Készült: 2021.06.18.22:48:27 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

7. ülésnap (2018.06.11.),  84-89. felszólalás
Felszólalás oka Interpelláció megtárgyalása
Felszólalás ideje 8:27


Felszólalások:   78-84   84-89   90-91      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Mielőtt feltenném szavazásra a kérdést, tisztelt képviselő úr, önnek ez volt az első felszólalása, azért nem részesítettem közben figyelmeztetésben. Önnek nincs arra lehetősége, hogy eltérjen az interpelláció szövegétől, különösen nincs arra lehetősége, hogy attól eltérve, mondjuk, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökét méltatlan jelzőkkel lássa el, erre pedig különösen nincs lehetősége. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)Tisztelt Országgyűlés! Képviselő úr nem fogadta el az államtitkári választ. Kérdezem a tisztelt Házat, elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az államtitkári választ 118 igen szavazattal, 32 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

(15.40)

Tisztelt Országgyűlés! Juhász Hajnalka képviselő asszony, a KDNP képviselője, interpellációt nyújtott be a pénzügyminiszterhez: „Milyen feltételekkel vállalhatnak munkát nyáron a diákjaink, és ezt hogyan támogatja a kormány?” címmel. Juhász Hajnalka képviselő asszonyé a szó. Parancsoljon!

JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! A nyári szünet hamarosan beköszönt, és jelentős számú diák fejezi be az iskolát, így kézenfekvő, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a diákok nyári munkavállalásának lehetőségeire.Az év közben tanuló diákok nyáron egyfelől némi jövedelmet szerezhetnek, másfelől munkatapasztalatra, a jól elvégzett munka révén pedig sikerélményre tehetnek szert. 2010 óta több mint 750 ezer új munkahely jött létre Magyarországon, viszont egyes régiókban, szakmákban komoly munkaerőhiány alakult ki, amire jó megoldást kínálhat a diákok foglalkoztatása. A munkaerőpiac tárt karokkal várja a fiatal munkaerőt, a naprakész tudást és gyakorlatot fiatalon elsajátító majdani munkavállalókat hajlandóak magasabb bérrel foglalkoztatni. Arra is tudunk számos példát, hogy a cégnél töltött nyári munkát követően a diák később állandó munkavállalóként is a cégnél helyezkedik el.

A hagyományos munkavállaláshoz hasonlóan a diákok munkaviszony keretében történő munkavállalásának körülményeit is a munka törvénykönyve szabályozza, így a 16. életévüket betöltött tanulók foglalkoztatásánál is fontos az írásban rögzített munkaszerződés. A szerződésnek kötelező elemként tartalmaznia kell az alapbért és a munkakört, továbbá rendelkezni lehet a munkavégzés helyéről, a napi munkaidőről, illetve a munkaviszony időtartamáról. Kiegészítésként jegyzem meg, hogy a nyári szünetben már a 15. életévüket betöltött nappali tagozatos diákok is vállalhatnak munkát. Továbbá fontos megjegyezni, hogy a 15 és 18 év közötti diákok esetén a munkaszerződésnek tartalmaznia kell a törvényes képviselő hozzájárulását is, ellenkező esetben a munkaszerződés érvénytelen.

A diákok számos foglalkoztatási forma között választhatnak: így a hagyományos munkaszerződés keretében történő foglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatás keretein belüli alkalmi munka formájában történő foglalkoztatás és az iskolaszövetkezeten keresztül történő foglalkoztatás.

A fentiek alapján kérdezem államtitkár urat, hogy mire figyeljenek oda a diákok a nyári munkavállalás során. Milyen feltételekkel vállalhatnak munkát a diákjaink, és hogyan támogatja a kormány a diákok nyári munkavállalását? Várom államtitkár úr megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. A választ Tállai András államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon!

TÁLLAI ANDRÁS pénzügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Ön is sok dolgot elmondott a diákok foglalkoztatásával kapcsolatban, engedje meg, hogy én is néhány dologra fölhívjam a figyelmet, mint ahogy azt kérte is interpellációjában.Az egyik fontos tudnivaló, hogy a mezőgazdasági és a turisztikai idénymunkánál ugyanazzal a munkáltatóval legfeljebb évi 120 munkanapra, alkalmi munkánál legfeljebb öt egymást követő napra, egy hónapon belül legföljebb 15 napra, évente pedig legföljebb 90 napra terjedhet ki a munkaviszony.

Az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás esetében az iskolaszövetkezet és a diák között tagsági megállapodás jön létre, amelyben rögzíteni kell a diák feladatait és az egyes feladatokhoz kapcsolódó díjat, ami nem lehet alacsonyabb a mindenkori kötelező minimálbérnél vagy garantált bérminimumnál. A fiatal munkavállalókat munkavégzésük során speciális törvényi garanciák is védik korukra tekintettel. Így például éjszakai munkát nem végezhetnek, rendkívüli munka nem rendelhető el számukra. Napi munkaidejük maximum 8 óra lehet, legföljebb egyheti munkaidőkeretben történő munkavégzés rendelhető el, a pihenőidejük nem osztható be egyenlőtlenül. A felsorolt garanciáknak minden foglalkoztatási jogviszonyban érvényesülni kell.

Hangsúlyozom, hogy az egyenlő bánásmódnak, az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének a diákoknál is érvényesülni kell. A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy órabérben vagy akár teljesítménybérben is. A munkavállalónak azonban mindenképpen meg kell kapnia a minimálbért, ami a 8 órás foglalkoztatásnál bruttó 138 ezer, a szakképzettséget igénylő munkakör esetén a garantált bérminimumot kell biztosítani, ami bruttó 180 500 forint.

A kormány célzottan támogatja a diákmunkát. A Pénzügyminisztérium 2018-ban meghirdette a nyári diákmunkaprogramot 3 milliárd forintos támogatási összeggel, amelynek keretében a 16-25 év közötti diákok kaphatnak munkalehetőséget. A programnak több új eleme is van, érdemes a Pénzügyminisztérium honlapján megismerkedni ezekkel a feltételekkel. Az idén rendelkezésre álló összegből mi arra számítunk, hogy ismét 25-30 ezer diák számára biztosíthatunk munkát a nyári időszakban. A program népszerűségét jelzi, hogy tavaly 27 ezer diák vett részt benne, sokan közülük kötelező szakmai gyakorlatukat is így teljesítették. A program a béreket támogatja, az önkormányzatok esetében 100 százalékos a támogatás, ami legfeljebb 2 és fél hónapra adható, június 18. és augusztus 31. között, maximum napi 6 órás időtartamra. Összege a minimálbér, illetve a már említett garantált bárminimum időarányos részének felel meg. Így szakképzettek esetében ez 135 375 forint, a szakképzettséggel nem rendelkezők esetében pedig bruttó 103 500 forint.

Az önkormányzatoknak és a vendéglátásban, illetve mezőgazdaságban tevékenykedő cégeknek a járási hivatalokhoz kell benyújtani a felmerülő munkaerőigényüket. A diákok az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályánál regisztrálhatják magukat. A kormány és természetesen a Pénzügyminisztérium nagyon bízik abban, hogy a diákok foglalkoztatása ezen a nyáron még hatékonyabb lesz, mint az azt megelőző évben. Ennek érdekében hirdettük meg ezt a programot, és nagyon bízunk benne, hogy sikeres lesz, és a munkáltatók és a diákok is élni tudnak vele. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem képviselő asszonyt, hogy elfogadja-e az államtitkári választ. Parancsoljon!

JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP): A megfelelően szabályozott diákmunka mindenki számára előnyös, ezért államtitkár úr válaszát tisztelettel elfogadom. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:   78-84   84-89   90-91      Ülésnap adatai