív vesztegetést kifejezetten büntetni rendelte, így lehetővé vált Magyarország számára a fenntartás visszavonása.

Mivel a belső jogunk már megfelel az egyezmény rendelkezéseinek, a visszavonás az ehhez szükséges törvény elfogadását követően megtörténik. Ennek megfelelően kerül rögzítésre a kihirdető törvényben az Országgyűlés azon döntése, hogy a fenntartást a továbbiakban nem újítja meg.

Tisztelt Országgyűlés! A kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetésével, illetve az egyezményhez fűzött fenntartás visszavonásával Magyarország a GRECO ajánlásainak teljes mértékben meg fog felelni. A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
21 276 2014.10.27. 5:50  265-276

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Legelőször is szeretném megköszönni a Fidesz-frakció képviseletében felszólaló Tilki Attila képviselőtársam támogató nyilatkozatát, ami a törvényjavaslat támogatását illeti, s amit megköszönnék a T/929. javaslat vonatkozásában is, mivel ezt az előbb elmulasztottam.

Ami az ellenzéki képviselőtársak hozzászólásait illeti: mindjárt a legfontosabbal kezdtem. Megkérdezték többen is, hogy miért most van a Ház előtt ez a törvényjavaslat, miért most került sor ennek a tárgyalására. Tisztelt képviselőtársaim, ez is azt bizonyítja, hogy a kormány elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben. 2010-ben zéró toleranciát hirdettünk, és ennek érdekében fontos törvényeket hoztunk. (Dr. Staudt Gábor: De miért éppen most?) Ha megadják a lehetőséget, el fogom mondani és ki fogok térni ennek a részleteire is.

Az időrendet hadd idézzem föl újra! Schiffer képviselőtársam figyelmébe ajánlom különösen, hogy az Európa Tanács 173. számú, a Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményét Magyarország 1999. április 26-án írta alá ? akkor is Fidesz-kormánya volt az országnak ?, majd 2000. november 22-én ratifikálta azt, és ennek az egyezménynek a rendelkezéseit a 2002. évi XLIX. törvény hirdette ki, és 2002. július 1-jétől alkalmazandó. 2002. május 27-én lépett hivatalba Medgyessy Péter szocialista-szabad demokrata kormánya, és ezt követően született meg az egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve, amelyet az Európa Tanács 2003. május 15-én fogadott el. Az ország sajnálatára akkor már nem Fidesz-kormány vezette az országot, hanem Medgyessy Péter szocialista-szabad demokrata kormánya. (Dr. Schiffer András: De már eltelt négy év!) Hadd mondjam tovább, képviselő úr! Én meghallgattam önt, s ha ön nemcsak szavakban demokrata, hanem a gyakorlatban is, akkor ha ennek a minimális jelét adja, ezt megtiszteltetésnek tartom és elfogadom.

Tehát a 2010. május 29-én hivatalba lépett második Orbán-kormány zéró toleranciát hirdetett a korrupció elleni küzdelemben (Dr. Bárándy Gergely: Nem annyira jött be!), a korrupció minden megnyilvánulásával szemben. De nemcsak meghirdette ezt, hanem 2010 decemberében elfogadta az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amelyben a Nemzeti Védelmi Szolgálat létrehozásának a lehetőségéről rendelkezett. A Nemzeti Védelmi Szolgálat alapvető feladata az állami és közigazgatási szervek befolyásolástól mentes működésének biztosítása és az ehhez szükséges közszolgálatban állók és családtagjaik védelme. Ez egy nagyon fontos törvényjavaslat volt, ennek eredményeképpen alakult meg 2011. január 1-jétől a Nemzeti Védelmi Szolgálat, amelynek az alapját képező törvényjavaslatot egyetlen ellenzéki párt, se a Magyar Szocialista Párt, se a Jobbik, se az LMP nem támogatta. (Dr. Staudt Gábor: Mert salátatörvény volt!)

(19.20)

Nem támogatták, a korrupció elleni küzdelem legerősebb bástyája lett a Nemzeti Védelmi Szolgálat (Dr. Staudt Gábor: Mi lett volna, ha gyengébb lett volna!), amelynek az eredményeiről szívesen tájékoztatást adok, a lefolytatott vizsgálatokról és a megindított eljárásokról. Tudom, hogy ez önöknek fáj, hogy ezt felemlítettem (Dr. Schiffer András: Mi van a trafikosokkal?), de valóban a Nemzeti Védelmi Szolgálat a korrupció elleni küzdelem nagyon fontos eszköze, és köszönetet mondunk a Védelmi Szolgálat valamennyi munkatársának az elmúlt években végzett tevékenységükért.

De ugyancsak nem támogatták az ellenzéki képviselőtársak közül nagyon sokan a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályairól szóló javaslatot sem. Nem támogatták(Dr. Schiffer András: De miért nem? - Dr. Bárándy Gergely: Nem bizony!), ami szintén a korrupció elleni küzdelem fontos eszközeit határozta meg.

Tehát, tisztelt képviselőtársaim, ezek a tények, amelyek bizonyítják, hogy egyrészt a mi kormányunk elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben, a másik pedig az, hogy az ellenzéki képviselők akkor vajon miért nem támogatták ezeket a nagyon fontos javaslatokat. (Dr. Bárándy Gergely: Mert mint látjuk, semmire sem jók. - Zaj, közbeszólások, az elnök csenget.)

Bárándy Gergely képviselőtársam állításait visszautasítom (Dr. Bárándy Gergely: Inkább válaszolnák meg!), úgyszintén Staudt Gábornak a korrupció közismeretéről, hogy a vámosok körében mennyire ismeretes, és önnek is elmondtak több esetet. Képviselő úr, önnek törvényi kötelezettsége, hogy ha bűncselekményről van tudomása (Dr. Schiffer András: Tegyen feljelentést!), tegyen feljelentést, és akkor a magyar hatóságok eljárnak. De ne járassa le az országot, tisztelt képviselő úr!

Szintén ezt ajánlom tisztelettel Schiffer képviselő úrnak is (Dr. Bárándy Gergely: A Jobbik mindig az idegen hatalmakhoz megy.), aki azt mondta, felvázolt egy rendszert, hogy ez a korrupció intézményesítése. Ezt a megállapítását is visszautasítom, és azt szeretném elmondani (Dr. Bárándy Gergely: Ezt nem én mondtam, hanem az amerikai ügyvivő.), hogy ha korrupcióról, korrupciós bűncselekményről van tudomása, tegyen feljelentést, és a magyar hatóságok eljárnak.

Tehát nagyon fontos az, hogy ezt a törvényjavaslatot támogassa és elfogadja a Ház, hiszen ennek az elfogadása Magyarország nemzeti érdeke. A kormány elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben, ezért terjesztette elő ezt a törvényjavaslatot, és ezért kérem a tisztelt képviselőtársaimat (Dr. Schiffer András: És mi van a trafikosokkal? ? Dr. Bárándy Gergely: Mi van a NAV-elnökkel?), hogy szavazatukkal támogassák.

Köszönöm figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
22 20-22 2014.10.28. 4:04  17-22

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Magyarország független, demokratikus jogállam, amelynek alapja, hogy senki nem állhat a törvények fölött. Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez, mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Senkinek nincs viszont joga a törvények megsértéséhez, vandál cselekedetek végrehajtásához, romboláshoz, pusztításhoz, más személyek rettegésben tartásához.

(9.50)

Akik a törvényt megszegték, bűncselekményt követtek el, és viselniük kell ennek következményeit. Elutasítjuk az erőszakot és a vandalizmust. Az erőszak teljes mértékben elfogadhatatlan, és annak minden formája egyaránt megengedhetetlen.

Egyeztetni, vitatkozni kell, fogunk is, a vitára mindig készek vagyunk. (Burány Sándor: Nem mondod?)

A vasárnapi események egy olyan törvényjavaslat miatt történtek, amelynek parlamenti vitája akkor még meg sem kezdődött. Elfogadjuk a véleménynyilvánítást békés demonstráció keretében, de a vandál magatartás és az erőszak használata, amelyre vasárnap este sor került, teljes mértékben elfogadhatatlan. Megdöbbentő volt az a vandalizmus, amelybe a demonstráció torkollott. Az erőszak, a vandalizmus, a pusztítás semmire nem lehet megoldás, ez nem a viták rendezési módja.

Felháborító, hogy egyes tüntetők, visszaélve a véleménynyilvánítás alapjogával, durván megtámadták a Fidesz székházának épületét, betörték annak ablakait, redőnyeit, megrongálták kerítését. A helyszínen történt jogsértések miatt a rendőrség már hat főt gyanúsítottként kihallgatott és őrizetbe vett. Ellenük a Budapesti Rendőr-főkapitányság a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 339. szakaszába ütköző garázdaság bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást. A hatályos jogszabályoknak megfelelően bíróság elé állításuk meg fog történni.

Tisztelt Képviselő Asszony! Úgy, ahogy ön mondta, az érintett személyek nem futballhuligánok, ahogy a baloldali pártok ezt próbálják beállítani. Politikai kötődésük világos. A szervező korábban az MSZP józsefvárosi szervezetében politizált, családilag pedig ? úgy, ahogy elmondta ? az MSZP egyik korábbi országgyűlési, illetőleg európai parlamenti képviselőjének családtagja. Az egyik őrizetbe vett személy az Együtt-PM aktivistája, akinek jogellenes magatartás-sorozata a hatóság és a közvélemény előtt már jól ismert.

Tisztelt Országgyűlés! A rendőrség békésen, de határozott fellépésével biztosította a rend helyreállítását. Elfogta az elkövetőket, és megfelelő védelmet fog biztosítani a jövőben is mindenki részére. (Folyamatos közbeszólások az MSZP soraiból.) A rendőrség biztosítja a védelem jogát, küzd a bűncselekmények megelőzéséért (Az elnök csenget.) és a bűnözők elfogásáért. A rendőrség az év minden napján…

ELNÖK: Kérem képviselőtársaimat ? elnézését kérem, államtitkár úr ?, nem párbeszédet folytatunk, államtitkár úr válaszol. Beszámítjuk az időkeretet, öné a szó, államtitkár úr.

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A rendőrség az év minden napján, a nap minden szakában, Budapesten és vidéken egyaránt határozottan fellép az élet- és vagyonbiztonság, a közrend és közbiztonság érdekében. Magyarországnak rendre, nyugalomra, békességre van szüksége, és ezt a kormány garantálni fogja a jövőben is. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
23 176 2014.11.03. 2:20  173-176

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A kormány határozott álláspontja, hogy a menedékjoggal való visszaélésekkel szemben szigorú és következetes fellépés indokolt. Ennek érdekében terjesztettük az elmúlt évben a parlament elé a menedékjogról szóló törvény módosítását, amelynek révén létrehoztuk a menekültügyi őrizet intézményét. Ennek a segítségével lehetővé válik például a közrend, közbiztonság érdekében a menedékkérő menekültügyi őrizetbe vétele.

Sajnálattal kellett tapasztalnunk, hogy a menedékjogról szóló törvény ezen módosítását önök nem szavazták meg, sem ön személy szerint, képviselő úr, sem a Jobbik frakciója. Úgyhogy nem értjük ezt a farizeus magatartást, hogy föllépnek a debreceniek védelme érdekében, de amikor itt a parlamentben módjuk nyílna a rendet, a közbiztonságot, a debreceniek biztonságát érintő törvényeket elfogadni, akkor meg nem támogatják. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.) Nem tudom, képviselő úr, a kérdést ön teszi fel, de én tehetném föl a kérdést, hogy miért nem támogatják. Miért nem fontos önöknek a debreceniek biztonsága, tisztelt képviselő úr? Mert úgy tűnik, hogy a törvényjavaslatok elfogadásának elmaradása ezt bizonyítja.

Ami pedig a debreceniek biztonságát illeti, illetve azt a kérdését, hogy Debrecenben vagy a környékén szeretnénk-e létrehozni vagy nyitni új menekülttábort, erre határozott nem a válaszom. Nincs ilyen tervünk, nincs ilyen szándékunk. Kérem, hogy ezzel ne riogasson, képviselő úr. Ami pedig a biztonságot illeti, szeretném elmondani, és szeretném megnyugtatni a debrecenieket, hogy a rendőrség továbbra is megerősített szolgálatot lát el a tábor környékén, együttműködve a polgárőrséggel és a közterület-felügyelettel. Október 1-jétől kutyás szolgálattal is megerősítették a szolgálat ellátását.

Ami pedig az egészségügyi kérdéseket illeti, szeretném megnyugtatni a debrecenieket, hogy biztonságban vannak, hiszen a táborba bekerülők bekerüléskor orvosi vizsgálaton esnek át, illetőleg a menekültügyi őrizetbe vétel esetén is orvosi vizsgálaton esnek át. Úgyhogy kérem önt, támogassa a debreceniek biztonságát. Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
26 160 2014.11.17. 2:12  157-160

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A szóbeli kérdésének címében föltett kérdésére határozott igennel tudok válaszolni, hiszen a kormány, illetőleg a Belügyminisztérium, illetőleg a rendőrség határozott lépéseket tesz a Tarna mentén élők biztonságának javítása érdekében, ezért 2013. szeptember 25-én az országos rendőrfőkapitány a keleti régió 5 megyéjére, így a Tarna menti településekre is fokozott rendőri jelenlétet és fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el.

A kezdeti időszakban a Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóságának személyi állománya, illetve a Heves megyei Rendőr-főkapitányság személyi állománya, majd 2014. július 1-jétől elsődlegesen a Heves megyei Rendőr-főkapitányság személyi állománya és kisegítő jelleggel a Készenléti Rendőrség állománya végzi ezt a tevékenységet. Ennek a tevékenységnek, a fokozott rendőri jelenlétnek és a fokozott rendőri ellenőrzéseknek köszönhetően javulás következett be, de mi sem vagyunk elégedettek.

Mi is nagyobb biztonságot szeretnénk, mi is azt szeretnénk, hogyha tovább tudnánk lépni, tovább tudnánk menni azon az úton, amely a településeken élők közbiztonságának javítását célozza, ezért megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy Tarnamérán újra rendőrőrsöt hozzunk létre. Úgy, ahogy a válaszomat kezdtem, jó hírrel tudok szolgálni: megvizsgálja a rendőrség ennek a lehetőségét. Ezzel együtt együttműködünk az önkormányzattal. Például Tarnaméra önkormányzata belterületi kamerarendszert épített ki, több más Tarna menti település is foglalkozik ezzel a lehetőséggel.

Ami pedig a munkát illeti: mi valóban „a segély helyett munka” elvén állunk. A 2015-ös költségvetésben 270 milliárd forintot biztosítunk közfoglalkoztatás céljára. Bízunk abban, hogy erre (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) ebből az összegből a Tarna menti településeken élők részére is jut, és abban is bízunk, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy az ott élők nagyobb biztonságban legyenek. Köszönöm a kérdését. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
26 250 2014.11.17. 0:33  247-250

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Arra kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a T/58. számú törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági módosító javaslatot támogassa. A korrupcióval szemben zéró tolerancia van, ezért nagyon fontos, hogy ezt a javaslatot minél nagyobb többséggel fogadja el a parlament, ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a javaslatot támogassa.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
28 44 2014.11.19. 7:16  1-157

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Először is szeretnék köszönetet mondani Simon Miklós képviselő úrnak, hogy hozzászólásában a Belügyminisztérium költségvetését, a közbiztonság kérdését, a fegyveres és rendvédelmi életpályamodellt szóba hozta, értékelte és méltatta. Úgy gondolom, fontos az, hogy a vita ezen szakaszában a kormány képviseletében én erre reagálják, ezt szeretném most megtenni.

A kormány 2010. májusi 29-ei megalakulását követően a második Orbán-kormány kiemelt nemzeti ügyként határozta meg a közbiztonság megerősítését, és az elmúlt négy évben nagyon sok intézkedést, sok törvényt, erős törvényeket fogadott el a parlament ennek érdekében. 2013. szeptember 25-én az országos rendőrfőkapitány úr ? úgy, ahogy a képviselő úr mondta ? az északkelet-magyarországi régió öt megyéjére rendelt el fokozott rendőri jelenlétet és rendőri ellenőrzést, amiben a helyi megyei rendőr-főkapitányság személyi állománya mellett a Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóságának személyi állománya is részt vett.

Ez az ellenőrzés meghozta az eredményét, néhány számot én is szeretnék ismertetni: az öt megyében 15,1 százalékkal kevesebb bűncselekményt regisztráltak, mint korábban; a lopások és betöréses lopások száma 19,5 százalékkal csökkent, a gépkocsilopások száma 27,7 százalékkal csökkent, ugyanakkor például az ittas járművezetések felderítése 37 százalékkal növekedett; közel 11 ezer embert fogtak el bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt, és jelentős eredményeket értek el a bűncselekmények megelőzése érdekében.

Ezt a közbiztonsági mintaprogramot terjesztette ki a kormány a 2014. július 1-jei döntésével Magyarország valamennyi településére, Magyarországnak mind a 3154 településén, tehát az egész ország területén folytatódott, illetőleg kiterjesztette a rendőrség a közbiztonsági mintaprogramot. Ez a mintaprogram közel 6 milliárd forintba került, ennek a forrásait a kormány biztosította. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy ez a program eredményes volt, és ez folytatódik a jövőt illetően is.

Ami a rendőrség 2015-ös költségvetési lehetőségeit illeti ? valóban úgy, ahogy a képviselő úr elmondta ?, 16 milliárd forinttal több forrás áll a tervezett, a benyújtott és a jelenleg tárgyalt tervezet szerint a rendőrség rendelkezésére, mint 2014-ben. Ez a költségvetési forrás biztosítja a rendőrség eredményes működésének feltételeit mind a személyi állomány bérét illetően, mind a dologi kiadások, mind a fejlesztések, mind a technikai háttér biztosítása érdekében.

Engedjék meg, hogy én is kitérjek egy nagyon fontos momentumra, amit szintén említett a képviselő úr, ez pedig a fegyveres és rendvédelmi életpályamodell elindítása 2015. július 1-jétől. Ha visszagondolunk az elmúlt ciklusra 2010 és 2014 között, két alkalommal tudtuk a tiszthelyettesi és a zászlósi állomány illetményét emelni: egyrészt 2012. január 1-jétől havi 14 ezer forinttal, majd 2014. január 1-jétől további havi 10-10 ezer forinttal emeltük a tiszthelyettesi és a zászlós állomány bérét.

Most pedig a fegyveres és rendvédelmi életpályamodell bevezetésével 2015. július 1-jétől indul ez a program, és ennek első lépéseként 2015. július 1-jétől átlagosan 30 százalékkal ? tehát még egyszer mondom, átlagosan 30 százalékkal ? emelkedik a fegyveres és rendvédelmi területen dolgozó hivatásos állomány illetménye. Ez a Belügyminisztérium vonatkozásában a rendőrök, a tűzoltók, a katasztró­favédelmisek, a büntetés-végrehajtásban szolgálatot teljesítők és a titkosszolgálatoknál szolgálatot teljesítő hivatásos állományúak illetményének 30 százalékos emelését jelenti, és az életpályamodell többi elemét is be fogjuk majd jelenteni.

Jelenleg a költségvetésben 44 milliárd forinttal a 2015. július 1-jei 30 százalékos illetményemelés szerepel, de egyébként ez a költségvetés tartalmazza… ? tovább folytatódik és megteremti a forrásait a korábbi tiszthelyettesi, zászlósi illetmények emelésének. Fejlesztéseket is tartalmaz, például az érdi rendőr-főkapitányság felépítésére 1 milliárd 200 millió forint forrást tartalmaz, és tartalmaz továbbá forrásokat mindazon feladatok elvégzésére, amelyek a közbiztonság további megerősítését szolgálják.

(14.40)

Úgy, ahogy képviselő úr elmondta, a 2015. évi költségvetés belügyminisztériumi fejezetének fontos prioritása egyrészt a közbiztonság megerősítése, a terrorizmus elleni védelem, a határon túli magyarok számára biztosított kedvezményes honosítási lehetőség gyors és eredményes, hatékony végrehajtása, a katasztrófavédelem erősítése és a kis értékű bűnügyek felderítése, a büntetés-végrehajtás.

Még egy nagyon fontos területet emelnék ki itt az első reflektálásban, ez pedig a büntetés-végre­hajtás kérdése. 2010-hez viszonyítva jelentősen nőtt a büntetésüket töltők létszáma, ennek a létszáma jelenleg 18 157 fő, ez 2015-ben várhatóan 18 500 főre emelkedik. Ennek a létszámnak a megfelelő elhelyezésére vonatkozó fejlesztési forrásokat is tartalmazza a költségvetés. A szirmabesenyői büntetés-végre­hajtási intézet létrehozására 4 milliárd forintot, illetőleg négy jelenleg működő büntetés-végrehajtási intézet bővítésére is tartalmaz jelentős forrásokat a költségvetés. Emellett ki kell emelni azt, hogy 2015. január 1-jén lép hatályba az új büntetés-végrehajtási kódex, amely fontos szabályokat tartalmaz a büntetések eredményes végrehajtására.

A büntetés-végrehajtásnál még szeretném kiemelni, hogy további célunk, hogy az elítéltek teljes munkáltatása, teljes foglalkoztatása megtörténjen. Ennek érdekében 2015-ben jelentős lépéseket teszünk meg.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Úgy gondolom, nagyon fontos az, hogy a belügyminisztériumi fejezet megfelelő pozíciót foglal el a 2015-ös központi költségvetésben. Arra kérem a tisztelt képviselőtársaimat, arra kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy támogassák a 2015-ös költségvetési törvényjavaslatot és benne a belügyminisztériumi fejezet költségvetését.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
28 56-60 2014.11.19. 7:46  1-157

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Gúr Nándor hazugságzuhatagára szeretnék reagálni, hazugságáradatára, ami a hozzászólása jelentős részében elhangzott. (Gúr Nándor: Olvasd el a költségvetést!), hiszen a közfoglalkoztatást és a közfoglalkoztatottakat leszólta hozzászólásában.

Én szeretném világossá tenni, hogy 2010. május 29. óta világosan megfogalmaztuk, hogy mi segély helyett munkát biztosítunk az embereknek. (Gúr Nándor közbeszól.) Amikor mi átvettük 2010. május 29-én a kormányzást, tisztelt képviselő úr, akkor közel 600 ezer ember élt segélyből… (Gúr Nándor közbeszól.) Meghallgatna engem? Én is meghallgattam. (Az elnök csenget.) Elnök úr, kérem, tegye lehetővé, hogy a képviselő úr, aki látszólag nehezen viseli el a más véleményt, nyugodjon meg, és hallgassa végig a hozzászólásomat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Megkérem képviselő urat, hogy fáradjon föl ide a helyére, tegyen eleget jegyzői megbízatásának, és ezzel megoldódik ez a vita is. Parancsoljon! (Taps a kormánypártok és a Jobbik padsoraiból.)

(15.10)

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Szívesen veszem, ha itt a patkóban marad a képviselő úr, csak azt kérem, hogy a demokrácia szabályai szerint „Audiatur et altera pars” ? tehát hallgattassék meg a másik fél is ?, és én reagálni szeretnék az általa elmondottakra.

Tehát amikor mi átvettük a kormányzást 2010. május 29-én, akkor közel 600 ezer ember élt havi 22 800 forint segélyen. Mi azt mondtuk, világossá tettük, hogy mi segély helyett munkát adunk az embereknek. Ezért hoztuk létre a közfoglalkoztatási programokat, a Start-mintaprogramot, az önkormányzati és az egyéb közfoglalkoztatási programot. A 2015-ös költségvetés erre vonatkozóan 270 milliárd forintot tartalmaz, ez 35 milliárd forinttal több, mint a ’14-es adat, és több tízezer ember közfoglalkoztatásba való bevonását, részvételét teszi lehetővé. Azt is elmondom itt, a tisztelt Ház előtt, tisztelt képviselőtársaim, hogy az a célunk, hogy 2018-ra mindenkinek legyen munkája. Tehát, aki akar dolgozni Magyarországon, az dolgozhasson. Arra kérem a szocialista képviselőtársaimat, hogy ezt támogassák.

Gúr Nándornak a közszféra foglalkoztatására, illetőleg a köztisztviselők, kormánytisztviselők illetményének vonatkozásában tett kritikai megjegyzésére hadd mondjam el, hogy a 2015-ben bevezetendő közszolgálati életpálya, ami egyrészt a fegyveres és rendvédelmi dolgozókra vonatkozik, másrészt a kormánytisztviselőkre is vonatkozik, ez összesen 160 ezer embert jelent. Mi azt szeretnénk, hogy a pedagógus-életpályát követően, majd a szociális területen dolgozók vonatkozásában is és a kormánytisztviselők vonatkozásában is és a későbbiekben a közszféra többi foglalkoztatási ága vonatkozásában is megfelelő illetményeket adjunk.

De szeretném elmondani, hogy sokkal könnyebb helyzetben lennénk, ha 2002 és 2010 között, amikor önök 8 évig kormányzásukkal sújtották ezt az országot, megfelelő illetményeket biztosítottak volna a közszférában dolgozók számára, például a köztisztviselők számára, például a közalkalmazottak számára vagy a hivatásos állományúak számára. Mert egyébként az ország emlékezik rá, hogy az önök idején távozott több tízezer hivatásos állományú a szolgálatból. Akkor vonultak 38-40, negyven-egynéhány évesen szolgálati nyugdíjba ezek az emberek, gyengítve a szolgálatellátást. És azért alakult ki olyan helyzet Magyarországon, hogy a 2010-es kampányban a legfontosabb feladat a közbiztonság helyreállítása lett.

Tehát, tisztelt Gúr Nándor képviselő úr, ha kicsit szerényebben fogalmazza meg, és az önök 8 évét is figyelembe véve fogalmazta volna meg állításait, és a valóságra is tekintettel lett volna, akkor nagyobb tisztelettel beszélt volna a közfoglalkoztatásban foglalkoztatott százezrek által elért eredményekről. Hiszen, szeretném elmondani, én nagyra becsülöm azoknak az embereknek a munkáját, akik ezekben a programokban részt vesznek, hiszen maguk is hozzájárulnak ahhoz, hogy a családjukról és saját megélhetésükről gondoskodjanak. Remélem, hogy a költségvetés elfogadásával 2015-ben még több ember számára, még több tízezer számára válik gyakorlati lehetőséggé a közfoglalkoztatás. Nem beszélve arról, hogy a közfoglalkoztatásból nagyon sok ember a piaci szférába tudott átmenni. Erről Czomba Sándor államtitkár-kollégám tudna részletesen beszélni a 2014-es és ’13-as adatokat illetően. De mindenképpen fontos, hogy ez a folyamat tovább erősödjön, tovább folytatódjon.

Ami pedig Apáti István képviselő úr hozzászólását illeti az adatok kozmetikázásáról, szeretném visszautasítani. Tisztelt Képviselő Úr! Az általam ismertetett adatok, amelyeket az öt kelet-magyarországi megyét érintően elmondtam, valós adatok. Mi is azt mondjuk egyébként, az a célunk (Szilágyi György és Z. Kárpát Dániel közbeszól.), és megfogalmaztam, hogy tovább szeretnénk erősíteni a közbiztonságot. Mi sem mondtuk egy szóval sem, hogy nem követtek el bűncselekményt, vagy hogy elégedettek vagyunk. Mi azt mondtuk, hogy eredményeket hozott ez a program (Apáti István közbeszól.), és ezekre az eredményekre építve szeretnénk folytatni 2015-ben…

Elnök úr, a jobbikos képviselő urak (Szilágyi György: A bekiabálás parlamenti műfaj ? Az elnök csenget.) Kérem, tegye lehetővé, hogy folytassam a hozzászólásomat.

Képviselő Urak! (Apáti István: Ne haragudjon, hogy megzavartam.) Nem zavart meg. Még most fogok rátérni egy olyan területre, ami vélhetően önöket fogja megzavarni. (Az elnök csenget.) Szeretném elmondani, hogy sokkal nagyobb eredményeket értünk volna el, ha például jobbikos képviselőtársaim azokat a törvényeket, amelyeket a parlamentben előterjesztettünk (Közbeszólások a Jobbik soraiból.), és a rend megerősítését szolgálták volna az egész országban, így Kelet-Magyarországon is, támogatták volna. (Nagy zaj a Jobbik frakciójában.)

ELNÖK: Képviselőtársaim! Ez nem a B-közép. (Felzúdulás a Jobbik soraiban.) Itt a parlament plenáris ülése…

Képviselő úr, ha azt akarja, hogy megvonjam öntől a szót a mai napra, akkor folytassa nyugodtan ezt. (Szilágyi György: A bekiabálás parlamenti műfaj.)

Képviselő úr, ne vitatkozzunk egymással, jó!? Arra kérem, hogy tartsa be a parlamentáris szabályokat. Ami a parlament padsoraiba való, azt itt használja, ami meg a Ferencváros B-középbe, azt meg ott használja. Tisztelettel erre kérem. (Szilágyi György: Nem a valóságot tartalmazza.)

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Folytatnám a hozzászólásomat, a reagálásomat. Még egyszer szeretném elmondani, hogy ha jobbikos képviselőtársaim megszavazták volna azokat a törvényeket, amelyek a rend, a közbiztonság erősítését szolgálták volna, akkor még nagyobb társadalmi támogatottságot tudtunk volna ezzel sugározni, és valószínűleg még jobb eredményeket tudtunk volna elérni. De szeretném hangsúlyozni, hogy 2015-ben is folytatódik a közbiztonsági mintaprogram, és a kelet-magyarországi megyékben, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, bízom abban, hogy a rendőrség még jobb eredményeket ér el. Hiszen az a célunk, hogy a bűncselekményeket megelőzzük, és azokat a bűncselekményeket pedig, amelyeket mégis elkövetnek, földerítsük, és az elkövetőket bíróság elé állítsuk. (Bangóné Borbély Ildikó: Vida Ildikó!)

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy támogassák a költségvetést, különös tekintettel a BM-fejezetben meghatározott előirányzatokra. Köszönöm figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
28 70 2014.11.19. 6:55  1-157

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr!Tisztelt Országgyűlés!Tisztelt Képviselőtársaim! Z. Kárpát Dániel képviselőtársam kérdéseire a következő választ szeretném megadni.

Tisztelt Képviselő Úr! Éppen az elmúlt évben módosította a kormány előterjesztésére a magyar parlament a migrációról és a menekültügyről szóló törvényt. Ennek a lényege, egyik fontos intézménye volt a menekültügyi őrizet létrehozása, amely szigorúbb, hatékonyabb, eredményesebb fellépést tett lehetővé éppen azokkal a menekültekkel szemben, akiket ön említ. Nagyon sajnálom, hogy a jobbikosok, köztük ön sem, nem szavazták meg ezt a törvényt. Képviselő úr, milyen erkölcsi alapja van önnek számon kérni ezeket a kérdéseket, amikor a parlament előtt nem támogatják szavazatukkal? Legalább annyit megtehetnének ellenzéki képviselőként, hogy ezeket a törvényeket megszavazzák. De önök nem szavazták meg. Ennek ellenére a parlament elfogadta ezt a törvényt, és ezt a törvényt alkalmazzuk.

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném elmondani, hogy a kormány, a Belügyminisztérium, a rendőrség mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarország határait megvédje, hogy Magyarország határait jogellenesen ne tudják átlépni. Ezzel együtt valóban vannak menekültek, akik átjönnek Magyarországra, de a magyar törvényeket alkalmazzuk, és az uniós kötelezettségvállalásoknak is eleget teszünk. Arra törekszünk, hogy gazdasági menekültek lehetőleg ne jöjjenek Magyarországra. A gazdasági menekültekről világosan megfogalmaztuk a kormány álláspontját. Arra kérem a tisztelt képviselőtársamat és a frakcióját (Farkas Gergely: De mikor válaszolsz a kérdésre?), hogy a jövőben támogassák azokat a törvényjavaslatokat, amelyek a magyar nemzeti érdekeket, a magyar határok biztonságát szolgálják, és a magyar menekültügyi álláspontot erősítik. Mert nekünk is az a célunk, hogy az ország nemzeti érdekeit tudjuk érvényesíteni.

Ami pedig a táborok rendjét illeti, szeretném elmondani, hogy a befogadó állomások személyzete nagyon komoly munkát végez. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani azért a nehéz szolgálatért, amelyet ők teljesítenek. Együttműködnek a települési önkormányzatokkal, hiszen a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársai, a rendőrség, az önkormányzatok, a polgárőrség, a területeken élő és működő civil szervezetek mind-mind azt a célt szolgálják és azért dolgoznak, hogy ezek az emberek is betartsák a törvényeket, ezek az emberek, ezek a menekültek, amíg itt tartózkodnak Magyarországon, a befogadó állomáson tartsák be a törvényeket, és ne jelentsenek veszélyt az adott településeken élő polgárok számára. Tehát, tisztelt képviselő úr, ezeket szeretném elmondani, és azért mondtam el, hogy ha ön ilyen hozzászólást tesz, előtte gondolja át, hogy önök mit tettek, illetve mit nem tettek ebben a kérdésben.

Szeretném elmondani, ha már itt tartunk, hogy a 2015-ös költségvetési javaslat tartalmazza azokat a forrásokat, amelyek a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal eredményes működéséhez szükségesek, tartalmazza azokat a forrásokat, amelyek a határok védelmét ellátó rendőrség működéséhez szükségesek. Szeretném elmondani, hogy az elmúlt évben megerősítettük a magyar-szerb határszakasz védelmét, jelentős rendőri erőket vezényeltünk erre a térségre. A diplomácia eszközeivel is, Pintér Sándor belügyminiszter úr a szerb és az osztrák belügyminiszterrel együttműködve azon dolgozik, hogy lehetőleg a szerb oldalról ne tudjanak átjönni gazdasági menekültek, és a szerbek is működjenek együtt a magyar hatóságokkal és az Európai Unió illetékes szerveivel, amelyeknek a szakértői egyébként a határon vannak. Ők is azért dolgoznak, hogy ezek a menekültek ne tudjanak belépni az Európai Unió területére, mert ez a szerb-magyar határszakasz az Európai Unió külső határa.

(15.50)

Tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyar nemzeti érdekeket tudjuk érvényesíteni, és ezen a területen 2015-ben még jobb eredményeket tudjunk elérni.

(Z. Kárpát Dániel: A szabálysértési értékhatár változása?) Arra is válaszolok, tisztelt képviselő úr, a szabálysértési értékhatár változására, de szeretném elmondani, hogy 2010-ben, a kormány megalakulását követően az egyik legelső törvény, amit a parlament elé terjesztettünk, az a szabálysértési törvény módosítása volt, méghozzá a kis értékű vagyon elleni szabálysértések esetén az elzárás lehetőségének a megteremtése. Akik akkor is tagjai voltak a parlamentnek, emlékeznek erre, ez egy nagyon fontos lépés volt, és nagyon szép eredményeket tudtunk elérni, a visszatartó ereje ennek az intézkedésnek jelentős volt. Nem mondom ? és most is szeretném elmondani ?, nem mondom, hogy azóta nem követtek el ilyen szabálysértéseket. Követtek el, de sokkal kevesebb ilyen szabálysértést követtek el, és ennek a visszatartó ereje következtében ez különösen a kistelepüléseken és különösen Északkelet-Magyar­országon jelentős mértékben visszaesett. Emlékszem rá, amikor 2008-ban Sajóbábony polgármestere az akkori Országgyűlés elnökéhez fordult, a Honvédelmi és rendészeti bizottságot is megkereste, és szigorításokat kért, az akkori kormány nem tett ennek eleget. Mi 2010-ben, a kormány megalakulása után ezt elfogadtuk, és emlékszem rá, 2010. augusztus 19-én lépett hatályba ez a módosítás, ez a szigorítás.

Ami pedig a szabálysértési értékhatár változását illeti, az valóban megtörtént, de az eredmények nem attól jobbak. Én olyan bűncselekményfajtákat soroltam fel, amelyek nem vagyon elleni bűncselekmények, s ott is jelentősen csökkentek az elkövetések, és a közterületi bűncselekmények száma is jelentős mértékben visszaszorult. Tudja, tisztelt képviselő úr, ezek tények. És még egyszer mondom, mi elszántak vagyunk a tekintetben, hogy 2015-ben is folytatjuk ezt a munkát, a közbiztonság megerősítését, és arra kérem önöket, hogy támogassák, mert minden olyan bűncselekmény, amit meg tudunk előzni, azt nem kell nyomozni, annak nincsen sértettje, abban nincs bírósági ügyszak. Fontos az, hogy ezeken a területeken is, a közbiztonsági mintaprogramban és az egyéb rendészeti, rendőrségi programokban is 2015-ben még jobb eredményt érjünk el. Úgy gondolom, hogy ez közös nemzeti érdek, ebben a parlamentben működő valamennyi frakció, valamennyi képviselő egyetértését szeretnénk megnyerni, úgyhogy ezt szeretném kérni önöktől is. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
28 120 2014.11.19. 3:05  1-157

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Az Apáti István képviselő úr által elmondottakra szeretnék reagálni. Egyrészt arra, hogy ha ők támogatták volna azokat a nagyon fontos törvényjavaslatokat, akkor nem kellene magya­rázkodni. (Derültség a Jobbik soraiban.) Másrészt pedig, amit ő mondott a rendőri jelenlétről, szeretném elmondani, hogy a 2014. július 1-jétől országos méretűvé kiszélesített közbiztonsági mintaprogramnak megfelelően minden településen van rendőri jelenlét, attól függően persze, hogy milyen a település közbiztonsági igénye. Az önkormányzatokkal, a polgármesterekkel a rend­őrség helyi szervei egyeztetnek, és a szükséges mértékű rendőri jelenlétet Magyarország minden településén biztosítják. Az eredmények ? még egyszer mondom, nem akarom megismételni számszerűen ? azt bizonyítják, hogy ez a program eredményes, javuló eredmények vannak. De nyilván most is elmondom, hogy még jobb eredményeket szeret­nénk, és ezért a 2015-ös évben is tenni szeretnénk.

Ami pedig a rendőrség adminisztrációját illeti, a rendőrségnek nem az a célja, hogy a rendőri szolgálatot ellátókat különböző adminisztrációs terhekkel illessék, hanem a minél eredményesebb szolgálatellátás, és a követelményrendszert így határozzák meg az elöljárók a személyi állományt illetően.

De ennél is súlyosabb megállapítása volt ? amit szeretnék visszautasítani ? a képviselő úrnak a korrupciót illetően, illetőleg azt mondta, hogy a fejétől büdösödik vagy bűzlik a hal, nem tudom, pontosan, milyen kifejezést használt, de ez volt a lényeg, meg hogy a korrupció jelen van. Ezt határozottan visszautasítom. A Nemzeti Védelmi Szolgálat a 2011. január 1-jei megalakulásával nagyon sokat tett annak érdekében a belső bűnmegelőzési feladatok, a kifogástalan életvitel ellenőrzése, az egyéb ellenőrzések, biztonsági ellenőrzések végrehajtásával, hogy ez a terület tiszta legyen. De tisztelt képviselő úr, ha önnek bűncselekményről, korrupciós bűncselek­ményről van tudomása, akkor tegyen följelentést, és úgy gondolom, hogy az erre illetékes szervek haladéktalanul el fognak járni. De arra kérem, hogy megfontoltan nyilatkozzon ebben a kérdésben, mert ha nem tud ilyeneket, vagdalkozik, akkor azt bizonyítja, hogy a Jobbik csak beszél, nem segíti a közbiztonságot, hanem még adott esetben ennek ellenére cselekszik. Úgyhogy, képviselő úr, arra kérem, hogy ezt fontolja meg.

Ami pedig a karcagi helyzetet illeti, az önt követő jobbikos képviselő úr hozzászólására annyit szeretnék mondani: nekünk az a célunk, hogy Magyarország minden településén javuljon a közbiztonság. Nekünk nem az a célunk, amit ön itt megpróbált elmondani, hogy hátráltassuk a közbiztonság javítását, hanem Karcagon is és Magyar­ország mind a 3154 településén a közbiztonság javítása a célunk. Kérem, ezt támogassák.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
28 138 2014.11.19. 0:31  1-157

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az erős és hatékony rendvédelem alapvető feltétele a korrupcióval szembeni küzdelem. A kormány álláspontja szerint a korrupcióval szemben zéró tolerancia van, ezért minden olyan bejelentést, minden olyan információt, amely az ön birtokában van, kérem, bocsássa rendelkezésre, hogy ennek érdekében az illetékes hatóságok a szükséges lépéseket és a szükséges vizsgálatokat lefolytathassák. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
29 50 2014.11.20. 4:18  1-211

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretnék köszönetet mondani Vas Imre képviselőtársamnak, hiszen a Belügyminisztérium fejezet egy nagyon fontos területére, a büntetés-végrehajtás (Közbeszólás az MSZP soraiból: Ez így van! A legfontosabb! ? Derültség az MSZP soraiban.) 2015-ös feladataira tért ki a hozzászólásában, felszólalásában.

Valóban, azt gondolom, nem túlzok, ha azt mondom, hogy az igazságszolgáltatás rendszere csak egy hatékonyan működő büntetés-végrehajtással lehet teljes, és a 2015. év valóban meghatározó lesz a büntetés-végrehajtás számára legalább három okból.

Egyrészt 2015. január 1-jén lép hatályba az új büntetés-végrehajtási kódex. A személyi állomány felkészítése, vizsgáztatása, a törvényre való felkészítés és a végrehajtási rendeletek elkészítése folyamatosan történik, és azt mondhatjuk, hogy minden személyi feltétel biztosítva van ahhoz, hogy a törvény hatálybalépése 2015. január 1-jétől biztosított legyen. A 2015-re engedélyezett létszáma a büntetés-végrehajtásnak 8755 fő. Tehát a kódex hatálybalépése jelentős változást fog eredményezni a büntetés-végrehajtás mindennapjaiban.

Másrészt pedig azok a fejlesztések jelentős előrelépést jelentenek, amelyekre a képviselő úr is kitért. Hiszen ennek a forrásait, több mint 5,4 milliárd forintot a 2015-ös költségvetési törvényjavaslat tartalmazza. Itt négy, jelenleg működő büntetés-végrehajtási intézet bővítése és egy új, a szirmabe­senyői intézet felépítése szerepel. Nagyon nagy lépés ezeknek a beruházásoknak a felépítése és végrehajtása a férőhelybővítés felé. Úgy gondolom, hogy ennek a feltételeit a törvényjavaslat tartalmazza.

A harmadik tényezőt, ami jelentős változás a korábbi évekhez képest, a fegyveres és rendvédelmi életpályamodell 2015. július 1-jétől való hatálybalépése jelenti. Ez a büntetés-végrehajtás személyi állományát is kedvezően érinti. Úgy gondoljuk, hogy ezzel is kifejezzük az elismerésünket a büntetés-végrehajtás személyi állománya felé, melynek eredményeképpen 2015. július 1-jétől átlagosan 30 százalékkal nő a büntetés-végrehajtásban szolgálatot teljesítők illetménye, és az életpályamodell többi elemének elfogadását követően újabb részletekről is be tudunk számolni, de úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy előrelépés a személyi állomány megbecsülését illetően.

Még egy tényezőre szeretném felhívni a figyelmet, a képviselő úr hozzászólása ezt is érintette, nevezetesen: a fogvatartottak foglalkoztatásában a kormányunk hivatalba lépését követően bekövetkezett változás. A célunk az, hogy valamennyi fogvatartott, aki dolgozni tud, dolgozni képes, dolgozhasson. Jelenleg 75 százaléknál tartunk, a 2015. évben reményeink szerint újabb lépést teszünk a teljes fogvatartotti foglalkoztatás felé ? ezek hasznos, jó célok. A képviselő úr beruházásokról beszélt, amelyeket részben az ellátás, a saját élelmezési feltételek biztosítása területén és az egyéb területeken is megtettünk.

Összegezve azt tudom mondani, hogy a büntetés-végrehajtás jelentős feladatot vállal az igazságszolgáltatás eredményes működése érdekében, hiszen a szabadságvesztésüket töltők hatékony szabadságvesztés-végrehajtása területén, úgy gondolom, ez nagyon fontos feladat.

Én is szeretnék köszönetet mondani a büntetés-végrehajtás személyi állományának az ez évben végzett szolgálatukért. Bízom abban, hogy jövőre még eredményesebben tudnak dolgozni. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
29 56 2014.11.20. 3:46  1-211

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az imént Szél Bernadett képviselőtársunk, illetőleg ezt megelőzően Korózs Lajos képviselő úr foglalkozott a közfoglalkoztatás kérdésével. A tegnapi nap során is több alkalommal előjött ez nagyon fontos téma. Örülök egyébként annak, hogy ezt a képviselőtársaim a vita során fölvetették. Annak nem örülök, hogy szinte egy jó szót sem hallottunk ellenzéki képviselőtársainktól a közfoglalkoztatást illetően.

Engedjék meg, hogy egy kiadványt mutassak be, amelyet egyébként a Belügyminisztérium minden országgyűlési képviselőnek megküldött. A közfoglalkoztatás új rendszerének 2011-es bevezetését követő gyakorlatot mutatjuk be, a 2012-13-as, illetőleg a 2013-14-es téli közfoglalkoztatás eredményeit. Ez a kiadvány bemutatja a Start-mintaprogramokat, a közfoglalkoztatás rendszerét, az önkormányzati programokat: a belvíz-elvezetési programot, a mezőgazdasági utak rendbetételét, a bio- és megújuló energia felhasználását, a belterületi közúthálózat-javítást, az illegális hulladéklerakó helyek felszámolását, a téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatást, a helyi sajátosságokra épülő programokat, az egyéb Start-munkaprogramokat és majd a speciális programokat, a ferencvárosi szociális foglalkoztatót, a Digitális Archívum és Filmintézetet és a többi speciális programot.

Tisztelettel azért ajánlom képviselőtársaim figyelmébe, mert érdemes átforgatni, érdemes elolvasni, és akkor reális képet kaphatnak arra vonatkozóan, hogy valóban milyen fontos és milyen értékteremtő munkát végeznek azok a százezrek, akik a közfoglalkoztatásban nap mint nap részt vesznek. Úgy gondolom, ha ezt megteszik, akkor tényleg nagyobb tisztelettel és nagyobb empátiával tudnak ehhez a kérdéshez hozzáállni. Akinek egyébként nincs meg ez a kiadvány, szívesen állok rendelkezésére, el tudom juttatni a részére.

Ami pedig a 2015-ös lehetőségeket illeti, szeretnénk hangsúlyozni, hogy 2014-hez viszonyítva, amikor az eredeti előirányzat 183 milliárd forint volt, a 2015-ös előirányzat a közfoglalkoztatás vonatkozásában 270 milliárd forint, és a kormány elsődleges célja, hogy akik az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak, azoknak is lehetőséget biztosítsunk az értékteremtő munkában való részvételre. Erre jó a közfoglalkoztatás. Ez nem cél, hanem eszköz. A kormánynak az a célja, hogy minél több olyan közfoglalkoztatási program, minél több olyan Start-munkaprogram induljon, amely hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevők a munkaerőpiacra visszajussanak.

A távlati célunk pedig, ez is elhangzott ebben a vitában, a költségvetés általános vitájában, hogy 2018-ig olyan mértékben lehetővé tegyük a közfoglalkoztatás bővítését, hogy aki akar, mindenki tudjon dolgozni, megteremtsük ennek feltételeit. Bízunk abban egyébként, hogy ebben az időszakban a piaci foglalkoztatás is bővül, hiszen az a célunk, hogy minél többen tudjanak ezen a területen elhelyezkedni, de akiknek ez nem sikerül, azoknak tudjuk megteremteni az értékteremtő munkában való részvételt.

Ezért 2015 vonatkozásban 270 milliárdot biztosít a tervezet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap előirányzatában közfoglalkoztatásra. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
29 118 2014.11.20. 3:55  1-211

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Először is Kulcsár Gergely képviselő úr hozzászólására szeretnék reagálni, pontosan annak azon részére, amikor azt hiányolta, hogy a katonák életpályamodelljéhez szükséges források csak mintegy 10 ezer forintos illetményemelést tesznek lehetővé. És reagálok Staudt Gábor kora délután hozzászóló képviselőtársunk kérdésére is, amikor azt kérdezte, hogy nem találja a BM-fejezetben a büntetés-végrehajtás hivatásos állománya számára az életpályamodell forrásait.

Tehát mind a két képviselő úrnak szeretném elmondani, hogy ezek a források 44 milliárd forint összegben, a XI. Miniszterelnökség fejezet céltartalékok előirányzatának különféle kifizetései között rendelkezésre áll. Tehát még egyszer mondom, ez 44 milliárd forint, és nem 10 ezer forint illetményfejlesztést tesz lehetővé, hanem első lépésben átlagosan 30 százalékos, és a terveink szerint a további négy év alatt még évi 5-5 százalékos, tehát összesen 50 százalékos illetményemelést tesz ez majd lehetővé a terveink szerint az életpályamodell elfogadása esetén 2019-ig bezárólag. Tehát az első lépésben 2015. július 1-jétől 30 százalékos lesz az átlagos illetményemelés a rendőröknél, a tűzoltóknál, katasztrófa­védel­miseknél, titkosszolgálatoknál, bv-seknél, katonáknál, tehát erre a körre vonatkozóan. 10 ezer forintos illetménykiegészítést vagy pontosabban kiegészítő juttatást tartalmaz a HM-fejezet költségvetése, de az a tiszthelyettesek és zászlósok havi 10 ezer forintos illetményemelését, kiegészítő juttatását tartalmazza, amely 2014. január 1-jétől került bevezetésre.

Tehát szeretném elmondani, hogy a fegyveres és rendvédelmi életpályamodell 30 százalékos átlagos illetményemelést tesz lehetővé a költségvetési törvény elfogadása esetén 2015. július 1-jétől kezdődően.

Ami meg a debreceni befogadó állomás kérdését illeti, a parlamentben többször beszélgettünk erről a képviselő úrral. Szeretném itt is elmondani, hogy a kormánynak és a rendőrségnek a kifejezett célja, hogy a rendet, a biztonságot fenntartsa. A menekültügyi őrizet intézményének bevezetésével megvannak az eszközök a hatóságok részére annak érdekében, hogy a jogsértő tevékenységet folytató menekültekkel szemben erélyesen és eredményesen tudjanak fellépni, hogy ők ne veszélyeztessék a településen élők biztonságát.

Sajnálom egyébként, hogy sem ön, sem a Jobbik-frakció ezt a szigorítást nem szavazta meg. Visszatérünk ugyanahhoz a helyzethez, hogy törvényért, rendért kiáltanak, de amikor szavazni lehetne a parlamentben, akkor nem nyomnak igent, hanem vagy tartózkodnak, vagy ellene szavaznak. Azt ajánlom, gondolják meg képviselőtársaim, hogy vajon ez a politika mennyire teszi hitelessé az önök rendért kiáltó szavának hitelességét.

És még valamit: itt is szeretnék köszönetet mondani Debrecen városának, akikkel nagyon jó együttműködésünk van annak érdekében, hogy a rendet, a biztonságot akár Debrecenben, akár Vámosszabadin vagy Balassagyarmaton fenntartsuk. Természetesen a polgárőrség segítségét is igénybe vesszük. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
29 144 2014.11.20. 9:33  1-211

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A Mirkóczki Ádám képviselő úr által elmondottakra szeretnék reagálni. Legelőször is a hozzászólása első részében felvetett vitára utalnék, és szeretném rögzíteni, mert tételesen meg tudjuk mondani, hogy hány törvény, hány olyan rendészeti, a rendet támogató és elősegítő önálló törvény volt, amit nem szavaztak meg. Ez rendelkezésre áll, ez tényadat. Arra hívom föl mindig is a figyelmüket, ha valóban rendért kiáltanak, és rendet akarnak, akkor ezt a kétarcú magatartásukat talán érdemes lenne felülvizsgálni. Önök tudják, csak akkor nem hiteles, amit csinálnak, ha a jelenlegi gyakorlatot folytatják.

Ami az elmúlt négy évet illeti, a vita tegnapi részén is elmondtam, talán ma is utaltam már, azt lehet mondani, hogy az elmúlt négy év erőfeszítéseinek eredményeképpen ma nagyobb biztonságban élnek az emberek Magyarországon, mint 2010-ben. Úgy gondolom, ebben egyet tudunk érteni, képviselő úr. Ez azoknak az erős törvényeknek az elfogadásának köszönhető, azoknak a költségvetési törvényeknek az elfogadásának köszönhető, azoknak az intézkedéseknek köszönhető, amelyeket a kormány, illetőleg a parlament megtett annak érdekében, hogy létrehozzon, kialakítson a rendőrségnél olyan törvényi hátteret, olyan viszonyokat, amelyek stabilizálják a személyi állományt. Magyarán, ne lehessen elmenni 40 évesen a rendőrségtől meg a hivatásos állományból nyugdíjba, megadják a megfelelő elismerést a személyi állománynak, biztosítja a költségvetési hátteret, hogy olyan költségvetési hátterük legyen ezeknek az intézményeknek, többek között a rendőrségnek, ami a stabil, kiegyensúlyozott működést tesz lehetővé, a technikai feltételeket biztosítja, a szervezeti és a személyi feltételeket.

Ugye, itt elmondom azt a kulcsszót, amitől önök mindig idegesek lesznek, hogy 3500 fővel növeltük a rendőrség létszámát, és ma már elmondhatjuk, hogy a rendőrség létszáma adott ahhoz a feladat-végrehajtáshoz, amit a rendőrségtől ma minden magyar állampolgár elvár.

Ami az ön javaslatát illeti, hogy új rendőrségi törvény kell, úgy gondolom, hogy a jelenlegi rendőrségi törvény is alkalmas arra, hogy azokat a feladatokat meghatározza, azokat a kereteket meghatározza, azokat a célokat meghatározza és megfogalmazza, amelyeket a rendőrségtől, a Terrorelhárítási Központtól, a Nemzeti Védelmi Szolgálattól, hiszen ez a három szervezet határozza meg a magyar rendészet alappillérét, tehát ezektől a szervezetektől el tudunk várni. Nyilvánvalóan ezt az állításomat az elmúlt időszak bizonyította.

Hadd cáfoljam azt az állítását, amit a közterületi rendőri jelenlét csekély voltára vonatkozóan megfogalmazott. Éppen tegnap is több hozzászólóra reagálva elmondtam, hogy 2013. szeptember 25-én indult az öt kelet-magyarországi megye vonatkozásában a fokozott rendőri jelenlét és fokozott ellenőrzés, amit a kormány ez év július 1-jével kiterjesztett az egész ország területére, tehát a 19 megyére és Budapestre.

Engedje meg, hogy néhány adatot, néhány ered­ményt elmondjak ezzel kapcsolatban. A 19 megye területén az elmúlt időszakban 150 408 fő 1 188 673 szolgálati órában 23 730 973 kilométer futásteljesítménnyel hajtotta végre a feladatot. Ennek során 3622 fő került elfogásra, amelyből tettenérés kiemelt bűncselekmény miatt 1675 főt, betöréses lopás miatt 3033 főt, érvényben lévő elfogatóparancs alapján 874 főt állítottunk a hatóságok elé. Az előállítások száma 9148 fő, amelyből bűncselekmény gyanúja miatt 3451 fővel, mintavétel miatt 1712 fővel szemben intézkedtek a rendőrök. Büntetőfeljelentés 2724 fővel szemben készült, szabálysértési feljelentések száma 15 215, amelyből tulajdon elleni szabálysértés miatt 1785 esetben, közterületen elkövetett közrend elleni szabálysértés miatt 1272 esetben intézkedtek a rendőrök, hogy néhány adatot mondjak.

Szeretném elmondani azt is, hogy mindvégig szoros együttműködés volt az érintett települési önkormányzatok vezetésével, polgármesterekkel, képviselő-testületekkel, az ő kéréseiket, igényeiket is megfogalmazva hajtotta végre ezeket a fokozott közterületi akciókat és a fokozott rendőri jelentétet a rendőrség személyi állománya, amiért én most is köszönetet mondok. Ezek a július 1. és szeptember 30. közötti adatok. Azt is elmondtam, hogy ennek forrásait körülbelül 6 milliárd forint értékben biztosítjuk az év végéig a fokozott rendőri jelenlét vonatkozásában.

(17.10)

Tehát szeretném elmondani, hogy ezek az eredmények, amiket a rendőrség elért, amiért köszönetet mondok.

Ami nagyon fontos a 2015-ös költségvetés vonatkozásában, amit ön is elismert, hogy 16 milliárd forinttal növeljük a rendőrség finanszírozását, ez több mindent tartalmaz, többek között a tiszthelyettesek, zászlósok 10 ezer forintos illetménykiegészítő juttatását. Nagyon fontos az, hogy ugyan nem ebben a BM-fejezetben, de a Miniszterelnökség fejezetben, a XI. fejezetben a céltartalékok előirányzatán a különféle kifizetések között 44 milliárd forint van a fegyveres és rendvédelmi életpálya finanszírozására, aminek az a lényege, hogy 2015. július 1-jétől a BM-hez tartozó intézmények közül a rendőrök, a tűzoltók, a katasztrófavédelmisek, a bv-sek, a titkosszolgálatnál hivatásos szolgálatot teljesítők átlagosan 30 százalék illetményemelésben részesülnek. Az életpálya folytatódik, még több elemmel kiegészül, de ez már konkrétum, ha a parlament elfogadja ezt a törvényjavaslatot, aminek a támogatására kérek mindenkit, akkor ez meg fog valósulni.

Ami pedig a Terrorelhárítási Központot illeti, azt a kritikát, amit megfogalmazott a Terrorelhárítási Központról… (Mirkóczki Ádám közbeszólására:) Dehogyisnem! Azt mondta, hogy máshova kellene ezeket a pénzeket vinni. (Mirkóczki Ádám közbeszól.) Azt gondolom, hogy a 2010. szeptember 1-jei működés megkezdése óta a TEK ? hogy rövidítve mondjam vagy Terrorelhárítási Központ - bi­zonyí­totta azt, hogy azokat a feladatokat, amelyekre létrehoztuk, el tudja látni és eredményesen látja el. (Zaj a Jobbik soraiban.)

Úgy gondolom, hogy az a kifakadása, hogy Magyarországon nincs terrorcselekmény, nincs terrorveszély, hála istennek és hála a Terrorelhárítási Központ működésének, hiszen a rendőrségi törvény, az 1994. évi XXXIV. törvény, valamint a terrorizmust elhárító szervezet kijelöléséről szóló 295/2010-es kormányrendelet meghatározza feladatait, országos illetékességgel végzi a terrorcselekménnyel, bűncselekménnyel összefüggésben elkövetett más bűncselekmények megelőzését, felderítését, megszakítását, a veszélyes bűnözők elfogását, a fegyveres bűnözők elfogását, valamint a nyomozó hatóságok felkérésére egyéb személy elleni erőszakos bűncselekmények megszakítását, ön- vagy közveszélyes állapotban levő személyek elfogását.

A TEK működése a nyilvánosság előtt zajlik, a parlament bizottságai a parlament nyilvánossága a biztosíték arra, hogy erről bármely képviselő megfelelő információkhoz juthat. Úgy gondolom, hogy a TEK állománya megérdemli, hogy itt, a parlament nyilvános ülésén köszönetet mondjak az általuk végzett szolgálatért, úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen megérdemlik.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A felhozottak alapján arra kérem önt és a frakcióját, hogy ezeket az érveket meghallgatva támogassák a 2015-ös költségvetés elfogadását, mert ezzel talán hitelesítik azt a szándékukat, amit megfogalmaznak, hogy önöknek fontos a rend, a közbiztonság erősítése. Ennek a forrásai, a feltételrendszere ebben a törvényjavaslatban szerepelnek, úgyhogy arra kérem önöket és a tisztelt Házat, hogy a javaslatot támogassák. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
29 150 2014.11.20. 3:54  1-211

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Teleki képviselőtársam hozzászólására szeretnék reagálni a tekintetben, illetőleg azon részét érintően, amely a roma fiatalok közfoglalkoztatását illeti, illetőleg arra a gondolatára, miszerint azt a problémát vetette föl, hogy a közfoglalkoztatásból milyen módon lehet az elsődleges munkaerőpiacra visszajutni.

Két tényezőre szeretném fölhívni a figyelmet. Egyrészt jelentős forrásokat biztosítottunk már az elmúlt évben is, és az idén is jelentős források állnak a képzésre rendelkezésre. Tehát a közfoglalkoztatás keretében a téli képzés jelentős létszámot foglalkoztat. Az elmúlt évben ez körülbelül százezer főt jelentett. Az idén is jelentős létszám lesz ez. Ennek a keretében, az itt megszerzett ismereteket hasznosítva és a közfoglalkoztatásban dolgozva, a munka ritmusát fölvéve, a munka világának a szabályait megszokva, elsajátítva és ahhoz alkalmazkodva, a képzésben való eredményes részvétel esetén nagyobb esélye van a roma fiataloknak is és másoknak is egyébként, szeretném hangsúlyozni, hogy az elsődleges munkaerőpiacra visszajussanak. Erre egyébként vannak konkrét adatok, hogy egyrészt 30 napon belül, aztán 6 hónapon belül milyen létszámban jönnek vissza, illetőleg egy hónapon és hat hónapon belül milyen arányban tudnak visszajönni az elsődleges munkaerőpiacra. Tehát ez jelenleg is folyik.

Többször elmondtuk, hogy a közfoglalkoztatás nem cél, hanem eszköz. Eszköz arra, hogy munkát adjunk, hogy mindenki részt vehessen a saját maga és a családja eltartásában, hogy hasznos tevékenységet tudjon végezni. Úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb sikere a 2011 óta új feltételek között működő közfoglalkoztatásnak.

A másik pedig, amire szeretném fölhívni a figyelmet, az a piaci ösztönző források. Egyrészt a munkahelyvédelmi akcióterv, amelyre több mint 200 milliárd forintot fordítottunk az elmúlt időszakban, és jelentős források állnak a ’15-ös költségvetésben is rendelkezésre. Másrészt az is elhangzott a vitában, hogy a 2014-20-as uniós ciklusban a magyar forrásokkal együtt 12 ezer milliárd forint áll rendelkezésre, és ennek 60 százaléka gazdaságfejlesztésre fordítható a kormány döntése alapján. Arra szeretném fölhívni a képviselő úr figyelmét, hogy mi is azt szeretnénk, ha minél több új munkahely jönne létre az elsődleges munkaerőpiacon, ebből minél többen a közfoglalkoztatásból kerülnének ki. Úgy gondolom, hogy ezek az erőfeszítések kombinálva lehetővé teszik, hogy minél több roma fiatal és egyéb, a közfoglalkoztatásban dolgozó tudjon az elsődleges munkaerőpiacra visszatérni.

Kérem a képviselő urat ? hiszen ebben a költségvetésben 270 milliárd forint szerepel a közfoglalkoztatás forrásai részére a Nemzeti Foglalkoztatási Alap előirányzatán belül, úgyhogy érdemes talán megfontolni azt, hogy emiatt is érdemes lenne támogatni ezt a költségvetést. De mindenképpen szeretném fölhívni a képviselő úr figyelmét arra, hogy a kormánynak az a szándéka, hogy a közfoglalkoztatásból minél többen tudjanak az elsődleges munkaerőpiacra visszajutni.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
29 154 2014.11.20. 1:43  1-211

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Mirkóczki Ádám képviselő úrnak nagyon röviden csak annyit szeretnék reagálni, hogy idéztem a rendőrségi törvény vonatkozó passzusait meg a Terrorelhárítási Központ létrehozásáról rendelkező kormányrendeletet. Fölsorolja ez a két jogforrás, hogy milyen feladatai vannak a Terrorelhárítási Központnak, és nem csak az, amit ön mond, tehát nem csak a terrorizmus elleni védelem. Az a legfontosabb feladata, de úgy gondolom, ahhoz a tényhez, hogy Magyarország e tekintetben védett, és nem történnek ilyen súlyos bűncselekmények, az is nagyban hozzájárul, hogy ez a szervezet létrejött, ezt a kormány létrehozta, és ez működik, egyrészt.

Másrészt pedig érdemes figyelemmel kísérni a veszélyes bűnözők, a fegyveres bűnelkövetők elfogását. Ennek egy részéről egyébként a nyilvánosság is értesül. Tehát azt gondolom, hogy ezek a tevékenységek ? és még egyszer fölhívom a figyelmet arra, hogy érdemes tanulmányozni, meg tudom adni, nem akarom a parlamentet ilyen mélységű szakmai vitával terhelni, mert hiszen a költségvetési vitáról beszélünk, a ’15. évi központi költségvetés általános vitája zajlik jelenleg, hogy érdemes tanulmányozni, és érdemes ennek fényében véleményt mondani a Terrorelhárítási Központról, annak munkájáról. Úgy gondolom, ha ezt megteszi, akkor egy reálisabb véleményt tud kialakítani.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
31 266 2014.11.24. 0:10  263-282

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A kormány az előterjesztést támogatja. Köszönöm szépen. (Dr. Schiffer András: De miért?)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
31 284 2014.11.24. 8:46  283-298

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A nemzetbiztonsági ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a fontos és bizalmas munkakörre jelölt, illetve az ilyen munkakört betöltő személyek, továbbá a minősített adatot kezelő szervvel közreműködő személyek esetében megállapíthatók-e olyan kockázati tényezők, amelyek felhasználásával e személyek tevékenysége jogellenes céllal befolyásolhatóvá, illetve támadhatóvá válhat.

A nemzetbiztonsági ellenőrzés korábban hatályos rendszere szerint az érintett személy fontos és bizalmas munkakörbe történő kinevezése előtt lefolytatott nemzetbiztonsági ellenőrzés során egy adott időpillanatban vizsgálták a biztonsági feltételek meglétét. Az ennek alapján kiadott biztonsági szakvélemény ötéves időtartamra tanúsította a munkakör betöltőjének nemzetbiztonsági alkalmasságát. Ez a gyakorlat nem volt képes felfedni a munkakör betöltése alatt felmerülő kockázatokat, különösen azokat a befolyásolásra alkalmas körülményeket, amelyek szükségképpen az adott tisztség betöltése alatt, arra tekintettel jelentkeztek.

A nemzetbiztonsági ellenőrzés rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében fogadta el az Országgyűlés a 2013. évi LXXII. módosító törvényt. Az Alkotmánybíróság a módosító törvény két elemét, a folyamatos nemzetbiztonsági ellenőrzést és a külső, kormánytól független jogorvoslati lehetőség hiányát Alaptörvénybe ütközőnek minősítette és megsemmisítette. A döntés következményeként párhuzamos, esetenként többféle értelmezést is lehetővé tevő szabályozás alakult ki. Ezen helyzet megszüntetése érdekében a törvény nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos rendelkezéseinek ismételt és átfogó módosítása szükséges.

A jelen törvényjavaslat azt célozza, hogy a nemzetbiztonsági érdekek hatékony védelmét biztosító, az alkotmányossági elveknek megfelelő rendszerben szabályozza a nemzetbiztonsági ellenőrzés intézményét az alábbiak szerint. A nemzetbiztonsági ellenőrzést az érintett jogviszony létesítését megelőzően kell kezdeményezni, az ellenőrzéshez az érintettnek hozzá kell járulnia, a hozzájárulás megtagadása esetén az adott jogviszony nem hozható létre. A kezdeményezés a biztonsági kérdőív kitöltésével és a nemzetbiztonsági szolgálatnak történő megküldésével indul. Fő szabályként a munkáltatói jogkör gyakorlója vagy a kinevező a kezdeményező.

A javaslat szerint a nemzetbiztonsági ellenőrzés egyszintű, 60 nap időtartamú, 30 napos hosszabbítási lehetőséggel, lefolytatása során a nemzetbiztonsági szolgálat az ellenőrzött személlyel konzultálhat, az ellenőrzött személlyel kapcsolatban álló személyeket hallgathat meg, a kérdőíven feltüntetett adatokat ellenőrizheti, továbbá titkos információgyűjtést folytathat.

A nemzetbiztonsági szolgálat a nemzetbiztonsági ellenőrzésről biztonsági szakvéleményt állít ki. A biztonsági szakvélemény érvényességi ideje öt év, ezt követően új ellenőrzést kell kezdeményezni. A javaslat szerint az érvényes biztonsági szakvéleménnyel rendelkező, nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszonyban álló vagy ilyenbe jelölt személy esetében a biztonsági feltételek fennállása felülvizsgálati eljárás keretében vizsgálható. Felülvizsgálati eljárás lefolytatására az alábbi esetben kerülhet sor: ha a betöltött munkakör tartalma megváltozik, ha az érvényes biztonsági szakvéleménnyel rendelkező személyt új munkakörbe jelölik, ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy ezt kéri, ha az ellenőrzött személy a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos változásbejelentési kötelezettsége teljesítését elmulasztotta, vagy a bejelentett változás jellege ezt indokolja.

(19.40)

A felülvizsgálat indoka itt az életkörülmények esetleges olyan irányú megváltozása, amely a nemzetbiztonsági kockázatok ismételt megvizsgálását indokolhatja.

Végezetül a nemzetbiztonsági szakmai szempontok alapján kialakított felülvizsgálati okok említendők. Ennek lényege: ha az ellenőrzés kezdeményezésére jogosult vagy maga a nemzetbiztonsági szolgálat biztonsági kockázatra utaló körülményről szerez tudomást, úgy a felülvizsgálat elindítható. A törvény a legjellemzőbb ilyen eseteket felsorolja. A felsorolt körülmények mindegyike biztonsági kockázatra utaló körülmény lehet, amely indokolhatja a felülvizsgálati eljárást.

A felülvizsgálati eljárás elrendelésének jogcímei két csoportba sorolhatók. Az egyikbe tartoznak azok, amelyek formalizálható és az ellenőrzött személy által ismert okokból indokolhatják a felülvizsgálatot: új munkakör, a munkakör tartalmának változása, kérelem, illetve azok, amelyek esetén a biztonsági kockázatra utaló körülmény vagy annak lehetősége merül fel.

Tisztelt Országgyűlés! Ennek megfelelően az első esetben a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy tájékoztatható a felülvizsgálati eljárás kezdeményezéséről vagy elrendeléséről, és ismételten kitölti a biztonsági kérdőívet. Ezzel szemben a második esetben a felülvizsgálat elrendeléséről és lefolytatásáról, valamint eredményéről a felülvizsgálati eljárás befejezését követően kiállított biztonsági szakvélemény tartalmáról kapott tájékoztatás keretében szerezhet tudomást.

A felülvizsgálati eljárásról tehát az ellenőrzött személy mindig értesül, így lehetősége nyílik egyfelől a jogorvoslat igénybevételére, másfelől pedig az alapvető jogok biztosa eljárásának kezdeményezésére. A felülvizsgálati eljárás befejezését követően kiállított biztonsági szakvélemény jogkövetkezménye azonos a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszonyba jelölés során kiállított biztonsági szakvéleményével. Biztonsági kockázat megállapítása esetén a jogviszony nem hozható létre, illetve nem tartható fenn. Biztonsági kockázat hiányában ötéves érvényességi idővel tanúsítja a biztonsági feltételek fennállását, egyidejűleg a korábbi biztonsági szakvélemény érvényét veszíti.

Tisztelt Országgyűlés! A tervezet a felülvizsgálati eljárás tekintetében megteremti az Alkotmánybíróság által is feltételként megjelölt külső ellenőrzés lehetőségét, amely a jogorvoslati út igénybevételétől függetlenül biztosítja a törvényes elrendelés és eljárás vizsgálatát. Az alapvető jogok biztosa egyfelől a felülvizsgálati eljárás alá vont személy kérelmére az adott ügyben, másfelől hivatalból a nemzetbiztonsági szolgálat felülvizsgálati eljárást érintő gyakorlatára vonatkozóan folytathat vizsgálatot.

Az alapvető jogok biztosának vizsgálati jogköre azonban nem terjed ki a nemzetbiztonsági kockázatok megállapításának szakszerűségére. Ha az alapvető jogok biztosa a felülvizsgálati eljárás elrendelése, lefolytatása körében az alapvető jogokkal összefüggő visszásságot állapít meg, tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot irányító minisztert, és egyben ajánlást fogalmaz meg a szükséges intézkedések megtételére.

Ha az irányító miniszter intézkedését nem tartja megfelelőnek, erről az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságát tájékoztatja.

A tervezet megállapítja az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága fentiekkel kapcsolatos eljárásának szabályait is.

Az érintett biztonsági szakvéleményben szereplő, általa valótlannak tartott megállapításokkal, a megállapított kockázati tényezővel kapcsolatosan panasszal élhet az ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója útján a miniszternél. Ha a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója a panaszban foglaltakkal egyetért, a biztonsági szakvéleményt visszavonja és új biztonsági szakvéleményt bocsát ki. Ha a panaszban foglaltakkal a főigazgató nem ért egyet, úgy azt az állásfoglalásával együtt felterjeszti a miniszternek.

A miniszter a panaszt a beérkezésétől számított 30 nap alatt kivizsgálja, ez a határidő egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. A miniszter az alaptalan panaszt elutasítja, vagy a panasznak helyt ad és orvosolja a hibákat, vagy új eljárásra kötelezi az érintett szolgálatot. Az érintett a miniszter döntésével szemben panasszal élhet a Nemzetbiztonsági bizottságnál.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény módosítása ? a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó rendelkezésekhez hasonlóan ? a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai esetében is megteremti annak lehetőségét, hogy a nemzetbiztonsági kockázat megállapítása esetén felajánlható más, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá nem tartozó beosztás.

Az alapvető jogok biztosának felülvizsgálati eljárással kapcsolatos új jogköre szükségessé teszi az alapvető jogok biztosáról szóló törvény módosítását is. A tervezet ezen túlmenően több törvényen átvezeti a többszintű nemzetbiztonsági ellenőrzés megszűnése miatt szükséges technikai módosításokat.

Tisztelt Országgyűlés! A bemutatott indokok és érvek alapján kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot vitassa meg és támogassa. Köszönöm figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
31 296-298 2014.11.24. 4:29  283-298

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Szeretném megköszönni a frakciók vezérszónokainak a hozzászólásokat. Németh Szilárd képviselő úr támogató hozzászólását köszönöm, bízom abban, hogy ez a támogatás is hozzájárul ahhoz, hogy jó törvényt tudunk elfogadni ebben a nagyon fontos témakörben.

Molnár Zsolt képviselő úr, bizottsági elnök úr hozzászólását is szeretném megköszönni. Ő részletesen kitért a javaslat előnyös és az ő megítélése szerint vitatható részeire, s azon szándékát is kifejezte, hogy módosító indítványokat fognak beadni. Én ezzel kapcsolatban itt és a többi vezérszónok kapcsán is szeretném elmondani, hogy minden módosító javaslatot meg fogunk fontolni, és szeretném azt is leszögezni, az a cél, hogy a lehető legjobb törvényt alkossuk meg közösen itt a parlamentben ezzel a nagyon fontos témakörrel kapcsolatban.

Mirkóczki Ádám képviselő úr hozzászólását is szeretném megköszönni. Ő most jelenleg nincs a teremben, az ő… (Mirkóczki Ádám jelentkezik: Itt vagyok.) Bocsánat.

ELNÖK: Itt ül fönt, államtitkár úr, a jegyzői munkáját végzi.

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a figyelemfelhívást. Tehát némi ellentmondást érzek, vagy jelentős ellentmondást érzek Mirkóczki Ádám képviselő úr és Staudt Gábor képviselő úr hozzászólása között. Mirkóczki képviselő úr bizonyos módosító javaslatok elfogadását fogalmazta meg, abban az esetben elfogadhatónak, támogathatónak tartja a javaslatot, míg Staudt Gábor képviselő úr (Dr. Staudt Gábor: Én is ezt mondtam.) már előre látta, hogy ezek a módosító indítványok nem lesznek támogatottak, és már ítéletet is hirdetett, res judicata, de bízunk benne, hogy téved. (Dr. Staudt Gábor: Győzzön meg, államtitkár úr.) Azon vagyok.

Szél Bernadett LMP-s képviselőtársunk hozzászólását is szeretném megköszönni. Szeretném elmondani, hogy amiről a képviselő asszony beszélt, ezt a problémát orvosolja a törvény. A melléklet tartalmazza a kérdőív módosítását, ez a 2. pont, amelyben benne van, amely tartalmazza, hogy nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy áll-e külföldi beutazási vagy tartózkodási tilalom alatt, tehát ezt világosan tartalmazza a javaslat, de köszönöm, hogy fölhívta a figyelmet. A javaslat elkészítésekor igyekeztünk a legszélesebb körre figyelemmel lenni a tekintetben, hogy a lehető legjobb szabályozást tudjuk a tisztelt Ház elé terjeszteni javaslatként.

A Staudt Gábor képviselő úr által elmondottakkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a Fidesz-KDNP-kormány 2010. május 19-én megkezdett működését, illetőleg a mostani hivatalba lépését követően is a titkosszolgálatok törvényesen működnek. Tehát az az állítása, amit ön megfogalmazott, hogy politikai célokra használhatják esetleg most is, ezt szeretném visszautasítani, ez minden alapot nélkülöz, képviselő úr.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Összegzésképpen szeretném megköszönni a hozzászólásokat. Bízom abban, hogy a benyújtott módosító indítványok is hozzájárulnak ahhoz, hogy egy jó törvényt tudjunk elfogadni. Maga az előterjesztés is már úgy készült, hogy egyrészt az Alkotmánybíróság döntését figyelembe véve orvosolja azokat a hiányosságokat, amelyeket az Alkotmánybíróság megállapított, másrészt pedig ez a törvényjavaslat Magyarország biztonsági érdekeinek teljes mértékben megfeleljen.

Bízunk abban, hogy most ez az általános vita, illetőleg a majd benyújtandó módosító indítványok is hozzájárulnak ehhez a nagyon fontos célhoz. Köszönöm a figyelmet, köszönöm a hozzászólásokat.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
32 6 2014.11.25. 3:56  3-6

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! A nőket ért erőszak nagyon súlyos bűncselekmény, amellyel szemben és amelynek megelőzése érdekében minden törvényes eszközt igénybe kell venni. A kormány határozottan elutasítja az erőszak valamennyi formáját, és elkötelezett a bántalmazás felszámolás mellett, és ennek érdekében mindent meg is tesz.

Ezért szigorítottuk a büntető törvénykönyvet, és 2014. március 14-én csatlakoztunk az Európai Tanács nőkkel szembeni és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és megelőzésről szóló isztambuli egyezményhez, amelyet ratifikálni is fogunk. Határozottan visszautasítom azt az állítását, hogy akár a rendőrség, akár bármely más szerv az erőszak áldozatául esett nőket hibáztatná vagy tenné felelőssé a velük történt tragédia miatt. Azt viszont le kell szögezni, hogy az erőszak elleni küzdelem egy közös küzdelem, amelyben mindenkinek részt kell vállalni, mert csak így lehet sikeres.

A felszólalásában elhangzottakkal kapcsolatban először is egy igen komoly félreértést kell tisztáznunk. A kérdéses filmek kifejezetten a fiatal és szórakozni járó korosztály számára készültek nevelési, oktatási, bűnmegelőzési célzattal, és nem az áldozatokat szólítják meg. A spotokat a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság (Korózs Lajos: Azok közül kerül ki az áldozat!), a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácstól pályázaton nyert támogatás felhasználásával készítette, közismert médiaszereplők és olyan neves közreműködők segítségével, akik prevenciós filmjeikkel az elmúlt években több neves díjat is nyertek. Közreműködő volt még továbbá Pécs megyei jogú város önkormányzata, a pécsi közterület-felügyelet, a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége és a Pécsi Tudományegyetem is.

A Selfie című bűnmegelőzési kisfilm elsősorban diákok számára, az iskolai oktatáson vitaindító célzattal készült. A filmek célja egyértelmű (Gőgös Zoltán közbeszól.), a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés és annak megelőzése. Ez mindannyiunk érdeke, társadalmi érdek. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Gőgös képviselő úr, ha végighallgatna, megtisztelne. Bár tudom, hogy (Cseresnyés Péter: Magában beszél, nem fontos!) önnek ez talán nem annyira fontos, de kérem, hogy legyen tekintettel azokra az áldozatokra, akiket ez igenis érint. Tehát a filmek célja egyértelmű: a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés és annak megelőzése. Ez mindannyiunk érdeke, társadalmi érdek, amelyben mind egy oldalon állunk. Szövetségesek vagyunk az erőszak elleni küzdelemben.

A filmek kritizált szlogenje, a „Tehetsz róla, tehetsz ellene!” egyértelműen azt kívánta hangsúlyozni, hogy ne felelőtlenül vágjanak neki a fiatalok az éjszaki szórakozásnak, azt az üzenetet igyekeznek célba juttatni, hogy a mértéktartó alkoholfogyasztással, a szórakozóhelyről történő hazajutás megtervezésével, a barátok együttes hazaindulásával, valamint azzal, hogy a fiatalok társaikat, barátaikat nem hagyják egyedül az éjszakában, csökkenthető a bűncselekmények áldozatává válás esélye.

A megelőzés egyik fontos feladata annak hangsúlyozása, hogy a mindennapok tervezésében figyelemmel legyünk a bűncselekmények elkerülését elősegítő tényezőkre. Minél több tényezőt hagyunk ugyanis figyelmen kívül, annál nagyobb lehetőséget biztosítunk az elkövetőknek arra, hogy kihasználják a kínálkozó alkalmat, és bűncselekményt kövessenek el sérelmünkre. Ezért elengedhetetlen, hogy ami tőlünk függ és nem rajtunk kívül álló ok, arra igyekezzünk tudatosan megelőző lépéseket tenni.

Végezetül szeretném megköszönni tisztelt képviselő asszonynak, hogy erre a rendkívül fontos kérdésre a mai napon ráirányította a figyelmet. Biztos vagyok benne, hogy összefogással, érdemi párbeszéddel, közös cselekvéssel (Dr. Szél Bernadett: És 8 milliárd forinttal!) csökkenteni lehet a nőket érő erőszakos bűncselekmények számát.

Ez a közös célunk, tegyünk közösen érte. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
34 82 2014.12.01. 3:27  79-85

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A kormány határozott álláspontja, hogy a menedékjoggal való visszaélésekkel szemben következetes és szigorú fellépés indokolt. A gazdasági menekültek gondjait ott kell kezelni, ahol azok keletkeztek. A rendbontókkal és a jogszabályokat megsértőkkel szemben a rendőrség minden esetben határozottan fellép. (Z. Kárpát Dániel képviselőtársaival beszélget.) Képviselő úr, ha megtisztel a figyelmével, akkor folytatom a választ.

A nemzetközi védelmet igénylők személyes szabadságának korlátozására, így egy befogadóállomás zárttá tételére a jogszabályok alapján csak kivételesen kerülhet sor, annak érdekében viszont, hogy azok a migránsok, akik a jogszabályok ellen vétenek, ne kerülhessék el a felelősségre vonást, a tavalyi évben bevezettük a menekültügyi őrizet intézményét ? arra a kérdésre, hogy milyen új eszközöket alkalmazunk. Ennek eredményeképpen a jogszabályban meghatározott indokolt esetekben, ilyen például a közrend védelmének érdeke is, az elismerést kérő menekültügyi őrizetbe vehető legfeljebb 6 hónapra. Ezt a szigorítást egyébként legnagyobb sajnálatunkra sem ön, képviselő úr, sem a Jobbik frakciója nem szavazta meg.

A kormány minden rendelkezésére álló eszközt bevet az illegális migránsok számának visszaszorítása érdekében. Ezért növeltük a határrendészek létszámát, több új mobil és stabil hőkamerát helyeztünk el a szerb, ukrán és román határon, fokoztuk a légi felderítést, és növeltük a szomszédos országokkal történő együttműködést.

(17.10)

2014. január 1-je és 2014. szeptember 30-a között a befogadóállomások fenntartási költségei elérték az 1,2 milliárd forintot, a menekültügyi őrizeti helyek fenntartására ugyanezen időszakban az állam közel 460 millió forintot költött. Ebben az évben eddig, a mai napig, képviselő úr, 18 998 fő nyújtott be menedékjog iránti kérelmet, a menekültügyi hatóságok 3693 fővel szemben rendeltek el menekültügyi őrizetet.

Tisztelt Képviselő Úr! A mai napig 10 667 esetben került megszüntetésre menekülteljárás a kérelmező ismeretlen helyre távozása okán. Az, hogy valamely kérelmező a menekülteljárás során ismeretlen helyre távozik, nem jelent kiemelt közegészségügyi kockázatot; mind a nyitott befogadóállomáson, mind pedig a menekültügyi őrzött befogadóköz­pontban történő elhelyezést megelőzően a kérelmezők kötelező orvosi vizsgálaton esnek át. A befogadó létesítmények és azok környéke biztonságának megőrzése és megerősítése érdekében a rendőrség megteszi a szükséges intézkedéseket, és mindenhol biztosítja a fokozott jelenlétet, valamint a rendszeres, átfogó ellenőrzéseket, képviselő úr.

A tényadatok alapján a befogadóállomások környékén nem növekedett a bűnelkövetések száma, a befogadóállomáson élők alapvetően intézményen belül, egymás sérelmére követnek el jogsértő cselekményeket. Amikor pedig kinn követik el a bűncselekményeket, azokat a rendőrség elfogja, és a szükséges intézkedéseket megteszi.

Tisztelt Képviselő Úr! Minden kérdésére válaszoltam, kérem, hogy fogadja el a válaszomat. szönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
34 94 2014.12.01. 2:32  91-98

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Simon Gábor volt MSZP-s képviselő, az MSZP általános elnökhelyettese az országos választmány elnöke, munkaügyi államtitkár ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség folytat nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt büntetőeljárást.

Ezért a büntetőeljárásról szóló törvény alapján a nyomozás jelenlegi állásáról az ügyészség adhat tájékoztatást. (Gőgös Zoltán: Nagyon helyes!) Simon Gábornak az elmúlt évekre vonatkozó vagyonnyilatkozatai nyilvánosak, a Magyar Országgyűlés honlapján megtekinthetők, abból nyilvánvalóan kiderül, hogy a vagyonnyilatkozat leadásáig, azaz 2014. február 8-áig Simon Gábornak nem volt annyi vagyona, hogy a most kifizetett 128 millió forintot a saját anyagi forrásai felhasználásával teljesítse.

Továbbá tekintettel arra, hogy két hónapot előzetes letartóztatásban volt, majd ezt követően és jelenleg is házi őrizetben van, nem ismerjük olyan, ez idő alatt szerzett adózás utáni jövedelmét vagy olyan jövedelemszerző tevékenységét, amely ezt a kifizetést lehetővé tette volna. Annak a kivizsgálására, hogy ez az összeg milyen forrásból származhatott, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendelkezik megfelelő eszközökkel. (Gőgös Zoltán: Vida Ildikó!)

Tisztelt Képviselő Úr! A nyomozó hatóság feladata bűncselekmény alapos gyanúja esetén annak minden körülményre kiterjedő vizsgálata, így annak megválaszolása is, hogy van-e párhuzam a korábbi MSZP-s politikus, Zuschlag János által befizetett 50 millió forint és a Simon Gábor volt MSZP-s országgyűlési képviselő által befizetett 128 millió forint között. (Kunhalmi Ágnes: Majd Vida Ildikó kinyomozza!)

Az azonban igen figyelemreméltó tény, hogy Zuschlag János esetében is volt egy titkos jóakaró, aki segítő kezet nyújtott a büntetőeljárás során a megállapított adótartozás egy részének kifizetésében. Az a nyilvános vagyonnyilatkozat alapján továbbra is kétséges, hogy Simon Gábornak lett volna akkora, legálisan szerzett vagyona, amiből ekkora befizetést külső közreműködés nélkül teljesíthetett. Ezeknek az összefüggéseknek a részletes feltárását várják az emberek.

Biztosak vagyunk azonban abban, hogy az ügyész­ség igen alapos és körültekintő nyomozásának eredményeként kiderül az igazság, és minden kérdésünkre választ kapunk. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
34 154 2014.12.01. 2:20  151-158

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Jó hírt tudok mondani a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai részére, hiszen célegyenesbe érkezett a közszolgálati életpályaprogram részeként a fegyveres és rendvédelmi életpályaprogram. Az anyag, ahogy elhangzott már korábban is, az Államreform Bizottság előtt van. Ezt megelőzően széles körű egyeztetést folytattunk le. Megkérdeztük a hivatásos állományt, tárgyaltunk, egyeztettünk az érdek-képviseleti szervezetekkel, a magyar rendvédelmi karral, az érintett szervezetek képviselőivel kétfordulós egyeztetést folytattunk, és ennek eredményeképpen terjesztettük javaslatunkat az Államreform Bizottság elé.

Az életpályaprogram kifejezi azt a kormányzati szándékot, hogy ezeknek a közszolgálati, így a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak is, ezeknek a pályáknak is a vonzerejét növeljük, valamint elismerjük azt a szolgálatot, amit a köz érdekében, Magyarország érdekében, Magyarország polgárai érdekében teljesítenek a hivatásosok, és kifejezzük azt a szándékunkat, hogy megbízható, kiszámítható, biztos jövőt, biztos egzisztenciát biztosítsunk a hivatásos állomány részére.

Ez a program, ez a hivatásos és rendvédelmi életpálya három pillérre épül, egyrészt egy előmeneteli illetményrendszerre, aztán a biztosítási rendszerre és a lakhatási támogatási rendszerre. Jó hírt tudok mondani a tekintetben is, hogy a 2015-ös költségvetés tartalmaz 44 milliárd forintot a Miniszterelnökség fejezetén belül annak érdekében, hogy 2015. július 1-jétől a katonák, a rendőrök, a katasztró­fa­védelmisek, a tűzoltók, a büntetés-végrehajtásban szolgálatot teljesítők, a titkosszolgálatnál szolgálatot teljesítők, valamint a NAV bűnügyi szolgálatánál szolgálatot teljesítők részére átlagosan 30 százalék illetményemelésre kerüljön sor.

A második részben folytatom majd. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
34 158 2014.12.01. 1:15  151-158

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Valóban, úgy, ahogy mondtam, első lépésként 2015. július 1-jétől átlagosan 30 százalékos illetményemelésre kerül sor, majd a terveink szerint 2016. január 1-jétől évente, 2019. január 1-jéig bezárólag további 5-5 százalékos illetményemelésre kerül sor. Ennek eredményeképpen azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi illetményekhez képest 2019. január 1-jéig átlagosan 50 százalékos illetményemelésre kerül sor a fegyveres és a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai részére.

De úgy, ahogy mondtam, nemcsak az illetmény és az előmeneteli rendszer tartozik ehhez a programhoz, ehhez az életpályamodellhez, hanem a biztosítási rendszer és a lakhatási támogatási rendszer teszi teljesség ezt a programot. Még egyszer mondom, ez az Államreform Bizottság előtt van, a döntéseket követően a nyilvánosságot tájékoztatjuk, és kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy első lépésként támogassa a 2015. évi költségvetés elfogadását, hiszen abban 44 milliárd forint áll rendelkezésre az első ütem végrehajtására. Köszönöm figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
37 46 2014.12.08. 4:11  43-49

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A közbiztonság javítása terén soha nem lehetünk elégedettek, tudjuk, hogy mindennap többet kell tennünk, mint amit tegnap tettünk. A rendőrség ennek szellemében jár el, és lép fel minden bűnözővel szemben a zéró tolerancia alapján.

Arra is szeretném emlékeztetni tisztelt képviselő urat, hogy ha önök riogatás helyett megszavazták volna azokat a törvényeket, amelyeket a közbiztonság megerősítése érdekében terjesztettünk a parlament elé, akkor előrébb járnánk akár Miskolcon is és az ország más településein is. Az elmúlt években Miskolcon is sokat dolgoztak a kollégáink, ezért itt a tisztelt Ház nyilvánossága előtt is köszönetet mondok.

A bűncselekmények megelőzése és a rendelkezésre álló eszközök hatékony felhasználása érdekében a fokozott ellenőrzések végrehajtásában a társszervek, a Miskolc megyei jogú város polgármesteri hivatal hatósági főosztály, közterület-felügyelet és rendészeti osztály, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség és a mezőőri szolgálat is részt vesznek.

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a városban 2010 óta folyamatosan csökken: 2010-ben 1807, 2011-ben 1679, 2012-ben 1671, 2013-ban 1457 ilyen bűncselekmény regisztrálására került sor. Ez, tisztelt képviselő úr, azt jelenti, hogy az elmúlt négy évben a közterületen elkövetett bűncselekmények száma Miskolcon a 2010-es adathoz képest közel 20 százalékkal csökkent.

2013. szeptember 25-én az ország öt északkeleti megyéjében, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elindítottuk a közbiztonsági mintaprogramot. A tapasztalatok és a tényadatok alapján, a lakosság és az önkormányzatok pozitív visszajelzései szerint a programot 2014. július 1-jén Magyarország valamennyi településére kiterjesztettük, így most már 3154 települést érint. A közbiztonsági mintaprogramnak köszönhetően Miskolcon a lopások száma 2013-ban 2012-hez képest 11 százalékkal, míg a rablások száma 20 százalékkal csökkent. A garázdaságok száma 2013-ban közel 6 százalékkal csökkent.

A lakosság biztonságérzetének növelése és a jogellenes cselekmények visszaszorítása, megelőzése érdekében kiemelten Miskolc-Lyukóvölgy városrészben napi 24 óra időtartamban fokozott ellenőrzések végrehajtására kerül sor. A térség közbiztonsága évek óta folyamatosan kiemelt figyelmet kap a rendőrkapitányság vezetése részéről, ezért 2011. szeptember 1-jén négyfős lyukóvölgyi körzeti megbízotti csoport alakult, amely a mai napig is működik, amelynek állománya 2013. május 28-ától a lyu­kóvölgyi KMB-irodában látja el tevékenységét. Jelenleg nincs napirenden a Lyukóvölgy-rendőrőrs kialakítása, tekintettel arra, hogy a közbiztonság megerősítésére a megfelelő rendőri erőt a KMB-csoport biztosítja.

Tisztelt Képviselő Úr! A miskolciak bízhatnak a rendőrségben, és számíthatnak a rendőrség segítségére. Szeretném kiemelni azt az összefogást, amely az önkormányzattal és a polgárőrséggel létrejött. És ha már a polgárőrséget említette az interpellációjában, szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 2015-ös költségvetésben 1 milliárd 50 millió forint áll a polgárőrség támogatására rendelkezésre. Arra kérem, ha ön valóban fontosnak tartja a közbiztonságot, akkor a polgárőrség támogatását megteheti úgy is, hogy ezt a javaslatot szavazatával támogatja.

A jövőre nézve az elvárt cél a közbiztonság további erősítése, amelyhez a megerősítő egységek igénybevételére a továbbiakban is bízhatnak a miskolciak. Bízom abban, hogy a miskolciak úgy érezhetik, hogy ma nagyobb biztonságban élnek, mint korábban.

Kérem önt, hogy fogadja el a válaszomat. Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
38 52 2014.12.09. 3:20  43-52

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy felidézzem itt a tisztelt Ház előtt a törvényjavaslat általános vitájának lezárása során tett hozzászólásomat, amelyben azt mondtam, azt ígértem, hogy minden módosító javaslatot meg fogunk vizsgálni. Azt ugyan nem részleteztem, hogy ennek a kerete ötpárti egyeztetés lesz, de úgy gondolom, az az eredmény, amihez a december 1-jén megtartott ötpárti tárgyalás vezetett, illetve az ott született megegyezés mindenképpen hozzájárult ahhoz, hogy ez a törvény jó törvény legyen, jól szolgálja Magyarország biztonsági érdekeit, azokat a célokat, amelyeket a törvényalkotó a törvényjavaslat benyújtása során célul tűzött ki.

(11.10)

Engedjék meg, hogy ezúton is köszönetet mondjak a módosító javaslatok benyújtásáért.

Ahogy elhangzott a mostani vitában, több ellenzéki módosító javaslatot is támogattunk, és végül konszenzusos bizottsági összegző módosító javaslat alakult ki; Hadházy Sándor képviselőtársam ismertette a Törvényalkotási bizottság állásfoglalását. Köszönöm a bizottság munkáját, ez is hozzájárult ahhoz, hogy jó törvény szülessen, így a javaslat része lett, a felülvizsgálati eljárás jogintézményének kialakítása az Alkotmánybíróság határozatában foglalt minden követelménynek megfelel.

Az Alkotmánybíróság által kifogásolt másik szabályozási elem, a jogorvoslati rendszer is átalakul a törvényjavaslat alapján. A törvényjavaslat egyrészről visszaállítja a Nemzetbiztonsági bizottság mint kormánytól független szerv jogorvoslati fórum szerepét, és meghatározott körben biztosítja a bírói út igénybevételét. Pontosításra került a biztonsági kockázatokat definiáló rendelkezés, és rögzítésre került, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság jogorvoslati jogkörében eljárva betekinthet a nemzetbiztonsági ellenőrzés irataiba. Úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos garanciális eleme lett a javaslatnak.

A törvényjavaslat ‑ a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényt kiegészítve ‑ a Külügyi bizottság tagjaira is kiterjeszteni javasolja a nemzetbiztonsági ellenőrzési kötelezettséget. A törvényjavaslat, visszatérve a 2013 előtti szabályozási megoldáshoz, a miniszterek számára felhatalmazást ad, hogy a vezetésük, irányításuk alá tartozó szervekre nézve meghatározzák a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkaköröket.

Tisztelt Országgyűlés! Szél Bernadett hozzászólására is szeretnék reagálni. Egyrészről a kitiltással kapcsolatos tényre az általános vitában reagáltam, hogy erre vonatkozóan milyen nyilatkozatot kell tenni, illetve a másik javaslata nem ennek a törvénynek a hatálya alá tartozik.

Jelen törvényjavaslat elfogadása esetén összességében olyan törvény születhet, amely a nemzetbiztonsági ellenőrzés hatékonyabbá tételét segíti, megfelel az alkotmányos követelményeknek, és koherens módon szabályozza a jogintézményt. Ezért ismételten kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogassa. Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
41 159 2014.12.16. 1:54  156-163

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném a tisztelt Ház előtt ismételten leszögezni, hogy a rendőrség Magyarország valamennyi településén minden bűnözővel szemben határozottan fellép az állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága, a közrend, közbiztonság megteremtése és fenntartása érdekében. Így teszi ezt a rendőrség Mátraverebélyen és térségében is. Az országos rendőrfőkapitány 2013. szeptember 25-én öt északkelet-magyarországi megye vonatkozásában fokozott rendőri ellenőrzést és fokozott rendőri jelenlétet rendelt el, amelynek értelmében az önkormányzattal együttműködve napi 24 órás jelenlétet és ellenőrzést biztosít a településeken.

Ennek eredményeképpen nem mi, hanem a településen élők, a település vezetői azt állapították meg, hogy javult a közbiztonság Mátraverebélyen. Ez nem jelenti azt, hogy minden bűncselekmény megszűnt. Azt szeretnénk, azt szeretné a rendőrség elérni, hogy még többet tudjunk tenni a közbiztonság javítása érdekében, a közrend, közbiztonság megerősítése érdekében, és ezért a bátonyterenyei rendőrkapitányság, illetve a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság fokozott erőkkel van jelen a térségben. Időközben a kormány 2014. július 1-jén ezt a közbiztonsági mintaprogramot az ország egész területére kiterjesztette. Ennek a fedezetét, ennek a forrásait biztosította, úgyhogy minden esélyünk megvan arra, hogy Mátraverebélyen is tovább javuljon a közbiztonság.

Kérem a képviselő urat, hogy ön is mint országgyűlési képviselő, a rendet elősegítő törvények támogatásával járuljon hozzá ahhoz, hogy a Mátraverebélyen élők is nagyobb biztonságban legyenek.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
41 163 2014.12.16. 1:07  156-163

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Elnök úr, köszönöm. Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném leszögezni, hogy Mátraverebélyen négy fő részvételével körzeti megbízotti csoport működik, az ő segítségükre járulnak hozzá a rend fönntartásához a bátonyterenyei, illetve a megyei rendőr-főkapitányság személyi állományához tartozó rendőrök. Azt lehet mondani, hogy állandó rendőri jelenlét van, még egyszer mondom, a körzeti megbízotti csoportnak köszönhetően.

Nyilvánvaló, hogy még többet szeretnénk tenni, mi sem vagyunk teljesen megelégedve az ott megteremtett közrendi, közbiztonsági állapotokkal, szeretnénk többet tenni, elmondtam, de még egyszer mondom, javulás tapasztalható.

(14.20)

Ezt nem mi mondjuk, hanem a településen élők, illetve a település vezetői.

Ami pedig a hordóba tüzet rakó embereket illeti, a rendőrség tájékoztatása szerint ez nem felel meg a valóságnak, ilyen jelenséget a rendőrség ellenőrzése nem tapasztalt. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
44 108 2014.12.23. 3:16  105-111

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ön a benyújtott interpellációjának első mondatában a következőket mondja: „A Jobbik üdvözli és támogatja a vagyonvédelmi szolgáltatások tekintetében bevezetett minimális rezsióradíj bevezetését. Úgy gondoljuk, hogy az általunk már régóta szorgalmazott intézkedés az első fontos lépés megtételét jelzi a vagyonvédelmi szakma helyzetének javításában.” Tehát ez az, amit benyújtott, és ezzel válaszolok a kérdésének első részére.

Ami pedig a többit illeti, a vagyonvédelmi ágazat kifehérítését, a következőkről szeretném tájékoztatni tisztelettel a képviselő urat. A munkaügyi hatóság kiemelt ellenőrzési területei közé tartozik a személy- és vagyonvédelmi ágazat. A munkaügyi ellenőrzések, az ágazatban működő munkáltatók és munkavállalók jelentős részét érintik rendszeresen.

A visszaélések visszaszorítása érdekében a hatóságoknak lehetőségük van a fővállalkozó vizsgálatára a munkaügyi ellenőrzés során. A fővállalkozói felelősség szabályai szerint ugyanis a ténylegesen fellelhető jogsértő munkáltató kerül szankcionálásra. A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet szabályozó törvény 2012-es módosítását követően a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás további vállalkozással csak a feladat ellátására eredetileg megbízást adó előzetes hozzájárulásával köthet szerződést, és a vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében további alvállalkozóval már nem szerződhet.

Úgy gondolom, ez jelentős előrelépés a korábbiakhoz képest. Bár ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy egy fővállalkozó egyszerre több alvállalkozót is igénybe vegyen, ezek mindegyikének a fővállalkozóval kell szerződést kötniük, és a tevékenységük nem képezhet láncolatot.

A szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó egyéni vállalkozót sem vehet igénybe alvállalkozóként; a szerződés teljesítéséhez kizárólag munkaviszonyban álló személy- és vagyonőröket foglalkoztathat. A szabályozás módosítása sokat egyszerűsített az ellenőrzési feladatokon, és ennek eredményeként az eddigi tapasztalatok szerint megszűntek a végtelen hosszú alvállalkozói láncolatok. Ez jelentős előrelépés a korábbiakhoz képest.

A tevékenység folytatásának feltételeit és azok érvényesülésének ellenőrzését a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól és annak végrehajtásáról rendelkező jogszabályok határozzák meg. Ezek részletesen tartalmazzák a személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenység megkezdésének, folytatásának, ellenőrzésének, az esetleges jogsértések szankcionálásának részletszabályozásait.

Tisztelt Képviselő Úr! Az e jogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységek hatósági ellenőrzését jelenleg a rendőrség, a NAV és a munkaügyi hatóságok végzik. Ebből fakadóan a személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenységet végzők szoros, különböző szempontrendszerű ellenőrzésnek vannak kitéve annak érdekében, hogy biztosítsák a munkavállalók alapvető garanciális jogainak minél szélesebb körű érvényesülését.

Kérem a tisztelt képviselő urat, hogy erre tekintettel a válaszomat fogadja el. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
44 255 2014.12.23. 2:26  252-255

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A kormány minden rendelkezésre álló eszközt felhasznál az illegális migránsok számának visszaszorítása érdekében, és szeretném elmondani, hogy a magyar határrendészet, a magyar rendőrség, amely a határrendészeti feladatokat ellátja, kiemelkedő munkát végez ennek a célnak a megvalósítása érdekében, és én itt a mai napon köszönetet mondok a magyar határrendészeti tevékenységet végző rendőröknek ez évi munkájukért és szolgálatukért, amelyet Magyarország biztonsága érdekében végeznek. Köszönjük szépen.

Ami pedig a kérdését illeti, a kormány tisztában van ennek a kérdésnek a súlyával, ennek megfelelően is kezeli, egyrészt saját hatáskörben hoz intézkedéseket, másrészt együttműködik az Unióval, az uniós szervezetekkel, a Frontexszel, együttműködünk az érintett szomszédos országokkal, Szerbiával például; magyar-szerb-osztrák együttműködés van a magyar-szerb határon megjelenő illegális migránsokkal kapcsolatos tevékenységek összehangolása érdekében. A Külső Határok Alap terhére 2014. július 30-ig a román határszakaszon 4 új mobil hőkamera beszerzése valósult meg, ezen felül a szerb szakaszon 1, az ukrán határszakaszon 2 új stabil hőképfelderítő eszköz került telepítésre. Jelenleg a szerb szakaszon 9, az ukrán határszakaszon 11, míg a románon 4 ilyen eszköz üzemel.

A szomszédos országokkal az illegális migráció elleni hatékony fellépés érdekében közös járőrtevékenységet végeznek a magyar határrendészek, a magyar rendőrök. A szerb és ukrán határszakaszt illetően a Frontex megerősítő erőket küld záhonyi, röszkei és kelebiai irodákba, amelyek a határőrizeti és a határforgalom-ellenőrzési szakterületen is feladatot látnak el. A folyamatos migrációs nyomás miatt az Országos Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrség járőreivel megerősítette a határrendészeti szolgálatot, emellett a szegedi rendőrkapitányság folyamatos rendőri jelenlétet biztosít Csongrád megye (Az elnök a csengője megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) migrációval érintett településein.

Tisztelt Képviselő Úr! Amint a két perc lehetőséget adott rá, érintettem azokat az intézkedéseket, amelyek kifejezik azt, hogy a kormány ezt a kérdést a helyén kezeli, mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar (Az elnök a csengője megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) érdekek érvényesüljenek, és a jövőben is hasonlóan fog cselekedni. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
45 58-60 2015.02.16. 2:57  55-63

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A rendőrség egy alkalommal valóban a civilek megfélemlítésének eszközévé vált a kormányzat kezében, de az nem most volt, hanem 2006 októberében, tisztelt képviselő úr. (Zaj az ellenzék és a függetlenek soraiban.) Az ön kérdése abszurd…

ELNÖK: (Szelényi Zsuzsannának:) Képviselő asszony, nyugodjon meg vagy forduljon orvoshoz. Parancsoljon!

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Az ön kérdése abszurd, tekintettel arra, hogy azt sugallja, ha egy jogszabályi keretek között meghozott nyomozóhatósági döntést egy későbbi bírósági döntés tükrében felelősségi kérdésként értelmeznénk, az odavezethetne, hogy a felmentéssel vagy az eljárás megszüntetésével záruló büntetőperekben felelőst kellene keresni a nyomozóhatósági vádemelési javaslat, sőt ezen túlmenően az ügyészi vádemelés tekintetében is, sőt az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztató másodfokú bírósági ítélet esetében is.

Egy feljelentés alapján a nyomozó hatóság három döntést hozhat, képviselő úr: elutasíthatja, feljelentéskiegészítést vagy nyomozást rendelhet el. Mind a három döntés tartalmi és időbeli keretei körülhatároltak a büntetőeljárási törvény szerint. Ez alapján tehát a nyomozó hatóságnak akkor és nem máskor, az abban az időben rendelkezésre álló adatok alapján kell határoznia. Egy jogállamban az igazságszolgáltatás független hatalmi ág, ebből fakadóan mindazt, amit a nyomozó hatóság és az ügyészség igazoltnak és megalapozottnak lát, a bíróság természetesen felülbírálhatja. Az igazságszolgáltatás függetlenségét mutatja az is, hogy ugyanebben az ügyben egy másik panaszos által bejelentett, szintén házkutatást sérelmező panaszt egy másik bíróság 2014 októberében elutasított.

(Az elnöki széket Lezsák Sándor, az Ország­gyűlés alelnöke foglalja el.)

Fontos kiemelni, hogy a bíróság a házkutatás elrendelésének általános és különös feltételeivel összefüggésben a rendőrségnek csupán a házkutatás elrendelésének időpontjában, tehát 2014. szeptember 5-én rendelkezésére álló adatokat vizsgálta, ezért súlyosan félrevezető lehet azt sugallni, mintha a bíróság az egész ügy megalapozottsága vonatkozásában hozott volna döntéseket, képviselő úr. Arra figyelemmel tehát, hogy az ügyészség törvényességi felügyeletének gyakorlása keretében két esetben már kivizsgálta a kényszerintézkedés jogszerűségét, nem látjuk indokoltnak a felelősség megállapítására irányuló további vizsgálat elrendelését.

Tekintettel az eljárás során felmerülő költségvetési csalás bűntett gyanújára, a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség az eljárás lefolytatására a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt jelölte ki, ezért a lefoglalt iratok további sorsát illetően ők jogosultak tájékoztatást adni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
45 214 2015.02.16. 1:09  211-214

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terror­elhárítási Központ és a rendőrség vizsgálja, hogy egy idegen állampolgár letelepedése veszélyezteti-e Magyarország közbiztonságát vagy a nemzetbiztonságát. Ennek szigorú szabályait kormányrendelet határozza meg, mégpedig a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet.

Az eljárás során minden kérelmező egyedi nemzetbiztonsági és közbiztonsági szempontú vizsgálata megtörténik. E nélkül az eljárás lefolytatása nélkül nemzeti letelepedési engedély kiadására nincs lehetőség, és ilyen nem is történik.

Tisztelt Képviselő Asszony! Tájékoztatom, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés természetesen a letelepedési kötvényt értékesítő gazdasági társaságok vonatkozásában is megtörténik. A kérdés gazdasági vonzata tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium, minden más kérdésben pedig az Országgyűlés Gazdasági bizottsága illetékes. Köszönöm szépen. (Szórványos taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
47 16 2015.02.20. 5:16  13-16

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A pontos emlékezet nagyon fontos erény, függetlenül attól, hogy valaki politikus vagy az élet bármely más területén dolgozik. Engedje meg, hogy emlékeztessem önt arra: önök riogattak, önök uszítottak gyűlöletre 2001 végén, 2002 tavaszán, amikor 23 millió románnal ijesztgették Magyarországot. (Balla György: Szégyen!) Azzal ijesztgették a magyar embereket, hogy 23 millió román jön ide munkát vállalni, és a magyar emberek elől elveszik a határon túli magyarok és románok a megélhetést, elveszik a kenyerüket, az állásukat, a házukat.

Tisztelt Képviselő Úr! Önök riogattak, önök uszítottak, önök keltettek gyűlöletet 2001 végén, 2002 tavaszán a választási kampányban. Talán nem haszontalan, ha föleleveníti ezeket az időszakokat, és akkor talán szerényebben fogalmazza meg ezeket a valótlan állításait. (Gőgös Zoltán: Sorold csak, Karcsi, figyelünk!)

Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném elmondani, ezt ön is tudja nagyon jól, hogy mind a magyar rendőrség határrendészeti kirendeltségei, minden magyar határrendész, minden magyar bevándorlási és állampolgári hivatali tisztviselő tisztességesen, becsületesen dolgozik. Visszautasítom azt a támadást, amit ön a rendőrök, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársai ellen indít. Úgy gondolom, ez teljes mértékben megalapozatlan és méltatlan. (Gőgös Zoltán: Ne told át a felelősséget!)

Tisztelt Képviselő Úr! A tények önmagukért beszélnek. 2012-ben 2157 menekült érkezett Magyar­országra, 2013-ban 18 900, 2014-ben közel 45 ezer, és ma 2015. február 20-a van, 50 nap alatt több mint 30 ezer menekült érkezett. Tehát 50 nap alatt 30 ezer.

(9.40)

Ez egy olyan probléma, amellyel foglalkozni kell. (Zaj. ‑ Az elnök csenget.) Mi azt szeretnénk, ha ennek a problémának a megoldása érdekében a legnagyobb támogatást sikerülne kialakítani, egy olyan közmegegyezést sikerülne kialakítani, amely megfogalmazza a magyar érdekeket, és ezeket a magyar érdekeket a kormány teljes mértékben képviseli. A kormány most is mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzetben, a jelenlegi jogszabályi környezetben a magyar érdekeket képviselje.

De szeretném felhívni a figyelmet, tisztelt képviselő úr, az 1951-es genfi egyezményre és az uniós szabályokra, ami azt mondja ki, hogy a menekülteket ‑ aki ma bejön Magyarországra, tiltott határátlépést követ el, ami egyébként szabálysértés, azonnal menedékjogot kér, menekültstátus iránt folyamodik ‑, ezeket az embereket szabad mozgásukban nem lehet korlátozni. Ha ezt megtennénk, jogalap nélkül megtennénk, akkor ön itt a parlamentben joggal kérné számon ennek az ellenkezőjét.

Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, az uniós szabályokra. Az Európai Unió jelenleg is kötelezettségszegési eljárást folytat Magyarország ellen, mert a menekültügyi őrizet intézményét, amit nemrégiben pontosan azért vezettünk be, hogy a biztonságot növeljük, úgymond nem rendeltetésszerűen használjuk, nem rendeltetésszerűen alkalmazzuk. Majd egyébként a mai vitanap során, amiért köszönetet mondok a Fidesz-KDNP-frakciónak, hogy a megélhetési bevándorlásról vitanapot kezdeményezett, és a vitanap adta idő lehetőségével élve a menekültügyi probléma minden szegmensére ki tudunk térni, és el tudjuk mondani egyrészt a jogszabályi környezetet, a tényadatokat, a számokat, mindazt, ami most ezt a kérdést jellemzi, de hadd hívjam fel egy tegnapi jelentős eredményre a figyelmét. Pintér Sándor belügyminiszter úr tárgyalást folytatott Belgrádban a szerb és az osztrák belügyminiszterrel ‑ egyébként a szerb és az osztrák kormánnyal Magyarország kormánya korábban is együttműködést folytatott az illegális migráció visszaszorítása érdekében ‑, nos, tegnap a szerb belügyminiszterrel egy olyan megállapodást sikerült aláírni, amely megállapodás lehetővé teszi, hogy a hazatoloncolásra váró koszovóiakat szárazföldi úton, Szerbián át Koszovóba visszajuttassuk. Ez vonatkozik a jelenleg itt tartózkodó koszovóiakra, akik hazatoloncolásra várnak, és jövőbeni hatálya is van ennek a megállapodásnak.

Tisztelt Képviselő Úr! A kormány Magyarország érdekében cselekszik. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a megélhetési bevándorlóktól megvédje Magyarországot, de látni kell, hogy a jelenlegi szabályok erre nem alkalmasak, ezért kell szigorítani, ezért kell változtatni, ezért fontos a vitanap. Kérem, hogy a vitában önök is vegyenek részt, és mondják el a véleményüket. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból. ‑ Gőgös Zoltán: Nem voltál meggyőző.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
47 74 2015.02.20. 17:56  69-181

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Köszönöm, hogy a Fidesz-KDNP-frakciószövetség kezdeményezésére az Országgyűlés napirendre tűzte a megélhetési bevándorlás kérdését. Fontos ügyről van szó, amely joggal foglalkoztatja a magyar embereket, a magyar közvéleményt. Hatásai Magyarországon túlmutatnak, érintik a szomszédos országokat, érintik egész Európát, befolyásolják biztonságunkat, kihatással vannak mindennapjainkra. Olyan problémáról beszélünk, amely mindannyiunk részéről azonnali és határozott lépéseket követel.

Az ügy súlyosságának alátámasztására engedjék meg, hogy néhány adatot kiemeljek! Ebben az évben a mai napig 30 436 főt fogott el a rendőrség tiltott határátlépés miatt, ebből 25 468 fő koszovói. 26 746 fő, ebből 22 618 koszovói azonnal kérte menekültként történő elismerését. Míg 2013-ban az Európai Unióban a menedékkérők száma 30 százalékkal növekedett, hazánkban a növekedés mértéke 800 százalékos, még egyszer mondom: 800 százalékos volt. 2012-ben még csak 2157, 2013-ban már 18 900, menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be, 2014-ben pedig a menekültügyi hatóság 42 777 menedékkérőt regisztrált. A kérelmek számának növekedése az idei évben is tovább folytatódik, hiszen a mai napig ‑ 2015-ben 50 nap telt el, tehát 50 nap alatt ‑ 26 746 fő nyújtott be menedékjog iránti kérelmet. Gondoljanak bele, csak 2014-ben egy Salgótarján méretű város népességét meghaladó menekült érkezett hazánkba, idén egy siófoknyi embertömeg árasztotta el a déli határszakaszunkat.

Magyarország az elmúlt években rendkívüli mértékű illegális migrációs és menekültügyi nyomással szembesült. A menekültek jelentős része nem valódi menekült, nincs háború a hazájában, nem üldözik őket, sem családjukat, nincsenek életveszélyben nemzetiségük, vallásuk vagy politikai hitvallásuk miatt, biztonságos országból érkeznek. Gazdasági okokból indulnak el szülőhazájukból, céljuk a könnyebb megélhetés. A megélhetési bevándorlók így visszaélnek a nemzetközi jog által nyújtott védelemmel.

Magyarország ma még tranzitországnak számít. A megélhetési bevándorlók sok esetben csak a menekültügyi eljárás megindításáig tartózkodnak hazánkban, kipihenik magukat, kihasználják a nemzetközi szerződések által nyújtott előnyöket, és az első adandó alkalmat megragadják, hogy útjukat Nyugat-Európa felé folytassák. De ne legyen kétségünk afelől, hogy amennyiben nem születik hatékony megoldás a menekültáradat kezelésére, úgy hamarosan hazánk is célországgá válhat, ami azt jelenti, hogy a menekültek tartósan Magyarország területén maradnak.

Európa szigorítást tervez. Várhatóan a németek és az osztrákok is szigorításokat vezetnek be, aminek következtében attól kell tartanunk, attól tarthatunk, hogy a visszatoloncolás okán akár több tízezer megélhetési bevándorlót kell majd eltartanunk. Ha nem lesznek időben szigorú törvényeink, nem tudjuk megvédeni Magyarországot az itt rekedő megélhetési bevándorlóktól. Magyarország menekülttáborrá változhat, ezt nem engedhetjük.

Jelenleg arra van szükség, hogy a kérdésben egy­ségesen és egyértelműen lépjen fel a magyar közvélemény, ezért a Fidesz-KDNP-frakciószövetség nemzeti konzultációt kezdeményezett. A konzultáció célja, hogy egyértelmű felhatalmazást adjon a kormánynak arra, hogy a megélhetési bevándorlókkal szemben eredményesen tudjunk fellépni, és döntéseinknek érvényt tudjunk szerezni Brüsszelben is. Az elmúlt évben jelentősen csökkent a munkanélküliek száma, de Magyarország nem képes arra, hogy nagy számban tartson el megélhetési bevándorlókat. Ez gazdaságilag megoldhatatlan feladat elé állítaná az országot, nem vállalható ilyen jellegű menekülttáborok fenntartása.

A kormány továbbra is kiáll amellett, hogy a magyar embereknek kell dönteniük minden fontos kérdésben, így a menekültkérdésben is, hiszen a mi mindennapi életünkre vannak befolyással a megélhetési bevándorlók. Választóink azzal bíztak meg bennünket, hogy képviseljük érdekeiket, vezessük az országot. Ennek alapján esküben vállalt kötelességünk a magyar emberek érdekeinek szem előtt tartása, előttük kell felelősséget vállalnunk úgy, hogy közben eleget teszünk a hazánkra háruló jogi és keresztény erkölcsi kötelezettségeknek is.

A vita tehát nem a politikai üldözöttekről, hanem a megélhetési bevándorlókról szól az Unióban is. Magyarországnak azonban nincs ideje kivárni, amíg az Unió szigorít a megélhetési bevándorlással kapcsolatos jogszabályokon, ezért első lépésként a kormány elfogadta a Fidesz-KDNP-frakció kezdeményezését, és a megélhetési bevándorlásról nemzeti konzultációt indít. Ennek az előkészületei már megkezdődtek.

Tisztelt Országgyűlés! A világszerte tapasztalható nagyszámú és évek óta elhúzódó háborús, gazdasági, társadalmi válság hatására 2015 elejére Magyarország déli, magyar-szerb határszakasza vált a schengeni térség legveszélyeztetettebb részévé. Hazánk uniós és schengeni tagságából fakadóan Magyarországnak nemcsak a saját, hanem a schengeni övezetben lévő többi tagállam biztonságát is garantálnia kell.

Az illegális migráció a statisztikai adatok szerint 2012-től folyamatosan növekszik. 2013-ban a növekedés az előző évi adatokhoz képest 130 százalékos volt. 2014-ben a rendőrség közel 45 ezer főt fogott el illegális határátlépés vagy annak kísérlete során. Ez a szám nap mint nap növekszik. Le kell szögeznem, hogy a rendőrség eredményesen látja el feladatát, és ezúton is köszönetet mondok a rendőrség személyi állományának a magas szintű feladatellátásáért.

Az elfogások elképesztően magas száma is jelzi, nem az illegális migrációban érintett személyek elfogása jelenti a problémát, hanem az, hogy a migránsok jelentős része visszaél a hatályos jog adta lehetőségekkel. A genfi egyezmény előírja, hogy a menedékkérők legalább addig az adott ország területén maradhatnak, amíg döntés nem születik arról, hogy az illető személy számára védelmet biztosítanak-e vagy sem. Annak érdekében azonban, hogy a kérelmet egyedileg, érdemben meg lehessen vizsgálni, az európai uniós és nemzetközi jog alapján kötelező a kérelmezőknek az ország területére történő beengedése, ezért az illegálisan érkező menedékkérőket az országhatáron jelenleg nem lehet visszafordítani.

Tisztelt Országgyűlés! Miért jön a menekültáradat? A menedékkérők számának drasztikus emelkedése több tényezőre vezethető vissza. Elsődlegesen említhető a koszovói gazdasági menekültek áramlása, valamint a szíriai, iraki, afganisztáni biztonsági helyzet további romlása. Kiemelkedő a megélhetési nehézségek miatt útnak induló, a menedékjog intézményét kihasználó gazdasági migránsok számának növekedése. Jelentős a tranzitországokból ‑ mint például Görögország ‑ kiinduló másodlagos migráció is.

Magyarország földrajzi elhelyezkedésénél fogva az Európába irányuló két fő balkáni migrációs útvonal metszéspontjában fekszik. Az Európán kívüli migránsok jellemzően Törökországon, Görögországon, Macedónián és Szerbián át vagy a Törökország-Bulgária-Szerbia útvonalon érkeznek illegálisan hazánkba. Az uniós viszonylatban is jelentős, alapvetően gazdasági migránsokat kibocsátó nyugat-balkáni országok állampolgárai szintén jellemzően a szerb-magyar határon át érkeznek. A tiltott határátlépések, illetve azok kísérletének számaránya is itt a legmagasabb. Az elfogott illegális migránsok jelentős hányada, több mint 96 százaléka azonnal menedékjog iránti kérelmet terjeszt elő.

A menedékkérők állampolgársági összetételét tekintve a 2014. év adatai alapján elmondható, hogy a kérelmezők 50 százaléka, több mint 21 ezer fő koszovói, 20 százaléka, több mint 8700 fő afgán. E három állampolgársági kategóriából kerül ki az összes kérelmező 87 százaléka. A koszovói kérelmezők aránya 2014-ben folyamatosan nőtt. Míg az év első hónapjaiban arányuk nem érte el az összes kérelmező 6 százalékát, addig az év végére a benyújtott kérelmek száma, számaránya meghaladta az 50 százalékot.

(11.20)

2015-ben a mai napig a menedékkérők száma 26 746 fő, ebből 22 618 fő koszovói megélhetési bevándorló. Ezen külföldiek kizárólag gazdasági okok miatt hagyták el Koszovót, és indultak el hazájukból, sokan kifejezetten a magyar vagy az európai uniós menekültügyi ellátás igénybevétele céljából. Szintén jelentős számú kérelmező érkezett a palesztin területekről és Szomáliából, Irakból, Nigériából és Pakisztánból.

A menedékkérők európai uniós befogadását tekintve Magyarország felzárkózott azon tagállamok sorába, amelyek a lakosság számához viszonyítva a legtöbb menedékkérőt regisztrálták, megelőzve olyan nagy befogadó államokat, mint Németország vagy Franciaország. Hazánk 2014-ben a lakosság számához viszonyítva a második legtöbb nemzetközi védelem iránti kérelmet regisztrálta. Magyarország az Unión belüli illegális migráció szempontjából jelenleg tranzitországnak minősül. Számukra a menedékkérelem előterjesztésének lehetősége csupán azt jelenti, hogy ennek segítségével elkerülhetik a visszafogadási egyezmény keretében történő visszaadást rögtön a határon.

A jelentős számú kérelem ellenére a mozgásszabadságukban nem korlátozott menedékkérők 40-50 százaléka a Magyarországra érkezést követően a nyilvántartásba vételük után szinte azonnal elhagyja az országunkat. További 30-40 százalék pedig 3-10 napon belül ismeretlen helyre távozik. Nem várják meg a menekültügyi eljárás eredményét. A menekültügyi hatóság megállapítása szerint 2013-ban a 18 900 fő összes kérelmezőből 360 fő, 2014-ben pedig a 42 777 kérelmező közül 503 fő volt menekült vagy részesült nemzetközi védelemben. Nem tudjuk fogva tartani a menedékstátust kérőket az eljárás idejére. A hatályos szabályozás a menekültügyi őrizetet csak végső lehetőségként engedi alkalmazni. Mivel az érintett személyek mozgásszabadságukban nem korlátozhatók, mint említettem, kivonják magukat az eljárás alól, és ismeretlen helyre távoznak.

Bevezetésre kerültek a menekültügyi őrizet alternatívái, így a kötelező tartózkodási hely kijelölése vagy a menekültügyi óvadék intézménye. A tapasztalatok alapján ezek nem jelentenek kellő visszatartó erőt. Hazánk abban a helyzetben van, hogy bár tömegesen érkeznek a határaira a gazdasági menedékkérők, az őrizet elrendelésén kívül nincs eszközünk az Unión belüli mozgásukat megakadályozni.

Magyarországgal szemben az Európai Unió kettős mércét alkalmaz. Egyrészről az Unió érdeke is, hogy az illegális migránsok ne lepjék el Európát, másrészről pedig hazánkkal szemben kötelezettségszegési eljárást is folytat azért, mert nem csak végső eszközként alkalmazzuk a menekültügyi őrizetet. Mindezt teszi annak ellenére, hogy 2014-ben a menekültügyi őrizetbe vett személyek aránya alig haladta meg az összes menedékkérő 10 százalékát, összesen 4829 fő volt.

Mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy az Európai Unió ismerje fel a gazdasági migrációban rejlő veszélyt, és tegyen szigorú lépéseket a bevándorlási politika terén, mert a jelenlegi uniós szabályozás gyenge és visszaélésekre ösztönöz. Ennek megváltoztatása érdekében Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere több alkalommal tett szigorítási javaslatot az Európai Unió Belügyi Tanácsának ülésein. Ezen túl a miniszter úr a tegnapi napon egyeztetést folytatott a szerb belügyminiszterrel Belgrádban. A tárgyalást követően a felek aláírták a koszovói személyek Szerbián keresztüli, szárazföldön történő hazautaztatásáról szóló tárcaközi megállapodást. Az egyezmény jelentős előrelépést jelent Magyarország számára a megélhetési bevándorlási hullám által okozott problémák kezelésében.

A megállapodás aláírásával elhárul minden akadály az elől, hogy a Magyarország területén feltartóztatott illegális határátlépők hazaszállítása az eddigieknél hatékonyabban és olcsóbban történhessen. A szerb fél hozzájárult a koszovói állampolgárok szárazföldön, szerb területen a koszovói adminisztratív vonalig autóbusszal történő hazautaztatásához. Az egyezmény a mai napon lép hatályba, az átszállítások húsz nap elteltével kezdődhetnek meg. Szigorításért kiált, hogy a jelenleg érvényesülő jogszabályi környezetben létezik olyan eljárási időszak, amikor az elutasított menedékkérő már nem áll a menekültügyi eljárás hatálya alatt, ezért menekültügyi őrizete nem rendelhető el vagy tartható fenn, azonban kiutasítási eljárás sem folyhat vele szemben. Ezáltal szabadon mozoghat a schengeni térségben.

Tisztelt Országgyűlés! A növekvő migrációs nyomás kezelése érdekében már 2013-ban rendkívüli intézkedéseket vezettünk be. Miután a meglévő befogadó létesítményekben végrehajtott kapacitásnövelés kevésnek bizonyult, Vámosszabadiban új befogadóállomást nyitottunk. Nagyfán ideiglenes befogadóállomás került kialakításra, és 2013. július 1-jétől a menekültügyi őrizet végrehajtása érdekében létrehoztuk a menekültügyi őrzött befogadó központokat Debrecenben, Békéscsabán és Nyírbátorban.

A tavalyi év augusztusától mind nagyobb számban érkező menedékkérők elhelyezésének biztosítása érdekében indokolttá vált további új befogadó intézmény mielőbbi megnyitása. A kormány döntött arról, hogy e cél érdekében 2014. október 15-től 300 fő befogadására alkalmas ideiglenes befogadó intézmény kezdje meg működését, ezzel egyidejűleg a menekültügyi többletfeladatokhoz szükséges források biztosítása érdekében átcsoportosításokat rendelt el. A menekültügyi eljárás gyorsítása érdekében a kormány döntött a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal állományának 60 fővel történő megerősítéséről. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által működtetett menekültügyi őrzött befogadó központ telephelyei jelenleg 90 százalékos kihasználtsággal működnek.

A befogadó intézményekben elhelyezettek számának növekedését meghaladóan nőttek a kérelmezőkre, a menekültekre és az egyéb nemzetközi védelemben részesítettekre fordított költségek is Amíg 2012-ben 1,1 milliárd forintot költöttünk ellátásukra, addig 2013-ban ez az összeg 1 milliárd 880 millió forint, azaz 71,3 százalékkal volt több. 2014-ben pedig ezek a költségek már a 2,6 milliárd forintot is meghaladták. Az elmúlt évben ez naponta 4642 forint/fő összeget jelentett. Az illegális határátlépők a rendőrség számára csak 2015 januárjában 120 millió forintos többletkiadást jelentettek.

Fontos kiemelni, hogy az elfogott, tiltott határátlépést elkövető személyek egy részét, akik olyan válsággócból érkeztek, mint Szíria, Afganisztán vagy Szomália, valóban megilleti a nemzetközi védelem. De ha már Szíriáról beszélek, ha eredményes lesz a szárazföldi harc az Iszlám Állam ellen, akkor a jelenlegi terroristák lesznek a menekültek. Ezt érdemes átgondolni, tisztelt képviselőtársaim. A kormány többek között uniós források felhasználásával is biztosítja, hogy a védelmet igénylőket a lehető leghamarabb azonosítsa a menekültügyi hatóság, kérelmüket gyors és hatékony eljárásban elbírálva a szükséges védelemben részesítse őket.

A jövőben még határozottabban érvényesíteni kívánjuk az illegális migráció elleni fellépést, valamint a menekültügyi eljárásokkal való visszaélés megelőzését. Ennek érdekében a Belügyminisztérium levélben fordult az Európai Bizottság migrációért és belügyekért felelős biztosához, valamint a tagállami képviselőkhöz. A levélben gyakorlati együttműködést szorgalmaztunk és javasoltunk a migrációs, menekültügyi folyamatok kiváltó okainak a kibocsátó és származási országokban történő kezeléséről. A nemzeti erőfeszítések mellett folyamatos a műveleti és stratégiai együttműködés a magyar, német, osztrák és szerb határrendészetért felelős hatóságok között. Ennek keretében 2015. február 6-án levélben kértük a Frontex ügynökség igazgatóját a magyar-szerb határra tervezett közös művelet azonnali megkezdésére, amely komoly tagállami jelenlétet biztosítana a magyar-szerb határon. Továbbra is szorgalmazzuk a többi nyugat-balkáni országgal, elsősorban Koszovóval folytatott együttműködés ösztönzését annak érdekében, hogy az illegális migráció ellen már az Unió határain kívül lépjünk fel.

Tisztelt Országgyűlés! Magyarország nem vállalhat több, a megélhetési bevándorlók jelentette terhet. Új szabályokat kell alkotnunk, amelyek szigorítanak mind az eljáráson, az ügyek hatékony lezárásának érdekében lerövidítik az ügymenetet. Ha Magyarország erőteljesen tud fellépni a megélhetési bevándorlók tömeges megjelenése ellen, akkor a Balkánon is világossá válik, hogy jogellenesen nem érdemes Magyarországra jönni. Magyarországnak nincs szüksége megélhetési bevándorlókra, Magyarország nem válhat a megélhetési bevándorlók célországává, Magyarországnak nemzeti egyetértésre van szüksége ebben a kérdésben.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy támogassa a kormány erőfeszítéseit, a magyar érdekek érvényesítését. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
47 180 2015.02.20. 11:51  69-181

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Köszönöm a szót. Köszönöm, hogy a Fidesz-KDNP-frakciószövetség kezdeményezésére az Országgyűlés napirendre tűzte a megélhetési bevándorlás kérdését. Szeretném megköszönni minden frakciónak és minden képviselőnek, aki kifejtette véleményét a vitában.

Fontos ügyről van szó, amely joggal foglalkoztatja a magyar embereket, a magyar közvéleményt. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a mai vitanappal jelentős lépést tettünk a tekintetben, hogy a megélhetési bevándorlás ügyében megfontolt és a magyar érdekeket mindenben érvényesítő döntések születhetnek.

(Az elnöki széket dr. Latorcai János, az Ország­gyűlés alelnöke foglalja el.)

Az elhangzottak alapján azt mondhatjuk, hogy ne legyen kétségünk afelől, hogy amennyiben nem születik hatékony megoldás a menekültáradat kezelésére, úgy hamarosan Magyarország is célországgá válhat, ami azt jelenti, hogy a menekültek tartósan Magyarország területén maradhatnak.

A menekültek jelentős része nem valódi probléma elől menekül, nincs háború a hazájában, nem üldözik sem őt, sem a családját, nincs életveszélyben nemzetisége, vallása vagy politikai hitvallása miatt; biztonságos országból érkezik, gazdasági okból menekül el szülőhazájából. Céljuk a könnyebb megélhetés, a megélhetési bevándorlók így visszaélnek a nemzetközi jog által nyújtott védelemmel.

Az is látszik, tisztelt Országgyűlés, hogy ha nem lesznek időben szigorú törvényeink, nem tudjuk megvédeni Magyarországot az itt rekedő gazdasági menekültektől. Magyarország menekülttáborrá változhat. Úgy gondolom, hogy ezt nem engedhetjük meg. Mi úgy gondoljuk, arra van szükség, hogy a kérdésben egységesen és egyértelműen lépjen fel a magyar közvélemény. A kormány továbbra is kiáll amellett, hogy a magyar embereknek kell dönteniük minden fontosabb kérdésben, így a menekültkérdésben is, hiszen a mindennapi életükre vannak befolyással a megélhetési bevándorlók.

Tisztelt Országgyűlés! Most pedig a vitában elhangzott néhány felvetésre szeretnék reagálni.

Harangozó Tamás képviselő úr ‑ nem tudom, itt van-e még ‑ felvetésére, az eljárások gyorsításával kapcsolatban azt kérdezte, hogy miért nem fejeződnek be gyorsan ezek az eljárások. Elmondom a válaszban, hogy a hatóság az eljárásban soronkívüliséget ad a nyilvánvalóan megalapozatlan kérelmek elbírálásánál. Amennyiben az ügyfél a hatóság rendelkezésére áll, tehát ott marad, és nem tűnik el azonnal, a döntés néhány napon belül, egy-két napon belül megszülethet. Hangsúlyozni kell, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha az ügyfél nem távozik el ismeretlen helyre. Tapasztalati, gyakorlati tényadat, hogy 80 százalékuk néhány nap alatt eltávozik.

Hogyan tűnhet el? 90 százalék esetében a tartózkodási helyként befogadóállomás kerül kijelölésre az eljárás időtartamára, amelyet napközben az adott befogadóállomás házirendje alapján szabadon elhagyhatnak. Tehát nem állnak szabadságkorlátozás alatt, ők ezt a jogszabályi lehetőséget kihasználják, és továbbállnak, továbbutaznak. Mi is egyetértünk azzal, hogy biztosítani kell, hogy az ügyfél megvárja a döntéshozatalt. Ez azonban csak őrizetbe vétellel lehetséges, ezt ki kell mondani.

Azt a megjegyzését, hogy a bevándorlók nem akarnak Magyarországra jönni, némiképp cáfolják a legális migrációval kapcsolatos statisztikák. Ez is érintve lett a mai vitában. Szeretném elmondani és jó hírt mondani, hogy ezek azt mutatják, hogy a tartózkodásiengedély-kérelmek száma, valamint a letelepedést biztosító kérelmek száma is megnövekedett az elmúlt években. Ez azt mutatja, hogy Magyarország vonzereje nő, és ennek valamennyien örülhetünk.

Nem igaz az a megállapítás, hogy a kormány tétlenkedett volna, az illegális migráció visszaszorítása érdekében számos kormányzati intézkedés született, a technikai fejlesztésektől kezdve az erők átcsoportosításáig. Ennek az eredménye, hogy a határrendészet 95 százalékban felfedi az illegális határátlépőket az államhatáron, ezen túl pedig a schengeni szabályoknak megfelelő mélységi ellenőrzés során is eljár az illegális migránsokkal szemben, amire éppen a pályaudvarokon alkalmazott intézkedések szolgálnak. Ezt több képviselőtársunk is kifogásolta, hogy ezek látszatintézkedések.

Tisztelt Országgyűlés! Ezek nem látszatintézkedések, hanem az uniós kötelezettségből eredő mélységi ellenőrzést szolgáló intézkedések, amelyeket a magyar rendőrség ellát.

Z. Kárpát Dániel képviselő úr a rendőrség erejét, illetőleg a rendőri erőket, a határrendészeti erőket kifogásolta, illetőleg azok létszámával kapcsolatban mondta el hozzászólását, és a technikai feltételekkel is foglalkozott.

A rendőrség határrendészeti szervei, a határrendészeti kirendeltségek megfelelő technikai eszközökkel és személyi feltételekkel látják el a schengeni határ-ellenőrzési feladatokat, és a mélységi ellenőrzésnél is figyelembe kell venni ezentúl, hogy az ország mélységében minden rendőr köteles egyben az idegenrendészeti érdekeket szolgáló ellenőrzés lefolytatására, tehát minden rendőr. Ez azt jelenti, hogy ha visszagondolunk a tényadatokra, a határőrség-rendőrség integráció 2008. január 1-jével következett be. Akkor, 2007 decemberében a határőrség létszáma 11 ezer fő volt körülbelül, a rendőrség létszáma pedig 46 ezer fő. Tehát nagyobb erő látja el a feladatot e tekintetben. Ezzel persze nem azt mondom, hogy minden rendőr határrendészeti feladatot is ellát, de elvileg minden rendőrnek megvan az a kötelezettsége, hogy ha úgy alakul, ha ilyen parancsot kap, akkor ezt a feladatot ellássa.

Ami Ásotthalom kapcsán tett kijelentését illeti, meg kell jegyeznem, hogy a schengeni külső határon a határőrizet nemcsak a stabil hőkamerára épül, a járőrök több vonalban helyezkednek el, rendelkeznek mobil hőkamerákkal és éjjellátó készülékkel is, amelyek lehetővé teszik, hogy ha a hőkamerás észlelés nem lehetséges, akkor is el tudják fogni a tiltott határátlépőket. Úgy gondolom, hogy ezt a gyakorlati számok is bizonyítják. S az is elhangzott a vitában, hogy az utóbbi időben jelentős mértékben megerősítettük a magyar-szerb határon szolgálatot teljesítő határrendészek számát, és a technikai felszereltség is erősödött, úgyhogy úgy gondolom, ez jelentős előrelépés.

Az sem igaz, itt valaki felvetette, hogy a migránsok ellenőrizetlenül haladnak át az ország területén, ugyanis az illegális határátlépés felfedezését követően a rendőrség, ha menedékkérőről van szó, tehát hogyha menedéket kér, akkor a bázis rögzíti a kérelmező adatait: ujjlenyomat, fénykép, éppen abból a célból, hogy a szükséges ellenőrzések végrehajthatók legyenek a különböző nyilvántartásokban. A menekültügyi eljárás folyamán a befogadóállomáson tartózkodók esetében a rendvédelmi szervek, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a TEK is ellenőrzéseket végeznek.

Az Unióval pedig folyamatos egyeztetéseket folytatunk, a belügyi tanácsülésen akár miniszter úr, akár magam több alkalommal felvetettük a szigorítás és a közös fellépés szükségességét. A közös fellépés a Frontexszel, az uniós határőrizeti ügynökséggel, illetőleg az osztrák, szerb, illetve német hatóságokkal jelenleg is folyamatosan tart ezen a területen. (Szilágyi György: Szóval minden rendben van.) Nincs rendben minden, képviselő úr, de ha megengedi, akkor folytatom, és köszönöm szépen a türelmét.

Schiffer András képviselő úr, akit most is köszöntök, és aki úgy tűnik, csak lélekben van jelen, de most a parlament üléstermében nem tartózkodik: a menekültügyi eljárásokban az Alkotmányvédelmi Hivatal és a TEK szakhatóságként működik közre, ezáltal kiszűrhetők a terrorizmus szempontjából kockázatot jelentő személyek. Az elmúlt évben is több esetben került sor kérelmezők kiszűrésére, és 13 esetben volt olyan intézkedése a TEK-nek, 13 kérelmező esetében történt ilyen intézkedés. A TEK szorosan együttműködik a tagállami szervekkel is, rendszeres az információcsere.

Az elismerések számának alacsony voltát sérelmezte Schiffer képviselő úr. Azért ennyire alacsony az elismerések száma, mert az ügyfelek nagy többsége kivonja magát az eljárások alól. Erről is esett szó. Tény, hogy ha nagyobb arányban maradtak volna jelen az eljárás lefolytatásáig, akár a 10 ezret is meghaladta volna a nemzetközi védelemben részesítettek száma.

A menekültügyi őrizetet csupán szűk körben lehet elrendelni, amely szabálynak mindenképpen szükséges a megváltoztatása. Ennek az őrizetnek nem célja, hogy elrettentse a kérelmezőket, hanem hogy lefolytatható legyen az eljárás.

(16.10)

Szeretném megköszönni azoknak a képviselőknek a felszólalását külön is, akik a befogadó­állomások mellett élőket képviselve a választókerületekben élők tapasztalatait megosztották velünk, akár Debrecen, Bicske, Vámosszabadi, Balassagyarmat, Nyírbátor vagy Nagyfa állomásokról legyen szó. Úgy gondolom, hogy köszönetet kell mondani az azokon a településeken élő embereknek a türelemért, a szolidaritásért, azért, hogy ezek a befogadóállomások ott működhetnek.

Tisztelt Országgyűlés! A vita során az is világossá vált, hogy ha Magyarország erőteljesen fel tud lépni a megélhetési bevándorlók tömeges megjelenése ellen, akkor a Balkánon is világossá válik, hogy jogellenesen nem érdemes Magyarországra jönni. Én abban bízom, hogy a mai vita is hozzájárult ahhoz, hogy olyan szabályokat tudjunk elfogadni, olyan szabályokat, olyan törvényeket alkosson meg az Országgyűlés, amelyek a magyar érdekeket kifejezik; szigorúbb törvények ezek, olyan törvények, amelyek az eljárást gyorsítják, amelyek lehetővé teszik, hogy a megélhetési bevándorlók célországa ne legyen Magyarország, a magyar emberek érdekében olyan szabályokat tudunk alkotni, amelyek a Magyarországon élők érdekeit szolgálják.

Bízunk abban, hogy a nemzeti konzultáció is segítséget nyújt a törvényalkotóknak, a jogszabályalkotóknak a helyes jogszabályok megalkotásában, és ez is hozzájárul Magyarország érdekeihez, Magyarország biztonságához, ahhoz, hogy nagyobb biztonságban éljünk.

Engedjék meg, hogy végezetül én magam is megköszönjem még egyszer (Szilágyi György: Mik a tervek?) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársainak, a rendőrség munkatársainak, a TEK munkatársainak, minden hatóság és minden szervezet munkatársának, akik ebben a nagyon fontos feladatban részt vesznek, és valamennyiünk biztonsága érdekében dolgoznak, azt a szolgálatot, amely nélkül nem tudnánk azt elmondani, hogy Magyarország egyrészt ellátja azokat a feladatokat, amelyek az uniós kötelezettségből erednek, másrészről pedig az ő tevékenységük nagyban hozzájárul ahhoz, hogy biztonságban éljünk.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Még egyszer szeretném megköszönni minden frakciónak (Közbeszólás a Jobbik soraiból.), minden képviselőnek, hogy részt vett a vitában és elmondta a véleményét. (Szilágyi György: Milyen változások lesznek? Államtitkár úr, ne hagyja abba!) Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
48 132 2015.02.23. 1:26  129-136

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A hatályos jogszabályok értelmében a rendőrségnek feladata van az országgyűlési képviselőválasztások zavartalan lebonyolításával kapcsolatban. Így van ez az általános választásokon, és így van az időközi választásokon is.

A tegnapi nap folyamán a Veszprém megyei 1. számú választókerületben ‑ amelynek központja Vesz­prém megyei jogú város ‑ időközi országgyűlési képviselő-választást tartottak. Erre tekintettel a választással összefüggő rendőrségi feladatok kijelölt vezetője Veszprém megyei jogú város kapitánya volt. Tehát a megyei jogú város rendőrkapitányának a jelenléte, tevékenysége a tegnapi nap folyamán a választásokkal kapcsolatban teljes mértékben jogszerű és törvényes volt.

Ami pedig az ön által kifogásolt bejelentést illeti: szeretném elmondani, hogy a rendőrség minden bejelenést kivizsgál, és ha jogsértést tapasztal, megteszi a szükséges intézkedéseket. Arra a kérdésre, hogy mit keresett a megyei jogú város rendőrkapitánya a helyszínen, megadtam a választ: ő volt a kijelölt rendőrségi parancsnok, jogszerűen, törvényesen járt el.

Ami pedig az intézkedés törvényességét illeti, szeretném tájékoztatni önt és a tisztelt Házat, hogy az igazoltatott személy sem a helyszínen, sem pedig azóta nem tett panaszt az intézkedéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
48 136 2015.02.23. 1:03  129-136

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Sajnálom, hogy az indulatai elragadták, és olyan kijelentéseket tett, ami teljes mértékben megalapozatlan és valótlan, és szeretném visszautasítani a Fidesz törvénytelen működésére vonatkozó megjegyzését (Gőgös Zoltán: Nem én írtam, hanem az egyik…), ez mindenféle alapot nélkülöz, és ezt visszautasítom.

Ami pedig a rendőrséggel kapcsolatos megjegyzését illeti, engedje meg, hogy elmondjam, hogy pénteken is arra hívtam föl az egyik frakciótársa figyelmét, hogy az emlékezet egy fontos erény mind a politikusok, mind más emberek szempontjából. Hadd hívjam föl a figyelmét arra, hogy 2002 és 2010 között, de különösen 2006 őszén és különösen 2006. október 23-án önök használták föl politikai céljaikra a rendőrséget, és önök vezették a békés tüntetők ellen a rendőrséget, tisztelt képviselő úr! (Gőgös Zoltán: Ez erre nem válasz, ezt is tudod, ugye?)

Azóta sikerült helyreállítani a rendőrség iránti közbizalmat, a rendőrség köszöni, jól van, kéretik békén hagyni. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban. ‑ Közbeszólások az MSZP soraiban: Hát ez az! ‑ Hát ez az, kéretik békén hagyni! ‑ Zaj.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
50 72 2015.03.02. 3:30  69-77

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Az új közszolgálati életpályamodell három hivatásrendet érint: a kormánytisztviselők és katonai jogállásúak mellett a rendvédelemben foglalkoztatottakra is kiterjed. Alapvető kormányzati célkitűzés mindhárom hivatásrendet érintően a közszolgálat vonzerejének növelése, az érintettek anyagi megbecsülésének, ezáltal az életpálya megtartóerejének erősítése.

A javaslat kidolgozása során figyelmet fordítottunk arra, hogy széles körben megismerjük az érintett szakmai érdekképviselet és érdekvédelmi szervezetek, a Magyar Rendvédelmi Kar véleményét és igényét. Ezekkel a szervekkel már az elmúlt év őszén is többlépcsős egyeztetéseket folytattunk. Idén két alkalommal, egyszer 12 szakszervezettel, valamint a Magyar Rendvédelmi Karral, majd legutóbb 14 érdekképviselettel folytattunk egyeztetéseket, amelyből 7 további észrevételeket is tett a javaslattal kapcsolatban.

Az életpályamodell három pillérre épül: az új előmeneteli és illetményrendszerre, az új biztosítási rendszerre és az új lakástámogatási rendszerre. A három pillér kialakítása mellett 2015. július 1-jétől megkezdődhet az állomány többlépcsős bérfejlesztése is; ez az indokoláskor átlagosan 30 százalék mértékű illetményemelést jelent. Az ezt követő évek béremeléseivel együtt összességében mintegy 50 százalékos béremelésre kerül sor. Ez magában foglalja a teljesítményértékelésen alapuló juttatást is. Az illetmény fokozatos emelkedését a kialakításra kerülő új illetményrendszer biztosítja, függetlenül az illetményalap mértékétől. A hivatásos pótlékkal kapcsolatos alapvető garanciális szabályok törvényi szinten kerülnek majd rögzítésre. A szolgálati járandóságra vonatkozó jelenlegi szabályozás nem módosul. Úgyszintén megmarad a jubileumi jutalomra, a nyugdíj előtti rendelkezési állományra, a könnyített szolgálatra, a senior állományba kerülésre vonatkozó szabályozás is.

Szeretném kiemelni, hogy a javaslat a hivatásos állomány alapvető jogait kizárólag a hivatásos szolgálat sajátosságából következő szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jogok lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozza. Ez a korlátozás összhangban áll az Alaptörvényben foglalt rendelkezésekkel is. A tervezett szabályozás szerint egyes alapjogok, mint a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezési jog, illetve az egyesülési jog korlátozására vonatkozó szabályok megsértése nem felmentési ok. A közszolgálati életpálya során bekövetkező rendkívüli események, például betegség vagy szolgálati baleset kezelését, továbbá a biztonságot és a tervezhetőséget szolgálhatja egy biztosítási konstrukció kidolgozása. Az erről szóló javaslatot 2016. december 31-éig kell elkészíteni. Ebből következően e tárgykört, hasonlóan az új lakástámogatási rendszerhez is, amelyhez 2015. december 31-éig kell elkészíteni a javaslatot, külön jogszabály fogja szabályozni.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló törvényjavaslatot a kormány hamarosan a tisztelt Ház elé terjeszti, amelynek vitája során módja lesz részletesen is kifejteni a véleményét. Erre tekintettel, mivel minden kérdésére válaszoltam, kérem a képviselő urat, hogy a válaszomat fogadja el. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
51 32 2015.03.03. 5:00  31-46

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat két fő egységre bontható. Egyrészt az uniós tagállamok közötti információcsere szabályozásának pontosítására, más­­részt az utasadat-információs egységre vonatkozó szabályozás módosítására. Most az elsőt szeretném ismertetni.

Az európai uniós szabályozás szintjén az úgynevezett prümi joganyag határozza meg a bűnüldözés és a rendfenntartás területén a nemzetközi együttműködés szabályait, ezen belül az egyes tagállami hatóságok közötti információcsere eljárási rendjét is. Ez az egységes szabályozás elősegíti az uniós tagállamok hatóságai által folytatott munka eredményességét.

A tagállami információcsere többek között az egyes országok DNS-adatbázisában, ujjlenyomat-adatbázisában, valamint a nemzeti gépjármű-nyilván­tartásokban foglalt adatok összehasonlítását és cseréjét is magában foglalja. Ezek az eljárások nagyban hozzájárulnak azoknak a személyeknek az utólagos azonosításához, akik összefüggésbe hozhatók bármely, a tagállamok közbiztonságát veszélyeztető cselekményekkel.

A prümi joganyagot 2010-ben már átültettük, és a gyakorlatban is valamennyi érintett adatfajta vonatkozásában folyamatos az együttműködés. A gyakorlati tapasztalatok alapján azonban további, az eljárásokat pontosító részletszabályok megalkotása indokolt.

Tisztelt Országgyűlés! Ezért a jelen törvényjavaslat megállapítja az azon személyek további adatainak beszerzésére irányuló eljárás szabályait, akik a nemzeti DNS-adatbázisok és ujjlenyomat-adat­bázi­sok tartalmának összehasonlítása eredményeképpen kerültek azonosításra. Továbbá rögzíti azokat a törvényi rendelkezéseket, amelyek meghatározzák a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ ezen eljárásban betöltött szerepét.

A módosítás a felderítési szakra is kiterjeszti az ujjnyomat-adatok nemzetközi összehasonlításának lehetőségét. Ennek eredményeként a jövőben már a felderítési tevékenység során lehetővé válik a bűnüldöző szervek által beszerzett ujj- és tenyérnyomatok más uniós tagállamok adatbázisaival történő összehasonlítása. Mindez nagy előrelépést jelent a jelenlegi szabályozáshoz képest, az ugyanis csupán egyedi ügyekben teszi lehetővé az ujj- és tenyérnyomatok nemzetközi összehasonlítását. Jelen módosítás lehetőséget teremt továbbá arra is, hogy meghatározott időközönként az egyes tagállami adatbázisokban rögzített információk automatikusan összehasonlításra kerüljenek.

Tisztelt Országgyűlés! Most a második részt szeretném ismertetni. Magyarország az Európai Unió pénzügyi támogatásával egy kétéves projekt keretében hozza létre utasadat-információs egységét és teremti meg a szükséges működési feltételeket. Ennek jegyében a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 2015. január 1-jétől felhatalmazást kapott arra, hogy elemezze a schengeni határokon kívülről érkező vagy az oda induló légi járatok utasainak adatait. Ennek legfőbb célja, hogy elősegítse a terrorizmussal és a szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekmények felderítését és nyomozását, illetve a nemzetbiztonságot veszélyeztető törekvések és tevékenységek elhárítását.

Az eddigi tapasztalatok alapján azonban világossá vált, hogy a gyorsabb személyazonosítás céljából szükséges, hogy a központ meghatározott nyilvántartások adatait megismerhesse. Ebből következően a jelen törvényjavaslat alapján a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ személyazonosítás céljából a jövőben adatokat kérhet a rendőrség által vezetett utas-nyilvántartási adatokból, a schengeni információs rendszerből és az útiokmány-nyilván­tartásból.

Tisztelt Országgyűlés! Módosításra szorul továbbá az a hatályos rendelkezés is, amely szerint a központ az utasadatokat kizárólag az utasfelvételt követően kapja meg. Tekintettel a fokozódó terrorfenyegetettségre, fontos, hogy az adatok ne csak az utasfelvételt követően, hanem már 12 órával azelőtt is rendelkezésre álljanak. Ezen új adatátadási kötelezettséget is tartalmazza a jelen törvényjavaslat.

Tisztelt Országgyűlés! Az utasadat-információs rendszer elindulása Magyarország és az egész Európai Unió biztonságát is jelentősen növeli. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a javaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
51 46 2015.03.03. 6:41  31-46

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Legelőször is szeretném megköszönni Ágh Péter képviselő úr támogató hozzászólását, amelyben a Fidesz-frakció támogatásáról biztosította a javaslatot, és Firtl Mátyás képviselő úrnak a KDNP-frakció képviseletében tett támogató nyilatkozatát. Ez a két nyilatkozat jelenti a garanciát arra, hogy ez a nagyon fontos javaslat többséget kapjon, és a magyar emberek, Magyarország és az Európai Unió érdekében a biztonságot szolgálja.

Ami Harangozó Tamás képviselő úr hozzászólását jelenti, nagyon súlyos szavakat használt, hogy szakszerűtlen, időszerűtlen, propagandacélokat szolgál a javaslat, sunyi módon megpróbálják az adatvédelmi szabályokat megkerülni ‑ ezeket visszautasítom. Szeretném elmondani képviselő úrnak, hogy a javaslat összhangban van az uniós irányelv tervezetével: mindenhol érvényesül a célhoz kötöttség, képviselő úr, ebben a benyújtott javaslatban.

Éppen azért kellenek ezek a módosítások, hogy az utasadat-információs rendszer működőképes legyen, és teljesítse azokat a követelményeket, amelyeket az Unióval kötött megállapodással vállaltunk, aminek eredményeképpen 5,5 millió eurós támogatást kap másik 13 európai uniós ország és fejleszt hasonló rendszert. Ezeket az eredményeket, amiket megkapunk, figyelembe vesszük a magyar rendszer kiépítésénél, az ő tapasztalataikat, megoldásaikat.

Ami pedig az illegális migrációval kapcsolatos megállapításait illeti, azokkal én nem értek egyet. Szeretném itt is hangsúlyozni, hogy az illegális migrációra szervezett bűnözői csoportok jelentős mértékben ráépülnek, és fontos az, hogy megelőzzük a terrorizmussal kapcsolatos bármiféle veszély kialakulását. Úgy gondolom, fontos lenne, hogy ebben egyetértsünk. (Dr. Harangozó Tamás Attila: Ez van a hatályos törvényben.)

Ami az adatátvételt illeti, az előzetes adatok 24 órával az átvételt követően törlésre kerülnek, szeretném ezt elmondani, amit ön kifogásolt, illetőleg fölvetett. (Dr. Harangozó Tamás Attila: Kivéve az értékelő-elemző munka végéig.)

Mirkóczki Ádám képviselő úr hozzászólására is szeretnék reagálni. Szeretném itt is megerősíteni azt, hogy Magyarországon jelenleg is van határőrség; a határőrizeti feladatokat, a határrendészeti feladatokat a magyar rendőrség látja el. Ilyen megoldás egyébként az Unió több országában van. (Z. Kárpát Dániel: Csak ott nincs schengeni határ. ‑ Mirkóczki Ádám: Én nem erről beszéltem.) Úgy gondolom, hogy a rendőrség személyi állománya e tekintetben kiváló munkát végez. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a határrendészeknek.

Amit szeretnék itt is hangsúlyozni a képviselő úr által elmondottakra, a fő cél a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem, ez a javaslat azt szolgálja, és azt is látni kell, hogy a szervezett bűnözés az illegális migráció mögött áll, megpróbálja ezt a társadalmi problémát kihasználni.

Azt is szeretném elmondani, hogy nem ellenőriznek szisztematikusan minden utazót. Utazási szokásokat is vizsgálnak, ez alapján a kockázatot képező utasok foglalási adatait kezeli az egység. Hangsúlyozzuk, hogy a célhoz kötöttség minden esetben érvényesül a törvényalkotó célja szerint.

Ami Demeter Márta képviselő asszony hozzászólását illeti, szeretném fölhívni a figyelmet arra, tisztelt képviselő asszony, hogy ne keverje össze az európai uniós polgároknak a gazdasági térségben végzett tevékenységét, amikor is munkavállalás lehetőségével az Európai Unión belül élnek, akár az Egyesült Királyságban vagy más uniós országban. Ez nem illegális migráció. Önök szándékosan összemossák ezt a két fogalmat, és megpróbálnak olyan meghatározásokat alkalmazni, amelyek teljes mértékben megalapozatlanok. Kérem önt, hogy ezt ne tegye.

Szeretném elmondani, hogy a projekt bevezetésének időtartama 2016-ig tart. Közben nemzetközi szinten is új tapasztalatok, gyakorlatok vannak, ezekre próbál a törvényalkotó reagálni. Úgy gondolom, kisebb veszély az, ha a 2015. január 1-jei hatálybalépést követően idehozzuk a javaslatot, és megpróbálunk reagálni az időközben megfogalmazódott lehetséges veszélyekre, mint hogy egyetlen olyan eset is előforduljon, amit ennek hiányában a szervezett bűnözők vagy a terroristák elkövetnének. Én arra kérem önt is, hogy gondolja át ezt a javaslatot.

(11.30)

2015. május 1-jétől indul a tesztüzem, 2016. május 1-jétől pedig élesben működik a rendszer. Bízunk abban, hogy ezek az új szabályok is Magyarország, az Európai Unió, a magyar emberek és az uniós polgárok biztonságát szolgálják. Még szeretném azt is elmondani, mind az MSZP-s, mind a jobbikos hozzászólásokra reagálva, hogy a parlamenti vitában lehetőség nyílik arra, hogy azokhoz a pontokhoz, amelyekkel önök nem értenek egyet, módosító javaslatokat nyújtsanak be. Erre biztatom önöket.

Abban bízom, hogy a közbiztonság az a terület, ahol a legnagyobb támogatottságot meg lehet szerezni ezekhez a javaslatokhoz. Arra kérem az MSZP-s képviselőket, hogy a napi politikai érdekeken felülemelkedve legalább most, ellenzékben próbáljanak meg mindent megtenni annak érdekében ‑ ha már kormányon ez 2002-2010 között nem sikerült ‑, hogy a magyar emberek és az európai uniós polgárok biztonságát elősegítsék.

Tisztelt Országgyűlés! Köszönöm a frakciók képviseletében hozzászólók hozzászólásait. Bízom abban, hogy ez a javaslat támogatásra talál itt az Országgyűlésben, és ezt kérem a tisztelt Országgyűléstől, hogy ezt a javaslatot támogassa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
53 2 2015.03.05. 2:14  1-14

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az országok közötti bűnügyi együttműködés során szükség lehet minősített adatok cseréjére, ezért a megfelelő védelem biztosítása érdekében kívánatos, hogy az országok azonos szintű védelmet biztosítsanak a minősített adatok számára.

A minősített adatok védelméről szóló törvény hatálybalépését követően kezdődött meg az a szakmai munka, amelynek célja a partnerországokkal történő együttműködés során keletkezett és kicserélt minősített adatok védelmének biztosítása. A cél megvalósítása érdekében első lépésként 2012-ben hatályba lépett az a kétoldalú minősített adatvédelmi egyezmény, amelyet hazánk a Szlovák Köztársasággal kötött. Az Országgyűlés azóta már több kétoldalú minősített adatvédelmi egyezmény elfogadását tárgyalta meg.

A most kihirdetésre váró egyezményt a két állam képviselői 2014. szeptember 8-án írták alá. Célja elsődlegesen az, hogy védelmet biztosítson a két ország közötti együttműködés során keletkezett vagy kicserélt minősített adatok számára. Ennek keretében szabályozza a felek közötti biztonsági együttműködést, kijelöli a hatáskörrel rendelkező hatóságokat, és rendelkezik az egyes nemzeti minősítési szintek egységesítéséről, továbbá a minősített adat biztonságának megsértése esetén alkalmazandó eljárásról.

Tisztelt Országgyűlés! A megállapodás megkötése hozzájárul a honvédelem, a belügyi, rendőri együtt­működés, valamint a nemzetbiztonság, a nemzetközi szervezett bűnözés és terrorizmus elleni harc területén való együttműködés erősítéséhez, így a két ország és a két ország polgárai biztonságához. Ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek.

Köszönöm a figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
53 14 2015.03.05. 0:58  1-14

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Legelőször is szeretném megköszönni a vitában felszólaló képviselőknek a törvényjavaslat támogatását megfogalmazó hozzászólását. Bízom abban, hogy ez a szavazásnál is majd támogató szavazatokat fog jelenteni, és a tisztelt Ház elfogadja a T/2918. számú törvényjavaslatot.

Ami a magyar biztonsági érdekekkel kapcsolatos kérdést illeti, szeretném megnyugtatni a hozzászóló képviselő urat, a tisztelt Házat és a nyilvánosságot, hogy ez a törvényjavaslat megfelel Magyarország nemzeti érdekeinek, és megfelel Magyarország biztonsági érdekeinek is. Erre tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy ezt a javaslatot fogadja el. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
53 16 2015.03.05. 1:38  15-18

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A kormány elkötelezett abban, hogy a sikeres bűnmegelőzés és bűnüldözés érdekében minél több kétoldalú megállapodást kössön, hiszen ez elősegíti Magyarország és a magyar emberek biztonságát. Az előbbi, Magyarország és Albánia között létrejött megállapodáshoz hasonlóan a most a tisztelt Ház előtt fekvő, Magyarország és a Macedón Köztársaság által aláírt egyezmény szintén a minősített adatok védelméről szól.

A megállapodást a két állam képviselői 2014. július 4-én írták alá. Ennek a megállapodásnak a célja elsődlegesen az, hogy védelmet biztosítson a két ország közötti együttműködés során keletkezett vagy kicserélt minősített adatok számára. Ennek keretében szabályozza a felek közötti biztonsági együttműködést, és kijelöli a hatáskörrel rendelkező hatóságokat. Rendelkezik az egyes nemzeti minősítési szintek egységesítéséről, valamint a minősített adat biztonságának megsértése esetén alkalmazandó eljárásról.

A megállapodás megkötése hozzájárul a honvédelem, a belügyi, a rendőri együttműködés, valamint a nemzetközi szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harc területén való együttműködés eredményességéhez és erősítéséhez is, ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a jelenleg tárgyalandó törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
53 18 2015.03.05. 0:23  15-18

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Csak egy mondatot. Mivel az előző napirend során többen jelezték, hogy az erre a törvényjavaslatra vonatkozó álláspontjukat is ismertették, és az szintén támogató álláspont volt, amit szeretnék ezúton is megköszönni, kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy ezt a javaslatot is támogassák szavazatukkal. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
53 20 2015.03.05. 1:25  19-30

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az egyre súlyosbodó illegális migrációs helyzetben mind Magyarországon, mind az Európai Unióban egyre hangsúlyosabbá válik a visszafogadási megállapodások létrehozása. Ezen megállapodások célja az, hogy megkönnyítse a szerződő államok területén jogellenesen tartózkodó személyek hazatérését és hazaszállítását.

Magyarország az elmúlt 25 évben a legtöbb európai országgal kötött kétoldalú visszafogadási megállapodást, így a Szlovák Köztársasággal is még 2002-ben. A korábbi megállapodás megkötése óta közel 13 év telt el, az ez idő alatt bekövetkezett változások ‑ így többek között a két fél uniós csatlakozása és teljes jogú schengeni taggá válása, valamint az Alaptörvény alapján Magyarország nevének megváltozása ‑ szükségessé tették az egyezmény szövegének módosítását, pontosítását, illetve kiegészítését. A módosító egyezmény aláírására 2014. december 5-én Brüsszelben került sor.

Tisztelt Országgyűlés! A jelen tárgyalt törvényjavaslat megfelel Magyarország nemzeti érdekeinek és nemzetközi kötelezettségeinek, ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot fogadják el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
53 30 2015.03.05. 3:56  19-30

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Kiss László hozzászólására szeretnék először reagálni. Köszönöm, hogy támogatja a törvényjavaslatot. Engedje meg, hogy azokra nem a törvényjavaslatokhoz kapcsolódó gondolataira is reagáljak nagyon röviden, amelyeket a magyar-szlovák kapcsolatokat érintve megfogalmazott. Szeretném elmondani, hogy Magyarország Kormánya a magyar-szlovák kétoldalú kapcsolatokban Magyarország és a Szlovákiában élő magyarság érdekeinek megfelelően jár el, a kétoldalú kapcsolatok fejlesztését szem előtt tartva.

Ami pedig a felhozott problémákat, a kedvezményes honosítással kapcsolatos ügyeket érinti, engedje meg, képviselő úr, hogy elmondjam, hogy sokkal könnyebb helyzetben lenne a szlovákiai magyarság, de összességében a határon túli magyarság is és a jelenlegi magyar kormány is ezekben az ügyekben, ha önök 2004. december 5-én a kettős állampolgárságról szóló népszavazás kapcsán nem foglaltak volna el olyan elutasító magatartást, amellyel ellökték a határon túli magyarokat a magyarságtól, és ezzel nemcsak a magyar kormányt, Magyar­országot, hanem elsősorban a határon túli magyarokat hozták olyan helyzetbe, amelynek a reparálása hosszú időt igényel. Mindenképpen jelentős előrelépés volt a 2010-es törvény elfogadása, amely a kedvezményes honosítás elfogadásával megteremtette a magyar állampolgárság felvételének lehetőségét a szlovákiai és a határon túli magyarság számára, de még egyszer mondom, ha önök 2004. december 5-én nem lökték volna el a határon túli magyarokat Magyarországtól, akkor sokkal eredményesebbek lehettünk volna, és az ő életük is, a határon túli magyarok, magyarság élete és mindennapjai is kedvezőbben alakultak volna. Ezzel együtt szeretném elmondani még egyszer, hogy az álláspontunk az, hogy a magyar kormány mindent megtesz a határon túli magyarok, illetve konkrétan a magyar-szlovák kapcsolatok javítása érdekében, a határon túli magyarság érdekeit szem előtt tartva.

Staudt Gábor képviselő úr megtisztel, ha figyel, és nem fordít nekem hátat. Köszönöm szépen a támogatást… (Dr. Staudt Gábor: Nem, nem, nem fordítok hátat, csak szakmai egyeztetést folytattunk Bana Tiborral.) ‑ a parlament ennek nagyon fontos színtere egyébként ‑, köszönöm a támogatást. Ami pedig az illegális migrációval kapcsolatos félelmeit, illetőleg a megfogalmazott kérdéseit illeti, szeretném elmondani, hogy pont erről szólt a vitanap, pont erről szól a nemzeti konzultáció, hogy felkészültek legyünk arra az esetre, ha ez a helyzet, ami akár a magyarországi migrációt érinti, akár az osztrák vagy a német politika vagy a német álláspont jelentős változásával bekövetkezhet.

(9.50)

Szeretném felhívni a figyelmet, a német külügyminiszter ezen a héten hétfőn tárgyalt – emléke­zetem szerint ‑ a koszovói belügyminiszterrel, és világosan megfogalmazta a német álláspontot. Tehát helyesen jár el Magyarország, helyesen jár el a magyar kormány, helyesen jár el a magyar parlament, hogyha készül erre a helyzetre, és erről szól a nemzeti konzultáció, hogy olyan javaslatokat tudjunk a parlament elé terjeszteni, hogy Magyarország felkészült legyen erre a helyzetre, és a magyar nemzeti érdekeknek megfelelő döntéseket tudjuk meghozni.

Ikotity István képviselő úrnak is szeretném megköszönni a támogatást, amit a törvényjavaslattal kapcsolatban elmondott, és kérem a tisztelt Házat, hogy a javaslatot támogassák.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
53 32 2015.03.05. 1:40  31-40

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az Európai Unióban az amszterdami szerződés hatálybalépése óta hangsúlyossá vált a tagállamok bűnüldöző szervei közötti együttműködés. Ezt a szervezett bűnözés átalakulása, a határokat átlépő bűncselekmények számának növekedése, az új elkövetési formák megjelenése, valamint a belső határok nélküli schengeni térség államainak biztonsági igénye indokolta. Ebből következően Magyarország az európai uniós csatlakozása óta még nagyobb hangsúlyt fektet a bűnügyi együttműködésről szóló nemzetközi szerződések létrehozására.

Tapasztalataink szerint ezen megállapodások hozzájárulnak a bűnüldöző szervek közötti együttműködés megerősítéséhez és ezáltal a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni hatékony, eredményes fellépéshez is. A most kihirdetésre váró egyezmény egy korábbi, 2006-ban létrejött egyezmény módosítása és kiegészítése. A változtatásokat a hatálybalépést követően eltelt időszakban szerzett gyakorlati tapasztalatok, valamint Magyarország és a Szlovák Köztársaság teljes jogú schengeni taggá válása indokolják. Az egyezmény aláírására 2014. december 5-én Brüsszelben került sor.

A módosítás eredményeképpen bővülnek például a határon átnyúló figyelés, a határon átlépő üldözés lehetőségei, valamint a közös határ menti járőrszolgálat lehetséges területei is. Tovább erősödik a magyar és a szlovák bűnüldöző szervek közötti együttműködés.

Kérem önöket, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
53 40 2015.03.05. 2:39  31-40

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Én azt teljesen normálisnak tartom egyébként, hogy ellenzéki képviselők úgy fogalmaznak, hogy aggályosnak látnak bizonyos pontokat; úgy gondolom, fontos az, hogy a vitában, akár a plenárison, akár a bizottsági vitában ezzel kapcsolatos véleményüket elmondják, aggályaikat megfogalmazzák. De szeretném megnyugtatni a megszólaló ellenzéki képviselőtársaimat, hogy ez a javaslat megfelel Magyarország nemzeti érdekeinek, a magyar emberek biztonságát szolgálja.

Ami Ikotity István képviselő úr hozzászólását vagy kérdését illeti ‑ sajnálom, hogy nincs itt, de azért válaszolok ‑, hogy miért csak most került sor a kihirdetésre. Szeretném elmondani, hogy ez egy kétoldalú nemzetközi szerződés, amelynek a létrehozásához két fél kell, most sikerült ezt megkötni, 2014. december 5-én, és ahhoz képest ma, március 5-én a Ház előtt van a javaslat.

Ami Staudt Gábor képviselő úrnak az 5. cikkel kapcsolatos aggályait, kérdéseit és kételyeit illeti, a következő választ szeretném mondani. Az 5. cikk rendelkezései szerint a másik országban csak akkor folytatható a nyomozás, ha a másik fél előzetesen hozzájárul ehhez. Ez benn van, tehát úgy gondolom, ez egy garancia. A hozzájárulás feltételhez is köthető, tehát feltétellel is hozzá lehet ehhez járulni. Tehát úgy gondolom, hogy bízzon annyira a magyar hatóságokban, hogy a magyar nemzeti érdekeket fogják képviselni, és az előzetes hozzájárulást abban az esetben adják meg, ha ezek a feltételek fennállnak.

És arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez az egyezmény elsődlegesen a határon átnyúló bűnözés ellen lép fel, és nem a terrorizmus ellen. Nyilvánvaló, hogy a terrorizmus ellen minden lehetséges törvényes eszközt igénybe kell venni, de ez az egyezmény a határon átnyúló bűnözés elleni fellépésről szól.

Én úgy gondolom, hogy számtalan garanciát tartalmaz a törvény, ami mind a nemzetközi, mind a hazai jogszabályoknak megfelel, figyelembe vettük a nemzetközi gyakorlatot is. Úgyhogy én jó szívvel tudom ajánlani a tisztelt Háznak, hogy támogassa és fogadja el a javaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiból.)

(10.10)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
54 48 2015.03.09. 2:14  45-48

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Legelőször is szeretném a tényeket ismertetni. Az elmúlt öt esztendőben 70 ezerrel kevesebb a regisztrált bűncselekmények száma (Egyed Zsolt, Z. Kárpát Dániel közbeszól. ‑ Korózs Lajos: Mert nem regisztráljátok!), mint 2010-ben volt, jelentősen csökkent az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma, és jelentősen csökkent a kiemelt bűncselekmények száma is.

Tisztelt Képviselő Úr! Ezek alapján, azt gondolom, nem túlzok, ha azt fogalmazom meg, hogy ma nagyobb biztonságban élnek az emberek Magyarországon, mint öt évvel ezelőtt. Engedje meg, hogy felidézzem 2010 egyik legelső törvényjavaslatát, amit a kormány benyújtott, ez a szabálysértési törvény módosítása volt, amikor is a módosítási javaslat azt terjesztette a tisztelt Ház elé, hogy a tulajdon elleni szabálysértést elkövetőkre is lehessen elzárás büntetést kiszabni. Ezt a törvényben, illetve a későbbiekben beterjesztett új szabálysértési törvényt sem támogatták önök. Nagyon sajnálom, hogy önök rendért kiáltanak, de a fontos, rendet elősegítő törvényeket nem szavazzák meg.

Engedje meg, hogy felidézzem, hogy 2013 őszén öt kelet-magyarországi megyére, így Borsod-Abaúj Zemplén megyére vonatkozóan is közbiztonsági mintaprogramot indított a rendőrség. Ennek eredményeképpen ‑ engedje meg, hogy elmondjam ‑ az ismertté vált bűncselekmények száma 19,2 százalékkal csökkent, a kiemelt bűncselekmények száma pedig 10 százalékkal. A tegnapi nap folyamán jelentették be, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács szakmai támogatásával az Országos Polgárőr Szövetség betörés­meg­előzési programot indított. Ennek az a célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a betörés elleni védekezés fontosságára (Egyed Zsolt közbeszól.) és megfelelő biztonsági, technikai eszközök használatára.

Képviselő úr, arra kérem, hogy fejezze be a rendőrség elleni támadást. Ha már a törvényeket nem szavazzák meg, ha már a törvényeket nem támogatják, akkor legalább hagyják, hogy a rendőrség eredményesen dolgozzon az emberek biztonsága érdekében. (Taps a kormánypártok padsoraiból.) Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
57 24-26 2015.03.18. 9:21  1-26

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Én is nagy tisztelettel köszöntöm az Országgyűlést, a képviselőtársaimat és a nyilvánosságot. Én a vita azon részén képviseltem a kormányt, ami után a miniszter úr a vezérszónoki hozzászólásokra reagált. Én ezeket a reakciókat már nem tenném meg, hanem az azt követően elhangzott hozzászólásokra szeretnék reagálni. Szeretném legelőször is megköszönni valamennyi képviselő hozzászólását, hiszen úgy gondolom, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló törvényjavaslat történelmi léptékű törvényjavaslat, amelynek most a parlament az általános vitáját tartja. Az a célja a kormánynak, az a célja a Belügyminisztériumnak, hogy egy olyan törvényt tudjunk elfogadni, amely azokat a célokat, amelyeket a törvényjavaslat benyújtásához a kormány kitűzött, elősegíti, nevezetesen: a hivatásos állomány megbecsülése, a pálya vonzerejének a növelése, ezáltal Magyarország és a magyar emberek, a Magyarországon élők közbiztonságának javítása, és ezért köszönöm ezt a nagy aktivitást, amit a vitában tapasztaltam.

Ágh Péter képviselő úr támogató hozzászólását köszönöm. Schiffer András képviselő úr néhány állítására szeretnék reagálni. Azt mondta a képviselő úr, hogy 2008 óta a közszférában nem volt ‑ ezt nem számítva ‑ béremelés. (Dr. Schiffer András: A pedagógusoknak!) Én most megmaradnék, képviselő úr ‑ és köszönöm szépen, hogy meghallgat ‑, a rendvédelmi területnél és a 2010. május 29-ét követő időszaknál, amikor a mi kormányunk hivatalba lépett. Emlékeztetném a képviselő urat és a tisztelt Házat, hogy 2012-ben a hivatásos állományú tiszthelyettesek, zászlósok és törzszászlósok esetében havi 14 ezer forint kiegészítő juttatást biztosított a kormány, 2014. január 1-jétől pedig további havi 10 ezer forint, tehát összesen 24 ezer forint kiegészítő juttatást kaptak a tiszthelyettesek és a zászlósok a rendvédelmi szféra valamennyi területén, tehát rendőrök, tűzoltók, a büntetés-végrehajtásban dolgozók és valamennyi rendvédelmi területen dolgozók. Szeretném ezt a pontosság és a korrektség kedvéért a képviselő úr figyelmébe ajánlani.

Azt is szeretném elmondani ‑ több ellenzéki képviselőtársam hozzászólásában is felvetette a szolgálati nyugdíj kérdését ‑, hogy a szolgálati nyugdíj visszaállítása nem lehetséges. (Dr. Schiffer András: 2010-ben nem ezt mondtátok!) Ez a szolgálati nyugdíj olyan helyzetet idézett elő 2010-re (Dr. Vadai Ágnes: Most is ez van!), emlékeznek rá talán, akik akkor is a parlament tagjai voltak, hogy olyan mértékű létszámfogyás következett be a hivatásos szerveknél, több ezer fő hagyta el a rendőrséget, a tűzoltóságot, ami fenntarthatatlan volt.

(11.30)

Az, hogy a 30-as éveik végén járó, a 40-es éveik elején járó hivatásosok kikerüljenek a szervezetből, amikor a legjobb szakmai tudással, szakmai tapasztalattal rendelkeznek, azt se a szervezet, se az ország nem tudta elviselni. (Dr. Schiffer András: 2010 őszén volt.) Köszönöm szépen, képviselő úr, én meghallgattam önt, hogyha ön demokratának tartja magát, ha meghallgat engem, akkor én azt megtiszteltetésnek tartom és erre is kérem önt. (Dr. Vadai Ágnes: Nem vagyunk elég fegyelmezettek!)

Ami a szülési szabadságon lévő hölgyek kérdését érinti, szeretném felhívni képviselő úr figyelmét arra, hogy pontosan ennek a helyzetnek a megoldására hozza létre a törvényjavaslat a tartalékos állomány intézményét. Ha visszajön a szülési szabadságon lévő, akkor biztosítható neki a részmunkaidő, a státusa nyilvánvalóan megmarad, mert a korábbi munkáját a tartalékos állományból visszatérő látja el addig, amíg ő vissza nem tér. Tehát egyértelműen szeretném leszögezni, hogy örülünk annak, hogy minél több hölgy teljesít szolgálatot a hivatásos állományban, örülünk annak, hogy minél többen vállalnak gyereket, a jövőt illetően is számítunk rájuk a munkában, a szolgálatban, és biztosítjuk azokat a jogszabályi feltételeket, amelyek a szülési szabadságról való visszatérésüket lehetővé teszik.

Turi-Kovács Béla hozzászólására is szeretnék reagálni. Azt a kérdést tette fel, hogy a pótlékok átszabása, a pótlékrendszer, a korábbi, közel 30 pótlék megszüntetése kinek az érdeke. Én egyértelműen megfogalmazom, hogy a személyi állomány érdeke, tisztelt képviselő úr, ennek a korábbi pótlékrendszernek a megszüntetése, hiszen ez az új szabályozás növeli az illetményrendszer átláthatóságát, tervezhetőségét és kiszámíthatóságát. Fontos kiemelni, hogy ezek a korábbi pótlékok nem vesznek el, ezek az illetményrendszer szerinti beosztási illetménybe épülnek be, és a pótlékokkal kapcsolatos alapvető garanciális szabályok pedig törvényi szinten kerülnek meghatározásra.

Ami a szakszervezeti jogok kérdését illeti, és szintén talán Schiffer András képviselő úr vetette fel, az új törvény szerinti szakszervezeti jogok valóban a szakszervezetekhez, a szakmai érdek-képviseleti tevékenységek pedig a Magyar Rendvédelmi Karhoz tartoznak majd. Ez egy egyértelmű disztinkció, egyértelmű elhatárolás. Úgy gondolom, hogy ezek a tiszta viszonyok is a hivatásos állomány érdekét szolgálják.

Köszönöm Demeter Márta képviselő asszony… (A Demeter Mártával konzultáló dr. Schiffer Andráshoz:) Képviselő úr, ha megengedi, én a képviselő asszonyhoz beszélnék, és az ön hátát is nagy tiszteletben tartom, de ha helyet foglal, akkor az az ön fegyelmezettségét és elkötelezettségét fejezi ki. (Dr. Vadai Ágnes: Ez itt nem a rendvédelmi szervezetek MRK-ja! ‑ Apáti István: Ön is gyakran áll háttal nekünk, ugye, milyen rosszulesik?) Szeretném elmondani… (Zaj. ‑ Az elnök csenget.)

ELNÖK: Bocsánat, államtitkár úr. Igen tisztelt Képviselőtársaim! A parlamentben a felszólalásnak van egy lehetősége, azzal kell élni. (Harangozó Gábor István: Ezért kellett volna vitáznia államtitkár úrnak, és nem pedig zárszót mondania!) Képviselő úr, figyelmeztetem! (Harangozó Gábor István: Ez nem lakossági fórum, ő pedig azt tart!) Figyelmeztetem, és ha nem hagyja abba, akkor élek a házszabály adta lehetőséggel, képviselő úr! (Harangozó Gábor István: Ez nem lakossági fórum!) Világos? (Harangozó Gábor István: Világos.) Köszönöm szépen. (Apáti István: Őrség!)

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Én abban bízom, tisztelt képviselőtársaim, hogy az a nexus, ami a törvény előkészítését mind a szakmai érdek-képviseleti szervekkel, mind a parlamenti pártokkal kíséri, az a jövőben is folytatódik. Hiszen még egyszer mondom: álláspontunk szerint nemzeti érdek az, hogy egy olyan törvényt tudjunk elfogadni, amely a pálya vonzerejét növeli. (Dr. Vadai Ágnes: Az szép lesz!) Sajnálom, hogy Vadai Ágnes képviselő asszony nem hallgat meg engem, és mint a kupi malom, úgy mondja a magáét (Dr. Vadai Ágnes: Én meghallgatom, egyszerre több dologra tudok koncentrálni!), és nem hallgatja végig a válaszomat. Tehát az előmenetelt nem fagyasztjuk be, tisztelt képviselő asszony, azért 2018. január 1-je az első előresorolás időpontja, mert 2014. január 1-jével indul az a továbbképzési ciklus, amelynek teljesítéséhez kötött az előresorolás.

Úgyhogy ezt szeretném elmondani, és még egyszer, tisztelt Országgyűlés, abban bízom, hogy mind a mai vita, mind a benyújtandó módosító javaslatok, mind a tárgyalás további menete hozzájárul ahhoz, hogy egy olyan új törvényt fogadjunk el a rendvédelmi hivatásos állomány vonatkozásában, amely azt a várakozást is beteljesíti, ami a hivatásos állomány részéről megmutatkozik, a társadalom részéről megmutatkozik; kifejezi azt az elismerést, amire miniszter úr is utalt, hogy ma Magyarországon az egyik leginkább elismert és elfogadott hivatásos pályák egyike a rendőri pálya. Úgy gondolom, hogy ez a nagyfokú elismertség a rendvédelmi hivatásos állomány valamennyi részére vonatkozik, és bízom abban, hogy ez az új törvény, ez az új szolgálati törvény is hozzájárul ahhoz, hogy valamennyiünk érdekében ez az elismertség tovább nő, hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország és a magyar emberek nagyobb biztonságban éljenek.

Azt kérem a tisztelt Országgyűléstől, hogy ezt a törvényjavaslatot támogassák. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
59 42 2015.03.23. 1:45  39-42

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Legelőször is szeretném megköszönni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közvélemény támogatását a rendőrség munkájához. Úgy gondoljuk, hogy a rendőrség, a polgárőrség, az önkormányzatok, a civil szervezetek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közvélemény támogatása is hozzájárult azokhoz a jó eredményekhez, amelyekről ön is beszélt.

Tisztelt Képviselő Úr! Ma a rendőrség a feladatát a rendőrségi törvény alapján, pártpolitikai befolyástól mentesen, az ország érdekében látja el. Ezért kérem a képviselő urat, hogy a rendőrséget ne használja politikai céljai eléréséhez. (Dr. Harangozó Tamás Attila: Válaszoljon már!) A rendőrség személyi ügyei, tisztelt képviselő úr, ma nem politikai ügyek, úgy, ahogy sok esetben az önök kormányzása alatt, 2002 és 2010 között voltak.

Az ön által kérdezett rendőri vezető megbízatásának visszavonására a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 75/B. § (3) bekezdése első fordulata alapján került sor. Ez arról rendelkezik, hogy a hivatásos állomány tagja a vezetői beosztásából indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmenthető. Az országos rendőrfőkapitány a felmentett megyei főkapitány részére az Országos Rendőr-főkapitány­ságon beosztást ajánlott föl.

Szeretném megnyugtatni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közvéleményt, az ott élő embereket, hogy a Belügyminisztérium és a rendőrség a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy az ott élő emberek biztonsága tovább javuljon. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban. - Köz­beszólás az MSZP soraiból: Miért mentették fel? Hol a válasz?)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
59 54 2015.03.23. 1:53  51-54

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Jó hírt tudok mondani a tisztelt képviselő úrnak, hiszen ma délelőtt adtuk át a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet martonvásári objektumának új részlegét, amely 126 új férőhellyel bővült, egy héttel ezelőtt pedig a Budapesti Fegyház és Börtön új körletének, a Gyűjtő új körletének átadására került sor, amely 36 fő elhelyezését biztosítja.

A fentieken túlmenően még az idén, tehát még 2015-ben 396 férőhellyel bővül a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet is. Előkészítés alatt áll továbbá az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet solti objektumának 108 férő­helyes bővítése, amelynek kivitelezése az év második felében kezdődhet meg, és várhatóan 2015. év végén vagy ’16. év elején be is fejeződik.

Terveinkben szerepel a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabese­nyői ingatlanán új, 500 férőhelyes büntetés-végrehajtási intézet építése. A beruházás teljes költsége mintegy 4,5 milliárd forint. A kivitelezés már az idei év második félévében megkezdődhet, és várhatóan 2016 végén, ’17 elején el is készül.

Magyarországon már több évtizedes probléma a büntetés-végrehajtási intézetek túlzsúfoltsága, amely­nek a megoldása ránk vár. A büntető jogszabály szigorítása eredményeképpen ma több mint 18 ezer fő fogvatartott van az intézetekben. A kormány jóváhagyásával a Belügyminisztérium és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága olyan programot dolgozott ki, amelynek célja, hogy 2019-ig száz százalékra mérsékeljük a börtönök zsúfoltságát.

Remélem, képviselő úr, hogy a felvetett kérdéseire megnyugtató választ adtam. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
59 86 2015.03.23. 2:00  83-87

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Képviselő úr, Pista bácsi azt üzeni, hogy ma nagyobb biztonságban él, mint öt évvel ezelőtt. (Nagy zaj az ellenzék padsoraiból. ‑ Apáti István: Költözz be mellé!) Pista bácsi azt is mondja, örömmel tapasztalja, hogy a szülőfalujában mindennap találkozik rendőrrel, hiszen a rendőrség jelenléte mindennapos az ő településén.

(13.00)

Pista bácsi azt is mondja, hogy örül annak, hogy a parlamentben szigorú törvényeket hoznak a törvényhozók, ezzel is segítik az ő biztonságát. Pista bácsi azt is elmondja, hogy sajnálja, hogy van a parlamentben egy olyan képviselőcsoport, amelyik rendért kiált, a rendet kéri számon a kormányon, majd amikor oda kerül, hogy tehetne ezért a rendért, farizeus módon nem szavazza meg ezeket a törvényeket. (Apáti István közbeszól.)

Tisztelt Képviselő Úr! Pista bácsi nem elégedett az önök munkájával. (Folyamatos közbeszólások a Jobbik soraiban. ‑ Az elnök csenget.) Nem elégedett azzal, hogy önök így állnak a rend megteremtéséhez. Pista bácsi azt várja el önöktől is, hogy a rend megteremtése érdekében ezeket a törvényjavaslatokat támogassák. (Bangóné Borbély Ildikó: A végén kiderül, hogy nincsenek is betörések.) Pista bácsi annak is örül, hogy a rendőrség új akciót indít, például legutóbb a lakásbetörések megelőzése érdekében, összefogva a polgárőrséggel, összefogva a civil szervezetekkel. Ezek az akciók elriasztják a betörőket.

Pista bácsi annak nem örül, hogy esetenként ezek a lakásbetörők, akiket ön a kérdésében megjelölt, esetleg enyhe büntetésekkel kijönnek, de, tisztelt képviselő úr, ön is tudja, hogy az ítéleteket nem a kormány hozza. Mi a törvényeket alkotjuk, a törvényeket hozzuk, az ítéletek meghozatala a bíróságra tartozik.

Tisztelt Képviselő Úr! Pista bácsi annak örülne, ha a jövőben is erős, szigorú törvényeket hozna a parlament. Annak örülne, ha tovább erősítenénk létszámában, technikai felszereltségében, egyéb működési feltételeiben a rendőrséget, és ezáltal is hozzájárulnánk az ő biztonságához. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
60 354 2015.03.30. 1:11  347-354

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat általános vitája során és a bizottsági tárgyalás során is egyértelmű volt, hogy ez a törvényjavaslat fontos és szükséges, és a tisztelt Ház ezt a javaslatot támogatja.

A kormány az öt benyújtott módosító javaslat közül egyet tartott támogathatónak: a bűnszövetségben elkövetett, szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekmények közé az embercsempészés bűncselekmény megjelenítését javasolta. Az illegális migrációra épülő szervezett bűnözői csoportokkal szembeni hatékonyabb fellépés érdekében indokolt a szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekményi kört az embercsempészés tényállásával kiegészíteni.

A törvényjavaslat elfogadása elősegíti az uniós tagállamok közötti információcsere hatékonyabbá tételét, amelynek következtében az utasadat-infor­mációs rendszer hatékony működése által jelentősen növeli hazánk és az egész Európai Unió biztonságát is.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogassa. Köszönöm figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
64 24 2015.04.13. 1:34  21-27

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A BM Heros Zrt. száz százalékban állami tulajdonú vállalat, amely tűzoltóautókat gyárt elsősorban állami használatra, valamint önkormányzatok részére, jelen pillanatban nem tekinthető piaci szereplőnek. A tulajdonosi jogokat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság gyakorolja. A gazdasági tevékenységéért az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság gazdasági főigazgató-helyettese felel.

A képviselő úr az interpellációjában elmondott kérdéseiben azt vitatja, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlója részt vehet-e a jogszabályi kötelezettség szerint irányítása alá tartozó szervezet döntéshozatalában, irányításában. Nyilván most azt a választ várja tőlem, hogy nem, ne vehessen részt, mert ez, úgy, ahogy az interpelláció címében megfogalmazta, álláshalmozás lehetne.

Tisztelt Képviselő Úr! A mi álláspontunk szerint azonban a döntések meghozóinak és a döntésekért felelősséget vállalóknak ugyanazon személyeknek kell lenniük. Ha valaki nem vesz részt egy gazdasági társaság döntéshozatalában és irányításában, akkor hogyan vállalhatna felelősséget a vállalat törvényes és gazdaságos működéséért?

Tájékoztatom a tisztelt képviselő urat, hogy Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy munkaviszony nélkül, a szolgálati feladatai ellátása mellett gyakorolja a tulajdonosi jogokat a BM Heros Zrt.-ben.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a Fidesz soraiban. ‑ Derültség az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
64 256 2015.04.13. 7:37  243-256

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Legelőször is szeretném megköszönni mind a Törvényalkotási bizottságnak, mind a Honvédelmi és rendészeti bizottságnak, hogy megtárgyalta a törvényjavaslathoz benyújtott 55 módosító indítványt. Szeretném megköszönni a vitában megszólaló képviselőknek a támogatást. Szeretnék reagálni néhány észrevételre.

Szeretném elmondani, hogy a Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslata a technikai és nyelvhelyességi módosítások mellett több ponton is érdemben módosítja a törvényjavaslatot. Ezen érdemi módosítások közül emelem ki a legjelentősebbeket.

A Magyar Rendvédelmi Karnak a hatályos jogszabályok szerint a rendvédelmi szervek hivatásos állománya mellett a közalkalmazottak is tagjai. A törvényjavaslat arra tett javaslatot, hogy a jövőben a köztestület tagságát csak a hivatásos állomány alkossa, ezen változás azonban nem valósul meg 2015 júliusától. Tekintettel arra, hogy a rendvédelmi szerveknek a jövőben is lesz közalkalmazotti állománya, ezért indokolt, hogy a Magyar Rendvédelmi Kar továbbra is ellássa a közalkalmazottak szakmai érdekképviseletét. Ennek megfelelően az összegző módosító javaslat az ehhez szükséges változtatásokat végigvezeti a törvényjavaslaton.

Az ötpárti egyeztetések eredményeképpen a tiszti besorolás feltételeként támasztott nyelvvizsga-követelmény enyhítésére irányuló javaslat került megfogalmazásra. Ennek értelmében bármely nyelvből tett államilag elismert nyelvvizsga elegendő lesz az ilyen beosztások betöltéséhez.

A törvényjavaslat általános vitája során több kritika érte azt a szabályt, mely szerint a szervezeti egységek közötti áthelyezés esetén nem szükséges a hivatásos állomány tagjának beleegyezése, ha az új szolgálatteljesítési hely a tartózkodási helytől tömegközlekedéssel másfél órán belül elérhető. Az összegző módosító javaslat annyiban enyhít ezen a szabályon, hogy a hivatásos állomány azon tagjai esetén, akik tíz éven aluli gyermeket nevelnek, az utazás időtartama nem haladhatja meg az egy órát.

A könnyített szolgálatban történő foglalkoztatás szabályozása is módosul, eszerint a feltételeknek megfelelő hivatásos állományú kérelme alapján a könnyített szolgálatban foglalkoztatás kötelező lesz, vagy a törvény hatálya alá tartozó valamely rendvédelmi szervnél, vagy a rendvédelmi szervet irányító miniszter által vezetett minisztériumban elérhető, a könnyített szolgálatra alkalmas beosztásban.

Az általános vitában és az ötpárti egyeztetésen elhangzottak alapján a javaslatban meghatározásra kerülnek azok az eszközök, amelyek a technikai ellenőrzés során használhatóak. Továbbá rögzítésre kerül az is, hogy technikai ellenőrzés kizárólag a szolgálatteljesítés ideje alatt, a szolgálatteljesítésre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése céljából végezhető.

Az összegző módosító javaslat a túlszolgálat ellentételezésével kapcsolatosan 2018. december 31-ig terjedően javasolja megállapítani azt az átmeneti időtartamot, amíg a túlszolgálat pénzben történő ellentételezésére is lehetőség van. Támogatja továbbá azt a több képviselői módosító javaslatban is megfogalmazott szándékot, miszerint ezen átmeneti időszakban a hivatásos állomány tagja dönthessen arról, hogy szabadidőben vagy pénzben kéri megváltani a teljesített túlszolgálatot.

A kormány a Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatában foglalt valamennyi módosítást támogatja.

Tisztelt Országgyűlés! Ezen túlmenően szeretném megköszönni Vas Imre képviselő úrnak, aki a Fidesz képviseletében támogatta a törvényjavaslatot, a támogató hozzászólást. Köszönöm Harangozó Tamás képviselő úrnak is, aki az MSZP-frakció nevében támogatásáról biztosította a javaslatot. Szeretném annyiban pontosítani az ő hozzászólását, ő azt mondta, hogy a 30 százalékos béremelés miatt támogatja a javaslatot. Ez nem 30 százalék, hanem 50 százalék lesz. 2015. július 1-jétől 30 százalék, 2019. január 1-jéig pedig további évenkénti 5-5, a 30 százalék figyelembevételével összesen 50 százalékos illetményemelésre kerül sor.

A békesség kedvéért és az egyetértésre, valamint a közös érdekekre tekintettel, miszerint az a cél, hogy az állományt erősítsük ezzel a törvénnyel, hogy a pályán tartását elősegítsük, hogy megbecsüljük azt a szolgálatot, amelyet az ország érdekében, a magyar emberek érdekében vállalnak, azokat a sarkos megfogalmazásait most nem érinteném képviselő úrnak, amit az állomány rettegésben való éléséről mondott. Azt gondolom, hogy ő maga sem hiszi el. Ezeket a túlzásokat most nem akarom csak megcáfolni, nem akarom részletesen elemezni, de úgy gondolom, hogy ezek nem megalapozottak.

Ami Schiffer András képviselő úr hozzászólását illeti, szeretném megköszönni frakcióvezető úrnak az LMP képviseletében elmondott támogató hozzászólását. Szeretném tisztelettel felhívni a figyelmet arra, hogy én az általános vitában reagáltam arra az aggályra, amit most itt ismét megismételt a tisztelt képviselő úr, hogy a gyesen lévők visszatérése nem biztosított. Pontosan a jogszabály mondja ki, pontosan olyan feltételeket határoz meg, amelyek lehetővé teszik, hiszen nem töltik be a jogszabály szerint állandó megbízással ezeket a helyeket, pontosan azért, hogy a gyesről a kismamák visszatérhessenek, hiszen a szolgálat visszavárja ezeket a munkatársakat, akikre számítunk, és örülünk neki, hogy egyre nagyobb számban vannak jelen a hivatásos állományban.

(20.00)

Még valamit szeretnék elmondani arra, amit Harangozó képviselő úr mondott. Azt mondta, hogy megszavazzuk ugyan a béremelés miatt, de ez nem a mi szolgálati törvényünk. Tisztelt képviselő úr, úgy gondolom, hogy helyesen mondta ezt, de szeretném elmondani, hogy az én megítélésem szerint ez a szolgálati törvény, amelyet reményeim szerint a Ház holnap elfogad és támogat a szavazatával, egyik pártnak sem a szolgálati törvénye. Ez Magyarország szolgálati törvénye, ez a magyar hivatásos állomány szolgálati törvénye, hiszen az a közérdek, hogy ezt a nagyon fontos közszolgálatot, ezt a szolgálati jogviszonyt pártpolitikai befolyástól mentesen, a haza érdekében, Magyarország érdekében, Magyarország, a magyar emberek érdekében lássák el a hivatásos állományúak.

Tisztelt Országgyűlés! Én szeretném még egyszer megköszönni mind az általános vitában, mind most itt, a részletes vitában elhangzott hozzászólásokat, a támogatást, és szeretném kiemelni, hogy a Belügyminisztériumnak az volt a törekvése, hogy a lehető legjobb szolgálati törvényt tudjuk elfogadni, ezért volt kétkörös ötpárti egyeztetés, ezt megelőzően a társadalmi, érdek-képviseleti szervekkel, a Rendvédelmi Karral való egyeztetés, hiszen úgy gondolom, hogy közérdek, valamennyiünk érdeke, hogy a legjobb szolgálati törvényt fogadják el. Ennek a reményében szeretnék még egyszer köszönetet mondani, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
65 45 2015.04.14. 0:31  42-57

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A polgárőrök, a polgárőrség tevékenysége jelentősen hozzájárul Magyarország közrendjének, közbiztonságának fenntartásához, különösen a bűnmegelőzés területén végeznek a polgárőrök eredményes és kiemelkedő tevékenységet.

Ez a benyújtott törvényjavaslat elősegíti a polgárőrség eredményesebb működését a jövőt illetően, ezért a kormány a benyújtott javaslatot támogatja. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
66 196 2015.04.20. 4:13  193-196

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Képviselő úr, ha jól értem, akkor ön azt javasolja, hogy újabb menekülttáborokat építsünk a településeken kívül, ugye? Ezt javasolta. Eddig ez az álláspontja ismeretlen volt a kormány, illetve a kormány képviselői előtt.

Szeretném elmondani, hogy a kormány határozottan fellép, ugyanúgy, ahogy eddig, a jogellenes, az uniós és hazai jogszabályokkal egyaránt ellentétes megélhetési bevándorlókkal szemben. Szeretném elmondani itt a tisztelt Házban, hogy 2015. április 17-ig 37 127 személy kért menedékjogot Magyarországon. Ha összehasonlítjuk a 2014-es egész évi adattal, az 42 777. Ebből is látszik, hogy milyen problémával nézünk szembe. Ezért is tartottunk február 20-án vitanapot a parlamentben, és ezért is kezdeményezi a kormány mind a hazai jogszabályok módosítását, mind pedig az uniós menekültügyi stratégia módosítását.

Szeretném tájékoztatni a tisztelt Házat, hogy a tervek szerint május hónapban tárgyalja az Unió az új menekültügyi stratégia kérdéseit. Ez egyébként a tegnap éjjeli szörnyű hajóbaleset kapcsán aktuális, és az uniós vezetők, az Európai Unió vezető szervei, vezető tisztségviselői és vezető testületei is napirendre tűzik ezt a kérdést, mert ezzel a kérdéssel szembe kell nézni.

Szeretném elmondani a tisztelt képviselő úrnak, hogy a debreceni helyzettel kapcsolatban a rendőrség már 2013-ban létrehozott a debreceni befogadó­állomás területén belül egy rendészeti feladatokat ellátó egységet. Ennek tagjai a nap 24 órájában állandó rendőri jelenléttel biztosítják ma is az intézeten belül a rend fenntartását. A befogadó­állomás és területe, valamint tágabb környezete tíz járőrkörzetre van felosztva, a járőrkörzetekben minden napszakban egy járőrpár teljesít szolgálatot, ezentúl a gyalogos járőrszolgálatot ellátó járőrök a befogadó­állomást érintő tömegközlekedési eszközökön is folyamatos ellenőrzést tartanak.

(15.00)

A bűnügyi állomány négy fővel folyamatosan, minden napszakban bűnügyi portyaszolgálatot is teljesít, kiemelten a befogadóállomás környezetében található szórakozóhelyek és üzletek környékén. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően a rendőri eljárásban regisztrált menekültstátusú menedékes vagy a menekültstátust kérő elkövetők száma Debrecenben jelentősen csökkent: míg 2013-ban 52, addig 2014-ben már csak 41 bűncselekményt követtek el. Kijelentem, hogy a közbiztonsági helyzet jelentősen javult a befogadóállomáson és környékén. Ezt mutatja az a körülmény is, hogy sem 2014-ben, sem pedig ebben az évben ez idáig a befogadóállomás lakóival kapcsolatos lakossági panasz nem érkezett.

Tájékoztatom a tisztelt képviselő urat, hogy a rendőrség továbbra is fokozott jelenléttel teljesít szolgálatot a debreceniek nyugalma és biztonsága érdekében. Szeretnék köszönetet mondani Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának azért az együttműködésért, amelyet a debreceniek biztonsága érdekében a rendőrséggel együttműködve megtesz. Szeretném megköszönni a debreceniek türelmét, együttműködését, szolidaritását. Szeretném arra kérni a képviselő urat, hogy támogassa azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormány megtesz annak érdekében, hogy ebben a nagyon fontos kérdéskörben eredményt érjünk el, nagyobb biztonságot tudjunk szavatolni, hogy Magyarországot ne érje olyan migrációs nyomás, mint napjainkban is. Arra kérem, hogy támogassa a rendőrséget, támogassa a rendőrség költségvetését.

Itt is szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarországon van határőrség; a határőrségi, határrendészeti feladatot a magyar rendőrség látja el. Én szeretnék köszönetet mondani a magyar rendőrség személyi állományának, akik akár határrendészként, akár rendőrként akár a debreceniek, akár az ország más területén élő polgárok biztonsága érdekében mindent megtesznek. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
67 50 2015.04.27. 4:08  47-53

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Magyarország Kormánya ismeri, nagyra becsüli és értékeli a tűzoltók munkáját, szolgálatát.

Engedje meg, hogy csak egy 2010-es kormányrendeletre hivatkozzak, amely lehetővé tette a 2004. május 1. és 2007. december 31. közötti távolléti díj, a túlmunka kifizetését a tűzoltók számára, amelyet a szocialista kormányok nem tettek lehetővé. Ennek köszönhetően több mint 7 milliárd forintot fizettünk ki 2011-ben a tűzoltók számára. De hadd hivatkozzam a néhány nappal ezelőtt, április 14-én elfogadott szolgálati törvényre, amely új, kiszámítható, motiváló előmeneteli és illetményrendszer bevezetéséről rendelkezik a rendvédelmi szervek hivatásos állománya, így a tűzoltók számára is.

Engedje meg, hogy felidézzem, hogy az elfogadott törvény szerint 2015. július 1-jétől az alapfeladatot ellátó tiszthelyettesek, zászlósok és tisztek részére az illetményük 30 százalékkal fog emelkedni, a nem alapfeladatot ellátók részére ‑ tiszthelyettesek, zászlósok és tisztek vonatkozásában ‑ az emelésnek el kell érni az illetményük 25 százalékát, a vezetők, parancsnokok esetében pedig el kell érni a 15 százalékot. Ennek az illetményemelésnek a forrása a 2015-ös költségvetésben 44 milliárd forint összegben rendelkezésre áll.

De jó hírt tudok mondani a 2016-os költségvetés forrásait illetően is, hiszen a tervezet szerint a 2015-ös forrásokhoz képest 93,3 milliárd forinttal nő a személyi kifizetésekre fordítható források összege, és az illetményemelés folytatódik. Hiszen 2016. január 1-jétől további 5 százalékkal nő az illetmény, 2017. január 1-jével is 5 százalékkal, 2018. január 1-jével is további 5 százalékkal, és 2019. január 1-jén is további 5 százalékkal nő az illetmény. Így azt mondhatjuk, hogy a 2015. június 30-ai illetményhez viszonyítva összesen 50 százalékos illetményemelést tudunk biztosítani a hivatásos állomány, így a tűzoltók részére is. De ez az életpályarendszer nemcsak az illetmény emelését teszi lehetővé, hanem 2015 végéig beterjesztjük az új lakhatási támogatási rendszerre vonatkozó szabályokat, és a 2016. év végéig pedig az új megtakarítási célú biztosítási rendszerre vonatkozó szabályokat is kidolgozzuk, amely a tervek szerint 2017. január 1-jével kerül bevezetésre.

Tisztelt Képviselő Úr! Úgy gondolom, hogy ezek a tények kifejezik Magyarország Kormányának hozzáállását a tűzoltók valóban közmegbecsülést kivívó szolgálatát illetően is.

Arra a kérdésre pedig, hogy a ruházatra és a vonuló autókra mikor kerülhet fel a „tűzoltó” felirat, tájékoztatom, hogy a bevetési, azaz a tűzoltási és mentési feladat ellátására rendszeresített járműveken jelenleg is „tűzoltóság” felirat szerepel, mint ahogyan a fenti feladatok ellátásában érintett állomány bevetési védőruházatán is.

Tisztelt Képviselő Úr! Úgy gondolom, hogy az új szolgálati törvény több intézménye, például a becsületbíróság intézményének a létrehozása is cáfolja azokat a megállapításokat, amelyeket tett, és bízunk abban, hogy az új törvény hatálybalépése után a tűzoltó szakma megbecsülése még tovább fog nőni. Hiszen valóban az emberek életének, vagyonának, biztonságának a biztosításáért dolgoznak a hivatásos tűzoltók, és én ezúton is szeretnék köszönetet mondani Magyarország valamennyi tűzoltójának az általuk végzett szolgálatért.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

(14.50)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
70 22 2015.05.04. 2:12  19-22

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Magyarország kormánya elkötelezett a közrend, a közbiztonság erősítése érdekében. Ennek érdekében az elmúlt öt évben 3500 fővel növeltük a rendőrség létszámát, szigorú törvényeket alkottunk, és a rendőrség technikai feltételeit is jelentős mértékben segítettük… (Lukács Zoltán Novák Előddel beszélget.) Elnök úr, kérem, biztosítsa a válaszadás lehetőségét. Lukács képviselő úr nem bír magával, úgy tűnik. Köszönöm szépen. (Derültség. ‑ Lukács Zoltán: Nevelem a Jobbikot!)

Folytatom: tehát, képviselő úr, jó hírt tudok mondani önnek és a káposztásmegyerieknek, hiszen a káposztásmegyeri rendőrőrs jelenleg is működik, 25 fő teljesít ott jelenleg is szolgálatot. Tehát még egyszer mondom: működik 25 fővel 8-tól 16 óráig. A 16 órát követő időszakban két fő kmb-s és két fő járőr, tehát összesen négy járőr teljesít szolgálatot, és valóban van egy olyan lehetőség, hogy a szolgálatirányító parancsnokkal kapcsolatba lehet lépni, aki azonnal tudja értesíteni a járőröket, akik a területen vannak, tehát nem Újpest más részein, hanem Káposztásmegyeren. Tehát ez az új rendelkezés is azért született meg, hogy a káposztásmegyeriek biztonságát tudjuk javítani. És ha az elmúlt tíz év adatait nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy Budapest IV. kerületében jelentős mértékben csökkentek az egyes kiemelt bűncselekmények, így a súlyos testi sértés, garázdaság, lopás, gépkocsilopás, gépkocsifeltörés és rongálás.

Tisztelt Képviselő Úr! Ezek a tényadatok. Szeretném elmondani, hogy ha a közbiztonsági helyzet azt kívánja, akkor még jobban megerősítjük a káposztásmegyeri rendőrőrs személyi állományát, technikai ellátottságát, hiszen az a célunk, hogy Magyarország valamennyi településén ‑ Budapest fővárosban, a IV. kerületben és Káposztásmegyeren is ‑ még nagyobb biztonságban éljenek az emberek.

Kérem önt, hogy az erről szóló törvényjavaslatok megszavazásával ön is támogassa ezt a törekvésünket. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
70 104 2015.05.04. 1:58  99-108

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr!

Ön két héttel ezelőtt, 2015. április 20-án a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez ugyanebben a témában azonnali kérdést intézett, amelyre dr. Balog Ádám, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke adott választ itt a tisztelt Ház falai között. Ebben a válaszban alelnök úr elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Bank a 2013. évi CXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján jár el ebben az ügyben, ez pedig azt jelenti, hogy az érintettek egészen addig nem jutnak hozzá a megtakarításaikhoz, amíg a Dunántúli Regionális Bank és a köré szerveződő bankcsoport felszámolása be nem fejeződött.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi helyzet következtében sok ember került nehéz helyzetbe, de a Magyar Nemzeti Banknak kötelessége a törvény szerint eljárni. Ami a Belügyminisztériumot illeti, 1023, a Belügyminisztériumhoz tartozó rendvédelmi hivatásos érintett ebben az ügyben.

Szeretném azt is elmondani, tisztelt képviselő úr, hogy a Belügyminisztériumnak se irányítási, se felügyeleti jogköre nincs a Honvéd Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár fölött, ez a pénztár az 1993. évi XCVI. törvény alapján önállóan működő, önkormányzatisággal bíró szervezet. Azonban a tárcához és más tárcákhoz és a társszervezetekhez kötődő nagy taglétszám miatt munkáltatóként fontos szempont a pénztártagok megtakarításának megőrzése, ezért természetesen nem mindegy a Belügyminisztériumnak sem, hogy ezek az emberek hozzájuthatnak-e a pénzükhöz.

A Belügyminisztérium a jelenlegi jogszabályok alapján ebben a helyzetben a Magyar Nemzeti Bank álláspontját osztja. Bízunk abban, hogy a felszámolási eljárást követően ezekhez a pénzekhez az érintettek hozzájutnak. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
70 108 2015.05.04. 1:06  99-108

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném először is visszautasítani azt a hangnemet meg azt a feltételezést, amit ön ebben az előbbi hozzászólásában megütött, hogy itt a Belügyminisztérium vezetői vagy bárki a haverjaik megtakarításait helyezi előtérbe, és az út szélén hagyunk itt bárkit is. Szeretném elmondani, hogy erről szó sincs, és ezt a feltételezést visszautasítom. Teljesen megalapozatlan és alaptalan.

Ami pedig a jelenlegi helyzetet illeti, szeretném elmondani, hogy a Belügyminisztérium a hatályos jogszabályok alapján jár el. Ami a hivatásos állományt illeti, éppen április 14-én fogadta el a parlament az önök támogatásával is (Dr. Harangozó Tamás: Nem kezdeményezi?) ‑ amit köszönünk egyébként ‑ az életpályatörvényt, bízunk abban, hogy ebben a kérdésben is, ha meghallgatja képviselő úr a válaszomat, akkor elmondom, hogy bízunk abban, hogy ebben a nagyon fontos kérdésben is együtt érzünk az érintett pénztártagokkal (Dr. Harangozó Tamás: Ez sokat számít…), olyan megoldás születik, hogy hozzájutnak a pénzükhöz.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
70 212 2015.05.04. 5:11  209-212

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Mivel több alkalommal is megszólított a mai napirend utáni hozzászólása kapcsán személyemben is mint országgyűlési képviselőt, engedje meg, hogy először erre reagáljak, és felidézzem az ön ez év március 16-án elmondott interpellációját, illetőleg az interpellációjára kapott válasz elfogadása során tett nyilatkozatát, amikor azt mondta rólam, idézem: „Igaz, hogy a Balaton-parton a megválasztása óta nem látták…” ‑ mármint engem.

Tisztelt Képviselő Úr! Ez egy ordas hazugság. Én kigyűjtettem: 2006. április 7-étől, tehát a megválasztást követő naptól március 16-áig több mint 144 hivatalos programon vettem részt. Például Balatonfüreden 35 alkalommal voltam, Fűzfőn 9 alkalommal, Almádiban 10 alkalommal, Alsóörsön 5 alkalommal, és nem akarom az összeset elmondani, mert 45 település tartozik a választókerületemhez. Tehát én azt kérem, hogy ha ön komolyan gondolja, hogy az igazság kimondása fontos feladata egy országgyűlési képviselőnek, akkor ezért az ordas hazugságért először is kérjen bocsánatot ‑ nem tőlem, hanem a választókerületben élőktől, a balatoni, Veszprém megyei 2. számú választókerület polgáraitól, akiket megpróbált megtéveszteni ezzel a hazugságával.

(15.40)

Ami a napirend utáni egyéb hozzászólásait illeti, arról szeretném tájékoztatni, hogy a környezeti és energiahatékonysági operatív program egyik kiemelt vízügyi projektje lesz a tervek szerint a balatoni vízszinttartás műszaki feltételeit biztosító Sió-zsilip és műtárgyainak, valamint a Sió-csatornának az átfogó rekonstrukciója. Tízmilliárd forintot meghaladó összegben a programhoz kapcsolódóan az önkormányzatok bevonásával partvonal-rehabilitációt, valamint a parti sétányok megnyitását és a magasabb vízszinthez tartozó létesítmények átalakítását, kiváltását tervezik.

Tájékoztatom arról is, hogy a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részletes információkkal rendelkezik az illegális vízi állásokról, illetve az engedély nélkül létesített feltöltésekről. Jelenleg 400 darab illegális vízi állás került azonosításra, illetve 300 darab felett van az illegális feltöltések száma. Ezen létesítmények bontásának költsége több száz millió forint. A bontásokhoz minden esetben környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni, hatósági engedélyt beszerezni, amelyhez a nemzeti park és a környezetvédelmi hatóság bevonása szükséges. A kormány továbbra is szem előtt tartja, hogy a legnagyobb tavunk, természeti örökségünk, nemzeti kincsünk ne élelmes vízparti telektulajdonosok magánhasználatú zárványa legyen. Ez az állapot ugyanis nem szolgálná a minőségi turizmus létrehozását és működését, a minőségi turizmus alapját képező természeti értékek és környezetminőség megőrzését, fejlesztését.

A kormány Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár urat bízta meg azzal, hogy az érintett felekkel közösen dolgozza ki a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési, -tervezési rendszerét és annak korszerű, innovatív, hosszú távon sikeres, fenntartható koncepcióját. E munka keretében a parti sétányok kérdéskörét részletesen szabályozó vízpart-rehabilitációs tervezés is megújításra kerül. A koncepció kialakítása során a kormány szorosan együttműködik az érintett önkormányzatokkal, hogy hosszú távon fenntartható és előremutató megoldás szülessen.

Tisztelt Képviselő Úr! Ami a balatoni vendégéjszakák számának alakulását illeti, engedje meg, hogy elmondjam, közös érdekünk az, hogy ezek ebben az évben növekedjenek. Bízunk abban, hogy az idei szezon kedvező lesz; a szezon eredményes lebonyolításának feltételei adottak.

Ami a szúnyoggyérítést, szúnyogirtást illeti, a kormány 2014-ben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot bízta meg ennek lebonyolításával, megszervezésével. Ez eredményesen megtörtént. Az idén is szeretnénk olyan feltételeket teremteni, hogy ez a kellemetlenség, amelyet a szúnyogok megjelenése okoz, ne zavarja a balatoni szezont, ne zavarja az ott élőket és a vendégeket. Bízunk abban, hogy hamarosan jó hírekről tudjuk tájékoztatni mind a Balatoni Szövetséget, mind az érintett önkormányzatokat, mind pedig azokat az embereket, akik a Balaton-parton, a Balaton-felvidéken laknak, oda készülnek a szabadságukat, pihenésüket eltölteni.

Tisztelt Képviselő Úr! A 2014-20-as uniós fejlesztési lehetőségek komoly lehetőséget biztosítanak a Balaton-parti települések számára, a Balaton, a Balaton Kiemelt Üdülőövezet számára. Bízom abban, hogy ezekkel a lehetőségekkel élni is tudunk. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
71 242 2015.05.11. 0:07  239-254

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A kormány a javaslatot támogatja. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
74 104 2015.05.19. 0:54  101-108

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Amint önnek is tudomása van róla, a hivatkozott ügyben a Készenléti Rendőrség, a Nemzeti Nyomozó Iroda jelenleg is nyomozást folytat. A rendőrség az eljárást az ügyészség felügyelete mellett minden esetben a törvények betartásával végzi, és a büntetőeljárás szabályainak megfelelően foganatosítja a nyomozati cselekményeket.

A büntetőeljárásról szóló törvény értelmében az eljárásról felvilágosítás annak adható, akinek az eljárás lefolytatásához, illetőleg annak eredményéhez jogi érdeke fűződik. Ezt a tájékoztatást az érintetteknek a nyomozó hatóságtól kell kérni. Erre tekintettel a nyomozás részleteivel kapcsolatban több információt nem áll módomban elmondani. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
74 108 2015.05.19. 1:01  101-108

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Én az ön képviselői jogát teljes mértékben tiszteletben tartom és elismerem, és köszönöm, hogy ezt a kérdést itt a tisztelt Ház előtt szóba hozta, de a törvények, amelyekre az előbb a válaszom első részében hivatkoztam, minket ennek a válasznak a megadására köteleznek.

Egyébként tájékoztatásul még elmondom, hogy a Budapest Brókerház felszámolása jelenleg is folyamatban van. A meglévő és kiadható ügyfélvagyonon felüli követelésekre a Befektetővédelmi Alap fizet kártalanítást, 6 105 400 forintig (Gúr Nándor: Arra válaszolj, hogy mi a jogalapja!) A Buda-Cashhez tartozó DBR-bankcsoportnál az Országos Betétbiztosítási Alap fizetett. (Gúr Nándor: Olvasási gyakorlatot folytat? Mi a jogalap?) A problémás esetek kivételével (Dr. Bárándy Gergely: Csak egy jogszabályhelyet kérdezek!) minden ügyfél már megkapta a kártalanítást. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.)

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Urak! A hasonló esetek elkerülése érdekében mindent meg kell tenni. Ez közös felelősségünk, ezért a kormány erre vonatkozóan törvényjavaslatot nyújtott be. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
74 148 2015.05.19. 1:58  145-152

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Miniszterelnök úr tegnap elhangzott szavai azokat a célokat tartalmazzák, amiket eddig is követtünk. Hangsúlyozzuk, hogy a nemzetközi menekültügyi szabályokat eddig is és ezután is betartjuk. Akiknek az élete a hazájukban dúló háborús körülmények miatt veszélyben van, azokat továbbra is befogadjuk, ellenben azok, akik otthon nincsenek veszélyben, akik csak hasznot akarnak húzni a magyarországi tartózkodásukból, szociális segélyekből akarnak megélni, és élősködni akarnak az országon, azoknak itt nincs keresnivalójuk. Az illegális bevándorlást minden esetben törvénysértésnek kell tekinteni, ha nem szabályozzuk a bevándorlókat, akkor a kormány által célul kitűzött polgári berendezkedésnek semmi esélye nem lesz.

Ami a két kérdést illeti, jelenleg is van Magyarországnak határőrsége, a magyar rendőrség látja el 2008. január 1-je óta ezeket a feladatokat, méghozzá nemzetközi szinten is, az Európai Unió és a Frontex által is elismert kitűnő minőségben. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a magyar határőrség személyi állományának, a magyar rendőrség személyi állományának, akik határőrizeti feladatokat látnak el. Ezt az állományt egyébként az elmúlt években folyamatosan megerősítettük, mint ahogy megerősítettük a rendőrséget is. Erre komoly költségvetési forrásokat biztosítottunk, komoly jogszabályi hátteret, szigorúbb törvényeket fogadtunk el, amelyeket önök soha nem szavaztak meg, képviselő úr.

Sajnálom, hogy önök ezeket a törvényeket soha nem támogatták, soha nem támogatták azt, hogy itt rend legyen ebben az országban. Úgyhogy ennek ellenére mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy rend legyen az országban, hogy az országot megvédjük, hogy az ország határait megvédjük, és a miniszterelnök szavaival kapcsolatban pedig világosan kifejtettük az álláspontunkat, követjük ezeket a szavakat. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
74 152 2015.05.19. 1:02  145-152

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Képviselő Úr! A Fidesz-KNDP nemzeti konzultációt kezdeményezett a bevándorlásról, a menekültkérdésről. Ennek a nemzeti konzultációnak az elindítása megtörtént. Bízunk abban, hogy olyan nemzeti egyetértés alakul ki ebben a nagyon fontos kérdésben, aminek alapján a szükséges törvényeket meg tudjuk hozni.

Jelenleg az uniós szabályok megkötnek bennünket, de mi azért küzdünk, hogy ezeket a szabályokat meg tudjuk változtatni, és a bevándorlás, a menekültügy nemzeti, nemzetállami hatáskör legyen. És ha ez így lesz ‑ amit nagyon szeretnénk, és bízunk abban, hogy Magyarország polgárai támogatják ezt a kezdeményezésünket ‑, akkor meg fogjuk tenni a szükséges intézkedéseket a debreceni menekülttáborral kapcsolatban is.

Addig is arra kérem önöket, hogy támogassák a kormányt, támogassák a kormánynak a rendet, a közbiztonságot, az ország határait védő politikáját, hiszen, még egyszer mondom, a rendőrséget megerősítettük, megerősítettük a határrendészeti egységeket (Közbeszólások a Jobbik soraiból.), technikai felszerelést javítottunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy rend legyen. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
74 202 2015.05.19. 5:14  199-202

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Legelőször is ismételten szeretném elmondani itt a tisztelt Ház előtt, hogy Magyarországnak van határőrsége: a magyar rendőrség határőrizeti egységei látják el ezt a feladatot 2008. január 1-jétől, amióta Magyarország 2007 végén a schengeni övezethez csatlakozott. A magyar határőrség munkáját a Frontex, az Európai Unió határőrizeti ügynöksége elismeri, jónak minősíti, és ezúton is köszönetet mondok a magyar rendőrség személyi állományának, akik határőrizeti feladatot látnak el Magyarország határai, a magyar emberek biztonságának védelme érdekében.

Szeretném elmondani, hogy ennek érdekében még több forrást szeretnénk biztosítani, ez a 2016-os költségvetésben is reményeink szerint tükröződik, és bízunk abban ‑ a másik fő kérdés a napirend utáni hozzászólásában a bevándorlás kérdése ‑, hogy sikerül a most megindított nemzeti konzultációra adott válaszok feldolgozása után a tisztelt Házban olyan szabályokat megalkotni, amelyek Magyarország érdekeit képviselik.

Mi világosan elmondtuk, hogy Magyarországnak mi ebben az álláspontja: azt szeretnénk, ha a bevándorlás, a menekültügy nemzetállami hatáskör lenne, Magyarország saját maga határozhatná meg azokat a szabályokat, amelyeket Magyarország érdekében fontosnak tart. Világosan elmondta a miniszterelnök úr is, világosan elmondta a belügyminiszter úr is több fórumon, hogy a megélhetési bevándorlókat nem támogatjuk, viszont azokat, akiket hazájukban politikai üldöztetés ér nézeteik vagy vallásuk, felekezetük, egyéb más okok miatt, vagy háborús övezetből, háborús országból, háborús körülmények közül érkeznek, őket befogadjuk, hiszen ez alapvető emberiességi kötelezettségünk.

Ami a debreceni menekülttábort illeti, itt az azonnali kérdések órájában válaszoltam a tisztelt képviselőtársam kérdésére. Eddig az volt a probléma egyébként, azt mondta, hogy nem adok konkrét választ, most pedig a miniszterelnök úr tegnapi nyilatkozatát kifogásolta, illetőleg támadta. Szeretném elmondani, hogy eddig is a magyar rendőrség mindent megtett annak érdekében, hogy a debreceni polgárok biztonságát szavatolja; uniós szabályoknak megfelelően kell eljárni.

Azt szeretnénk ‑ még egyszer mondom ‑, ha a nemzeti konzultáció eredményeképpen beterjesztett új idegenrendészeti szabályok olyan feltételeket tudnának teremteni, amelyekkel szigorúbb feltételeket tudnánk kialakítani a megélhetési bevándorlókkal kapcsolatban; ha az őrizetbe vétel feltételeit meg tudnánk teremteni, és olyan feltételeket tudnánk teremteni, amelyek a magyar emberek biztonságát a jelenleginél jobban szolgálják.

Arra kérem a tisztelt képviselő urat, arra kérem a Jobbik frakcióját, hogy ha komolyan gondolják azokat a kérdéseket, amelyeket a napirend utáni hozzászólásában ezzel kapcsolatban felvetett, akkor támogassák a nemzeti konzultáció erre vonatkozó kérdéseit, támogassák itt a parlamentben a beterjesztendő törvényjavaslatokat, és támogassák azokat a törekvéseket, amelyeket a kormány ennek végrehajtása érdekében meg fog tenni, hiszen ez nagyon nagy probléma, úgy, ahogy mondta. Engedje meg, hogy egy friss adatot mondjak! A mai napig idén 45 783 menedékkérő érkezett Magyarországra; a 2014-es szám egész évre vonatkozóan 42 777 fő volt, tehát brutálisan megnőtt ezeknek a menekülteknek a száma.

Ebben a kérdésben nemzeti egyetértésre van szükség, ezért is kezdeményeztük a vitanapot a parlamentben február 20-án, ezért is folyik most nemzeti konzultáció. Abban bízunk, hogy a törvényjavaslatok beterjesztése során olyan szabályokat tudunk kialakítani, amelyek Magyarország érdekeinek megfelelnek. Kérem a képviselő urat, hogy ha komolyan gondolják, amiket elmondott, akkor támogassák ezeket a javaslatokat a parlamentben.

Ami a gyermekvállalás támogatását illeti, tisztelt képviselő úr, a beterjesztett 2016-os költségvetés számai önmagukért beszélnek. A kétgyerekes családok támogatásának jelentős mértékben történő megemelése és egyáltalán a gyermekvállalás ösztönzése, a gyes szabályainak kedvező alakítása, a diplomásgyed bevezetése mind-mind azokat a célokat szolgálják, hogy a gyermekvállalást ösztönözzük, és megállítsuk azt a kedvezőtlen demográfiai folyamatot, ami hosszú évek óta, évtizedek óta Magyarországra jellemző, és a népességfogyás ennek következtében következik be.

Kedvező számok indultak el az elmúlt öt év kormányzati döntéseinek köszönhetően. Bízunk abban, hogy ezek a számok tovább javulnak, és hamarosan elérjük azt, hogy többen születnek Magyarországon, mint amennyien meghalnak, és megfordul ez a kedvezőtlen folyamat. Ebben kérem, hogy a 2016-os költségvetést, amely fontos lépést tesz ennek érdekében, támogassa. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
76 16 2015.05.27. 4:14  13-16

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Simon Gábor volt MSZP-s országgyűlési képviselő, az MSZP általános elnökhelyettese, az országos választmány elnöke, volt munkaügyi államtitkár ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja a büntetőeljárást nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt. Ennek okán jelenleg felelőtlenség lenne álláspontom szerint olyan találgatásokba bocsátkozni, amely arra irányul, hogy a független magyar bíróság milyen ítéletet hoz a jövőben, különös tekintettel arra nem célszerű ezt megtenni, hogy a nyomozást a Nyomozó Főügyészség június 14-ig meghosszabbította. Ezzel kapcsolatban azért szeretném leszögezni, hogy abban bízunk, hogy kiderül az igazság, és ez alapján a bíróság a felelősséget megállapítja.

Magyarország jogállam, senki nem állhat a törvények felett. Minden embernek, aki a törvényeket megszegte, viselnie kell annak következményeit. A kormány zéró toleranciát hirdetett a korrupció ellen.

(8.40)

Célkitűzésünk az, hogy Magyarország a világ korrupcióval legalacsonyabban fertőzött országai között legyen. Tudjuk, hogy ennek a célnak az elérése érdekében nagyon sokat kell tennünk. Számítunk az Országgyűlésben helyet foglaló parlamenti pártok együttműködésére. A szervezeti együttműködés nélkülözhetetlen ebben a küzdelemben. A korrupció­megelőzés alapja az integritásirányítási rendszer erősítése. Ennek érdekében a Nemzeti Védelmi Szolgálat mint a feladat fő felelőse, az integritás-tanácsadók továbbképzése érdekében együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. Az együttműködés célja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Integritás Tudásközpontja és a Nemzeti Védelmi Szolgálat közösen fejlesszék azokat a mechanizmusokat, amelyek elősegítik az államigazgatási szervek nélkülözhetetlen együttműködését.

Ennek is köszönhetően a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2015. február 25-én az integritás-tanácsadói szakirányú továbbképzés keretében 31 fő kezdte meg tanulmányait. A Nemzeti Védelmi Szolgálat 2014 novemberében elkészítette a 2015-18. évekre szóló nemzeti korrupcióellenes program szakmai tervezetét. Ez magában foglalja a korrupciómegelőzés és az integritás témakörét egyaránt. Kijelöli a szükséges cselekvési irányokat, valamint figyelemmel van a nemzetközi szervezetek korrupcióellenes egyezményeinek végrehajtásával kapcsolatos megállapításokra, ajánlásokra, továbbá az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmével és antikorrupciós törekvéseivel kapcsolatos követelményeire, a felmért kockázatokra, valamint a korrupció elleni fellépésre és integritáserősítésre vonatkozó jó nemzetközi és hazai gyakorlatokra is. E program hatóköre a korábbiaktól eltérően túlmutat a közigazgatáson, ugyanis intézkedéseket fogalmaz meg például az üzleti élet tisztaságának erősítésére és új jogintézmények átvételére is.

Tisztelt Országgyűlés! A célkitűzések határozott végrehajtást követelnek, mert csak az hozza meg a kívánt eredményt. Azt pedig, hogy van-e eredménye az eddigi munkáknak, mi sem bizonyítja jobban, mint az Európai Unió antikorrupciós jelentése, amelyből engedje meg, képviselő úr és tisztelt Országgyűlés, hogy idézzek: „Magyarország azon országok között van, ahol a legnagyobb csökkenést mutatja a nemzeti közigazgatási intézményen belüli korrupció”. Önmagában azonban ettől a megállapítástól még nem dőlhetünk hátra, a megkezdett úton tovább kell haladnunk annak érdekében, hogy az eredeti célkitűzéseknek megfelelően a legkevésbé korrumpálható országot, közigazgatást tudjunk mielőtt felmutatni. (Novák Előd közbeszól.)

Tisztelt Képviselő Úr! Ha meghallgat, megköszönöm. Én is meghallgattam (Novák Előd: Válaszoljon!) anélkül, hogy közbeszóltam volna, és most adom meg a választ. Tisztelt Képviselő Úr! Magyarországon a mi kormányunk alatt a korrupcióval szemben nincs tolerancia. Arra kérem önt és a frakcióját, hogy ennek érdekében segítse a kormány célkitűzéseit, hogy az itt benyújtott törvényjavaslatokkal is hozzájáruljunk ahhoz, hogy ez a cél megvalósuljon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
76 123 2015.05.27. 3:15  122-129

KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A közúti közlekedés biztonságát veszélyeztető jogellenes cselekmények között a belső határok megszűnése és a nemzetközi személy- és áruforgalom növekedése következtében egyre nő azoknak az eseteknek a száma, amikor a jogsértő külföldi állampolgár. Ilyen esetekben a jogsértés helye szerinti állam hatóságai gyakran eszköztelenek, mivel nem férnek hozzá a vezető, üzemben tartó, illetve a gépjármű adataihoz. A szokásos szankcióként kiszabott pénzbírságok megfizetése gyakorlatilag az elkövető fizetési hajlandóságának függvénye.

Még hiányoznak a másik államban való előállítást lehetővé tevő hatékony jogi eszközök. További probléma az azonos cselekmények eltérő jogi megítélése az egyes államokban.

(19.10)

Ez nagymértékben rontja a közlekedési morált, hiszen a külföldi járművezetők úgy érzik, hogy nem fenyegeti őket szankció, ezért hajlamosabbak figyelmen kívül hagyni a közlekedési szabályokat.

A tisztelt Ház előtt fekvő törvényjavaslat célja kettős. Egyrészt egyfelől a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló 2015/413. európai parlamenti és tanácsi irányelv szabályainak a magyar jogba történő átültetése, másfelől pedig a Bolgár, a Horvát és az Osztrák Köztársaság Magyarországgal kötött, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló 2012. október 11-én, Mátraházán aláírt, és a 2012. évi CLXX. törvénnyel kihirdetett Megállapodás alapján 2015. május 4-én, Sankt Pöltenben aláírt Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetése. Ennek révén a szükséges technikai fejlesztések lezárulása után megnyílhat az út a rendelkezések tényleges alkalmazása előtt. Eredményeképpen az államok közötti kommunikáció elektronikus úton történik majd a kijelölt hatóságok között.

A megállapodás alapján a bírságok behajtása 50 eurós küszöbérték felett lesz kötelező. Fontos megjegyezni, hogy a behajtásra kerülő pénzösszeg a végrehajtó tagállamot illeti, tehát a magyar állampolgárok külföldön elkövetett jogsértése miatti bírság a magyar állam bevétele, míg a Magyarországon elkövetett jogsértés külföldi elkövetőjére kirótt bírság az elkövető államának bevételét képezné. Tehát világosan látszik, hogy a javaslat elfogadása esetén a Magyarországon külföldiek által elkövetett jogsértések sem maradnak következmények nélkül.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot megtárgyalni és támogatni szíveskedjék. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
76 129 2015.05.27. 0:30  122-129

DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Köszönöm a vitában megszólaló képviselők támogatását. Bízom abban, hogy a jelenleg tárgyalt törvényjavaslat a magyar emberek, a Magyarországon élők és Magyarország biztonságát elősegíti, ezért megfelel Magyarország érdekeinek.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogassák. Köszönöm szépen.