Készült: 2020.09.25.03:30:05 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

249. ülésnap, 23. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 9:38

Felszólalások:  <<  23  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Úgy látom, hogy a Háznak sincs ez ellen kifogása, megkérjük a technikai munkatársainkat, hogy állítsák át az órát 7 másodperces időre, nekem sincs ez ellen kifogásom.

Tisztelt Országgyűlés! Viszont tájékoztatom önöket, hogy a H/8594. számú határozati javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, a következő ülésünkön az előterjesztés elfogadásáról határozunk.

Most soron következik a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat egységes javaslatához benyújtott módosító indítványokról történő határozathozatal. Az előterjesztést T/7655. számon, az egységes javaslatot pedig T/7655/453. számon kapták kézhez képviselőtársaim. A benyújtott módosító javaslatokat a költségvetési és az alkotmányügyi bizottság T/7655/457. számú ajánlása tartalmazza. A Költségvetési Tanácsnak a stabilitási törvény rendelkezése alapján az egységes javaslathoz és a zárószavazás előtti módosító javaslatokhoz készített véleménye T/7655/456. számon érhető el a hálózaton.

Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1. pontjának minden alpontja és a 2. pont szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 253 igen szavazattal, 74 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A költségvetési törvényjavaslat zárószavazására elfogadott napirendünk szerint a mai határozathozatalok végén kerül sor. Addig ugyanis a Költségvetési Tanács kialakítja állásfoglalását a zárószavazáshoz szükséges előzetes hozzájárulásról.

Most soron következik az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatról történő határozathozatal és lehetőség szerint a zárószavazás is.

(10.00)

Aradszki András és Latorcai János kereszténydemokrata képviselők önálló indítványát T/9235. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/9235/3. számon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás egyetlen pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de arról az LMP kérte a szavazást.

Az ajánlás 1. pontjában Jávor Benedek a 2. §-ban a törvény 14. § (4b) bekezdés elhagyását javasolja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, 287 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett elutasította.

Mivel az Országgyűlés nem fogadta el a benyújtott módosító javaslatot, a Házszabály értelmében lehetőség van a zárószavazásra is. Emlékeztetem önöket, hogy a kormány támogató álláspontja korábban már elhangzott.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9235. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 316 igen szavazattal, 13 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A tegnapi napon több előterjesztés záróvitáját lefolytattuk. Most az ezekhez érkezett módosító javaslatokról történő határozathozatalra és a zárószavazásokra kerül sor.

Soron következik a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Lázár János, Selmeczi Gabriella, Papcsák Ferenc, Kozma Péter, Szalay Péter, Patay Vilmos fideszes képviselőtársaink önálló indítványát T/9165. számon, az egységes javaslatot pedig T/9165/8. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Most a módosító javaslatról határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát a T/9165/10. számú ajánlás 1. pontja szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 269 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 30 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. A határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9165. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 258 igen szavazattal, 48 nem ellenében és 32 tartózkodás mellett elfogadta.

Most soron következik a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/9062. számon, az egységes javaslatot pedig T/9062/16. számon kapták kézhez a képviselők. Emlékeztetem önöket, hogy a módosító javaslatokról történő határozathozatal során az előterjesztés címe megváltozott.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/9062. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 259 igen szavazattal, 56 nem ellenében és 25 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához benyújtott módosító indítványokról történő határozathozatal és a zárószavazás. Az előterjesztést T/9063. számon, az egységes javaslatot pedig T/9063/11. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatait a T/9063/13. számú ajánlás 1-4. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 257 igen szavazattal, 69 nem ellenében és 14 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9063. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 254 igen szavazattal, 50 nem ellenében és 33 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatához benyújtott módosító indítványokról történő határozathozatal és a zárószavazás. Rogán Antal, Babák Mihály, Kapus Krisztián fideszes és Spaller Endre kereszténydemokrata képviselők önálló indítványát T/8879. számon, az egységes javaslatot pedig T/8879/5. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Most a módosító javaslatokról határozunk. A T/8879/8. számú ajánlás 3. pontját előterjesztője visszavonta, így erről nem döntünk.

Az előterjesztő az ajánlás 1., 2. és 4. pontjában szereplő indítványokat támogatja. Most ezeket teszem fel szavazásra. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 278 igen szavazattal, 29 nem ellenében és 32 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/8879. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 256 igen szavazattal, 65 nem ellenében és 19 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/9233. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/9233/9. és T/9233/11. számon kapták kézhez.

Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Felkérem Móring József Attila jegyző urat, ismertesse az ezzel kapcsolatos információkat.

Felszólalások:  <<  23  >>    Ülésnap adatai